Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GBP HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GBP HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 GBP HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI
Dr. Sinan Kazaz

2

3 GBP HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI
Polionun Eradikasyonu, Kızamık Eliminasyonu, Maternal ve Neonatal Tetanosun Eliminasyonu, Hepatit-B Kontrolü, Difteri, Boğmaca, Tetanos, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hib morbidite ve mortalitesinin azaltılması.

4 Polio Eradikasyon Programı Dünyada ve Türkiye’de durum

5 Dünyada Durum 2006 yılı ilk 3 ay: 6 Ülkede 68 vaka 2007 yılı ilk 3 ay:
Ülkeler: Hindistan, Pakistan, Afganistan, Angola, Nepal, Nijer, Nijerya, Çad, Kongo

6 Polio Eradikasyon Programı Polio vakaları ve Polio 3 aşılama oranları Türkiye, 1985-2007
* Klinik sınıflandırma **Virolojik sınıflandırma

7 POLİO ERADİKASYONU STRATEJİLERİ
Rutin aşılama çalışmaları Destek aşılama çalışmaları Ulusal aşı günleri Mop-up aşılama çalışmaları AFP ve vahşi poliovirus sürveyansı

8 AFP SÜRVEYANS PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Göstergeler: Hedef 1. 15 yaş altındaki her kişide polio dışı AFP vakası 2. “Uygun” gaita numunesi % 80 toplanan AFP vakalarının oranı

9 UYGUN NUMUNE HIZI TÜRKİYE, 2007
% AFP vakası yok 80’den az 80 ve üzeri

10 MOP-UP KRİTERLERİ Son 3-5 yılda vahşi virüs ve olası polio vakası saptanan iller Son 3 yılda sürveyans göstergelerinde hedefe ulaşamayan iller Rutin aşılamada Polio-3 aşı oranı düşük (%90’dan az) olan iller ve bölgeler

11 KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI

12 Kızamık Eliminasyonunda Sürveyans
Eliminasyon programının hedeflerine uygun olarak sürveyansta gerçek olgulara ulaşabilmeyi ve doğru tanı koyabilmeyi arttırmak gerekmektedir: Gerçek olguları saptayabilmek için kızamık klinik tanımına uyan tüm olgular incelenecektir. Doğru tanı koyabilmek için laboratuvar destekli tanı konacaktır. Eliminasyon hedefi yerli kızamık virüsü geçişini durdurmaktır. Virüsün izolasyonu ve genetik tiplendirmesi yapılarak yerli veya importe kızamık virüsü olup olmadığı araştırılacaktır.

13 Olası vaka tanımına uyan bir olgu ile karşılaşıldığında;
Kızamık Vaka İnceleme Formunu doldurun, Laboratuvar İstek ve Sonuç Formunu doldurun, Laboratuvar tanısı için kan örneği alın, Virus izolasyonu için boğaz sürüntüsü veya idrar örneği alın, 24 saat içinde topladığınız örnekleri ve doldurduğunuz formları İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderin, Hastanın izolasyonu konusunda aileyi bilgilendirin, hastane ortamında ise izolasyonu sağlayın.

14 Kızamık Olgu İnceleme Formu

15 Kızamık Laboratuvar İstek ve Sonuç Formu

16 Kızamık Sürveyansı Performans Göstergeleri
Vaka bildirimi En az 2 şüpheli vaka (Kızamıkcık hariç)/ kişi/ yıl (İl Düzeyinde) En az 2 şüpheli vaka (Kızamıkcık hariç) / kişi/ yıl (Ülke Düzeyinde) Laboratuar: Şüpheli vakaların en az %80’inden IgM için uygun numune alınmış olması (kan, serum, idrar) Virüs izolasyonu: Dolaşımdaki virüslerin %90’ından uygun örnek alınmış olması ve tiplendirme yapılmış olması Vaka incelemesi: İlk 48 saat içinde tüm şüpheli vakaların uygun incelemesinin yapılmış olması

17 KIZAMIK KESİN VAKALARININ DAĞILIMI Türkiye, 2006-2007
4 2006 2007

18 Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı

19 Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı (08. 08
Maternal ve Neonatal Tetanos Eliminasyon Programı ( /11300 sayılı yazı) Programın amacı; Türkiye’de anne ve yenidoğan tetanosu ve buna bağlı ölümlerin engellenmesi Hedefler Aşılama (3 tur halinde Mop-up aktivitelerinin düzenlenmesi) Temiz Doğum Gebe, Lohusa İzlemi Veri toplama ve değerlendirme ( Sürveyans)

20 Td2+ 2007 %54

21 NEONATAL TETANOS VAKALARI 1985-2007

22 Neonatal Tetanos Vakalarının İllere Dağılımı 2006-2007

23 Teşekkürler…


"GBP HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları