Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ
BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMALARI BULAŞICI HASTALIK KONTROL ÇALIŞMALARI

3 BAĞIŞIKLAMA BAĞIŞIKLAMA Lojistik Eğitim Denetim
TSIM Programına veri girişi Geri bildirim

4 BAĞIŞIKLAMA 2006/120 nolu Genişletilmiş Bağışıklama Programı(GBP)Genelgesi Tarihinden itibaren yürürlüktedir

5 AŞI DAĞITIM PLANI SGB TSM ASM Sağlık Müdürlüğü
İrsaliye Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi SGB TSM Ayniyat İrsaliye / Tutanak AH ASM

6 AŞI ve SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU
Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi - Aşı Sor. (Dr. ve YSP) - Soğuk Zincir Sor. SGB TSM - Aşı Sor. (Dr. ve YSP) Soğuk Zincir Sor. ASM Belirlenen İrtibat görevlisi * Sorumlu Aile Hekimi AH Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı * TSM tarafından Geçici olarak görevlendirilen

7 GÖREV AKIŞ ŞEMASI SGB TSM ASM Lojistik Denetleme Eğitim AH
- Aşı ve Serum ihtiyacının tespiti. - Sağlık Müdürlüğünden aşı alımı, ASM ve Kurumlara dağıtımı. Denetleme Eğitim - Form 013 ve Form013-B’lerin ASM’den toplanması / kontrolü ve TSİM programına veri girişinin yapılması. SGB TSM AH - Aşıları diğer AH ile ortak kullanır.* Uyguladıkları Aşıları Bilgisayara ve İlgili form / kartlara işler. - Ay sonunda Form 013 ve Form 013-B’leri ASM’deki görevliye teslim eder. ASM - Aşı ve Serum ihtiyacının tespiti. TSM’den Aşıyı teslim alır. Soğuk Zincir Denetimi (Aşı Buzdolabı Kontrolü) - Formların SGB / TSM iletilmesi. * AH ASM’den ayrı bir binada görev yapıyor ise kendine ait soğuk zincir kuralını uygun olarak aşıyı muhafaza eder ve uygular

8 KULLANILAN FORMLAR F 012 / A 0-4 Yaş Aşı Kayıt Fişi
BAĞIŞIKLAMA KULLANILAN FORMLAR F 012 / A Yaş Aşı Kayıt Fişi F 012 / B 5 Yaş üzeri Aşı Kayıt Fişi F Aşı Sonuçları Çizelgesi (aylık) F 013 B Özel Aşı Sonuçları Çizelgesi(aylık) Bölge Dışı Aşı Bildirim Fişi Aşı kartları Tüm formları aile hekimi kullanacak

9 BAĞIŞIKLAMA KULLANILAN FORMLAR Aile Hekimleri; Kendine bağlı nüfustaki aşıladıkları kişileri F 012/A ve F012/B formlarına kaydeder, Kendine bağlı olmayanlara yaptığı aşıları bölge dışı aşı bildirim fişi ile TSM’ne bildirir Ay sonunda, ay içinde aşıladıkları toplam kişi sayısını F012lerden toplayarak F013 ile TSM’ne gönderir, Kendine bağlı nüfustan özel aşı olanları F012’lere farklı renkle kaydeder ve ay sonunda toplamını alarak F013 /B ile TSM’e gönderir.

10 Sağlık Grup Başkanlığı (Toplum Sağlığı Merkezi);
BAĞIŞIKLAMA KULLANILAN FORMLAR Sağlık Grup Başkanlığı (Toplum Sağlığı Merkezi); ASM,AÇS-AP Merkezleri,VS Dispanserleri ve bağlı diğer kurumlarının aşı ihtiyacını tespit eder, Sağlık Müdürlüğünden temin ederek ihtiyacı olan kurumlara dağıtımını sağlar. Kurumların aşı uygulamalarını ve soğuk zincir kurallarına uymalarını denetler Aylık çalışma formlarını toplar,kontrol eder,TSİM programına girer * Kurumlarından gelen yada TSM de yapılan bölge dışı aşıları içeren Bölge dışı aşı bildirim formlarını(başka bölgeye, ilçeye yada ile ait) BHŞ gönderir. Rutin aşılama faaliyetleri dışındaki aşı kampanyaları,aşı günleri gibi organizasyonlarda TSM, ASM ve diğer bağlı kurumlarının işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlar.

11 TETANOS AŞI GÜNLERİ 3.TUR (TAG 3 )
Ülkemizde 2007 yılı sonuna kadar Maternal ve Neonatal Tetanosun eliminasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Ulusal Eylem Planı çerçevesinde 18 il ile birlikte Yüksek Riskli Bölgeleri olan 43 ilde de çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde Yüksek Riskli Bölge tanımına uyan 5 Sağlık Ocağı Bölgesi bulunmaktadır Kiraz –Haliller SO Menemen-Asarlık SO Torbalı –Atatürk SO Konak -19 Mayıs SO,Mimar Sinan SO

12 TETANOS AŞI GÜNLERİ 3.TUR (TAG 3 )
TAG Mayıs -8 Haziran 2007 tarihleri arasında uygulanacaktır. Adı geçen 5 kurum bölgesindeki yaş arası kadınların aşılanma durumları incelenerek ,gerek kurumlara başvuran gerekse gezici ekiplerle dolaşılarak eksik aşılı kadınların Td aşıları uygulanacaktır. Uygulamada soğuk zincire ve minimum intervale dikkat edilmesi gerekmektedir. Sahada yapılacak çalışma için SGB (TSM) personel ve araç desteği sağlamalıdır. Her hafta Cuma günü saat 15’e kadar o hafta yapılan TAG3 kapsamındaki Td aşıları BHŞ’e faks ile bildirilmelidir.

13 OKUL AŞILARI Rutin okul aşılarına ek olarak öğretim yılının ikinci döneminde 6. ve 7. sınıf öğrencilerine Hepatit B aşısının 1. ve 2. dozları yapılmaya başlanmış,3. dozlarının ise 2007 yılı Ekim ayında yapılması planlanmıştı. İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Hepatit B aşılarının ilk 2 dozu da öğretim yılının ilk yarısında yapılmış 3. dozlarının Nisan-Mayıs 2007 tarihlerinde uygulanması planlanmıştı, İlköğretim okullarında aşı yapılmayan ya da eksik kalan okulların tespiti ve Mayıs ayı sonuna kadar aşıların tamamlanması gerekmektedir.

14 OKUL AŞILARI Okul aşılarının SGB (TSM) koordinatörlüğünde ASM den de destek alınarak yapılması gerekmektedir.

15 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI
Bulaşıcı hastalık bildirimleri Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesine( sayı no’lu genelge) VAKA AİLE HEKİMİNE KAYITLI İSE Aile hekimleri bildirimi zorunlu hastalıkla karşılaştığında form 014 ile bağlı bulundukları toplum sağlığı merkezine bildirim yapar. Aile Hekimi filyasyon çalışması da yaparak filyasyon raporunu TSM’ye gönderir.Vakaları form 016’ya kaydeder. Ay sonunda vakaları form 017/A ile TSM’ye gönderirir. TSM’de 017/A’yı TSİM’e girer. TSM’ler 014 formlarını inceleyip değerlendirip Sağlık Md. Aynı gün faksla gönderir. TSM ler aile hekimlerinin filyasyonu yaptığı formları SGB, SM gönderir.

16 VAKA AİLE HEKİMİNİN BÖLGESİNDE İSE
Form 014 FİLYASYON Form 014 FİLYASYON AİLE HEKİMİ - Form 016 Kayıt - Ay sonunda Form 017/A Bildirim - FİLYASYON Sağlık Müd. Bul.Hast.Şb.Müd. TSM SGB Ay sonunda Bildirilen Form 017/A’ların TSİM’e kaydı.

17 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI
VAKA AİLE HEKİMİNE KAYITLI DEĞİL İSE Aile hekimleri bildirimi zorunlu hastalıkla karşılaştığında form 014 ile bağlı bulundukları toplum sağlığı merkezine bildirim yapar. Toplum sağlığı merkezi vaka kendi bölgesinde ise ilgili aile hekimine, bölge dışı ise vakayı ilgili sağlık grup başkanlığı/sağlık müdürlüğüne bildirir. “Grup başkanlığı/müdürlük vaka hangi toplum sağlığı bölgesindeyse form 014’ü bağlı bulunduğu TSM’ne gönderir. İlgili Aile hekimi 016’ya kayıt eder, filyasyonu yapar, filyasyon raporunu TSM’ye gönderir. Ay sonunda aile hekimi vakaları form 017/A ile TSM’ye bildirir. TSM 017/A ları TSİM’e girer.

18 VAKA AİLE HEKİMİNİN BÖLGESİ DIŞINDA İSE
Form 014 Sağlık Müd. Bul.Hast.Şb.Müd. Aile Hekimi TSM SGB

19 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI
Aile hekimleri A ve B grubu bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkları bildirmekle yükümlüdür. Toplum sağlığı merkezleri Grup A, B, sentinal sürveyansı yapılan C grubu hastalıklar ve laboratuarlardan bildirimi yapılan D grubu hastalık etkenleri ile ilgili form 016 kaydını tutar filyasyonunu yapmak için bu bilgiyi vakanın kayıtlı olduğu aile hekimine iletir.

20 BULAŞICI HASTALIK ÇALIŞMALARI
İSTİSNALAR A grubu hastalıklardan tüberküloz kesin vaka bildirimi gerektirdiği için aile hekimleri tarafından bildirilmeyecektir. HIV/AİDS tanının laboratuar testine dayanması, doğrulama gerektirmesi, doğrulama yapılanlar için (D 86) bildirim formu doldurulması gibi nedenlerle aile hekimleri tarafından bildirilmeyecektir.

21 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK İlimizde tüm hastane acil servislerinde, kuduz tedavi merkezinde ve bazı sağlık ocaklarında kuduz aşısı uygulanmaktadır. İlk doz aşılardan sonra vaka takipleri bazı devlet hastaneleri, kuduz tedavi merkezi ve sağlık grup başkanlıkları işbirliği ile yapılamaktadır. Metropolde şüpheli ısırıkların takibi, aşısı, serum uygulanması kuduz tedavi merkezince yapılmaktadır.

22 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK Şüpheli ısırıklarla ilgili Aliağa, Beydağ, Çeşme, Foça, Kınık, Menderes, Selçuk, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa TSM’lerinde veya bunların belirleyeceği bir kurumda kuduz aşısı uygulanmalı ve takibi yapılamalıdır.

23 KUDUZ ŞÜPHELİ ISIRIK Aile Hekimleri aynı 014 formunda olduğu gibi Kuduz Şüpheli Isırık Bildirim Fişi ile TSM’ye bildirim yapmalıdır. Aynı şekilde Filyasyon formu olan Kuduz Şüpheli temas İnceleme formunu doldurmalıdır. Ay sonunda tam doz kuduz aşı uygulayan TSM’ler Kuduz Şüpheli Temas İzleme formu TSM TSİM’e girer

24 Tüberkülozla İlgili Görevler
Doğrudan Gözetimli Tedavi(DGT) kapsamında VSD’ler tarafından AH’lere ulaştırılan “DGT İzlem Formu”nu doldurarak VSD’lere iletir. Başvuran, tanı almış Tüberküloz hastalarını VSD’ye telefonla kimlik, adres ve iletişim bilgilerini ihbar eder.

25 Hastalık Kontrol programları
Kızamık Eliminasyon Programı: Polio Eradikayon Programı (PEP) İnfluenza Sürveyansı: Kış dönemi Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Şürveyansı HIV/AİDS Danışmanlık

26 BULAŞICI HAST.FORMLAR TSM AH Form 014 Form 017 A-B Form 016
Form 18 B (Parazit) Neonatal bebek ölüm formu GBP sürveyans formu Kuduz şüpheli ısırık bildirim formu Filyasyon ve vaka inceleme formları TSM

27 TSMnin TSİM’e veri girişi
Form 017 A-B GBP Sürveyans Formu Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu VSD 17 Aylık Çalışma Formu

28 Müdürlük TSİM Kuduz Şüpheli temas İzleme formu (Hastaneler)
HIV tetst sonuçları Sıtma Aylık çalışmaları 17 C-D Form 014 ler ve filyasyonlar form 16 programına girilmeye devam edilecek.

29 Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı Ve Bildirim Sistemi Standart Tanı, Sürveyans Ve Laboratuar Rehberi iyi bilinmeli

30 Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Şube Md.Dr İlhan Gürbüz Dr. Haluk Kocamış Dr. Mert Aydın Uzm. Dr. Mestan Emek Sağlık M. Murat Tuncer Hem. Süheyla Ege Hem. Ebru Sayan Mem. Filiz Yeltürk Mem. Emsal Kurt

31 BulaşıcıHastalıklar Şubesi
Faks: e-posta


"BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları