Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel-İşitsel Araçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel-İşitsel Araçlar"— Sunum transkripti:

1 Görsel-İşitsel Araçlar
Dr. Bilgehan Yalçın

2 Amaç Görsel-işitsel araçların hazırlanma ve
etkin olarak kullanma esaslarının gözden geçirilmesi, Her bir yöntemin olumlu ve olumsuz yönlerinin saptanması

3 Görsel-İşitsel Araçlar
Hatırlatıcı, yönlendirici, yol göstericidir, Söylenenleri tamamlar, bütünler, Konuşmayı anlaşılır kılarlar, Bilgi değişik perspektiflerden verilebilir.

4 Görsel-İşitsel Araçlar
Yazı tahtası (Kara tahta-beyaz tahta) Kağıt tahtası (Kağıt bloknot-flip chart) Tepegöz ve saydam Slayt ve göstericisi Video band - barkovizyon Bilgisayar destekli sunumlar ‘Akוllו’ tahta

5 Mevcut tepegöz tipleri
Yansıtmalı Standart 250 watt, Taşınabilir, küçük-orta büyüklükte salonlar için, Yalnız saydam sunumları için.

6 Geçirgen Standart 250 watt, Küçük-orta büyüklükte salonlar için,
Orta seviye 400 watt Orta-büyük boyutlu salonlar için, İleri 575 watt/ 590 watt Büyük ve konferans salonları için,

7

8 Tepegöz kullanmanın olumlu yanları
Kullanması kolay, Elektrik olan her salonda kullanılabilir, Voltaj değişikliklerinden az etkilenir, Aydınlık ortamda da kullanılabilir,  Konuşmacıya zaman kazandırır, Saydamlar ucuzdur, tekrar kullanılabilirler.

9 Tepegözün olumsuz yanları
Elektriğe bağımlıdır, Sadece saydamları yansıtabilir, Doğrudan basılı sayfa üzerinden yansıtmaz, Konuşmacı perdenin önünü kapatabilir. Bireysel öğrenme için uygun değildir.

10

11 Saydamlar dört şekilde hazırlanır
Özel çıkmaz (permanent) veya suda çözünebilir (non-permanent) kalemlerle, Fotokopi makinaları kullanılabilir. Termal saydam makinası kullanılabilir. Bilgisayar ve lazer yazıcı kullanılabilir.

12 Saydam Hazırlama Kuralları
Her bir saydam tek bir konuyu içermeli, Yazılar 5 ile 8 satır arasında olmalı, Harfler iri (≥5 mm; ≥18 punto) olmalı, Daktilo veya kitap sayfaları büyütülmeli, Basılı metin tercih edilmeli,  Grafikler ve çizimler büyük olmalı. Saydamlar numaralandırılmalıdır.

13 Slayt göstericisi

14 LCD Projektör / Barkovizyon

15

16

17 Slaytlar Hazırlanması görece ucuz ve kolay,
Konuşmacı tarafından hazırlanabilir, Klinik işlemin basamakları gösterilebilir, Yakın çekimler gösterilebilir Loş bir odada gösterilebilir, Ses bantları ile birlikte kullanılabilir.

18 Slayt Hazırlama Kuralları
Her slaytta tek bir konu, Satırlar az ve öz olmalı, 5-8 satır / 36 sözcük (6X6 kuralı) İçerik yeterli büyüklükte ve okunaklı olmalı, Tablo yerine grafik ve şekil (3 renk),

19 Slayt Hazırlama Kuralları
Önerilen yazı karakteri: Gerekmedikçe italik kullanılmaz. Başlık 36-44, yazılar punto, Büyük harfler önerilmez, Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir.

20 Slayt Hazırlama Kuralları
Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman, Gerekmedikçe italik kullanılmaz. Başlık 36-44, yazılar punto, Büyük harfler önerilmez, Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir.

21 Slayt Hazırlama Kuralları
Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman, Gerekmedikçe italik kullanılmaz. Başlık 36-44, yazılar punto, Büyük harfler önerilmez, Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir.

22 Slayt Hazırlama Kuralları
Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman, Gerekmedikçe italik kullanılmaz. Başlık 36-44, yazılar punto, Büyük harfler önerilmez, Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir.

23

24 Renkler Renk çarkında; tamamlayıcı renkler yan yana,
Birincil İkincil Üçüncül Renk çarkında; tamamlayıcı renkler yan yana, kontrast veren renkler birbirine zıt yerleşir.

25 Önerilmez!

26 Açık renk zemin Koyu renk harfler kullanılmalı,
Aydınlık veya karartılamayan ortamlarda çok etkili, Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması korunabilir.

27 Açık renk zemin Koyu renk harfler kullanılmalı,
Aydınlık veya karartılamayan ortamlarda çok etkili, Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması korunabilir.

28 Koyu renk zemin Açık renk harfler kullanılmalı,
İyi karartılmış ortamlarda etkili, Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması kurmak güçleşebilir.

29 Diazo slayt Mavi zemin - beyaz harf, Klasikleşmiş bir form,
Aydınlık ve karanlık ortamlarda etkin, Kırmızı ve yeşil kullanılmamalı!

30 Video bantlar Farklı amaçlar için kullanılabilir,
Ses ve görüntüler video bantlara kaydedilir, Renk ve ayrıntıyı iyi gösterir, Gözle görülmeyecek olayları da yakalar, Basamaklar tek tek izlenebilir,  Bir işlem katılımcıların hızına göre izlenip yaptırılabilir, Hazır kasetler edinilebilir.

31 Video bantların olumsuz yanları
Bantlar güncelliğini yitirmiş olabilir, Uygun montajlanmamış olabilir, Yöresel ve kültürel farklılıklar zorluk yaratabilir,

32 Video kullanımı için öneriler
Uygun ve amaç ile uyumlu olmalı, Oda uygun şekilde düzenlenmeli, Katılımcılar hazırlanmalı, Bölümün amaçları açıklanmalı, İçerik ve nelere dikkat edileceği belirtilmeli, Video gösterildikten sonra katılımcılarla tartışılmalı.

33 Bilgisayar destekli sunumlar
Metin, şekil vb içerikler görsel efektler ile sunulabilir, Ses efektleri ile senkronize edilebilir, Canlı-hareketli animasyonlar sergilenebilir, Slayt gibi statik değil dinamik sunumlar yapılabilir.

34 LCD Projektör / Barkovizyon
Yaratıcılığa açık, Akıcı, Güncelleştirmek kolay, Dikkati odaklamayı kolaylaştırabilir, Teknik donanım yetersiz kalabilir, Hazırlık zaman alabilir.

35 ? !!!!! Bilgisayar destekli ve LCD/barkovizyon ile
uygulamalarda çok hareketli veya süslü-renkli bir sunum dikkati teknolojiye çekebilir. ?


"Görsel-İşitsel Araçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları