Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİTABANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİTABANI."— Sunum transkripti:

1 VERİTABANI

2 İYİ BİR VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ HANGİ VERİTABANINI KULLANMALIYIZ?
özet VERİTABANI NEDİR? İYİ BİR VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ VERİTABANININ AVANTAJLARI VERİ TABANI TİPLERİ VERİTABANI ÇEŞİTLERİ HANGİ VERİTABANINI KULLANMALIYIZ?

3 VERİTABANI NEDİR? Veritabanı düzenli bilgiler topluluğudur.
Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Veri tabanı, en geniş anlamıyla; birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir. En az bir tablodan oluşmak zorundadır. Veritabanı programını oluşturan tablolar veri alanlarından oluşur (data field).

4 İYİ BİR VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ
Veriler hızlı ve kolay girilebilmeli Güvenli bir şekilde saklanmalı İstenildiği şekilde ve kolay sorgulanmalı

5 VERİTABANIN AVANTAJLARI
“Veri Tekrarı” engellenir: Aynı veri farklı dosyalarda tekrar tekrar yer almaz.Bu verinin daha az yer kaplamasını sağlar. “Çoklu Güncelleme” yapılabilir: Birden fazla dosyada tekrarlanan verinin herhangi birini değiştirdiğimizde diğer dosyalardaki veri de aynı anda değişir. “Gereksiz Bellek Kullanımı” engellenir: Aynı veriler defalarca tekrarlanmadığı için bilgisayar belleğinde gereksiz yer işgal etmez. “Erişim Dili” standarttır: Veritabanına erişim dili uygulanmadan uygulamaya değişmez.Standart bir dil kullanımı vardır.

6 VerİtabanININ AvantajlarI
Herhangi bir evrak saklamaya gerek yoktur. Bilgiler istenildiği zaman görülebilir. Bilgilerin kontrolleri tek bir noktadan yapılabilir. Verilerin merkezi kontrolü sağlanır. Verinin paylaşımı sağlanır. Genel veya özel raporlar alınabilir. Verilerin tutarlı olmasını sağlar (Veri Bütünlüğü = Data Integrity). Aynı andaki erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler. Verilerin güvenliğini sağlar (Kullanıcıların her alana erişememesi iyi bir özelliktir. Bunun için çeşitli yetkiler atanır ve verilerle birlikte bu yetkiler de saklanır).

7 VerİtabanI Yönetim Sİstemİ – Database Management System (DBMS)
Bir veri tabanını oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve yönetmek için kullanılan programlara Veri Tabanı Yönetim Sistemi (DBMS) adı verilir. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır.

8 VerİtabanI Tİplerİ Hiyerarşik Veritabanı
İlişkisel Veritabanı (Relational Type) Nesnesel Veritabanı

9 HİYERARŞİK VERİTABANI
Bu veritabanı tipi, ana bilgisayar ortamlarında çalışan yazılımlar tarafından kullanılmaktadır Hiyerarşik veri tabanları, bilgileri bir ağaç (tree) yapısında saklar. Kök (Root) olarak bir kayıt ve bu köke bağlı dal (Branch) kayıtlar bu tip veritabanının yapısını oluşturur. Aşağıda böyle bir veri tabanının yapısı gösterilmektedir.

10

11 İLİŞKİSEL VERİTABANI Birden fazla tablodan oluşabilir.
Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Tablolar satır ve sütundan oluşur.

12

13 VERİTABANI ÇEŞİTLERİ MySQL IBM DB2 Paradox Interbase Microsoft Access
Informix Progress Microsoft SQL Server PostgreSQL Oracle

14 Paradox Paradox gerçek bir SQL veritabanı değildir, dosyalardan oluşur. Veritabanı yönetim sistemi yoktur, tablolara ulaşmak zordur. Paradox tek kullanıcılı programlarda pek fazla problem çıkarmazken, ağ ortamında eğer dikkatli kullanılmazsa sorun çıkarabilmektedir. Tek kullanıcılı yazılımlar içindir. Paradox tablosuna yazdığınız veriler anında dosyaya kaydedilmez. Paradox'ta silinen kayıtlar geri kurtarılamaz. Silinen kayıtların üzerine boş bilgiler yazılıp yeni bir kayıt için ayrılmaktadır. İyi bir yedekleme sistemi kurulmalıdır, dosya bozulursa kurtarılamayabilir. Bir Paradox tablosunda en fazla 255 alan (field) olabilir.

15 MS Access Microsoft Office ürünüdür.
Küçük ölçekli uygulamalar içindir. Tablo başına 2 GB a kadar veri depolayabilir. Aynı anda 255 bağlantıya izin verebilir. MS Windows dışındaki sistemlerde kullanılamaz. “Transaction logging” özelliğine sahiptir, ancak “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahip değildir. JET veritabanı motoru üzerinde grafik arabirimle çalışan bir veritabanı yönetim sistemidir.

16 Access Avantajları JET veritabanı: Access tarafından kullanılan JET (Joint Engine Technology, Birleşik Motor Teknolojisi) sayesinde bir çok ortamla etkileşim haline geçebilir ve birden fazla kullanıcı veritabanında işlem yapabilir. Raporlama sistemleri oldukça gelişmiştir. Sihirbaz desteği kullanım kolaylığı sağlar., Veritabanı SQL e kısa sürede çevrilir.

17 Access Dezavantajları Office içinde bulunur ve ücretlidir.
Büyük ölçekli çözümler için uygun değildir. Farklı paylaşım yöntemleri olsa da aslında tek kullanıcılıdır. Access dosyaları yerel bir bilgisayar içinde saklanır, şifreleme yapılmazsa dosyalar başkaları tarafından kolayca kopyalanabilir. Veriler veritabanından silinmez, işaretlenir, boyut sürekli artar.

18 MySQL “Trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir, ancak “Transaction logging” özelliği bulunmamaktadır. Tablo başına 4 TB veri depolayabilir. Açık kaynak kodlu olmasından dolayı geniş kullanıcı kitleleri tarafından tercih edilir. Oldukça hızlı ve kararlı bir yapısı vardır, ancak çalıştığı sunucuda işlem yüküyle ters orantılı bir hıza sahiptir. Platform Bağımsızdır (Herhangi bir platform sınırlaması yoktur; Windows, MacOS, Linux ve pek çok unix türeviyle sorunsuz çalışır). 50 milyon sütun ve üstüne destek veren MySQL varsayılan tablo boyutu olarak 4GB limite sahiptir

19

20

21

22

23

24

25

26 IBM DB2 Access ve MySQL e göre daha performanslı, ancak küçük işletmelere göre daha yüksek maliyete sahiptir. Unix ve Windows üzerinde çalışabilir. Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir.

27 MS SQL Server Kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve işlem gücüne sahiptir. Tablo başına 4 TB veri. “Transaction logging”, “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir. Dezavantajları: Sadece Windows üzerinde çalışabilir. Yüksek maliyet

28 Oracle Dünyanın en güçlü ve güvenilir veritabanı olarak gösterilmektedir. Windows, Unix, Linux, ... Oracle, sınırsız sayıda tabloları desteklemektedir.

29 Oracle Avantajları Büyük şirketler için en iyi çözüm.
Performans: Oracle10g ile beraber neredeyse en iyi çözüm. Bakım durumlarında bile kapatılmıyor. Şifreleme: Şifreleme doğrudan veritabanı seviyesinde yapılıyor bu da hızı artırıyor. Yedekleme ve Geri Yükleme: Yedekleme işlemini kendi içinde yapabiliyor ve istenilen bir tarihe veritabanını otomatik olarak geri döndürebiliyor. Oracle

30 OrACLE Dezavantajları
Deneyimli Yönetici ihtiyacı (Oracle konusunda deneyimli olmayan ve yüksek sistem bilgisine sahip olmayan bir yönetici sistemi yönetemez). Yüksek maliyetlidir. Açıklar: yanlış ayar yapılırsa ciddi güvenlik açıkları olabilir. “Windows ile kullanıldığında ciddi güvenlik açıkları olabilir” gibi kötü bir üne sahiptir.

31 Informix Ücretli ve güçlü bir veritabanıdır.
Orta ölçekli işletmelerin yükünü kaldırabilecek kapasitededir. 1994’deki Postgres kodundan geliştirilmeye başlanmıştır

32 PostgreSQL Berkeley Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü tarafından geliştirilen, nesne ilişkili veritabanı sistemidir. Lisans Kolaylığı vardır . Veritabanı Kullanıcıları tarafından en güvenilir ve kararlı veritabanı olarak kabul edilir. Açık kaynak kodlu ve gelişime açıktır. Tablo başına 64 TB veri tutabilme özelliği vardır. “Transaction”, “Inheritance” “trigger” ve “stored procedure” özelliklerine sahiptir. Büyük ölçekli çözümler için idealdir. Ancak, hakkında düzenli bilgiye ulaşmak zordur ve bazı hosting firmaları tarafından desteklenmemektedir.

33 Desktop Database – Server Database
Microsoft Access FoxPro FileMaker Pro Paradox Server Database: Oracle Informix MS-SQLServer Sybase DB2 MySQL Postgresql

34 Desktop Database - AvantajlarI
Pahali değildirler Kullanıcı dostudur (user-friendly). Web çözümlerini destekler.

35 Desktop Database - Dezavantajları
Desktop Database’ler genelde bir kullanıcı desteklerler. Genelde desktop databaseler aynı anda sadece bir kişinin veritabanını değiştirmesine izin verirler. Çok kullanicili bir ortamda desktop veritabanı kullanmak çok kötü sonuçlar doğurabilir. Veritabanını aynı anda birden fazla kişi kullanacaksa „Server Database“ kullanılmasi tercih edilmelidir. Desktop Database’lerin güvenliği zayıftır. Çogu desktop veritabanı basit bir şifre mekanizmasına sahiptir. Dekstop database'ler internet için tasarlanmamıştır. Eğer basit olarak datanızı internete açmak istiyorsanız bir desktop Database’i yeterli gelebilir. Fakat, internet kullanıcılarının datayı değiştirebildiği ve yeni datanın girebildiği interaktif bir sistem oluşturmak istiyorsanız server tabanlı bir veritabanı kullanmanız gerekmektedir.

36 Server Database Avantajları
Esneklik. Database merkezli özel uygulamalarin hızlı gelişimini sağlayan programci-dostu uygulama programcı arabirimleri (Application Programmer Interface, yani API) olduğundan programcılar tarafından tercih edilirler. Hatta Oracle, Informix, Sybase, DB2 gibi veritabanları, farklı platformları (Isletim Sistemleri) desteklemektedir. Güçlü performans. Server tabanlı veritabanlı istenilen ölçüde güçlü olabilirler, çok uygun donanımlarda çok verimli bir şekilde çalişabilirler. Modern veritabanları birden fazla yüksek hızlı işlemcilerle, yüksek bant genişliğine sahip ağlarla ve hata toleranslı depolama teknolojisiyle (fault tolerant storage technology )çalisabilirler. Ölçeklenebilirlik (Scalability). İstenilen şekilde gerekli donanımları artırarak kullanıcı sayısı veya disk alanı genişletilebilir.

37 Server Database Dezavantajları Özel bilgi/eğitim gereklidir.
Pahalıdır. Son kullanıcılar için zordur.

38 Hangİ VerİtabanI KullanIlmalI?
Çok küçük veri depolama ihtiyacında: Paradox Eğer bir web sitesinde veri miktarı ve aynı anda yapılan işlem sayıları az, küçük yoğunlukta trafik varsa; basit web uygulamaları için : Access, MySQL Daha büyük ve orta ölçekli uygulamalar için: Progress, MS SQL, ya da Linux üzerinde PostgreSQL . Oracle ise çok yüksek güvenlik ve işlem gücü gerektiğinde tercih edilen bir veritabanı yönetim sistemidir.

39 ACCESS VT BağlantIsI Oluşturma
VT adı: Ornek Tablo Adı: KAYITLAR Alanlar: KayitID : primary key (birincil anahtar), otomatik artar. Adi Soyadi Adres Sehir Telefon

40 NELER ÖĞRENDİK? VERİTABANI NEDİR? İYİ BİR VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ
VERİTABANININ AVANTAJLARI VERİ TABANI TİPLERİ VERİTABANI ÇEŞİTLERİ HANGİ VERİTABANINI KULLANMALIYIZ?

41 HÜLYA UYSAL MERVE ÇIPLAK
HAZIRLAYANLAR HÜLYA UYSAL MERVE ÇIPLAK


"VERİTABANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları