Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TASNİF DIŞI 1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TASNİF DIŞI 1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini."— Sunum transkripti:

1 TASNİF DIŞI 1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003)

2 TASNİF DIŞI 2 Harita Genel Komutanı Tümg.Bahtiyar TÜRKER Harita Genel Komutanı Tümg.Bahtiyar TÜRKER

3 TASNİF DIŞI 3 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun 2003 yılı olağan toplantısı vesilesiyle sizlerle tanışmaktan ve birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek hepinize hoşgeldiniz diyorum.

4 TASNİF DIŞI 4 Yönetmelik gereği her yıl Mart ayında yapılan bu toplantının esas amacı, Bir sonraki yılda yapılması planlanan harita üretim faaliyetleri, Kurula intikal eden konuları görüşerek karara bağlamaktır.

5 TASNİF DIŞI 5 Kurulumuza bugüne kadar üretime yönelik herhangi bir talep intikal etmemiştir.

6 TASNİF DIŞI 6 Bu durum ülkemizde haritacılık alanında faaliyet gösteren, Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, Kalkınmaya yönelik hizmetleri karşılamada, Yeterli düzeye geldiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmekte ve memnuniyetle karşılanmaktadır.

7 TASNİF DIŞI 7 Üretime yönelik herhangi bir konu gündemimizde olmamasına rağmen; Kurulumuz sadece üretim faaliyetlerinin planlanmasından sorumlu olmayıp, Haritacılık, Uzaktan algılama konularında gelişen teknolojileri takip ederek, Yöntem, Standartları belirlemekle de yükümlüdür.

8 TASNİF DIŞI 8 Hepimizi yakından ilgilendiren Uygulamada bir standardın olmamasından dolayı, zaman zaman sıkıntılarını yaşadığımız, zaman zaman sıkıntılarını yaşadığımız, Bazı önemli konuları da, görüşülmesinde fayda mütalâa ederek bu günkü toplantı gündemimize dahil ettik.

9 TASNİF DIŞI 9 Bu açıdan yararlı bir toplantı olacağına inanıyorum.

10 TASNİF DIŞI 10 Birinci konu : Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan ve yaklaşık iki yıldan beri yürütülen özverili çalışmalarla son şekline getirilen “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” taslağıdır.

11 TASNİF DIŞI 11 Bu kapsamda; kurulun, 16 Şubat 2001 tarihinde yapılan toplantısında, teşkil edilen ve başkanlığı Prof.Dr. Sayın Rasim DENİZ tarafından yürütülen “Yönetmelikler Komisyonu”na; çağın gelişen teknolojilerine göre uygulamada yetersiz kalan, “Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği” nin, güncelleştirilmesi görevi verilmiştir.

12 TASNİF DIŞI 12 Bu amaçla; GPS, Uzaktan Algılama, Sayısal Üretim Teknikleri, Veri Değişimi ve Semboloji Standartları, gibi bir çok konuyu kapsayacak şekilde hazırlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” taslağı,

13 TASNİF DIŞI 13 Gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla, 30 Temmuz 2002 tarihinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. Millî Savunma Bakanlığınca; Alınan görüşler doğrultusunda, yeniden düzenlenen taslak hakkında bugün burada takdim ve konunun müzakeresi yapılacaktır.

14 TASNİF DIŞI 14 İkinci konu: Kamu kurum ve kuruluşlarınca değişik amaçlarla ihtiyaç duyulan uydu görüntülerinin temini konusunda, Dublikasyonların önlenmesi, İhtiyacın tek bir merkezden, En ekonomik şekilde temin edilerek,

15 TASNİF DIŞI 15 Kullanıma sunulabilmesi amacıyla, “Devlet Coğrafî Veri ve Görüntü Merkezi”nin oluşturulması konusu görüşülecektir.

16 TASNİF DIŞI 16 Üçüncü konu : Ülkemizde, Sivil, Askeri havacılıkta uçuş emniyeti yönünden çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz,

17 TASNİF DIŞI 17 Hava Mania bilgilerinin belirlenecek bir standart dahilinde toplanması, “Düşey Engel Veri Tabanı”nın kurulması ve bu verilerin sunumu konusu takdim edilerek müzakereye açılacaktır.

18 TASNİF DIŞI 18 Dördüncü konu : 1998 yılında başlattığımız; ancak, hukuki dayanak olmaması nedeniyle sonuç alamadığımız Türkiye Ulusal Coğrafî Bilgi Sistemi konusunu tekrar gündeme getirmek istiyoruz.

19 TASNİF DIŞI 19 Coğrafî Bilgi Sistemlerinin 1998 yılı ile karşılaştırıldığında, pek çok kamu kurum ve kuruluşunun gündemine girmesi nedeniyle, 2003 yılının zamanlama açısından da uygun olduğu değerlendirilmektedir.

20 TASNİF DIŞI 20 Beşinci konu : Son olarak da, kurulumuzun program ve planlama komisyonunca hazırlanan ve 2003 yılında uygulamaya konulacak olan Harita yapımına esas birim fiyatlar görüşülerek karara bağlanacaktır.

21 TASNİF DIŞI 21 Hepimizin çok yakından izlediği gibi, günümüzün gelişen teknolojileri ve özellikle bilgisayarlar, bir çok alanda çağa ismini yazdırmış, haritacılık mesleği de bu teknolojiden kendine düşen payı alarak ülkemizde sayısal harita üretim ve kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir.

22 TASNİF DIŞI 22 Bu bağlamda; Kuruluşundan (1895 Yılından) bugüne kadar, ülkemizde haritacılığın gelişmesine önemli katkılar sağlayan Harita Genel Komutanlığının, bundan sonra da Türk haritacılığını ileriye götürecek her türlü atılımın yanında olacağını huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim.

23 TASNİF DIŞI 23 Sözlerime son vermeden önce; Ülkemizde harita üretiminde standartlığın sağlanması, İşbirliğinin artırılması yönünden, yararlı olacağına inandığım bu toplantıya;

24 TASNİF DIŞI 24 Temsilci gönderen tüm kuruluşlara ve burada bulunarak çalışmalara bizzat katkıda bulunacak olan siz değerli temsilcilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

25 TASNİF DIŞI 25 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003)


"TASNİF DIŞI 1 AQAP-110 Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu’nun Olağan Toplantısı (27 MART 2003) Bakanlıklararası Harita İşlerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları