Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOLPFIN Profesyonel Network

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOLPFIN Profesyonel Network"— Sunum transkripti:

1 DOLPFIN Profesyonel Network

2 YENİLİKLERE HAZIR MISINIZ? PANELİ

3 E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?
e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. Ticari firma olarak sadece Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir.

4 E-FATURA ZORUNLU ! 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında alım yapan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar Hava yolu taşımacılığı yapan IATA üyesi şirketler, kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik bilet uygulamasından faydalanabilmek için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu hale gelmiştir.

5 E-FATURA KULLANICISI OLMAK
e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı başvuru yapılmalı ve Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır. Başvuru hakkında detaylı bilgi:

6 MALİ MÜHÜR NEDİR? Mali Mühür, prensip olarak elektronik (dijital) imzaya çok benzeyen elektronik bir mühür olarak düşünülebilir. Fakat kişileri değil şirketi temsil eder ve ticari sicil kaydı olan her şirket için sadece bir tane alınabilir. Mali Mühür Sertifikası TÜBİTAK (KamuSM) tarafından verilir.

7 E-FATURA UYGULAMASI BAŞVURU
e-Fatura uygulamasını Türkiye’de sadece Kayıtlı Kullanıcılar GİB tarafından kurulmuş bir sistem üzerinden kullanılabilirler. Bu sistemi kullanmanın iki yöntemi vardır: e-Fatura Portal Yöntemi GİB ile Entegrasyon Yöntemi Özel Entegratör Entegrasyon GİB e-Fatura Başvurusu GİB e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

8 E-FATURA UYGULAMASI BAŞVURU
GİB Başvuru Kılavuzunda; e-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilmektedir. Ancak; 14/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları Başkanlıkça bu tarih itibariyle aktive edilecektir.

9 E-FATURA PORTALI NEDİR?
Portal yöntemi, az sayıda fatura kesen/alan, küçük çaplı ve yeterli bilgisayar altyapısına sahip olmayan firmalar için kurulmuştur. Burada e-Faturalar, GİB’in web tabanlı bir portali üzerinden manuel olarak elle giriş yapılarak kesilir, ve yine gelen e-Faturalar da portal üzerinden alınır ve lokal sisteme manuel indirilir. Çok kısıtlı ve basit bir kullanım imkanı tanır. https://test.efatura.gov.tr/EFaturaGB/login.jsp

10 GİB İLE ENTEGRASYON NEDİR?
Entegrasyon yöntemi, çok sayıda (Aylık 100 adet üzerinde) fatura kesen/alan orta ve büyük ölçekli firmalar için oluşturulmuştur. Burada, yeterli bilgisayar altyapısına sahip firmaların kendi bilgi işlem sistemleri GİB’in e-Fatura sistemi ile doğrudan entegre olarak çalışır. Bu entegrasyon için firmanın GİB’in belirlediği şekilde bir sistem kurması ve bir e-Fatura uygulaması kullanması gerekmektedir. Entegrasyon yönteminde manuel müdahaleye gerek kalmadan kesilen ve gelen e-Faturalar otomatik olarak sistemler arasında transfer edilir.

11 ENTEGRASYON YÖNTEMİ BAŞVURU
Başvuru 1 Eylül 2013 tarihinden önce yapılmalıdır. Başvuru esnasında portal hesabının aktive edilmemesi talep edilmelidir. Entegrasyon çalışması en geç tarihine kadar bitirilmelidir, bitirememesi durumunda portal hesabını GİB aktive edecektir.

12 ÖZEL ENTEGRATÖR FİRMALAR
421 No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında GİB özel entegrasyon izni alan kurumlar: İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Ticaret Limited Şirketi - İstanbul D.T.P. Bilgi İşlem İletişim ve Ticaret Limited Şirketi (Digital Planet) - İstanbul Mebitech Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - İstanbul Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş. - İstanbul Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi - İstanbul Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (KoçSistem) - İstanbul ISIS Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Kocaeli C/S Enformasyon Teknolojileri Limited Şirketi (Cybersoft) - Ankara LOGO Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi - Kocaeli Bizofis Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi - İstanbul İzibiz Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi - İstanbul ING Bank Anonim Şirketi - İstanbul BİMSA Uluslararası İş. Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. – İstanbul KAYNAK:

13 E-TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar TNB KEP PTT TÜRKKEP

14 NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

15 NETWORK KATMA DEĞERİ Profesyonel ekip çalışması
Potansiyel müşterilere erişim Var olan müşterilere alternatif hizmetler Uzmanlara erişim Proje bazlı gelir paylaşımı Uluslar arası hizmet standartlarına uyum Uluslar arası pazarlara açılma potansiyeli Geleceğe yatırım

16 STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANINIZ!

17 STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANI Proje Yönetimi Finansal Raporlama Yönetimi
Kurumsal Yönetim & Risk & Uyum Yasal Uyumluluk Yönetimi Finansman Yönetimi Bilişim Teknoloji Yönetimi Denetim Yönetimi DOLPFIN Profesyonel Network STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANI Proje Yönetimi Finansal Raporlama Yönetimi Kurumsal Yönetim-Risk-Uyum Yasal Uyumluluk Yönetimi Finansman Yönetimi Bilişim Teknoloji Yönetimi Denetim Yönetimi gibi uzmanlık gerektiren konularda profesyonel kişilerin proje bazlı oluşturduğu profesyonel bir işbirliği ağıdır.

18 FELSEFEMİZ Dolpfin Profesyonel Network’ün YUNUS GİBİ YAŞAMAK kuruluş felsefesi yunus balıklarının sosyal yaşamından esinlenmiştir. Yunuslar hayvanlar âleminin en zeki ve insana en yakın canlılarıdır. Yunuslar çok gelişmiş bir sosyal sistem içerisinde yaşar ve bazen yunustan sürüler oluşturabilirler. 30 sene boyunca bu böyle devam edebilir. Bir yunus doğum yapacaksa diğer yunuslar bir çember oluşturup o yunusu olası köpek balığı saldırılarına karşı korurlar. Avlanırken küçük balıkların etrafında büyük bir halka oluşturup daraltarak hep birlikte beslenirler.

19 VİZYONUMUZ Vizyon, düşlenen bir geleceği tasarlayabilme ve paylaşabilmeyi sağlar. Bir bireyi, kurumu, bölgeyi ya da ülkeyi uzun dönemde başarıya ve mükemmelliğe ulaştıracak önemli bir araçtır. Vizyonumuz müşterilerimizin ve üyelerimizin geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesinde, projelerinin yönetilmesinde ve kurumsal gelişimlerinin sağlanmasında stratejik yönetim danışmanı olmaktır.

20 SİZİN VİZYONUNUZ NEDİR?
Gelecekte Nerede Olmak İstiyorum? E-fatura Projemi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Uluslar Arası Pazarlarda Nasıl Yer Alırım? Marka Olabilir Miyim? Nasıl Kurumsallaşırım? Birleşme & Bölünme Yapabilir miyiz?

21 MİSYONUMUZ Misyonumuz müşterilerimizin ve üyelerimizin geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesinde, projelerinin yönetilmesinde ve kurumsal gelişimlerinin sağlanmasında “Biz bilinci ile içeriden dışarıya (inside-out) proje bazlı profesyonel hizmet” sunmaktır. Müşterilerimize iş hayatlarının her aşamasında sanki işletmenin içinde çalışıyormuş ve bizim firmamızmış gibi stratejik yönetim anlayışıyla profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

22 HİZMET POLİTİKAMIZ: Projelerle Yönetim Modeli
Müşterilerimize gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için uygun, sağlıklı ve sürdürülebilir “Projelerle Yönetim Modeli” geliştiriyoruz. 5N1K Proje Yönetim Döngüsü Ne Yapılacak? (KAPSAM) Ne Zaman Yapılacak? (ZAMAN) Nasıl Yapılacak? (KALİTE) Ne Kadara Yapılacak? (BÜTÇE) Nerede Yapılacak? (YER) Kim Yapacak? (MÜŞTERİ İLİŞKİ YÖNETİCİSİ, UZMAN VE PROJE YÖNETİCİSİ)

23 DOLPFİN HAZIR VE SANAL OFİS PAYLAŞIMI
Merkezi iş ve ulaşım alanlarında, tam donanımlı, uzman personel desteğiyle, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun seçeneklerle hazır veya sanal ofis paylaşımı çözümleri sağlanacaktır. Network Yöneticisi ve Sekreterya VİP Ofisler Veri İşleme Merkezi (VİM) Toplantı Odaları BİLGİ VE TECRÜBEMİZİ PAYLAŞIYORUZ !

24 DOLPFİN AKADEMİ PANEL & EĞİTİM
Kurumsallaşmak isteyen KOBİ ve üyelerimize en uygun modeli birlikte belirliyoruz ve uygulamaya geçiş aşamasına kadar sürekli koçluk sağlıyoruz. Girişimci ve rekabetçi olmaları için gereken kurumsal değişimi oluşturmak üzere, yönetimi, çalışanların organizasyonunu, süreçleri ve teknolojileri yeniden yapılandırıyoruz. Personel eğitimleri ve mesleki eğitim panelleri organize ediyoruz.

25 EKİBİMİZ

26 Genel Koordinatör, Ortak
FİLİZ BÜLBÜL Genel Koordinatör, Ortak O.D.T.Ü. İktisat Lisans, 1995 Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS),2000 Oslo Üniversitesi (NORVEÇ) STS & İTÜ Bilim, Teknoloji Toplum Yüksek Lisans, 2005 Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Doktora, 2006-Devam S.M. Mali Müşavir (CPA) İSMMMO AB Fonları Komitesi Başkanı & İSMMMO Akademi Denetleme Kurulu Uyesi İstanbul Valiliği AB Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu Üyesi ve Proje Süreç Yonetimi Alt Çalışma Grubu Başkanı Profesyonel iş tecrübesi (7 yıl Dış Ticaret & 7 yıl Bankacılık & 9 yıl Mali Müşavirlik) Toplam 23 yıl PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ DENEYİMİ 13 YIL EGEBANK & SÜMERBANK & OYAKBANK Birleşmeleri Projesi (4 Yıl) BODYCOTE & İSTAŞ Birleşmesi Projesi (9 ay) THERMALIUM WELLNESS PARK HOTEL Dünya Bankası Finansman Projesi (4 Yıl) İSMMMO Geleceğin Global Muhasebecileri Projesi (6 ay) İSMMMO Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu Projesi (1 Yıl) BALPARMAK Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu Projesi (1 Yıl) FOXCONN Avrupa Serbest Bölge Şirketi Kuruluş, Muhasebe & Bordrolama Sistemi Yönetimi ve SAP Sistem Entegrasyonu Projesi (2 Yıl)

27 Kurumsal Yönetim-Risk-Uyum Koordinatörü, Ortak
BETÜL ERTEM YILDIZ Kurumsal Yönetim-Risk-Uyum Koordinatörü, Ortak O.D.T.Ü. Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1992 Linköping Üniversitesi (İSVEÇ) STS & İTÜ Bilim, Teknoloji Toplum Yüksek Lisans, 2005 ITSMF’in Türkiye birimi olan “Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetişimi Derneği”nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. CISA ve BSI onaylı ISO Bilgi Güvenliği, ISO İş Sürekliliği, ISO BT Hizmet Yönetim Sistemleri baş tetkikçi sertifikalarına sahiptir. BSI Eurasia’nın sözleşmeli denetçisi ve eğitmeni olarak; Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da, belirtilen yönetim sistemlerinin eğitimlerini vermiş, belgelendirme denetimlerini gerçekleştirmiştir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu onaylı teknik uzmanı TBB Eğitmeni Bilişim Teknolojileri Denetçisi, Danışmanı ve Eğitmeni Profesyonel iş tecrübesi (21 Yıl) TCMB Vakfı – NTTI ortak iştiraki olan NTTI-Bilvak’ta EFT I ve EFT II Projelerinde Yazılım Mühendisi Sybase Türkiye’de Veri Tabanı Danışmanı Microsoft Türkiye’de Kıdemli Danışman ve Teknik Müşteri Temsilcisi 2005 yılından bu yana, kurucu ortağı ve genel müdürü olduğu Karya Bilişim Ltd. Şti. bünyesinde, Türkiye’de ve yurt dışında kurumsal ölçekli firma ve kuruluşlar için, “kurumsal yönetim-risk-uyum” (GRC) konularında danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri vermektedir.

28 Finansal Raporlama Yönetimi Koordinatör, Ortak
Dr. DERYA ÜÇOĞLU Finansal Raporlama Yönetimi Koordinatör, Ortak İstanbul Bilgi Üniversitesi, İİBF, İşletme Lisans İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, SBE, Muhasebe Finansman Doktora 15 yıllık meslek hayatının ilk 6 yılında finans sektöründe çalışmış olup 2 ayrı faktoring şirketi ile Oyakbank A.Ş. Bireysel Kredi İzleme Bölümü’nde görev almıştır. 2005 yılından beri akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmekte olup, Marmara Üniversitesi’nden Muhasebe Finansman Doktora’sına sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ruhsatına sahiptir. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) tarafından verilmiş, uluslararası geçerliliği olan “International Financial Reporting Standards” ve “IFRS for SMEs” sertifikalarını almıştır. Bu sertifikasyonlarla ilgili ülkemizde verilen eğitimlerde eğitmen olarak yer almaktadır. Uzmanlık alanı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Dolpfin Profesyonel Network kurucu ortaklarındandır.

29 Uluslar arası İlişkiler, Ortak
GÜLÇİÇEK KARTAL Uluslar arası İlişkiler, Ortak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İngiltere Northumbria Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Ticaret Hukuk`u konusunda Yüksek Lisans programına devam etmektedir. 2000 yılında çalışmaya başladığı Reuters İngiltere ofisinde, 2006 yılı sonunda Six Sigma Kara Kuşak eğitimi alıp Six Sigma projelerinin yönetimi, eğitmenlik, Kara Kuşak ve Yeşil Kuşak projeleri danışmanlığı ve maliyet azaltma, kalite ve iş süreçlerine odaklı, çeşitli uluslararası Six Sigma projelerini yönetti. 2009 yılında Türkiye`ye dönüşü sonrasında; Uluslararası finans ve ticaret konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 2012 yılından itibaren Dolpfin Profesyonel Network bünyesinde proje bazlı yerel ve uluslararası yatırım ve finans projelerinde görev almaktadır.

30 ORHAN BAYRAM Network Yöneticisi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Kulübü başkanıdır. Girişimcilik Kulüpler Platformu'nun Yönetim Kurulu Üyesidir. 2011 yılında Arçelik Call Center’da çalışmıştır. 2012 yılında Türk Hava Yolları, ING Bank, Türk Telekom, Birleşik Fon Bankası bilgi işlem ve teknik bölümlerinde staj yapmıştır. 2012 yılından itibaren Dolpfin Profesyonel Network bünyesinde Network Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 2013 yılından itibaren Turkcell firmasında Network Yönetimi Bölümünde çalışmaktadır.

31 Proje Yönetimi Direktörü
BURCU DİŞİSAĞLAM Proje Yönetimi Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat mezunudur (2004). İstanbul Üniversitesi Muhasebe Yüksek Lisans programına devam etmektedir. 2007 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 2010 yılından beri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Avrupa Birliği Fonları Komitesi üyesidir. 2011 yılından beri İSTKA tarafından desteklenen Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu Projesinin ARGE ve Eğitim Komitesi üyesidir. 2012 yılından itibaren Dolpfin Profesyonel Network bünyesinde Türkiye’deki 25 adet Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen mali programlarda yerel veya uluslararası yatırım ve finans projelerinde görev almaktadır.

32 Marmara Bölge Koordinatörü
BURHAN ERAY Marmara Bölge Koordinatörü 1999 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2002 yılında TÜRMOB’ un düzenlediği Bilirkişi Eğitim Seminerine katılarak Bilirkişi Sertifikası, 2003 yılında Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu Marka Vekilliği belgesi almaya hak kazanmıştır. ve yılları arasında İSMMMO Güngören Oda Temsilciliği görevinde bulunmuş ve bu dönemde şehir içi ve şehirler arası bir çok Sempozyum, Panel ve Muhasebe Forumlarına katılmıştır. 2010 yılından bu yana İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren Dolpfin Profesyonel Network bünyesinde Marmara Bölge Koordinatörlüğü’nde görev almaktadır. Burhan Eray, muhasebe mesleğinin sadece vergi beyannamelerini hazırlamaktan ibaret olmadığına inanır. Gelecekte mesleki bilgiye sahip olmanın yetmeyeceğine aynı zamanda yeniliklere hızla adapte olan ve teknolojiyi iyi takip eden Mali Müşavirlerin ayakta kalabileceğini bilir. Kurumsallaşmanın, Mesleki bilgileri paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek bu konuda var gücüyle çalışır.

33 DOLFİN PROFESYONEL NETWORK ÜYELERİMİZ
S.M. Mali Müşavir Orhan SARIGENE S.M. Mali Müşavir Rıza TEKSAN S.M. Mali Müşavir Adem UZUNÖMEROĞLU S.M. Mali Müşavir Döndü GÜL S.M. Mali Müşavir Serkan ATLI S.M. Mali Müşavir Ali SEYFETTİNOĞLU Avukat Dilek Taşören Finans Uzmanı Deniz YEKER Bilişim Danışmanı Fatih YEŞİLBAŞ

34 BİLGİ VE TECRÜBESİNİ PAYLAŞIR. www.dolpfin.com.tr info@dolpfin.com.tr

35 BİZİMLE OKYANUSLARDA YÜZMEYE HAZIR MISINIZ?


"DOLPFIN Profesyonel Network" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları