Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukta Nonnörojenik İşeme Bozuklukları Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukta Nonnörojenik İşeme Bozuklukları Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Çocukta Nonnörojenik İşeme Bozuklukları Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Normal İşeme Depolama Boşaltma Komplians (∆V / ∆P) (S. Tekgül)

3 İşeme Kontrolü REFLEKS İSTEMLİ KONTROL Gündüz mesane kontrolü 2-3 yaşta, gece kontrolü 3-7 yaşta gelişir. Fetüs ve YD’ da işeme SSS tarafından düzenlenir ve sadece uyanıkken işeme olur. (Yeung&Sihoe, Campbell, 2012)

4 İşeme Kontrolü Mesane V = (Yaş+2) x 30 ml  Erişkin tipte işeme gelişirken geçici M&S diskoordinasyonu olabilir. 1.Fonksiyonel MH artışı 2.M&S koordinasyonu 3.M&S ve perineal kompleks üzerinde istemli kontrolü (Yeung&Sihoe, Campbell, 2012)

5 Tanım Altta yatan üropati veya nöropati ekarte edildikten sonra çocuklardaki alt üriner sistem işlev bozukluğunu tanımlar. NNİB sık karşılaşılan fakat yeterince tanınmayan pediatrik bir problemdir. Bir çok isim ve tanımlama ile anılmaktadır. (Neveus ve ark. J Urol, 2006)

6 Gündüz AÜS Durumları Yaş ile azalan %2-20 prevalans 1.Depolama fazı disfonksiyonu: Çocukluktaki AAM 2.Boşaltma fazı disfonksiyonu: Disfonksiyonel işeme (EAU Kılavuzu, 2010)

7 NNİB & Barsak disfonksiyonu NNİB sıklıkla barsak disfonk. ile beraber seyreder. NNİB’ un 1/3’ ünde kabızlık(+) GÜS ile GİS ortak emb. orijin, sinirsel donanım ve aynı lokalizasyonda Otonomik disfonksiyon Pelvik taban kaslarının gevşememesi sorundur.

8 NNİB Sınıflama Depolama fazı  AAM sendromu VUR-ÜSE’lilerin 1/3’ ünde Tutma manevraları Kronik pelvik kas kontrak.  Fonksiyonel idrar kaçırma  Giggle idrar kaçırma Boşaltma Fazı  Disfonksiyonel işeme Kazanılmış bir bozukluk Konjenital (Ochoa, NOCOBLIND) Anormal pelvik taban kontr.  Az aktif mesane  İşeme sonrası damlama

9 NNİB 2 ayrı durum mu? AAM Barsak Disfonksiyonel Disfonksiyonu İşeme 1.Depolama fazı disfonksiyonu: Çocukluktaki AAM 2.Boşaltma fazı disfonksiyonu: Disfonksiyonel işeme Depolama belirtileri ve disfonksiyonel işeme bir arada görülebilir. AAM ve disfonksiyonel işeme sıklıkla kombinedir ve ayrılması zor olabilir

10 NNİB Etyoloji Davranışsal orijin en çok düşünülen teoridir  %20-40 Seksüel taciz ADHD & frontal kortekste incelme Konjenital (NOCOBLIND) veya genetik (Ochoa) NÖROPLASTİK TEORİ NNİB sadece davranışsal bozukluklar ile açıklanamaz. SSS bozukluğuna ikincil gelişen pelvik taban disfonksiyonu trofik madde sekrete ederek mesane ve barsak kaslarında hipertrofiye yol açar. (Ballek&McKenna, Urol Clin N Am, 2010)

11 Nonnörojenik İşeme Belirtileri Depolama Belirtileri 1.İdrar yapma sıklığı: > 8 & <3 2.Sıkışma duyumu: 3.Gece idrara kalkma: 4.İdrar kaçırma: a. Devamlı İK b. Aralıklı İK i. Gündüz ii.Gece Boşaltma Belirtileri 1.Bekleme 2.Ikınma 3.Zayıf akım 4.Aralıklı işeme (ICCS, Neveus ve ark, J Urol, 2006) >5 yaş>7 yaş

12 Diğer Belirtiler 1.Tutma manevraları 2.Tam boşaltamama 3.İşeme sonrası damlama 4.Genital ve AÜS ağrısı (ICCS, Neveus ve ark, J Urol, 2006)

13 NNİB neden önemli ? Çocukluk Gündüz sık idrara çıkma Gündüz ve gece idrar kaçırma AAM NNİB Erişkin Sıkışma duyumu x2 kat sıkışma tipi idrar kaçırma AAM ile korele Sağ frontal korteksi etkileyen nöropsikiyatrik bozukluklar (Franco I, Cur Opin Urol, 2011) (Fitzgerald ve ark, J Urol, 2006)

14 Tanı Öykü FM İşeme günlüğü TİT İdrar akım ölçümü Artık idrar miktarı USG Ürodinamik çalışmalar (EAU Kılavuzu, 2010) İlk tedaviye dirençli ya da başarısız olursa

15 İdrar akım ölçümü Çocuklarda NNİB için mükemmel bir tanı ve tedavi takip aracıdır. İyi hidrate olmalı ve en az 2 ölçüm önerilir İşenen hacim BMH’ in %50’ sinden fazla olmalıdır. (ICCS, Neveus ve ark, J Urol, 2006) (ICCS, Hoebeke ve ark, J Urol, 2010) AKIM HIZI Qmax yetişkindeki kadar değerli değil

16 İdrar akım ölçümü İŞEME EĞRİSİNİN ŞEKLİ 1.Çan  Normal 2.Kule  AAM 3.Plato  Organik MÇT 4.Staccato  İşeme sırasında sfinkter AA 5.Aralıklı(fraksiyone)  Zayıf kasılan detrüsör (ICCS, Neveus ve ark, J Urol, 2006) (ICCS, Hoebeke ve ark, J Urol, 2010) Altta yatan anormalliği kesin olarak ispatlamaz ama kılavuz olarak kullanılabilir.

17 İdrar Akım Ölçümü Dalgalanmalar > √ Qmax (ICCS, Chase ve ark, J Urol, 2010)

18 İdrar akım ölçümü & EMG (Ballek&McKenna, Urol Clin N Am, 2010)

19 NNİB nasıl başvurur? İdrar kaçırma Üriner sistem enfeksiyonu Vezikoüreteral reflü Üst üriner sistem bozulması Kabızlık veya gaita kaçırma Pediatrik ürologa başvuranların %30-40’ ı gündüz ve gece idrar kaçıran olgulardır. (Farhat, J Urol, 2000)

20 NNİB-ÜSE-VUR VUR ÜSE NNİB ? Türbülan akım ve Yüksek AİM Yüksek dolum ve işeme basıncı BARSAK DİSFONKSİYONU (Ballek&McKenna, Urol Clin N Am, 2010

21 NNİB-ÜSE-VUR 2758 ÜSE %37.6 N anatomi ve geri kalan VUR VUR + ÜE(-)  ~ %22 ÜE + VUR (–)  % 22 VUR + ÜE  % 38 VUR olgularının %18-75 NNİB NNİB olgularının %14-47 VUR NNİB ( Steinhardt, 2001 ) (Sillen U, Adv Urol 2008)

22 NNİB ÜSE oranını arttırıyor mu? (AUA Kılavuzu, 2010) %44%13

23 VUR’ un spontan düzelmesini NNİB etkiliyor mu? (AUA Kılavuzu, 2010) %31 %61

24 VUR tedavisinde NNİB başarıyı etkiliyor mu? Açık Cerrahi Endoskopik girişim %97 - %97 %50 - %89 Sonrasında ÜSE oranı  NNİB (+) %23 – NNİB (-) %5 (AUA Kılavuzu, 2010)

25 NNİB Sonuç Yaş ile azalan % 2-20 prevalans Depolama fazındaki AAM ve boşaltma fazındaki disfonksiyonel işeme birlikteliğinden oluşur. Sıklıkla barsak disfonksiyonu eşlik eder. Üroflow ile birlikte EMG tanıda önemlidir. VUR ve ÜSE ile birlikteliği unutulmamalıdır.

26 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Madde 27: (1) Herkes, toplumun kültürel etkinliklerine özgürce katılma, güzel sanatları tatma, bilim alanındaki ilerlemelerden ve bunların nimetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. (2) Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü bilim, yazın ya da sanat yapıtlarından kaynaklanan ahlaki ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.


"Çocukta Nonnörojenik İşeme Bozuklukları Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları