Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
YABANCI OKULLAR SORUNU 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti,ülkede bu- lunan tüm yabancı okulların Milli Eğitim Ba- kanlığı’na bağlandığını,Batılı Devletlere bildir di.Batılı Devletler,bu duruma karşı çıkmak istedilerse de,Türkiye Cumhuriyeti,bunu bir iç mesele olarak kabul ettiğini ve bu nedenle görüşme konusu yapmayacağını bildirince, sorun kendiliğinden ortadan kalmış oldu.

2 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
MUSUL SORUNU Lozan Antlaşması’na göre,çözülemeyen tek sorun olan Musul Sorunu,Türkiye ile İngiltere arasında daha sonra çözülmesi amacıyla sonraya bırakılmıştı. Eğer,sorun daha sonra da çözülememesi durumunda,sorun,Milletler Cemiye-ti’nde çözülecekti.Bu doğrultu da,Türk-İngiliz Görüşmeleri’nde sorun halledi-lemeyince,olay Milletler Cemiyeti’ne intikal etmiştir.Milletler Cemiyeti,almış olduğu haksız bir kararla,Musul’u İngiliz Himayesi’ne bırakmıştır.Bu durum karşısında Türkiye,herhangi bir şey yapamadı.Ve sonunda karara razı olmak zorunda kalmıştır.Nihayet sorunun tamamen bitmesi amacıyla 05 Haziran 1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında ANKARA ANTLAŞMASI imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; a)Türkiye,Musul’un Irak’a ait olduğu kabul ediyordu. b)Buna karşılık olarak,Irak-Musul Petrol Gelirlerinin % 10’nu 25 yıl süreyle Türkiye’ye verecekti. Not; Bu antlaşma ile Türkiye-Irak Sınırı kesin olarak çizilmiş oldu.

3 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
NÜFUS MÜBADELESİ SORUNU Lozan Antlaşması’na göre,İstanbul’daki Rumlar’la,Batı Trakya’daki Türkler haricindeki nüfuslar,karşılıklı olarak değiştirilebileceklerdi.Bu durumu kendi lehine çevirmek isteyen Yunanistan,İstanbul’da daha fazla Rum Nüfusu bırakmak istemişti.Bu gelişme, Türk-Yunan Anlaşmazlığı-na sebep olmuştur.Ancak,her iki tarafın devlet büyükleri tarafından sorun zorda olsa halledilmiştir.

4 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
DIŞ BORÇLAR SORUNU Lozan Barış Görüşmeleri’nde ele alınan Dış Borçlar Soru-nu,tüm batılı devletlerin kabul etmesiyle sorun çözülmüş idi.Ancak,daha sonra ki yıllarda Osmanlı Devletinden kalma borçların “Ödenme Şekli” yüzünden özellikle Fransa ile olan ilişkiler,kopma noktasına gelmişse de,daha sonra bu sorun,Türkiye’nin istediği bir şekilde çözümlen- miştir.

5 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
MİLLETLER CEMİYETİ’NE ÜYE OLUNMASI Barışçı Bir Devlet olduğunu kanıtlamak ve dünya Barışı’na katkıda bulunmak isteyen Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyet-i Akvam) üye olmuştur.

6 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
BALKAN ATLANTI’NIN KURULMASI 1930’lu yıllarda Almanya ile İtalya’nın aşırı bir biçimde silahlanmaya başlaması,özellikle Balkanlarda bulunan dev-letleri güvenlik açısından huzursuz etmeye başlamıştı.Ve bu doğrultuda 09 Şubat 1934 yılında,Türkiye,Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Devletleri,aralarında birleşerek Balkan Paktı’nı kurdular.Bu paktın amacı,bu pakta üye olan devletlerin sınırlarının güvenlik altında bulunmasını sağlamaktı

7 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’NİN KABULÜ 1930’lu yıllarda Almanya ile İtalya’nın saldırgan bir tutum takınması sonucu, Boğazların güvenliğinin kalmadığını ve bu nedenle dünya şartlarının değiştiğini ileri süren Türkiye, Boğazlar ile ilgili bir toplantı yapılmasını istedi.Montrö’da yapılan “Boğazlar”toplantısında Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen,İngiltere ve Fransa’nın desteği ile Türkiye’nin istediği kararlar alınmıştır.Buna göre; a)Lozan Barış Antlaşması’nda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve Boğazların idare ve Denetimi Türkiye’ye bırakılmıştır b)Türkiye,Boğazların her iki tarafını istediği bir şekilde silahlandırabilecekti c)Barış zamanlarında Yabancı Ticaret Gemileri,boğazlardan serbestçe geçe-bilecekti.Ancak,savaş zamanlarında boğazlardan geçiş,Türkiye’nin iznine bağlı olacaktı d)Savaş zamanlarında Türkiye,boğazları istediği gibi açıp-kapayabilecekti Not; Lozan Barış Antlaşması’nın Ulusal Egemenliğimizi zedeleyen Boğazlar ile ilgili maddesi ortadan kaldırılmış oldu.Yine,bu antlaşma ile,Türk Toprakları arasındaki bütünlük sağlanmış oldu.

8 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
SADABAT PAKTI’NIN KURULMASI İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve yayılma politikasının Ortadoğu Ülkeleri’ni rahatsız etmesi üzerine,08 Temmuz 1937 yılında,Türkiye,Afganistan,İran ve Irak Devletleri, aralarında birleşerek Sadabat Paktı’nı kurdular.Bu paktın amacı,bu pakta üye olan devletlerin sınırlarının güvenlik altında bulunmasını sağlamaktı

9 ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET
HATAY’IN ANAVATAN’A KATILMASI Fransa’nın,1936 yılında Suriye’den çekilmesi üzerine 1921 Ankara Antlaşması’na dayanan hak üzerine,Türkiye devre ye girmiş ve Hatay’ın bağımsız bir devlet olması yolunda önemli mesafeler katedilmiş ve 02 Eylül 1938 yılında Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur.Daha sonra Hatay Cumhuriyet Meclisi,almış olduğu oy çokluğu ile 30 Nisan 1939 yılında Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Not; Bu olay ile,Yeni Türk Devleti’nin sınırları artık kesinleş-miştir.


"ATATÜRK DÖNEMİ’NDE DIŞ SİYASET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları