Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği (AB) Gıda Güvenliği Anlayışı ve Türkiye’ de Gıda Güvenliği Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR Yard. Doç. Dr. C. Ece TAMER Uludağ Üniversitesi Gıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği (AB) Gıda Güvenliği Anlayışı ve Türkiye’ de Gıda Güvenliği Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR Yard. Doç. Dr. C. Ece TAMER Uludağ Üniversitesi Gıda."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği (AB) Gıda Güvenliği Anlayışı ve Türkiye’ de Gıda Güvenliği
Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR Yard. Doç. Dr. C. Ece TAMER Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

2 AB tarım politikalarının geçirmekte olduğu evrim,
AB sınırları içinde son yıllarda yaşanmış olan gıda krizleri, AB tarım politikalarının geçirmekte olduğu evrim, AB sanayisinde % 13.4 ile en büyük üretim sektörünün gıda olması gıda güvenliğini Avrupa Birliği için gittikçe önem kazanan ve detaylı düzenlemelerin yapıldığı bir konu olarak gündeme taşımıştır.

3 Dünyadaki en yüksek gıda kalitesi ve güvenliği standartlarına sahip olan AB, “Tarladan Çatala” sloganıyla gıda güvenliğini bir zincir yaklaşımı ile ele almaktadır.

4 Türkiye’ nin üyelik müzakerelerinin başlamasıyla, Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumu çerçevesinde, gıda güvenliği alanında da köklü bir değişim gerçekleşmiştir.

5 Son dönemde Türkiye ekonomisinde sanayinin en büyük istihdam kaynağının; tekstilden gıdaya geçtiği bildirilmiştir. tekstilden gıdaya

6 Türkiye’ nin üretimde dünyada ilk sıralarda yer aldığı ve birçok tarım ürününün olduğu da düşünüldüğünde, gıda sektörü ve gıda güvenliği uygulamalarının geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

7 AB’ de Gıda Güvenliği Anlayışı

8 ‘Tarladan Çatala’ sloganıyla gıda güvenliği konusunda bütüncül bir yaklaşım sergileyen AB gıda güvenliği anlayışında “izlenilebilirliğin sağlanması” ana prensip olarak göze çarpmaktadır.

9 İzlenebilirlik, üretim aşamasından tüketiciye sunum ve tüketicinin gıdayı kullanmasına kadar tüm süreçlerin kontrol altına alınmasını gerektiren bir anlayış olup, bir gıda ürünü gerektiğinde kaynağına kadar geriye doğru takip edilebilmelidir.

10 AB gıda güvenliği yaklaşımında gıda işletmeleri;
Tüm süreçlerde birincil sorumlu, Olumsuzluk durumlarında toplatma, imha etmekle yükümlü, Genel ve özel hijyen kurallarına uymakla sorumlu(?), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) uygulamasından sorumlu konumdadır.

11 Beyaz Kitap (White Book)
Avrupa Komisyonu tarafından, 14 Ocak 2000’ de yayınlanmış olup; AB Gıda Güvenliği yaklaşımının ana prensiplerini içermektedir.

12 yönetim-düzenleme İzlenebilirlik tedbir
Üç Temel İlkesi; yönetim-düzenleme İzlenebilirlik tedbir yönetim-düzenleme

13 Hedefleri; tüketici güveninin kazanılması, yönetim-düzenleme
toplumun sağlıklı gıdaya ulaşabilirliğinin sağlanmasıdır. yönetim-düzenleme

14 Kitap, gıda zincirinde, ile ilgili gıda güvenliğine ilişkin tüm konuların ilk kez bir arada ele alındığı bir belge niteliğindedir. * Beyaz Kitap ile gelen yeni ilkeler, AB Genel Gıda Yasası olan EC 178/2002 sayılı tüzük ile yasalaşmıştır.

15 AB Gıda Güvenliği Tüzüğü (178/2002/EC)
Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinde rol alan Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesini (EFSA) kuran, gıda güvenliği ile ilgili işlemleri ve yöntemleri belirleyen bu tüzük, “AB Gıda Yasası” olarak da adlandırılmaktadır.

16 Söz konusu tüzük, gıda güvenliği için gerekli olan genel ilkeleri
belirlemekte ve detaylı düzenlemeleri üye ülkelere bırakmaktadır.

17

18 178/2002/EC sayılı söz konusu tüzük ile Avrupa Komisyonu ve üye ülke hükümetleri tarafından herhangi bir gıda tehlikesi durumunda kullanılması hedeflenen “Hızlı Alarm Sistemi”nin (RASSF) geliştirilmesi zorunlu kılınmış ve bu sistem, tehlikeye karşı Avrupa Komisyonu’ na acil önlem alma ve eylem hakkı tanımıştır.

19 Komisyon, gıda güvenliğini denetleme görevi için “AB Gıda ve Veterinerlik Ofisi” ni oluşturmuştur. Söz konusu ofis; AB gıda güvenliği denetim sistemlerini desteklemek, Bu konudaki politikalara katkıda bulunmak ve Koşullara ne derece uyulduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

20 “Tarladan Çatala” Gıda Güvenliği Anlayışında Önemli Noktalar

21 İzlenebilirlik (traceability)
Bir gıdanın veya yemin, gıda üreten hayvanın veya tüketilecek bir maddenin, süreçlerinin tümü boyunca takip edilebilmesidir. Türkiye’ de 2005 yılı itibariyle üreticilerin izlenebilirliği sağlamaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

22 İzlenebilirlik kuralı, üretilen ürünün piyasaya sunulduktan sonra da takibini gerektirir.
Piyasaya arz edilmiş bir üründe halk sağlığı için tehdit oluşturacak bir durum oluşması halinde, söz konusu ürün en geç 7 gün içinde tamamıyla toplatılmak zorundadır.

23 İzlenebilirliğin Aşamaları

24 Etiketleme (Labelling)
konusu AB gıda güvenliği anlayışında iletişimi sağlama amacıyla yer almaktadır.

25

26 ürün % 0.9’ dan fazla GDO içeriyorsa, ürünün etiketinde GDO içeriğinin
AB mevzuatına göre ürün % 0.9’ dan fazla GDO içeriyorsa, ürünün etiketinde GDO içeriğinin bildirilmesi gerekmektedir.

27 Katkı maddeleri (Additives)
Tatlandırıcılar, Renklendiriciler ve Diğer katkı maddesi sınıfları olmak üzere 3 gruba ayrılan gıda katkı maddeleri, AB’ de 89/107/EEC sayılı direktif ile düzenlenmektedir.

28 E (Europe) kodları (EC Code)
Her bir gıda katkı maddesi için Avrupa Birliği tarafından belirlenen kod numaralarıdır. Bir katkı maddesinin E kodu taşıması bu katkının üzerinde tüm güvenlik çalışmalarının tamamlandığını gösterir.

29 • Asetik Asit - E 260 • Karoten - E 160a • Niasin -E 375a • Antosiyanin - E 163 • Sitrik Asit - E 330 • Süksinik Asit - E 363 • Sistin - E 920 • Vitamin C - E 300

30 Ambalajlama (Packaging)
Gıda ile temas eden Tüm ambalaj materyalleri, gıda güvenliği zincirinin bir parçası olarak önemle ele alınmaktadır. AB, paketleme alanında getirilen yenilikleri takip ederek, aktif ve akıllı paketleme maddelerinin kullanımını desteklemekte olup; 1935/2004 sayılı direktif ile bu konuyu düzenlemiştir.

31 Hayvan ve Bitki Sağlığı
Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi, hastalıkların kontrol altına alınması ve izlenmesi, tüm canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin AB’ ye ithal edilmeden veya AB içinde ticareti yapılmadan denetlenmesi, gıdalardaki pestisit kalıntılarının insan-hayvan sağlığı ile çevre için tehdit oluşturmaması ve bu çerçevede AB düzeyinde belirlenen maksimum kalıntı limitlerini aşmamasına yönelik yaptırımların sağlanmasını içerir.

32 AB Gıda Güvenliğini Kapsayan Yasal Düzenlemeler

33 ‘Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’
tarafından Türkiye’ den ihraç edilen ürünlerde tespit edilen olumsuzlukları, RASFF (Hızlı Alarm Sistemi) kapsamında bu konuda iletişim noktası olan ‘Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ ne bildirilir. Bildirim alan firmaların takip eden 5 ihraç partisi analize tabi tutulmaktadır. Olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı takdirde tesadüfi örnekleme metodu kullanılır.

34 Gıda hijyeni Gıda güvenliğinin ana bileşenlerinden olan
gıda hijyeni düzenlemeleri, 852/2004 sayılı mevzuat ile yapılmakta ve gıda güvenliğinin sağlanmasında birincil sorumluluk işletmelere verilmekle beraber HACCP ve iyi hijyen uygulamalarının gerekliliği vurgulanmaktadır.

35 Teşekkürler Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR Yard. Doç. Dr. C. Ece TAMER
Uludağ Üniversitesi Gıda Müh. Bölümü


"Avrupa Birliği (AB) Gıda Güvenliği Anlayışı ve Türkiye’ de Gıda Güvenliği Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR Yard. Doç. Dr. C. Ece TAMER Uludağ Üniversitesi Gıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları