Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM"— Sunum transkripti:

1

2 GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM

3 Oynaklık Endeksi VIX (01.03.2000-27.10.2011)
Kaynak: Reuters 3

4 Küresel Büyüme Oranları (%)
Kaynak: IMF, Eylül 2011

5 Küresel Büyüme ( , %) Ortalama Büyüme: 3,9 Kaynak: IMF

6 2011-2012 Yılları Büyüme Oranları (%)
Kaynak: IMF, OVP

7 Dünya Ticareti (Yıllık % Değişim)
Kaynak: IMF, Eylül 201

8 Gelişmekte Olan Ülkelere Net Sermaye Girişi (Milyar $)
Kaynak: IMF, Eylül 2011 8

9 Bütçe Açıkları ve Borç Yükü (2011)
Kaynak: IMF, OVP

10 Küresel Büyüme ( ) Kaynak: FED

11 Dünyada Ortalama Reel GSYH Büyüme Tahmini
( ,%) Kaynak: IMF WEO Nisan 2011

12 Dünyada Enflasyon Gelişmeleri (%)
Kaynak: IMF

13 Bazı Gelişmekte Olan Ülkelerde Manşet Enflasyon (%)
Kaynak: IMF

14 Emtia Fiyatları Endeksi
Kaynak:IMF

15 TÜRKİYE EKONOMİSİ, TOPARLANMA SÜRECİNDE DÜNYADAN POZİTİF YÖNDE AYRIŞARAK KRİZDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKTI

16 AB'de Daralan Ülke Sayısı (2009 Ç1- 2010 Ç4)
Kaynak: Eurostat

17 Türkiye Ekonomisinde Mevsimsellikten Arındırılmış
GSYH (2008 Ç1=100) Kaynak: TÜİK

18 Kapasite Kullanım Oranı* (%)
Kaynak: TCMB * Mevsimsellikten arındırılmış

19 Güven Endekslerindeki Gelişmeler
Kaynak: TCMB, TÜİK

20 Toplam İstihdam* (Milyon Kişi)
Kaynak: TÜİK *Mevsimsellikten Arındırılmış Veriler

21 Toplam İstihdam (Milyon Kişi)
Kaynak: Eurostat

22 Türkiye ve Dünyada İstihdam Değişimi (2010, %)
Kaynak: Eurostat

23 ABD, AB-27 ve Türkiye’de Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranları
Kaynak: Eurostat * 2010 verisi Türkiye için Temmuz dönemine aittir.

24 TÜRKİYE’NİN SAĞLAM MAKROEKONOMİK TEMELLERİ
(KAZANIMLAR)

25 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2010-2011, %)
Kaynak: IMF, The Economist

26 Bazı Ülkelerin Bütçe Açıklarındaki Artış (GSYH’ye Oran Olarak 2010 Yılında 2009’a, 2011 Yılında 2010’a Göre Değişim) Kaynak: IMF, The Economist

27 Bazı Ülkelerde Bütçe Dengesi/GSYH (2011,%)
Maastricht Kriteri: % -3 Kaynak: The Economist, IMF

28 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH (%)

29 Genel Yönetim Açığı/GSYH (%)
Kaynak: DPT

30 Ortalama Bütçe Açığı/GSYH (%)
Kaynak: Maliye Bakanlığı * yılları konsolide bütçe, diğer yıllar merkezi yönetim bütçesidir. ** 1998 öncesi eski GSYH, sonrası yeni GSYH serisi kullanılmıştır.

31 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%)
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program ( )

32 Türkiye’de ve G20 Ülkelerinde Kamu Borcu (GSYH’ye Oranı, %)
Kaynak: IMF, Hazine Müsteşarlığı, TCMB * Tahmin

33 Borç Stoku/GSYH (%) Kaynak: IMF, EC

34 Kamu Borç Stoku/GSYH (2011, %)
Kaynak: IMF, OVP ( )

35 2002 Yılındaki İç Borç Stokunun Yıllık Faiz Oranlarıyla Yürütülmesi Sonucu Ulaşılabilecek Borç Stoku (Milyon TL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 35

36 IMF’ye Olan Borçlarımız (Milyon $)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 36 36

37 Yüksek Hanehalkı Borçluluk Oranı (Borç/Gelir, %)
Kaynak: IMF, WEO Ekim 2010

38 Hanehalkı Yükümlülükleri (GSYH'ye Oranı, 2009, %)
Kaynak: TCMB

39 Dönemler İtibarıyla Ortalama Büyüme Oranları (%)
Kaynak: TÜİK

40 Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (GSYH, 2010, Milyar $)
Kaynak: IMF

41 Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
Kaynak: BDDK

42 Kredi Faiz Oranları (%)
Kaynak: TCMB, BDDK

43 Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%)
Kaynak: BDDK

44 Reel Piyasa Faizi (Gösterge DİBS Faizi, %)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB * 12 Aylık Enflasyon Beklentileri kullanılmıştır.

45 Doların TL ve Diğer Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Karşısındaki Değeri (4 Ocak 2010=1)
Kaynak: TCMB

46 TÜFE ve Çekirdek Enflasyon (%)
Kaynak: TÜİK * Çekirdek enflasyon olarak I Endeksi kullanılmıştır.

47 Türkiye’de Enflasyon Gelişmeleri (1980–2010,%)
Kaynak: TÜİK, TCMB

48 Ortalama Enflasyon Oranı (%)
Kaynak: TÜİK, TCMB

49 Net Asgari Ücret İle Satın Alınabilen Bazı Ürünler
Kaynak: TÜİK

50 En Düşük Devlet Memuru Maaşı ile Satın Alınabilen Bazı Ürünler
Kaynak: TÜİK

51 TÜRKİYE’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK PROBLEMLERİ

52 Cari Açık

53 Toplam Yatırımların Bileşenleri (Toplam Yatırımlar=100)
Kaynak: DPT

54 Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%)
Kaynak: TCMB

55 Enerji İthalatı Hariç Cari Denge (Milyar $)
Kaynak: TCMB, TÜİK

56 Cari Açık (%) Kaynak: TÜİK, TCMB

57 Cari Açık Finansmanı (12 Aylık Kümülatif, Milyon $)
Kaynak: TCMB

58 En Çok Doğrudan Yatırım Çeken Ülkeler Sıralaması
Yıl Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyar Dolar) 2000 51 1 2001 37 3,4 2002 1,1 2003 48 1,7 2004 38 2,8 2005 22 10 2006 18 20,2 2007 25 2008 20 19,5 2009 31 8,4 2010 27 9,3 Kaynak:UNCTAD 58

59 Seçilmiş Ülke Politika Faiz Oranları İndirimleri
Seçilmiş Ülke Politika Faiz Oranları İndirimleri* (Ekim 2008’den İtibaren) * Veriler itibarıyladır. ** Politika faiz oranı Mayıs 2010 itibarıyla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olmuştur. Kaynak: Ülke Merkez Bankaları

60 Politika Faizi ve Faiz Koridoru (%)
Kaynak: TCMB

61 TL Zorunlu Karşılık Oranları (%)
Kaynak: TCMB

62 YP Zorunlu Karşılık Oranları (%)
Kaynak: TCMB

63 Cari Açık: Çözüm Önerileri

64 İhracatın Dağılımı (Milyon $)
Kaynak: TÜİK

65 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ürün Sayısı
Kaynak: TÜİK

66 Yıllık 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapılan Ülke Sayısı
Kaynak: TÜİK

67 Rüzgar Enerjisi Kapasitesi Bakımından Türkiye’nin Avrupa’daki Konumu
Kaynak: Enerji Bakanlığı

68 Ar-Ge Reformu Kaliteli Ürün Verimlilik Girişimcilik Teknoloji Yoğun Üretim İnovasyon

69 Ar-Ge Harcaması (Milyon TL)
Kaynak: TÜİK

70 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, $)
Kaynak: TÜİK

71 Eğitim Son 8 yılda en büyük kaynağı eğitime ayırdık. Beşeri sermaye, büyümeyi ve rekabet gücünü etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Beşeri sermayenin kalitesini artırdık. Beşeri sermaye yatırımlarını artırdık.

72 Eğitim Sistemi Kalite Endeksi* (2011)
Kaynak: WEF, The Global Competitiveness Report * Endeks Ölçüsü 1-7 Aralığında, ağırlıklı ortalama

73 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi (Milyar TL)
Kaynak: MEB

74 Brüt Okullaşma Oranı (%)
Kaynak: MEB

75 Toplam Üniversite Sayısı
Kaynak: MEB

76 İşsizlik

77 Türkiye’de İşsizlik Oranları (%)
Kaynak: TÜİK Not: 2004 sonrası yıllık veriler TÜİK tarafından yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir. 77

78 Tarım Dışı İstihdam (Bin Kişi)
Kaynak: TÜİK 2004 yılı ve sonrası yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir

79 İstihdamın Sektörel Dağılımı (%)
Kaynak: TÜİK

80 İşteki Duruma Göre İstihdam Edilenler (%)
Kaynak: TÜİK

81 İşsizlik: Çözüm Önerileri

82 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik (%)
Kaynak: TÜİK

83 Yarı Zamanlı Çalışmanın Payı (%, 2010)
Kaynak: OECD

84 Kıdem Tazminatı Yükü* (2010)
Kaynak: Doing Business *20 Yıllık Hizmet Karşılığı Kaç Haftalık Ücret Tutarında Ödeme Yapıldığı

85 İstihdamı Koruma Mevzuatının Yarı Zamanlı Çalışanlar Üzerindeki Kısıtlayıcılığı*
Kaynak: OECD * Endeks Skalası 0-6 Arasında En Az Kısıtlayıcıdan En Fazlaya

86 Kamu Yatırımları/GSYH (%)
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program ( )

87 GAP Kamu Yatırımları (Milyar TL)
Kaynak: Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı


"GLOBAL EKONOMİK GÖRÜNÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları