Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM DÖNEMİ BOLOGNA SÜRECİ Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 11 Kasım 2010 Perşembe Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM DÖNEMİ BOLOGNA SÜRECİ Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 11 Kasım 2010 Perşembe Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM DÖNEMİ BOLOGNA SÜRECİ Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 11 Kasım 2010 Perşembe Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Toplantı Salonu Erzurum

2 Gündem  2010 Öncesi Yapılanlar  2010’da Yapılanlar 2010 Başında Yapılanlar Mayıs-Kasım 2010’da yapılanlar Kasım 2010 ‘da Yapılacaklar Kasım-Aralık 2010’da yapılacaklar  2011’de Yapılacaklar  Görev Dağılım: Yetki ve Sorumluluklar  Başarı için Şartlar  Sıkça Sorulanlar  Kaynaklar

3 2010 Öncesi Yapılanlar  BEK Birkaç kere atandı ve değiştirildi  17 Aralık 2008’de Süreç Erasmus Koordinatörlerine anlatıldı  Mayıs 2009’da BEK Raporu Hazırlandı  11 Kasım 2009’de Bologna Süreci Bölüm Başkanlarına Anlatıldı

4 2010 Başında Yapılanlar  Üniversitesin 2010 Yılı Bologna Süreci Üniversite Senatosuna Anlatıldı  Bologna Eşgüdüm Komisyonunu (BEK) yeniden belirlendi  İlk BEK toplantısı 4 Martta 2010’da yapıldı  Tüm Akademik Birimlere yazı yazılarak Fakülte, Bölüm ve Anabilim Dalı düzeyinde komisyonlar oluşturuldu Program yeterlilikleri belirleme başladı Ders öğrenim çıktıları yazılmaya başlandı  Bologna süreci ile ilgili eğitim çalışmaları yapıldı  WEB sayfasında çalışmaları destekleyecek bir link oluşturuldu

5 Mayıs-Kasım 2010’da Yapılanlar  Bölümler program yeterliliklerini tamamladılar  Öğretim Üyeleri ders öğrenme çıktılarını hazırladılar  Sakarya üniversitesinden Ders Bilgi Paketi Portalı Alındı  Portal Atatürk Üniversitesine uyarlandı  4 BEK üyesi Muş’taki toplantıya katıldı  Erasmus toplantısında ECTS DS Baivuruları anlatıldı  BEK Raporu portala girildi

6 Kasım 2010’da yapılıyor olanlar  Bologna Süreci WEB anasayfaya flash olarak koyuluyor Bologna Sürecinin yararları Süreçle ilgili bilgi kaynakları Eğitim Öğretim Bilgi Paketi  Üst Yönetim, dekan-müdür, dekan yardımcıları- müdür yardımcıları ve bölüm-anabilimdalı başkanları iletişim ağı (enstitüler dahil) kuruluyor  Dönemin İlk BEK Toplantısı Toplantı günlerinin belirlenmesi DS ve ECTS çalışma gruplarının oluşturulması Önümüzdeki dönemde yapılacakların planlanması

7 ECTS ve DS için Linkler  Ulusal Ajans Web Sayfası http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action =detay&yayinid=36012A10B10F89D70F 8F644B5C4F276904611&CFID=391091 4&CFTOKEN=97481030

8 Kasım Aralık 2010’da Yapılacaklar  Eğitim çalışmaları devam edecek  Program bilgiler WEB’e girilecek  Öğretim Üyeleri Güz Dersleri için öğrenim çıktıları yazacak ve WEB’e girecek  Bilgi Paketi Yazılımı bilgilerin giriş sürecinde ortaya çıkacak programlar doğrultusunda geliştirilecek  ECTS ve DS Komisyonu bize çalışmaları hakkında bilgi verecek  Senatodan Çalışma Takvimi ile ilgili karar

9 Ocak- Mart 2011’de Yapılacaklar  Bölümler bilgi paketlerini geliştirecek ve müfredatları güncelleyecek  Fakülteler bilgi paketlerini geliştirecek, lisans program yeterliliklerini, öğrenme çıktılarını ve müfredatlarını kontrol edecek.  Enstitüler, Yüksek Lisans ve Doktora program yeterliliklerini, öğrenme çıktılarını ve müfredatları kontrol edecek.  BEK Komisyonu üniversite bilgilerini güncellemek için iş bölümü yapacak ve müracaat için bilgi paketini gözden geçirecek

10 Nisan - Mayıs 2011’da yapılacaklar  15 Mayıs 2011 Öncesi WEB üzerinden Bilgi paketinde müracaat öncesi son rötuşlar yapılacak Müracaat Formlarını dolduracak AKTS ve DS için Ulusal Ajansa müracaat edecek (15 Mayıs 2011)  15 Mayıs 2011 Sonrası WEB Bilgi Paketi sürekli güncellenecek Kalite güvencesi için program ve öğrenim çıktılarını yerine getirecek fiziki şartların oluşması üzerinde durulacak ve gerekli gelişmelerin olması sağlanacak. Bologna sürecinin sosyal boyutu ile ilgili alanlarda gelişmeleri sağlayacak çalışmalar yapılacak. Bologna sürecindeki hareketliliğin artırılması için ulusal ve uluslar arası programlardan ve fırsatlardan azami ölçüde yararlanılacak

11 Organizasyon Şeması Rektör Rektör Yardımcısı BEK Başkanı BOLOGNA UZMANI BEK KOMİSYONU FAKÜLTE / MYO / YUKSEK OKUL BOLOGNA KOMİSYONU BOLUM / ANABİLİM DALI BOLOGNA KOMİSYONU ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANI ÖĞRENCİ İLGİLİ DEKAN YARDIMCISI

12 BEK’in Görevleri  Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulamasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.  Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak.  Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.  Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.  Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet göstere kurum ve kuruluşların etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

13 Fakülte/YO/MYO Komisyonu  İlgili Dekan ve Müdür Yardımcısı Fakültedeki Bologna çalışmalarını takip ve koordine eder Fakülte komisyonuna başkanlık eder İlgili programların (Erasmus, Farabi vs.) Fakültede koordineli ve etkin yürütülmesini sağlar  Fakülte/YO/MYO Komisyonu Fakülte/YO/MYO undaki Bologna sürecine katkı amacıyla toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenler Tek lisans programı var ise program yeterliliklerini hazırlamak Bilgi paketi için Fakülte ile ilgili bilgileri hazırlamak Fakültede Bologna Süreci çerçevesinde kalite süreçleri ve sosyal boyu ile ilgili stratejiler geliştirmek. Fakültedeki süreci yürütecek bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olmak için mevcut bilgilerle donanımlı olmak ve süreçleri takip etmek.

14 Bölüm/ABD Komisyonu  Bölüm veya ABD Başkanı Bölüm veya ABD Bologna çalışmalarının yürütülmesini sağlar Bölüm veya ABD komisyonuna başkanlık eder  Bölüm/ABD Komisyon Bölüm/ABD program yeterliliklerini hazırlar Bilgi paketi için Bölüm/ABD ile ilgili bilgileri hazırlamak Bölümdeki süreci yürütecek bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olmak için mevcut bilgilerle donanımlı olmak ve süreçleri takip etmek.

15 Öğretim Üyesi/Görevlisi  Dersle ilgili bilgileri hazırlamak  Dersin genel amacını yazmak  Dersin öğrenme çıktılarını hazırlamak  Program yeterliliklerinin hazırlanmasına kendi dersi açısından katkıda bulunmak  Dersin hangi program yeterliliklerine katkıda bulunduğunu belirlemek  Dersin öğretme yöntem ve araçlarını belirlemek  Bu yöntem ve araçlara göre iş yükünü tespit etmek  Dersin AKTS’sini hesaplamak Ders Öğrenme Çıktılarından hareket ederek Öğrenci anketleri yaparak Önceki deneğimlerden yararlanarak  Verdiği derslerin tüm bu bilgilerini web ortamında bilgi paketine aktarmak, güncellemek ve geliştirmek.

16 Süreçte Karşılaşılacak Engeller  Fiziki ve yetişmiş insan gücü altyapısı  Daha çok yeni kurulan üniversiteler  Alışkanlıklar, tembellik ve bunlara bağlı geriye olan özlem  Direnç  Önemsememe, hafife alma  Sulandırma  Gerekçeler öne sürme  Köstekleme

17 Sonuç alabilmenin püf noktası: Kurumu Değişim Gereğine İnandırmak  Bologna Sürecine inandırmak  Rektör, dekan, müdür, bölüm başkanı ve yardımcılarının doğrudan katılımını sağlamak  Zihniyet dönüşümü için uluslararası alanda son yıllarda eğitim öğretimde yapılanlarla ilgili sürekli bilgilendirmek  Derslik ve derslik dışı öğrenme ortamları oluşturmak  Değişimi kolay yönetebilmek için web tabanlı çalışmak

18 Sıkça Sorulan Sorular  Bizden şunu mu? İstiyorsunuz Bir şey istemiyoruz  İngilizcesi olacak mı? Evet  Lisanüstü eğitim için de hazırlanacak mı? Yüksek lisans şart, doktora opsiyonel  Bilgi paketinde öğretim üyesinin isminin olması doğru mu? Evet, bu dinamik bir süreç ve sık sık güncellenecektir.  Müfredat değişecek mi, dersler azalacak mı? Gerekliyse evet

19 Kullanılabilecek Kaynaklar  http://bologna.yok.gov.tr/index.php http://bologna.yok.gov.tr/index.php  http://atauni.edu.tr (e-KAYNAKLAR’da Bologna Süreci http://atauni.edu.tr  Bilgi Paketleri Sakarya Üniversitesi (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi) KTÜ (Bilgi Paketi)  GOOGLE ve Diğer tarama sistemleri

20 Teşekkürler


"ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM DÖNEMİ BOLOGNA SÜRECİ Fahri YAVUZ Bologna Uzmanı 11 Kasım 2010 Perşembe Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları