Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mantıksal Çerçeve Temmuz 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mantıksal Çerçeve Temmuz 2012."— Sunum transkripti:

1 Mantıksal Çerçeve Temmuz 2012

2 Mantıksal Çerçeve Tablosu
Bir Projenin: neden yürütülecek olduğunu; neyi başarmayı hedeflediğini; başarıya hangi yollarla ulaşacağını; başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu; başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri ve bunlarla ilgili bilginin nerede bulunacağını gösterir

3 Mantıksal Çerçeve Tablosu
Düşünmeye” yardımcı olur Proje hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde sunulmasını sağlar Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulmasını sağlar Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünü sağlar Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesini sağlar

4 Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler
Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Hedef Projenin katkıda bulunacağı genel hedef nedir Genel hedefle ilgili temel göstergeler nelerdir? Bu göstergeler ilişkin bilgi kaynakları nelerdir? Projenin Amacı (Özel Hedefler) Genel hedefe katkıda bulunmak amacıyla projenin gerçekleştireceği özel hedefler nelerdir? Proje hedefinin başarısı hangi göstergelerle ölçülecektir Proje hedeflerinin gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? Sözkonusu amacın başarılması için yararlanıcının sorumluluğu dışında hangi faktör ve koşulların sağlanması gerekir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır? Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar Proje amacına ulaşmak için öngörülen somut çıktılar nelerdir? Projenin öngörülen etki ve yararları nelerdir? Projeyle öngörülen sonuçların elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılacak göstergeler nelerdir? Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak başlıca faaliyetler? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları nelerdir? Proje maliyetleri nelerdir? Planlanan faaliyetlerin uygulanması için yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?

5 Göstergeler Doğrulama Kaynakları
Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Göstergeler Projenin neyi başarmasının beklendiğini ve projenin her aşamada izlenebilmesini sağlayan araçlardır. Doğrulama Kaynakları Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağını ve bu bilgiyi sağlayacak dökümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vb.), bilgiyi kimin sağlayacağı ve bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) belirtilmelidir.

6 Varsayımlar Ön Koşullar
Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Varsayımlar Projenin başarısı üzerinde etki etme potansiyeline sahip proje yönetiminin kontrolü dışındakidışsal faktörler ve koşullardır ve bu koşullar tanımlanmalı ve dikkate alınmalıdır Ön Koşullar Projenin başlayabilmesi için hangi unsurların yada şartların gerçekleştirilmesinin gerektiği


"Mantıksal Çerçeve Temmuz 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları