Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÜN TESTLER Hazırlayan S.Fatih ER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÜN TESTLER Hazırlayan S.Fatih ER"— Sunum transkripti:

1 BÜTÜN TESTLER Hazırlayan S.Fatih ER
125.Yıl İ.Ö.OKULU Sınıf:5/B No:276

2 MATEMATİK ÜNİTE 1 DOĞAL SAYILAR 1 (1-4) 2 (5-8) 3 (9-12) 4 (13-16)
5 (17-20)

3 DOĞAL SAYILAR 1 1. Yüz beş bin elli doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yetmiş sekiz bin on dört doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırk altı milyon iki yüz altmış bir B) Dört yüz altı bin iki yüz altmış bir C) Kırk altı bin iki yüz altmış bir milyon D) Kırk alı bin iki yüz altmış bir doğal sayısındaki 1 ile 9’un basamak değerinin farkı kaçtır? A) B) C) D) 99

4 DOĞAL SAYILAR 2 toplamına eşit olan sayı, dört basamaklı en büyük doğal sayıdan ne kadar fazladır? A) B) C) D) {6, 0, 5} rakamları birer defa kullanılarak kaç değişik 3 basamaklı doğal sayı yazılır? A) 6 B) 5 C) 4 D) Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı doğal sayıdır? A) B) C) D) sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) (6x ) + (4x10 000) + (9x10) B) (6x10 000) + (4x1000) + (9x10) C) (6x10 000) + (4x100) + (9x10) D) (6x ) + (4x1000) + (9x10)

5 DOĞAL SAYILAR 3 9. Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Üç yüz bin yirmi beş doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır? A) B) C) D) sayısında, basamak değeri en küçük rakam hangisidir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

6 DOĞAL SAYILAR 4 13. Doğal sayıların yazılmasında kullanılan rakamların kümesi kaç elemanlıdır? A) 8 B) 9 C) 10 D) Altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? A) B) C) D) Otuz altı bin beş yüz seksen yedi sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısındaki 2’nin basamak değeri kaçtır? A) 20 B) C) D)

7 DOĞAL SAYILAR 5 , , , sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A) < < < B) < < < C) > > > D) < < < doğal sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? A) B) C) D) sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi altı basamaklı ve aynı rakamla yazılan en küçük çift sayıdır? A) B) C) D)


"BÜTÜN TESTLER Hazırlayan S.Fatih ER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları