Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Automatic Meter Reading Solution Otomatik Sayaç Okuma Çözümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Automatic Meter Reading Solution Otomatik Sayaç Okuma Çözümü"— Sunum transkripti:

1 Automatic Meter Reading Solution Otomatik Sayaç Okuma Çözümü
Cenk Tekin Sales Manager Automation and Mobile Solutions

2 KoçSistem Genel Tanıtımı Company Profile /Şirket Profili

3 Company Profile /Şirket Profili
KoçSistem Company Profile /Şirket Profili As a leading and pioneering corporation of Information Technologies and Communications Sector in Turkey, KoçSistem has been serving to the world of business by idealizing technology for almost 70 years. As KoçSistem, we hold on to the principle of providing services for our customers in accordance with an “end-to-end” service concept which entails special technological solutions engineered according to specific requirements of customers, on a level reaching far beyond their expectations.

4 Milestones Kilometre Taşları
Callus Information and Communications Services Inc. EU Future Internet FP7 FInest Project ISO 2000 Certificate, ITIL Service Management CMMI L3 Koç Burroughs. KoçSistem Solution Center KoçSistem Innovation R&D Center Certified by Ministry Samsun Callus 2nd Call Center Istanbul Operation Center & Printing Center KoçSistem 1945 1987 1999 2001 2008 2010 1962 1997 2000 2006 2009 2011 Koç Ticaret Büro Levazımatı A.Ş. Koç-Unisys. Outsourcing Services Call Center ISO Environment Management OHSAS Occupational Health and Safety Management certificates Ankara Emergency Center Digital signage software - Pixage KoçSistem Stage (Sahne) Cloud Computing Services in Data Center Samsun Callus Call Center 25% Compound annual growth rate for the past five years!

5 KoçSistem at a Glance Bir bakışta KoçSistem
KoçSistem is the leading and pioneering corporation of Information Technologies and Communications Sector in Turkey. /KoçSistem Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektründe lider ve öncü bir kuruluştur. 2012 Revenue: 518 Mio TL Non-Koç Revenue : 53% Services Revenue: 53% Number of Employees: 2000+ Number of servers managed and hosted: Market Position* #2 in IT Services Market with 10,3% market share #1 Turkey IT Outsourcing Services #1 Application Management Outsourcing Services #2 Network and Desktop Outsourcing Services #2 Hosted Application Management Market #2 Application Consulting and Customization Market #3 Information Systems Consulting Market *IDC Turkey IT Services Market Forecast and 2011 Vendor Shares

6 Value Proposition Değer Önermesi
Customers need… /Müşteri ihtiyaçları... KoçSistem provides… /Koçsistem’in sağladıkları Efficiency/Verimlilik Accountability/Ölçülebilirlik Speed/Hız Ease of Management/Kolay Yönetim Sustainability/Sürdürebilirilk Customer Oriented Approach / Müşteri Odaklı Yaklaşım Innovation/Yenilik Specialization/Uzmanlık Scalability/Ölçeklenebilirlik End-to-End Solutions/Uçtan-Uca-Çözüm

7 Automatic Meter Reading Solution Otomatik Sayaç Okuma Çözümü SistemetriKS
Günümüzün modern uygulamalarında pek çok işlevin eş zamanlı olarak gerçekleştirilme talebine istinaden klasik sayaçların aynı zamanda tüketim verileri ve yük dengeleme işlemleri için yük profillerini günlük olarak göstermesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak enerji verilerinin okunmasının belirli bir standarda bağlanması zorunluluğu doğmuştur. Benzer şekilde serbestleşen enerji piyasasında dengeleme ve uzlaştırma ve kontrata esas olan tüketim periyotlarının gittikçe kısalmasının öngörüsü ile AMR sistemlerinin kurulması bir ihtiyaçtan çok zorunluluk halini almıştır. Sunduğumuz uzaktan sayaç okuma sistemi çözümü, sayaç-marka ve çeşit bağımsız olarak merkezi sayaç veri toplama imkanını sunmaktadır.

8 Why Energy Management? Neden Enerji Yönetimi ?
How can you manage increasing energy costs in your base stations ? /Baz istasyonlarınızda artan enerji maliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz ? How can you use various energy data points to increase the overall efficiency of operations? /Operasyonlarınızın toplam verimliliği artırmak için farklı enerji tüketim bilgilerini nasıl kullanıyorsunuz ? What can you do to avoid paying peak demand charges? /Talebin yüksek olduğu zamanlarda yüksek fiyatlarla nasıl başediyorsunuz? How can you reduce support time to research and resolve energy-related failures and false alarms? /Enerji sistemleriyle ilgili ortaya çıkan hata ve yanlış alarmlar için harcanan destek ve çözüm sürelerini nasıl azaltabilirsiniz ? How can you optimize energy utilization ? /Enerji kullanımını nasıl en verimli hale getirebilirsiniz ?

9 Energy Management Enerji Yönetimi
Measure: Metering/Ölçme Data Collecting/Veri toplama Remote Control/Uzaktan Yönetim Monitor/İzleme Analyze/Analiz Report/Raporlama Event & Alert Management/Olay ve Alarm yönetimi Data examination for improvements, alarms etc. Manual and/or automated report generation Advanced alerts based on pre-defined thresholds Manual and/or automated control for improvements

10 Remote Energy Management System Uzaktan Enerji Yönetim Sistemi
Availability/Ulaşılabilirlik Tracebility/İzlenebilirlik Accountability/Ölçülebilirlik Operational costs/Operasyonel maliyetler Downtime /Atıl zaman Loss of revenue /Gelir Kaybı SLAs / Servis Hizmet Seviyeleri Customer satisfaction/Müşteri memnuniyeti

11 Advantages Avantajları
Monitor key performance indicators in real time/Gerçek zamanlı KPI’ların izlenmesi Proactive remote control/Proaktif uzaktan yönetim Remote problem solving /Uzaktan problem çözme Decrease in support costs/Destek maliyetlerinde azalma Easy management /Kolay yönetim Proactive event/alarm management /Proaktif olay/alarm yönetimi Demand prediction and smart tariff planning infrastructure /Talep tahmini ve tarife planlama altyapısı

12 SistemetriKS Solutions
SistemetriKS Çözümü

13 Smart Meters Akıllı Sayaç
KoçSistem Communication Unit KoçSistem Haberleşme Ünitesi Smartmeters have 3 components; /Akıllı sayaç 3 bileşenden oluşmaktadır. –GPRS module (3G or 2G Motorola Module) – 3DES and RSA crypto with only 3G Module –Card reader module (embedded or stand alone) (GPRS Data transmission is 4 KB per read.)

14 Smart Meters Akıllı Sayaç
There are different types of prepayment Meters depending on your needs. Token, Key, Smartcard and SMS payment method. /İhtiyaçlara uygun olarak Jeton, Anahtar, Akıllı kart ve SMS ön-ödemeli sistemle çalışan sayaçlar vardır. Embedded RFID reader for prepaid system /Ön ödemeli sistemler için gömülü RFID okuyucu GPRS embedded Smartmeters which can works with SMS payment method /SMS ile ödemeye uygun GPRS gömülü akıllı sayaç We can easily integrate every kind of smartmeter with embedded, modbus or optic port connection. /Farklı akıllı sayaçlarla modbus veya optik kanal üzerinden entegrasyon yapılabilir

15 Energy Metering Use Case Enerji Sayaç Okuma Senaryosu
Alternatif olarak hazır ön ödemeli akıllı sayaçlarla entegrasyon yapılarak farklı kullanım modeli geliştirilebilir.

16 How Prepaid System Work? Ön Ödemeli Sistem Nasıl Çalışır ?
–Token, Key or Smartcard loaded by electric company from offices and kiosks. /Self Servis Kiosklardan veya elektrik perakende firmalarından Jeton, Anahtar veya Akıllı Kart ile kredi dolumu yapılır. – Token, Key or Smartcard read by embedded smartmeter reader and smartmeter open activity. After credit finished smartmeter closed activity. /Jeton, Anahtar veya Smartkart üzerindeki kredi bilgisi sayaç tarafından okunur ve kredi bittiğinde sayaç aktivitesi otomatik olarak kullanıma kapatılır. –System can send SMS to users when credit is low. /Sistem kredi miktarı azaltığında SMS ile kullanıcıya bilgi verebilir. –GPRS module have ability close and open the smartmeter so without Token, Key or Smartcard prepaid system can work by SMS/GPRS. /GPRS/SMS modülü ayrıca akıllı sayacı Jeton, Anahtar veya Smartkart olmadan uzaktan açma ve kapanmasına imkan vermektedir.

17 KoçSistem Solutions Demand Management Meter Data Management Customer Information Portal Smart Grid / Smart Metering Advisory and Implementation SAP Legacy Customer Information Systems Advisory and Implementation Services SCADA, RTU and Historian GE Proficy Historian, Siemens, OSI, OSISoft) Operational Systems - Engineering, Design and System Integration Enterprise Asset Management Work Management Mobile Workforce Management Re-engineering, System Integration and Custom Solutions Development ESRI GIS Integration and Maintenance

18 End to End Solutions Uçtan Uca Çözüm
Uçtan uca çözümün en önemli adımı olan ve üreticiler ve perakendeciler için uzaktan tüketimin anlık olarak ölçülmesini sağlıyoruz. Bu veri üzerinden MDM kanalında geliştirmeler yapıyoruz.

19 Energy Meters Reading Solution
Transformer Management Systems (RTU) Smart Metering and Remote Reading Management Solutions

20 Solution Access information; Increased flexibility through an access to the energy profile Services; All contract changes can be performed remotely Tariffs; Increased flexibility in pricing and tariffs Prepayment of power is a new form of payment that is enabled by today’s smart metering systems. Done right, prepaid power is a huge boon to consumers and utilities alike. For utilities, prepaid power promises: –Better forecasting of revenue –Greater cost controls –Reduced resource needs for collection and verification –Reduced power-related customer incidences

21 Global Reference Finance Automotive Manufacturing Energy Other

22 Local Reference Finance Manufacturing Telecom Other Automotive Energy


"Automatic Meter Reading Solution Otomatik Sayaç Okuma Çözümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları