Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bebek ve çocuk İzlemlerİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bebek ve çocuk İzlemlerİ"— Sunum transkripti:

1 Bebek ve çocuk İzlemlerİ

2 İzlenmesi Gereken Gruplar
yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Adolesanlar Bulaşıcı hastalıklar Kronik Hastalıklar

3 Bebek ve Çocuk İzlemleri
Biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli hizmetler sunan, okul öncesinde HER ÇOCUĞU izleyen tek sistem, sağlık sistemidir.

4 İzlem neden önemlidir? Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Hekimler, çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

5 İzlemin ilkeleri 1. Hastalıkların önlenmesi
Büyüme-gelişmenin izlenmesi Yaşa uygun beslenmenin sağlanması Aşılama Sağlık eğitimi 2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi Öykü Fizik muayene Taramalar 3. Çocuğun sağlıklı yetişmesi konusunda aileye destek Çocuk yetiştirilmesi konusunda danışmanlık Aile planlaması konusunda danışmanlık 4. Bakımın sürekli olmasının sağlanması

6 Her bebek kayıt altına alınmalı
Kaydedilen her bebek izlenmeli İlk 1 yaşta en az 9 kez 6 yaşa kadar 17 kez

7 Bebek İzlemleri; 1.izlem: Doğumda, 2.izlem: yaşamın ilk 48 saati içinde 3.izlem: 15. gün ( gün arası) 4.izlem: 41. gün ( gün arası) 5.izlem: 2. ay ( gün arası) 6.izlem: 3. ay ( gün) 7.izlem: 4. ay ( gün) 8.izlem: 6. ay ( gün) 9.izlem: 9. ay ( gün)

8 Çocuk İzlemleri; 10. İzlem: 12. ay izlemi ( gün) 11. İzlem: 18. ay izlemi ( ay) 12. İzlem: 24. ay izlemi ( ay) 13. İzlem: 30. ay izlemi ( ay) 14. İzlem: 36. ay izlemi ( ay) 15. İzlem: 48 ay izlemi ( ay) 16. İzlem: 60. ay izlemi ( ay) 17. İzlem: 72. ay izlemi ( ay)

9 İzlemler, sağlık personelinin “Bebek ve Çocuk İzlem Protokolleri”nin uygulanması sırasında kullanılmak üzere başvuru kaynağı olarak oluşturulmuştur. Bakanlık politikaları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türk Neonatoloji Derneği ve Sosyal Pediatri Derneğinin katkıları ile hazırlanmıştır.

10 Protokollerin içeriği
Kontrol listeleri Akış şemaları Yönergeler Bebek/çocuğun yaşına göre yapılması/ sorgulanması gerekenleri içerir Kontrol listesinde yer alan işlemler ile ilgili açıklamalar ve detaylı bilgi içerir

11

12

13

14

15 Her izlemde yapılması gerekenler
Anneyi ve bebeği/çocuğu karşılayın ve uygun iletişimi kurun Bebek/çocuk bilgilerini kullandığınız kayıt sistemine girin Anneye bebeğin/çocuğun herhangi bir sorununun/yakınmasının olup olmadığını sorun

16 Her izlemde yapılması gerekenler
Bebeğe/çocuğa tam bir sistemik muayene yapın Muayene başlamadan önce ellerinizi yıkayın Antropometrik ölçümleri alın Vücut ısısını ölçün Bebeğin genel görünümüne bakın Baş ve boyun muayenesi yapın Solunumu ve kalbi değerlendirin Üreme organlarını muayene edin Yaşına uygun diğer değerlendirmeleri yapın (görme, GKD, TA vb)

17 Her izlemde yapılması gerekenler
Anneye danışmanlık verin Beslenme Çocuk gelişimi Yaşına uygun diğer konularda danışmanlık Öykü, özgeçmiş ve çocuk-aile ilişkisinde çocuğun ihmal ya da istismar edilmiş olabileceğini düşündürecek tavır ve davranışlara dikkat edin. Fizik muayene bulgularını değerlendirirken istismar ve/veya ihmal olasılığını göz ardı etmeyin

18 Her izlemde yapılması gerekenler
Bebeğin/çocuğun aşılarını kontrol edin eksik aşılarını tamamlayın, aşı yan etkileri hakkında bilgilendirme yapın Bebeğin/çocuğun yaşına uygun uygulamaları yapın/sorgulayın Neonatal tarama İşitme taraması D vitamini desteği Demir desteği (mutlaka anemi yönünden değerlendirildikten sonra) Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi

19 Her izlemde yapılması gerekenler
Bulgularınızı kayıtlarınıza işleyin Değerlendirmeniz sırasında bebekte/çocukta bir sorun saptarsanız ilgili yönergelere göre hareket edin, gerektiğinde bebeği bir uzmana yönlendirin Ailenin sorularını yanıtlayın ve verilen önerilerle ilgili broşürleri verin Kontrol için randevu tarihini belirleyin

20 Protokoller neden önemli
Protokoller kanıta dayalıdır İyi uygulama örneklerini içerir Bebek ya da çocuğun sağlık düzeyini, risklerini bütüncül bir yaklaşımla belirlemeyi sağlar Bakanlıkça yürütülen çocuklara yönelik program uygulamalarının tamamını içerir Uygun müdahaleler için yol göstericidir Çalışmalarınız için yasal zemin oluşturur, sizleri korur

21 Protokollerin uygulanması= EKİP ÇALIŞMASI!!!
İletişim Antropo metrik ölçümler Fizik muayene Danışmanlık Uygulamalar (bağışıklama, tarama vb) Kayıt

22 Gelecek için… İzlem protokollerinin güncellenmesi 6-10 yaş için,
19-24 yaş için izlem protokolleri geliştirilmesi

23 Sizlerden beklentilerimiz
Bebek/çocukların izlem takvimine uygun izlenmesi İzlemlerin nitelik olarak iyileştirilmesi için protokollerin kullanılması İzlemlerin ekip halinde yapılması Kayıtların doğru ve eksiksiz tutulması Kayıtlar Kayıt…

24 Soru… Katkı…


"Bebek ve çocuk İzlemlerİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları