Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi."— Sunum transkripti:

1 Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. Bu nedenle modern tarımda anız yakmaya yer yoktur. Ülkemizde 1993 yılından itibaren anız yakılması yasaklanmıştır.

2 5 KATI ATIK (ÇÖP) KİRLİLİĞİ

3 Katı Atık yani Çöp Nedir?
İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılması gereken, sıvı içermeyen maddelere katı atık yani çöp denir. Bütün Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.

4 Katı Atık (çöp) Çeşitleri Nelerdir?
1- Evsel Atıklar 2- Tehlikeli Atıklar 3- Özel Atıklar

5 Evsel katı atık (çöp) nedir?
Günlük faaliyetler sonucunda, ev ortamında üretilebilecek her türlü katı atıklardır. Örneğin; yiyecek atıkları, ev eşyası atıkları, cam şişeler, kağıt, karton, teneke kutular, yakacak atıkları ve benzeri atıklardır

6 Tehlikeli Atık Nedir? Çevre ve insan sağlığını tehdit eden, endüstriyel nitelikli atıklardır. Örneğin; rafineri, enerji santralleri, yiyecek endüstrisi, oyuncak endüstrisi, ilaç fabrikalarının atıkları ve benzeri atıklardır

7 Özel Atık Nedir? Bunları 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar sırası ile; 1- Tıbbi atıklar; hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan ve pek çok hastalığa sebep olabilen atıklardır. 2- Radyoaktif Atıklar, 3- Piller, 4- Arıtma Çamurları, 5- Atık Yağlar ve benzeri atıklar.

8 Çöpler nereye dökülmelidir?
Bugün pek çok yerleşim merkezinde çöpler, “çöplük” denilen alanlara gelişi güzel dökülmekte ve zamanında toplanmamaktadır. Oysa çöpler, belirli teknolojik ve hijyenik şartlar altındaki çöplüklere dökülmelidir. Aksi halde toplum ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike oluşturabilir.

9 Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebiliriz. Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız.

10 Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir
Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarmamız gerekir.

11 Ülkemizde günde yaklaşık 70 bin ton çöp üretilmektedir
Ülkemizde günde yaklaşık 70 bin ton çöp üretilmektedir. Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönecektir.

12 HAYDİ ÇÖPLER GERİ DÖNÜŞÜME!

13 Geri dönüşüm nedir? Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir diğer atıkların genel çöpten ayrı, temiz olarak toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılmasına Geri Dönüşüm denir.

14 Geri dönüştürülebilir nitelikli ambalaj malzemeleri nelerdir?
Bunları 4 grupta toplayabiliriz; 1- Cam Ambalajlar, 2- Metal Ambalajlar, 3- Plastik Ambalajlar, 4- Kağıt-Karton Ambalajlar.

15

16 1- Cam Ambalajlar: En sağlıklı ambalaj çeşidi olup, geri dönüşüm oranı en yüksek olanıdır.

17 2- Metal Ambalajlar: En önemlileri yağ tenekeleri ve meşrubat kutularıdır. Geri dönüştürüldüğünde pencere çerçevesi gibi malzemeler üretilmektedir.

18 3- Plastik Ambalajlar: Özellikle gıda, meşrubat, deterjan ve kozmetik ürünlerin ambalajlarıdır. Geri dönüştürülmesi sonucunda; plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf, dolgu malzemesi, sera örtüsü imalatı ve otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.

19 4- Kağıt-Karton Ambalajlar: En önemli kısmı gazete kağıtları, süt ve meyve suyu kutuları oluşturmaktadır. Geri dönüştürülmesi sonucunda; önemli ölçü de tekrar kağıt olarak değerlendirilirler.

20 Geri dönüşüm uygulamasında sırayla yapılması gereken işlemler nelerdir?
1-Cam,metal,plastik,kağıt ve karton atıklar diğer çöpe karıştırılmadan biriktirilir. 2- Ayrı biriktirilen bu atıklar çöpe karıştırılmadan temiz bir şekilde toplanır. 3- Her malzeme tür, cins ve niteliğine göre, geri dönüşüm tesislerinde değişik işlemlere tabi tutularak, yeniden hammadde veya bir ürün yapımında kullanılır. 4-Geri dönüştürülen ve ekonomiye kazandırılan ürün, yeniden kullanıma sunulur.

21

22

23

24 Geri dönüşümün yararları nelerdir?
Doğal kaynaklar korunur. Enerji tasarrufu sağlanır. Atık miktarı azalır. Ekonomiye katkı sağlanır.

25 Geri dönüşüm ile ilgili faydalı bilgiler verir misin?
Evde biriken cam, metal, plastik ve kağıt çöplerimizi ayrı ayrı poşetlerde biriktirirsek ekonomiye çok büyük katkımız olacaktır.

26 Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %15-20’si geri kazanılabilir niteliktedir. Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim. Kullan-at piller yerine doldurulabilir pilleri kullanalım.

27 Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl süre ile yok olmamaktadır. Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.

28 Bir ton kullanılmış kağıdın geri kazanılması;
16 adet çam ağacının kesilmesini önler. 4100 KW/saat enerjinin kullanılmasını önler. litre suyun harcanmasını önler. 30 kg. hava kirleticisinin atmosfere bırakılmasını önler.

29 Çevre andını birlikte söyleyelim mi?
Şimdi hep birlikte ayağa kalkalım ve çevre andını beraberce söyleyelim.

30 İYİ BİR ÖĞRENCİ OLARAK;
ÇEVRE ANDI İYİ BİR ÖĞRENCİ OLARAK; Çevre kirliliğinin önlenmesinde, üzerime düşen görevi yapacağıma, Evde okulda yaşadığımız her ortamda, çevreyi temiz tutacağıma, Havayı, suyu, toprağı kirletmeyeceğime, Çöpleri yere atmayacağıma, Yerlere tükürmeyeceğime, Daha temiz bir çevre için çalışacağıma, Doğal kaynakları kullanırken israf etmeyeceğime, Gönüllü bir çevre dostu olacağıma SÖZ VERİRİM


"Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları