Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATLAMALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATLAMALAR."— Sunum transkripti:

1 ATLAMALAR

2 UZUN VE ÜÇADIM ATLAMA : Yarışta sekizden fazla atlet varsa;
- her atlete üç hak verilir, - geçerli en iyi performansı elde eden sekiz atlete üç hak daha verilir. (Sekizincilikte beraberlik var ise, Kurala uygun şekilde bozulur.) Yarışta sekiz veya daha az atlet varsa, her birine altı hak verilir. Her iki durumda da son üç hak için yarışma sırası, ilk üç hak sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.

3 1. Ayşegül 13.21 2. Fatma 12.82 3. Mukadder 12.76 4. Tuğba 5. Sevgi 6. Nurdem 11.17 7. Zeynep 11.02 8. Neslihan NM ( X – X ) 9. Meryem NM ( X X X ) 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 -

4 Olimpiyatlar, Dünya ve kıta şampiyonaları, kıta ve grup oyunları için zorunlu, diğer yarışmalarda tercihe bağlı olarak; Son haklar için yarışma sırası, beşinci hakların sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.

5 Aynı atletin birbirini izleyen iki atlayışı için
ATLAYIŞ SÜRESİ ; Sektör atlayışa hazırlandıktan sonra Lider tarafından yapılan çağrıdan itibaren 1 dakika Aynı atletin birbirini izleyen iki atlayışı için 2 dakika

6 - Süresi içinde koşusuna başlamayan atlet faul yapmış sayılır.
- Koşuya başlayan atlet, süresi içinde olmak şartıyla durup, geri dönebilir ve atlayışa tekrar başlayabilir. - Yarışmacının görebildiği bir konumda zaman göstergesi olmalıdır. - Sürenin dolmasına 15 saniye kala sarı bayrak kaldırılır ve süre dolana dek havada tutulur.

7 Yarıştan önce havuza deneme koşuları ve atlayışları yapılabilir, ancak yarış başladıktan sonra denemeye izin verilmez.

8 Geçerli tüm atlayışlar, yarışmacının kumda bıraktığı basma tahtasına en yakın iz ile basma tahtası veya uzantısı arasında ölçülür.

9

10

11

12 Macunda iz varsa, atlayış faul olarak kaydedilir.

13 - Koşarken veya atlama esnasında basma tahtasından ilerideki bir noktaya vücudunun herhangi bir kısmı temas eden, - Basma tahtasının uçlarının dışarısından sıçrayan, - Düşüş esnasında kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına en yakın izden daha geride ve havuz dışında bir yere temas eden, - Atlayış sonucunda kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına en yakın izden daha geriden havuzdan çıkan, - Koşu veya atlayış anında takla atan sporcuların atlayışları geçersiz sayılır; faul kaydedilir.

14 Basma tahtasına varmadan önce sıçrayan sporcuların atlayışları geçerlidir.
Atletin, basma tahtasından önce, koşuyolunu sınırlayan 5cm’lik çizgilere veya bu çizgilerin dışına basması veya bir süre koşuyolunun dışında koşması bir faul değildir.

15 Üçadım atlamada atlayış esnasında atletin “sallanan” ayağının yerle temas etmesi faul değildir.

16 Rüzgar ölçümü : Rüzgar ölçme aleti, basma tahtasına 20 metre ve koşuyoluna en çok 2 metre mesafeye yerleştirilir.

17 Uzun atlamada yarışmacı basma tahtasından 40 metre, üçadım atlamada 35 metre uzaklıktaki, koşuyolu kenarında bulunan işaretli noktayı geçtiği anda 5 saniyelik bir süre için rüzgar ölçülür. Yarışmacı, 40 veya 35 metreden daha kısa bir mesafe koşarak atlayışını gerçekleştirecekse, rüzgar hızı yarışmacı koşmaya başladığı andan itibaren 5 saniye süreyle ölçülmelidir.

18 Atletin arkasından 2 metre/saniye’den hızlı esen rüzgarın yardımıyla elde edilen derece rekor olarak kabul edilmez. + 2.0 m/sn : Rekor geçerli + 2.1 m/sn : Rekor geçersiz

19 Rüzgarölçer, rüzgar hızını yüzdelik olarak gösteriyorsa, bu değer pozitif yönde ondalığa yükseltilir. m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn

20 Koşuyolu genişliği 1.22 metre
Koşuyolu uzunluğu en az 40 metre Kum havuzu genişliği en az 2.75 metre en çok 3 metre Basma tahtasının kum havuzuna uzaklığı Uzun atlamada 1 – 3 metre Üçadım atlamada 11 metre metre

21 YÜKSEK VE SIRIKLA ATLAMA :
- Lider, yarışın başlangıç yüksekliğini ve çıta yükselme aralıklarını ilan eder. - Yarıştan önce Lider her atlete, yarışa başlamak istediği yüksekliği sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir. - Yarışmacılar, yarıştan önce Lidere bildirdikleri başlama yüksekliklerini yarış devam ederken değiştirebilirler. - Atletler yarıştan önce deneme koşuları ve atlayışları yapabilirler, yarış başladıktan sonra denemeye izin verilmez.

22 Hakemler, yarış boyunca çıtayı, her atlayışta aynı yüzü öne, aynı yüzü üste gelecek şekilde yerleştirmelidirler. Çıta her yükseltilişinde, yükseklik kontrol edilmelidir.

23

24 Birbirini izleyen üç atlayışında hata yapan yarışmacı elenir.
Buna göre, atletler her yükseklikte üç deneme yapabilirler. Yarışmacı, herhangi bir yüksekliği hiç denemeden veya bir hatalı atlayıştan sonra veya iki hatalı atlayıştan sonra pas geçebilir. Yarışmacı, pas geçtiği bir yükseklikte deneme yapamaz.

25 ! 1.90 1.93 1.96 1.99 İlker 0 X X – X Metin – – X – X X
İlker X X – X Metin – – X – X X Kemal – 0 X X X !

26 Yarışta tek atlet kalmadıkça;
- çıta yükselme aralığı hiçbir zaman, yüksek atlamada 2cm, sırıkla atlamada 5cm’den daha az olamaz, - çıta yükselme aralığı artamaz.

27 X X

28 Yarışta tek atlet kaldığında;
çıta, yarışmacının istediği yüksekliğe çıkarılır.

29 ATLAYIŞ SÜRELERİ : Yüksek Sırık 3’ten fazla yarışmacı 1 dk 1 dk
Birbiri ardına atlayışlar dk dk

30 Yüksek atlamada çıta ile dikmeler arasında en az 1cm, dikmeler ile minder arasında en az 10cm boşluk kalması sağlanmalıdır.

31 Yüksek atlamada yarışmacı;
- çift ayakla sıçrarsa, - atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse, - atlayışını yapmadan önce dikmelerin arasından veya dışından dikmelerin yakın kenarının düşey düzleminin ötesine temas ederse, atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.

32 Yarışmacının ayağı, sıçrayış sırasında mindere değer ve hakemler bu durumun yarışmacıya bir avantaj sağlamadığına karar verirse, atlayış geçerli sayılacaktır. Lider, çıtanın rüzgar ya da başka bir harici güç nedeniyle düştüğünü belirleyebilir; bu durumda kendi görüşüne göre çıta, yarışmacı üzerinden geçtikten sonra düştüyse atlayışı geçerli sayabilir veya atlayış tamamlanmamış ise atlete yeni bir hak verebilir.

33 Yüksek atlamada koşuyolu uzunluğu en az 15 metre olmalıdır.
Yarışmacılar, koşu ve sıçrama esnasında kendilerine yardımcı olabilecek, organizatörler tarafından sağlanmış bir veya iki markörü kullanabilirler. Eğer markör sağlanmamışsa, yarışmacılar bu amaç için yapışkan bant kullanabilirler, ancak tebeşir ya da benzer maddeler kullanılmasına izin verilmez.

34 Sırıkla atlamada, yarışmacılar dikmelerin, düşme alanı yönünde 80 cm’den daha fazla olmamak kaydıyla, hareket ettirilmesini isteyebilir. Lider, yarışma öncesinde yarışmacılara, dikmeleri istedikleri konumu sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir. Yarışmacı dikme pozisyonlarında değişiklik yapmak isterse, bu durumu dikmeler başlangıçtaki isteğine göre yerleştirilmeye başlanmadan önce Lidere bildirmelidir. Aksi takdirde sporcunun atlayış süresi başlatılmış olacak, dikmelerin yeni pozisyona getirilmesi esnasında süre işleyecektir.

35 Sırıkla atlamada yarışmacı;
- atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse, - atlayışını yapmadan önce vücudunun herhangi bir kısmı ya da sırığıyla dikmelerin arasından veya dışından kazanın düşey düzleminin ötesine temas ederse , atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.

36

37 Sırıkla atlamada yarışmacı;
- atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse, - atlayışını yapmadan önce vücudunun herhangi bir kısmı ya da sırığıyla dikmelerin arasından veya dışından kazanın düşey düzleminin ötesine temas ederse , - ayakları yerden kesildikten sonra ellerinin yerini değiştirir veya yukarıdaki elini daha üstteki bir noktaya götürürse, - havadayken düşmekte olan çıtayı elleriyle yerine yerleştirirse, atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.

38 Dikmelerin ve çıtanın ters yönünde düşüyor olmadıkça, sırığa dokunulmasına izin verilmez.
Dikmeler ve çıta yönünde düşmekte olan bir sırığa dokunulursa ve Başhakemin görüşünde sırığa dokunulmaması halinde çıtayı düşürme ihtimali varsa, çıta yerinde kalsa dahi atlayış geçersiz sayılır; faul olarak kaydedilir. Atlayış sırasında yarışmacının sırığı kırılırsa, hata sayılmaz ve yeni bir hak verilir.

39 Yarışmacıların, yarışma esnasında daha iyi tutunabilmek için eller veya sırık üzerine bir takım maddeler sürmesine izin verilir. Açık yaraların kapatılması dışında, yarışmacıların el veya parmaklarını bandajlamalarına izin verilmez.

40 Yarışmacılar, yarışma sırasında kendi özel sırıklarını kullanabilirler.
Atma aletlerinde olduğunun aksine, kişisel bir sırığı diğer yarışmacılar kullanamazlar.

41 Sırıkla atlamada koşuyolu uzunluğu en az 40 metre olmalıdır
Sırıkla atlamada koşuyolu uzunluğu en az 40 metre olmalıdır. Koşuyolu genişliği ise 1.22 metre olup, 5cm’lik çizgilerle sınılanmıştır. Yarışmacının, koşu esnasında koşuyolunun dışına basması veya dışında koşması faul değildir.


"ATLAMALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları