Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İkimin Temel Elemanı: SICAKLIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İkimin Temel Elemanı: SICAKLIK"— Sunum transkripti:

1 İkimin Temel Elemanı: SICAKLIK
Murat ADIGÜZEL M.Azmi Doğan Anaolu Lisesi Cografya Ögretmeni

2 İklim Elemanları Sıcaklık Basınç Rüzgar Nemlilik Yağış

3 Isı ve Sıcaklık ISI SICAKLIK
Bütün cisimlerde bulunan potansiyel enerjidir Isının dışa yansımasıyla ortaya çıkan kinetik enerjidir. Birimi Kaloridir Birimi derecedir Duyu organlarıyla doğrudan hissedilmez Termometre ile ölçülür

4 Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin ancak iki milyonda birini alır
Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı enerjinin ancak iki milyonda birini alır. Güneş’ten gelen bu enerji güneş sabitesi (solar konstant) ile belirlenir. Atmosferin üst sınırında 1 cm2’ye 1 dakikada gelen kalori miktarına güneş sabitesi (solar konstant) denir.

5 Atmosferin etkisiyle, Güneş’ten gelen ışınların tamamı yere ulaşmaz.
Atmosfer güneş ışınlarını çeşitli oranlarda tutar ve dağıtır. Bu nedenle yeryüzü Güneş’ten gelen ışınlardan çok atmosfer tarafından tutulan ışınlarla ısınır.

6 Yeryüzüne Gelen Güneş Enerjisinin Dağılımı

7 Kavramlar Albedo: Güneşten gelen ışınların %25’i atmosferden, %8’i yeryüzünden yansıyarak aydınlanma ve ısınmaya hiçbir etkisi olmaz. %33 oranında uzaya yansıyan bu ışınlara denir Difüzyon(Dağılma): Güneş ışınlarının dağılarak ayılmasıdır. %25 oranındadır. Gölge yerlerin aydınlanması ve gökyüzünün mavi görünmesini sağlar. Absorbe(Emilme): Güneşten gelen enerjinin emilmesidir. %15 oranındadır. Atmosferin ısınmasını sağlar

8 Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler (Sıcaklık Etmenleri)

9 Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler
Güneş Işınlarının Geliş Açısı Dünyanın şekli Eksen eğikliği ve yıllık hareket(mevsimler) Günlük hareket Bakı ve eğim Güneşlenme Süresi Yükselti Kara ve denizlerin dağılışı Nem Okyanus Akıntıları Rüzgarlar Bitki Örtüsü

10 1. Güneş Işınlarının Geliş Açısı
Güneş ışınları bir yere ne kadar dik düşerse, birim alana düşen enerji fazla olacağından orası o kadar fazla ısınır. Düşme açısı küçüldükçe ısınma azalır.

11 1. Güneş Işınlarının Geliş Açısı
Düşme açısını belirleyen etkenler şunlardır: Dünyanın şekli Eksen eğikliği ve yıllık hareket (mevsimler) Günlük hareket Bakı ve eğim

12 Dünyanın şekli Dünya’nın şekline bağlı olarak, Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açıları küçülür. Bunun sonucunda da Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.

13 Eksen eğikliği ve yıllık hareket
Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Buna göre, Kuzey Yarım Küre, yaz mevsiminde güneş ışınlarını daha dik, kışın daha eğik alır.

14 Günlük hareket Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak, güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı gün boyunca değişme gösterir. Böylece sabah, akşam, öğle vakitleri arasında sıcaklık farkları oluşur.

15 Bakı ve eğim Bakı: Bir yerin yada yamacın Güneş’e göre konumuna bakı denir. Güneş ışınlarının düşme açısı, bakıya ve yer şekillerinin eğimine göre değişir.

16 Bakı ve eğim KYK’ de dağların güney, GYK’ de dağların kuzey yamaçları güneş ışınlarını daha dik alır ve fazla ısınır. Buna bakı etkisi denir . Dönenceler arası bakı etkisi, güneş ışınlarının dik düştüğü enleme göre değişir

17 Bakı etkisinde kalan bir yamaçtaki;
Güneş ışınlarını daha büyük açı ile alır Güneşlenme süresi fazladır. Sıcaklık ortalaması yüksektir. Aynı tür bitkilerin olgunlaşma süresi daha kısadır. Orman üst sınırı daha yüksektir Tarım üst sınırı daha yüksektir. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir Karın yerde kalma süresi daha kısadır Yerleşmeler daha yoğundur

18 Güneşlenme Süresi Güneşlenme süresi arttıkça sıcaklık artar
Yine gün içinde en yüksek sıcaklıkların tam öğle vakti değil, öğleden birkaç saat sonra olması güneşlenme süresi ile ilgilidir. Geceleri ise, Güneş’ten enerji alınmadığı için soğuma görülür. Bu nedenle günün en soğuk anı, sabah Güneş doğmadan önceki andır.

19 3. Yükselti Troposfer katında, yerden yükseldikçe sıcaklık değerleri her 200 m. de 1 °C azalırken, alçaldıkça her 200 m. de 1°C artar. Nedeni: Atmosferin yerden yansıyan ışınlarla sınması ve Gazların atmosferin alt kesiminde daha fazla olması

20 4. Kara ve Denizlerin Dağılışı
Karalar denizlere göre daha çok ve çabuk ısınıp, soğurlar. Bu nedenle, karaların daha fazla yer kapladığı Kuzey Yarım Küre’nin yıllık ortalama sıcaklığı Güney Yarım Küre’den daha fazladır.

21 4. Kara ve Denizlerin Dağılışı
Karalar, çevresindeki denizlere göre yaz mevsiminde ve gündüz sıcaklık; kış mevsiminde ve gece soğukluk kaynağıdır.

22 4. Kara ve Denizlerin Dağılışı
Ayrıca her iki yarım kürede kara ve denizlerin dağılışındaki farklılık termik ekvatorun yer ekvatorundan sapmasına neden olmuştur.

23 Tanım Termik Ekvator: Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren eğriye termik ekvator denir.

24 5. Nem Nem, bir yerin fazla ısınması ve soğumasını önler. Sıcaklık farkını azaltır. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın geldiği Ekvator çevresi Dünya’nın en sıcak yerleri olması gerekirken, nemin fazlalığından dolayı olmamıştır. Dünya’nın en sıcak yerleri ise Dönenceler civarı (Tropikal çöller) olmuştur.

25 6. Okyanus Akıntıları Enlemin etkisine bağlı olarak, ekvatoral bölgeden gelen akıntılar sıcak su, kutup bölgelerinden gelen akıntılar ise soğuk su taşırlar. Sıcak su akıntıları geçtikleri kıyılarda sıcaklığı yükseltici, soğuk su akıntıları ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.

26 Okyanus Akıntıları Labrador Gulf Stream Oyaşivo Alaska Kaliforniya
Kuroşivo Kanarya Benguela Madagaskar Doğu Avustralya Peru Brezilya

27 OKYANUS AKINTILARI SICAK SU AKINTISI SOĞUK SU AKINTISI Gulf - Stream
Labrador, Brezilya Kanarya, Kuroşivo Oyaşivo, Alaska Kaliforniya Madagaskar Benguela Doğu Avustralya Peru

28 7. Rüzgarlar Kuzey Yarım Küre’de güneyden, Güney Yarım Küre’de de kuzeyden esen rüzgârlar, Ekvator yönünden geldikleri için sıcaklığı artırır. Kutup yönünden gelen rüzgârlar ise, sıcaklığı düşürürler. Bu durum enlem - sıcaklık ilişkisine örnektir.

29 8. Bitki Örtüsü Bitki örtüsü, güneş ışınlarının bir kısmını emerek gündüz yerin fazla ısınmasını önler. Gece ise, yerden ışıyan sıcaklığın bir bölümünü tutarak fazla soğumayı engeller.

30 DÜNYA’DA SICAKLIĞIN COĞRAFİ DAĞILIŞI

31 Sıcaklığın yeryüzüne dağılışı izoterm adı verilen eş sıcaklık eğrileri ile gösterilir.
İzoterm: Sıcaklığı aynı olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilere izoterm (eş sıcaklık eğrisi) denir Sıcaklık haritalarına ise izoterm haritaları denir. izoterm haritaları ikiye ayrılır: Gerçek izoterm haritaları İndirgenmiş izoterm haritaları

32 Gerçek izoterm haritaları: Gerçek sıcaklık değerlerine göre oluşturulan haritalardır Bu haritalarda yükseltinin etkisi hesaba katılır. İndirgenmiş izoterm haritaları: Yükselti değerleri her yerde sıfır metre kabul edilerek, sıcaklık değerlerinin buna göre düzenlenip çizildiği haritalardır. Enlem, kara ve deniz dağılışı gibi sıcaklık dağılışında etkili olan faktörlerin etkisini daha net ortaya koyabilmek için yapılır

33 Her yerin gerçek sıcaklığına, yükseltiden dolayı kaybettiği sıcaklığın eklenmesiyle indirgenmiş sıcaklık bulunur. Örneğin, 1000 m. yükseklikteki bir yerin gerçek sıcaklığı 16°C ise, buranın indirgenmiş sıcaklığı;

34 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

35 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Genel olarak Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır(Dünya’nın şekli). Ancak en yüksek sıcaklıklara dönenceler çevresinde rastlanmaktadır. (Nem Azlığı)

36 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
KYK, GYK’ den daha sıcaktır. Çünkü, KYK’ de karalar, GYK’ de denizler daha fazla yer kaplar.

37 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
KYK’ de, yüksek enlemlerdeki karaların batı kıyıları, doğu kıyılarına göre daha sıcaktır. Sebebi, sıcak okyanus akıntılarıdır. (Gulf - Stream, Alaska, vb.)

38 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
KYK’ deki izotermler GYK’ den daha fazla girinti-çıkıntı yapar. Çünkü sıcaklık farkları GYK’ den daha fazladır. (Kara - deniz dağılışı)

39 Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Termik Ekvator ortalama 8° kuzeye kaymıştır. Nedeni, kuzeyde karaların fazla olması ve sıcak okyanus akıntılarının etkisidir.

40 Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

41 Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
En düşük sıcaklıklar kış mevsimini yaşayan KYK’ dedir. Bu ayda Dünya’nın en soğuk yerleri; Sibirya, Kanada, Grönland’ın kuzeyidir.

42 Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Bu ayda Dünya’nın en sıcak yerleri, Oğlak Dönencesi üzerindeki kara içleridir.

43 Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
KYK’ deki izotermler çok girintili-çıkıntılıdır. Nedeni Kış mevsimini yaşayan KYK’ de kara ve denizler arasındaki sıcaklık farkıdır

44 Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

45 Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
En yüksek sıcaklıklar yaz mevsimini yaşayan KYK’ de Yengeç Dönencesi çevresindeki kara içlerindedir: Büyük Sahra, Arabistan İran, Orta Asya, Meksika, Amerika’nın orta kesimleri, Arizona

46 Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Bu ayda Dünya’nın en soğuk yerleri Antarktika Kıtası’ndadır.

47 Derse Katıldığınız İçin
TEŞEKKÜRLER


"İkimin Temel Elemanı: SICAKLIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları