Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:HANDE ENGİN 9-C 87

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:HANDE ENGİN 9-C 87"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:HANDE ENGİN 9-C 87
SİVAS HAZIRLAYAN:HANDE ENGİN 9-C

2 Sivas haritası SİVAS’IN YERİ Kızılırmak Havzası; kenti İç Anadolu iklimine, Yeşilırmak; Karadeniz, Fırat Havzası ise Doğu Anadolu iklimine bağlamaktadır. Bu üç su, üç yol, üç farklı kültür demektir. Kuzeyden Kelkit vadisi, doğuda Köse Dağları'nın uzantısı olan Kuruçay v adisi ve Yaman Dağı, güneyde Kulmaç Dağı, Tahtalı Dağları'nın uzantılarıyla, Hezanlı Dağı, batıda Karababa, Akdağlar ve İncebel Dağları gibi yükseklikler çizer kentin doğal sınırlarını. 28,488 km2 lik yüzölçümü ile Türkiye'nin toprak bakımından ikinci büyük ilidir.

3 SİVAS’IN YERİ Dağlar İldeki dağlar, III. Zamanda başlayan Alp Kıvrımlaşması sırasında Kuzey ve Güney Anadolu dağ sistemleri de belirginleşmiştir. Kuzey Anadolu Dağlarının güneye, Güney Anadolu Dağlarının kuzeye açılan uzantıları il alanının büyük bölümünü kaplamaktadır. Sivas-Tecer dağları

4                                                                        Nehirler: Sivas akarsu bakımından oldukça zengin bir şehirdir.Fakat bu akarsular vadilerin dar ve derin olması sebebi ile yeteri kadar yararlanılamaz.Şehrin en önemli ve en büyük nehri Kızılırmak’tır. Sivastaki nehirler ; Kızılırmak,kelkit çayı,tozanlı çayı,çaltı çayı ve tohma çayıdır. Sivas-tozanlı çayı

5 Vadi ve Ovalar Sivas İlinde Vadi oluşumları çok önemlidir. İlin kuzeydoğusu ve batısındaki yüksek kesimden kaynaklanan akarsular, genellikle batı ve güney yörelerinden akmaktadır. Bu hızlı akışlı sular, dar ve derin oluklar açmıştır. Sivas-yıldızeli ovası

6 Platolar-Yaylalar Sivas’ta platolar en önemli yeryüzü şeklini oluşturur. Dördüncü zamanın başlarından günümüze kadar hızla aşınarak kütleşen dağların bir kesimi yüksek platolara dönüşmüştür. Orta Anadolu Platoları’nın en önemlilerinden biri olan Uzunyayla, ilde çok geniş alan kaplar. Göller Sivas İlinde çok sayıda göl vardır. Ancak bunların bir bölümü alan, derinlik ve süreklilik açılarından pek önemli sayılmaz. Sivas-lota gölü

7 SİVAS’IN İKLİMİ VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
                                                                                                                          İklimi: İç Anadolu’nun kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Senelik yağış ortalaması 411 mm’dir. +30°C’nin üzerinde gün sayısı 30 günden az ve 0°C’nin altında gün sayısı 120’dir. 30 gün kar yağar, 70 gün toprak karla örtülüdür. Sıcaklık -30,4°C ile +38°C arasında seyreder. Bitki Örtüsü: Sivas’ın yayla ve platoları ilkbahar ve sonbaharda yemyeşil yazın ise bozkır görünümündedir. İl topraklarının % 11’i ormanlık ve fundalık, % 43’ü çayır ve mer’a, % 42’si ekili ve dikili alanlardır. SİVAS’IN İKLİMİ VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

8 SİVAS’TAKİ EĞİTİM DURUMU
Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 7,7 iken, Sivas il genelinde % 9,8’tir.

9 Ekonomik Faaliyetler Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarım sektöründe çalışır. Tarım ise tarla tarımı şeklindedir. Tarımdan sonra hayvancılık ikinci bir gelir kaynağıdır. Son senelerde sanâyi sektörü de hızla gelişmektedir. Madenler bakımından da zengin olan Sivas, kara ve demiryolları kavşağıdır. Tarım: Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ili olan Sivas topraklarının % 97’si ekilebilir olmasına rağmen tarım yeterince gelişmemiştir. Bitki üretimine ayrılan alanlar bir milyon hektara yakındır. Bunun beşte birine yakınında sulu tarım, 10 bin hektara yakın kısmında ise bağcılık yapılmaktadır. Tarım ürünlerinde tahıl, baklagiller ve sanayi ürünleri başta yer alır. Tahıl ise en önde gelir. Tarım ürün miktarı mevsim şartlarına göre her sene değişmektedir. Başlıca tarım ürünleri buğday, çavdar, fasulye, mercimek, fiğ, şekerpancarı ve patatestir. Sebzecilik ve meyvecilik pek gelişmemiştir.

10 Hayvancılık: İl topraklarının çok geniş bir kısmını kaplayan plato ve yaylalar hayvancılığa çok elverişlidir. Çayır ve meralar çoktur. Hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki yerinin büyük olmasına karşılık, istenilen düzeyde gelir getirmemektedir. İlde en çok koyun, sığır, kıl keçisi, kümes hayvanları beslenir. İldeki ırmaklar ve Gök pınar Gölünde kurulan alabalık tesislerinde balık üretimiyle Kangal köpekleri ülke sınırını aşan bir üne sahiptir. Arıcılık gelişmiş olup Sivas balı meşhurdur. Ormancılık: Sivas ilinin orman varlığı yüzölçümüne göre çok az sayılır. İl topraklarının % 11’i ormanlarla kaplı olup, 200 bin hektarı orman ve 100 bin hektarı fundalıktır. Mâdencilik: Sivas il toprakları maden bakımından zengindir. İl dâhilinde demir, kömür, kurşun, krom, bakır, tuz, gümüş, asbest, manganez, nikel, ve mermer çıkarılır. Divriği’de senede 1500 tona yakın demir elde edilir. Ayrıca Celalli civarında petrol çıkarılır.

11 Turizm Eğri köprü Ulu camii Hükümet konağı Kangal balıklı kaplıcası

12 DÜNDEN BUGÜNE SİVAS

13 SİVAS’IN YEMEKLERİ hingel İçli köfte

14 SİVAS’IN YÖRESEL KIYAFETİ


"HAZIRLAYAN:HANDE ENGİN 9-C 87" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları