Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara, Kasım 2010 Eurasia Capital Partners Türkiye’de Girişimcilik Nasıl Desteklenmeli? TOBB Girişimcilik Kongresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara, Kasım 2010 Eurasia Capital Partners Türkiye’de Girişimcilik Nasıl Desteklenmeli? TOBB Girişimcilik Kongresi."— Sunum transkripti:

1 Ankara, Kasım 2010 Eurasia Capital Partners Türkiye’de Girişimcilik Nasıl Desteklenmeli? TOBB Girişimcilik Kongresi

2 Eurasia Capital Partners 1 Türkiye’de,...büyüme potansiyeli olan,...iyi yönetilen,...küçük ve orta ölçekli işletmelere... yatırım yapmayı hedefleyen bağımsız bir özel sermaye fonudur.

3 Eurasia Capital Partners 2 Fonun yatırımcıları arasında iVCi (Istanbul Venture Capital Initiative) FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) Dünya Bankası kuruluşu IFC), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)...gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları bulunmaktadır.

4 Türkiye’de Girişimcilik 3 □ Şirket kuranlar az... Her 100 yetişkin içinde şirket kuran kişi sayısı (2) ABD: 11.7 İrlanda: 12.0 Meksika: 18.7 Türkiye: 4.6 Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

5 Türkiye’de Girişimcilik 4 □ Kurulan işyeri sayısı da az, Yeni kurulan işyerlerinin tüm işletmelere oranı (2) : OECD: % 11-17 Türkiye: % 3.5 □ Kapanan işyeri sayısı da... Kapanan işyerlerinin tüm işletmelere oranı: OECD: % 9-14 Türkiye: % 0.9 Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

6 Türkiye’de Girişimcilik 5 □ Kadın girişimcilere yeteri kadar fırsat yaratamıyoruz Kendi hesabına çalışan kadınlar toplam kendi hesabına çalışanların %10’u civarındadır (2) Türkiye’de erkek girişimcilerin kadın girişimcilere oranı 7 kattır (29 ülke arasında yapılan bir araştırmada ise bu oran 2 katından fazladır (2) ) Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

7 Türkiye’de Girişimcilik 6 □ ARGE harcamalarımız daha fazla olabilir... Özel şirketlerin ARGE harcamalarının GSMH’ya oranı (3) : Brezilya0.61.01.67 Rusya 0.71.11.57 Çin1.01.41.40 ABD1.82.61.44 Japonya2.63.41.31 İsrail 3.54.51.29 Türkiye 0.30.82.67 Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını ÖZELTOPLAMÇARPAN%

8 Türkiye’de Girişimcilik 7 □ “İşler”i kolaylaştırabiliriz (4)... Yeni iş başlatabilmede 56. İnşaat izniyle uğraşmada 133. İşçi çalıştırmada 145. İş tasviye edebilmede 121. Kontratların yaptırımını sağlamada 27. Genel anlamda iş yapma kolaylığında 73. Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

9 Türkiye’de Girişimcilik 8 □ “İşler”in maliyetini düşürebiliriz (4)... Yeni iş başlatma maliyetinin kişi başı milli gelire oranı: Bulgaristan% 1.7 Rusya% 2.7 Azerbaycan% 2.9 Romanya% 2.9 Gürcistan% 3.7 Türkiye % 14.2 Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

10 Türkiye’de Girişimcilik 9 □ Uluslararası girişimcilik endeksi (3) verilerine göre 64 ülke arasında 40’ıncıyız □ Oysa IMF 2009 verilerine göre Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisidir. □ 10. büyük olacaksak, şimdikinden daha fazla çalışmalıyız. Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

11 Girişimcinin İhtiyacı Olan Üç Şey Nedir? 10 Finansman Bilgi-Beceri Kader Ortakları Ağı

12 Girişimcinin İhtiyacı Olan Üç Şey Nedir? 11 □ Finansman □ Borç mu, sermaye mi? □ Teşvikler ve destekler

13 Girişimcinin İhtiyacı Olan Üç Şey Nedir? 12 □ Yenilikçi fikirlerini uygulamaya dökebilmek için: Bilgi-Birikim □ İş planı, fizibilite □ Rekabetçi yaklaşım □ Fark yaratmak: karşılanmamış ihtiyaçlara yönelmek ya da daha iyisini sunmak □ Verimlilik: Kaynakları etkin kullanmak □ Erişilebilirlik: etkin tanıtım, pazarlama, satış, dağıtım □ Sürdürülebilirlik: fikri hakların korunması, sürekli AR-GE ile farklılığın korunması, çevre ve paydaşlarla uyumlu

14 Girişimcinin İhtiyacı Olan Üç Şey Nedir? 13 □ Hissedar gibi düşünebilecek kader ortakları ağı: İç ve dış organizasyon □ Ortak hedefler ve çıkarlar □ Doğru organizasyon yapısı □ İyi kurumsal yönetişim □ Kalifiye ve eğitimli elemanlar Kaynak:

15 Türkiye’de Girişimcilik 14 □ Uluslararası girişimcilik endeksi (3) verilerine göre 64 ülke arasında 40’ıncıyız □ Oysa IMF 2009 verilerine göre Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisidir. □ 10. büyük olacaksak, şimdikinden daha fazla çalışmalıyız. Kaynaklar: 1) The Global Entrepreneurship Index (GEINDEX) By Zolt´an J. ´Acs and L´aszl´o Szerb, 2) Girişimcilik Gündemi (H. Üzülmez), 3) OECD Science and Technology Industry Outlook 2008, 4) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını

16 Bu İhtiyaçlar Nasıl Karşılanır? 15 Kaynak: 1) Turkey Doing Business 2010, IFC ve Wordlbank ortak yayını Girişimci - Kurumsallaşma - ARGE, marka ve bilgi yatırımı - Hedef daha hızlı ve daha fazla büyümek ise, doğru yatırımcıyla paylaşarak, kader birliği yaparak büyümek - Kayıt dışına kayıtsız kalmamak Devlet - Ekonomik politikada önceliğin artırılması - Vergi işlemlerinin kolaylaştırılması - Teşvik programları - İstihdam kolaylıkları - Destek ajansları ve programları - Bürokratik engellerin ve işlem masraflarının azaltılması - Girişimci destekleyen yapıların desteklenmesi, mevzuatların hazırlanması STK-Akademi - İhtiyaç odaklı eğitim - İhtiyaç odaklı eleman - Performans takibi - Büyüklüğe uygun çözümler - Ağ ve erişim □ Gökten 3 elma düşse..

17 Teşekkürler 16 □ Fark yaratarak daha ileriye..


"Ankara, Kasım 2010 Eurasia Capital Partners Türkiye’de Girişimcilik Nasıl Desteklenmeli? TOBB Girişimcilik Kongresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları