Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Excel’de istatistik fonksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Excel’de istatistik fonksiyonları"— Sunum transkripti:

1 Excel’de istatistik fonksiyonları
Yard.Doç.Dr. Özgür AKKOYUN Dicle Üniversitesi-2010

2 Büyük, küçük bul Bir veri kümesi için en büyük ve en küçük değerleri hesaplar. BU sayede frekans aralıkları belirlenir. Aradaki fark 20 olduğuna göre frekans tablosu için 10 yada 20 aralık seçebiliriz.

3 ORTALAMA Bir veri kümesi için ortalamayı hesaplar.

4 ORTALAMAA Bir veri kümesi için ortalamayı hesaplar. Boş hücreleri-sayı olmayanları sıfır kabul ederek hesaplamaya katar…

5 ORTANCA Bir veri kümesi için ortanca değeri (Medyan) bulur. Verilen örnekteki verilerin ortanca değeri 23 tür.

6 GEOMETRİK ORTALAMA İçinde sıfır ve negatif sayı olmayan veri kümesi için geometrik ortalama hesaplar…

7 BASIKLIK Bir veri kümesi için basıklık, normal dağılıma göre dik (+) ya da basık (-) olması durumunu ifade eder.

8 ÇARPIKLIK Bir veri kümesi için çarpıklık, normal dağılıma göre sağa ya da sola yatık olması durumudur. Sağa (+) ya da sola (-) çarpık olabilir…

9 VARYANS Excelde standart sapma ve varyans dört farklı şekilde hesaplanır. Özünde varyans, veri kümesine ait her bireyin ortalamadan ne kadar saptığına ilişkin bir değerdir. Veriler ile bu değer aynı birime sahip olsun diye karekökü alınır ve standart sapma olarak adlandırılır. Dört farklı varyans hesabı aşağıda verilmiştir.

10 STANDART SAPMA Standart sapma da varyans gibi verilerin ortalamadan sapma derecesini ortaya koyan bir değerdir. Veriler ile aynı birime sahiptir. Yine varyans gibi Excelde dört farklı standart sapma değeri hesaplanabilir.


"Excel’de istatistik fonksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları