Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR"— Sunum transkripti:

1 OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR

2 Kuramsal Dağılımlar İstatistiksel çözümlemelerde; değişkenlerimizin
dağılma özellikleri, çözümleme yönteminin seçimi ve sonuçlarının yorumlanmasında önemlidir. Dağılma özelliklerine KURAMSAL DAĞILIM adı verilir. İstatistiksel çözümlemeler belirli bir kuramsal dağılıma dayandırıldığından çözümlemede kullandığımız değişken(ler)in bu kuramsal dağılıma uyması gerekir. Kuramsal dağılımlar aynı zamanda bir olasılık dağılımıdır.

3 Kuramsal Dağılımlar Herhangi kuramsal dağılım , y = f(x) biçiminde tanımlanan matematiksel bir fonksiyondur y, x değerlerinin ortaya çıkma sıklığını gösterir. f(x), yoğunluk fonksiyonu olarak da adlandırılır.

4 Kuramsal Dağılımlar f(x), x değişkeninin sürekli olması durumunda aşağıdaki özellikleri taşır. f(x), x değişkeninin kesikli olması durumunda aşağıdaki özellikleri taşır.

5 Normal (Gauss) Dağılım
İstatistik çözümlemelerde en çok yararlanılan kuramsal dağılımdır µ, kitle ortalamasını ve 2 kitle varyansını göstermek üzere dağılım (yoğunluk) fonksiyonu,

6 Normal (Gauss) Dağılım
Dağılım grafiği aşağıdaki gibidir.

7 Normal (Gauss) Dağılım
Dağılım ortalamaya göre simetriktir. Alanın % 50’si ortalamadan geçen dikey çizginin sağına, % 50’si soluna düşer. Eğri altında kalan toplam alan bir birim karedir. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir.

8 Normal (Gauss) Dağılım
%68,26

9 Normal (Gauss) Dağılım
%95,44

10 Normal (Gauss) Dağılım
%99,74

11 Standart Normal (Gauss) Dağılım
Standart normal dağılım normal dağılımın özel bir biçimidir. Normal dağılıma dayalı hesaplamalarda kullanıcılara kolaylık sağlar. µ=0 ve =1 dir. Yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

12 Dağılımın grafiği aşağıdadır.
Standart Normal (Gauss) Dağılım Eğer bir x değişkeninin normal dağıldığı biliniyorsa eşitliği ile elde edilen z değerleri ortalaması 0 ve varyansı 1 olan standart normal dağılıma uyar. Dağılımın grafiği aşağıdadır.

13 Standart Normal (Gauss) Dağılım
Bu özellik ortalama ve standart sapmanın değerine bağlı değildir. Ortalama ve standart sapma ne olursa olsun x değişkeninin normal dağılması bu özelliğin geçerliği için yeterlidir. Çeşitli z değerleri için 0 ile z arasında kalan alanı gösteren z tablosu geliştirilmiştir. Bu tablodan yararlanarak normal dağılıma dayalı hesaplamalar yapılabilir.

14 0 ve Z Arasında Kalan Alan
Standart Normal Dağılım Tablosu 0 ve Z Arasında Kalan Alan

15 Binom Dağılımı İki sonuçlu olaylar için geçerli bir kuramsal dağılımdır. Olayın her tekrarında ilgilenilen sonucun ortaya çıkma olasılığı değişmez, Olayın her tekrarının birbirinden bağımsız olma koşulu ile 2 sonuçlu bir olayın n kez tekrarında ilgilenilen sonucun ortaya çıkma sayısı, x, Binom dağılımı gösterir.

16 Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Binom Dağılımı Olasılık yoğunluk fonksiyonu X : ilgilenilen sonucun ortaya çıkma sayısı P : İlgilenilen sonucun ortaya çıkma olasılığı n: toplam olay sayısı

17 Poisson Dağılımı x=0,1,.... biçiminde kesikli sayısal bir değişken olmak üzere belirlenmiş bir zaman aralığında; x’in ortaya çıkma sayısı poisson dağılımı gösterir. Olasılık yoğunluk fonksiyonu, x : İlgilenilen sonucun ortaya çıkma sayısı e : Doğal logaritma tabanı  : Dağılımın ortalaması

18 Poisson Dağılımı Poisson dağılımında,
Belirlenmiş aralıkta ilgilenilen sonucun ortaya çıkması birbirinden bağımsızdır. Kuramsal olarak ilgilenilen sonucun ortaya çıkma sayısı sonsuzdur. Belirlenmiş aralıkta ilgilenilen sonucun ortaya çıkması aralık genişliği ile orantılıdır.


"OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları