Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik Etik İhlalleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik Etik İhlalleri"— Sunum transkripti:

1 Akademik Etik İhlalleri
Abdullah Atalar ÜAK Başkanı

2 2009 Nisan dönemi Doçentlik
100’den fazla etik ihlal dosyası

3 İlk ve orta öğretimde etik ihlali
Türkiye’de öğrenciler birçok okulda ilk ve orta öğretimi etik ihlalleri yaparak geçiriyorlar: Öğretmenin tavsiyesi ile internet’ten bul, kes ve yapıştır Veya bir ansiklopediden aynen geçir Bilgisayarda formatla Yazıcıdan çıkar, öğretmene proje/ödev olarak sun Kaynakça göstermeye hiç gerek yok

4 İlk ve Orta öğretilmesi gereken
Kütüphanedeki veya internetteki birden fazla kaynağa ulaşmak Bunları okuyup öğrendikten sonra kendi cümleleriyle proje veya ödev haline getirmek Kullandığı kaynakları kaynakça listesinde sıralamak Bunları yaparken arkadaşlarından kopya çekmemek

5 Üniversitelerde Etik ihlalleri
Birçok Üniversite öğrencisi neyin etik ihlali olduğunu bilmiyor. Bazı Üniversite Öğretim Elemanları da neyin etik ihlali olduğunu bilmiyor. Öğrenciler yüksek lisans ve doktora yaptıklarında benzer ihlalleri yapmaya devam ediyorlar. Doçentlik başvurusu için hazırlanan makalelerde de çok sayıda etik ihlali olabiliyor.

6 Üniversite yöneticilerine görev
Üniversite yöneticileri olarak bizlere görev düşüyor Üniversitelerde bu konudaki bilinç düzeyini artırmalıyız Öğrenciler üniversiteye ilk geldiklerinde oryantasyon programlarında bu konu işlenmeli

7 Üniversite yöneticilerine görev
Disiplin yönetmeliklerinin ilgili maddeleri katı bir şekilde uygulanmalı Gerekirse disiplin yönetmeliklerine yeni maddeler eklenip etik ihlalleri daha iyi tanımlanarak cezalar artırılmalı

8 Çok ağır etik ihlali Başkalarına veya kendine ait makalelerden “kes yapıştır” yöntemi ile masa başı yeni bir makale üretip bunu yayınlamak Bunu yapanlara en ağır disiplin cezaları uygulanmalıdır. Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi düşünülmelidir.

9 Çok ağır etik ihlali Hakem veya panelist olarak görev yaptığı bir konumda eline geçen makaleyi veya proje önerisini gizli tutmamak, daha kötüsü makaleyi/projeyi reddederek daha sonra aynı konuyu kendi adına makale veya proje haline getirmek

10 Çok ağır etik ihlali Deney yapmadan masa başı fabrikasyon yaparak sonuç üretmek ve bu sonuçlarla makale yazmak Bunu yapanlara en ağır disiplin cezaları uygulanmalıdır. Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi düşünülmelidir.

11 Etik ihlali Teorisine uymayan deneysel sonuçları değiştirerek yayınlamak Sonuçlardan uygun olanını alıp, uygun olmayanlarını kullanmamak

12 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Özellikle bir makalenin veya tezin giriş kısmında başkasına ait bir metinden veya internetten aynen veya tercüme edilip alınan cümleler. Etik yöntem: Bu şekildeki alıntılar tırnak içine alınmalı ve hemen arkasından kaynakça gösterilmeli. “ ”[2]. Bu şekildeki tırnaklı metinlerin sayısı fazla olmamalı Alıntılardaki fikir korunup cümle yapısı değiştirilirse tırnağa gerek yok, ama kaynakça gösterilmeli

13 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Kendine ait ingilizce yayınlanmış bir makalenin aynısını Türkçe olarak yayınlamak. Veya tersi: Türkçe yayınlanmış bir makalenin aynısını İngilizce olarak yayınlamak. Etik yöntem: İlk makaleyi yayınlayan dergiden izin alınırsa, ikinci makalede bu belirtilerek ve birinci kaynak gösterilerek tercüme yayınlanabilir.

14 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Bir başkasına ait bir metinden veya internetten aynen alınan resimler, şekiller, grafikler (makale kendisine ait olsa bile). Bu şekilde aynen alınan resim veya şekili kullanmak için kaynak göstermek yetmez. Sahibinden (copyright sahibi kurum) izin almak gerekli. Şeklin altına kaynak yanında izin alındığı da yazılmalı. Şekil/grafik tekrar çizilirse kaynak göstermek yeterli olur, izin almak gerekmez.

15 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye yollamak. İlk yolladığım kabul edilmezse, zaman kaybetmiş olmayayım diye... Makale iki dergi tarafından da kabul edilirse çok ciddi bir etik ihlali oluşuyor. Etik yöntem: İlk dergi tarafından reddedilirse, ikinciye daha sonra yollamak (Daha da iyisi: İlkinin red sebeplerine göre değişiklik yaparak)

16 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Tek makale olabilecek bir konuyu “dilimleyerek” birden fazla makale haline getirip özgeçmişindeki makale sayısını artırmak. Etik yöntem: Araştırma sonuçlarını dilimlemeden tek bir makale olarak yazmak.

17 Bazı çok yapılan etik ihlalleri
Aynı araştırma sonuçlarını ufak değişikliklerle farklı dergilerde yayınlamak. Kendi makalelerinden alıntı yaparken tırnaklı alıntı ve kaynakça kullanmamak. Diğer makalelerini kaynakçada göstermemek. Etik yöntem: Yeni makalelerde eskilerini kaynakçada vererek dergi editöründen bilgi saklamamak.

18 Etik ihlali Makalenin yazarları arasına araştırmaya katkı (fikir, deney) yapanların hepsini koymamak. Araştırmanın sonuçlanmasında küçük de olsa akademik bir katkısı olanları koymak daha emin bir yol. Etik yöntem: Eğer ismini koyalım mı, koymayalım mı diye tereddüt ediyorsanız, ismi koyma tarafında olun. Makalede ismi olan her yazarın makale gönderilmeden önce onayının alınması gerekir. (Makalede ismi olan her yazar makaleden eşit derecede sorumludur.)

19 Etik ihlali Makalenin yazarları arasına araştırmaya hiç katkı yapmayanların ismini koymak. Araştırmaya manevi destek vermek isim listesinde olmayı gerektirmez İngilizcesini düzeltmek de isim listesinde olmayı gerektirmez. İsim teşekkür kısmında yer alabilir.

20 Etik ihlaline karşı yazılımlar
Başka makalelerle karşılaştırma yapıp ortak kısımlarını bulan yazılımlar var. Bazı Üniversitelerimiz bu yazılımları kullanıyor.

21 Kaynakça http://www.tuba.gov.tr/index.php?id=307
C. Ertekin, N. Berker, A. Tolun, D. Ülkü, “Bilimsel araştırmada etik ve sorunlar”, TUBA Yayınları (2002)

22 Teşekkür Bu sunuma katkıda bulunan çok sayıda hocaya ve özellikle Prof. Cahit Tanyel’e teşekkür ederim.


"Akademik Etik İhlalleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları