Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Metal Sanayi Şubesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Metal Sanayi Şubesi"— Sunum transkripti:

1 Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Metal Sanayi Şubesi
BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Metal Sanayi Şubesi Eylül 2014

2 Basınçlı Gaz Tüplerinin Muayene, Deney ve Bakım Tebliğ (SGM:2011/4) Yerine,
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM:2014/9) Taslağı Hazırlanmıştır.

3

4 DAYANAK Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) 4

5 PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER
SGM-2011/4 TEBLİĞDE PROGRAMLANAN DEĞİŞİKLİKLER Manifoldlu Tüp Demetlerinin SGM-2011/4 sayılı Tebliği kapsamına alınması, Dalgıç Tüplerinin SGM-2011/4 sayılı Tebliği kapsamından ayrılması, Kendi ihtiyacı için sınai gaz dolumu yapan işletmelerde Gayri Sıhhi Müessese Belgesinde faaliyet alanına bakılmaksızın Yeterlilik Belgesi verilmesi, Periyodik muayenenin, tarihinden önce piyasaya arz edilenlerde A Tipi Muayene Kuruluşu, tarihinden sonra piyasaya arz edilenlerde Yönetmelik hükümlerine göre yapılması, Dolum istasyonları tarafından kullanım dışı bırakılan tüplerin, TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında akredite olan bir deney laboratuarı tarafından düzenlenen bir rapor olmadan hurda olarak değerlendirilmemesi, 5

6 AMAÇ VE KAPSAM Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir basınçlı gaz tüplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamirini kapsar. 6

7 TEBLİĞ İÇERİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,
İlgili Standartlar, Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler ve Gerekli Ekipmanlar, Uygulama, Usul ve Esaslar ve İzlenebilirlik, Periyodik muayene, Diğer hususlar, Yürütme olarak 5 Bölümden ve 17 Maddeden oluşmaktadır. 7

8 Gerekli Belgeler MADDE 7- (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlığımız web sitesinde elektronik başvuru sistemi kuruluncaya kadar bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya ile birlikte faaliyet gösterdikleri İlin İl Müdürlüklerine müracaat eder. Elektronik başvuru sistemi kurulduktan sonra başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. a) Üretici veya tedarikçinin adı, unvanı, tescilli markası, adresi, iletişim bilgileri, b) Faaliyet kapsamı, c) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi, ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya işletme belgesi, d) Tesisin kapalı ve açık alanı, e) İşyerinde çalışan personel sayısı ve niteliği, f) Sınaî gazın üretim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzına dair teknik donanımın ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğuna dair beyan, miktar, kapasite ve özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler, g) Dolum esnasında dolum tesisi tarafından her bir gaz türü için kullanılacak Tüp Dolum Talimatını yazılı ve şematik olarak gösteren doküman, 8

9 Gerekli Ekipmanlar MADDE 8- Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakım istasyonlarında aşağıdaki ekipmanların bulunması gerekir. Bu ekipmanların varlığı ve işlerliği müracaat yapılan İlin İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından tespit edilir. a) İlgili standarda uygun Hidrostatik Basınç Test Ünitesi b)Valf sıkma tezgahı, torkmetre, çap kumpası veya pimetre, c) 2,5A'lık lamba, 1kg ağaç tokmak, ç) Kalibre edilmiş terazi (0-150 kg arası), d) Hurdaya ayrılacak veya kullanım dışı bırakılacak tüpün ilgili standarda göre imhası için uygun imha aleti, e) Tüp Kurutma Ünitesi (TS EN standardı hariç), f) Test tarihi numaratorü ve muayenede kullanılacak firma sembolünü taşıyan mühür, 9

10 g) Boşluk Mastarı (TS EN 12863 standardı olan dolum istasyonları için)
ğ) Dolumu yapılan gaz çeşidinin her biri için ilgili mevzuata uygun gaz depolama tankı, h) Ultrasonik et kalınlığı ölçme cihazı, ı) Tüp yüzey temizleme ünitesi, i) Tüpün omuz kısmındaki işaretlemeleri kaybolmayacak şekilde boyama yapılması için boyama ünitesi veya tüpün boyasının yapılabileceği bir tesisle yapılmış sözleşme, Gerekli Ekipmanlar 10

11 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağının Getirdikleri 1. Dolum tesisi olmak isteyen işletmelerin Bakanlığımız İl Müdürlüklerinden Dolum Yeterlilik Belgesi alması, 2. 1/1/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli basınçlı gaz tüpleri, 1/1/2016 tarihinden itibaren ve daha eski imal tarihli basınçlı gaz tüplerine dolum yapılmaması,

12 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağının Getirdikleri 3. Sınaî ve tıbbi gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerine dolum yapacak dolum tesislerine Takip sistemini kurma zorunluluğu getirilmesi, Takip sistemi; tüp, manifoldlu tüp demeti ve gazın izlenebilirliğini sağlamalıdır. Barkod etiketi üzerinde; tüp mülkiyetinin kime ait olduğu tüpün seri numarası, son test tarihi, gelecek test tarihi ve sınaî gaz cinsi gibi bilgileri bulunur.

13 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağının Getirdikleri Takip içeriğinde ise, asgari olarak; tüp imalatçısının adı ve unvanı, tüpün imal tarihi ve seri numarası, tüpün et kalınlığı, tüpün dolu ve boş ağırlığı, çalışma ve test basıncı, bir sonraki periyodik muayene tarihi, sınaî gazı dolduran tesisin adı ve unvanı, gazın cinsi ve dolum tarihi ile birlikte tüp mülkiyetinin kime ait olduğuna ilişkin bilgiler yer alır.

14 Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin
Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağının Getirdikleri tarihinden önceki basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayenesinin TPED kapsamında akredite olan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılması, tarihinden sonraki basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayenesinin Yönetmelik hükümlerine göre yapılması, 5. İlgili mevzuata uygun olmayan ve periyodik muayeneden geçmeyen basınçlı gaz tüplerinin hurdaya ayrılması, 6. Kullanıcılara dolu basınçlı gaz tüplerinin nasıl kullanılması gerektiğine dair kullanım kılavuzu verilmesi.

15 YÖNETMELİK TASLAĞININ GETİRDİKLERİ YETERLİLİK BELGESİNİN
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (…………………………. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ) BASINÇLI GAZ TÜPLERİ DOLUM YETERLİLİK BELGESİ YETERLİLİK BELGESİNİN YAPILAN HİZMETLER NUMARASI VERİLİŞ TARİHİ FİRMANIN UNVAN VE YAZIŞMA ADRESİ ÜRETİM YERİ ADRESİ TELEFON: FAX: SANAYİ SİCİL NO: TİCARET SİCİL NO: ONAY YILI VİZESİ Bu belge veriliş tarihinden itibaren iki yılda bir vize edilir. Vize edilmeyen belge geçersizdir.

16 Sanayi Genel Müdürlüğü
Teşekkür ederiz. Sanayi Genel Müdürlüğü


"Sanayi Genel Müdürlüğü Ana Metal Sanayi Şubesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları