Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Halil İbrahim KABADAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Halil İbrahim KABADAYI"— Sunum transkripti:

1 Halil İbrahim KABADAYI
Uşak İli Yerel Medya Web Sitelerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi Nihat ÇAKIN Halil İbrahim KABADAYI Mehmet AKSÜT

2 Özet Bu çalışmada yaygın medyanın zaman zaman haber kaynağı da olan yerel medya haber siteleri Uşak İli örneğinde incelenmiş; Web’de Uşak İli ile ilgili yerel haberler yapan İnternet sitelerinden 10 tanesi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken Web siteleri İçerik, Görsellik, Yapı ve Navigasyon ve Görsel Tasarım başlıkları altında 25 adet kriter üzerinden incelenmiş ve bir sıralama yapılmış, ayrıca kriterlerden önemsenen yada az önemsenen özellikler üzerinde durulmuştur.

3 Giriş Bilgi toplumu olmayı hedefleyen ülkeler için internet ve bilgi teknolojisi giderek önem kazanmaktadır. Günden güne daha fazla sayıda bilgisayar ağını ve kullanıcıyı birbirine bağlayan ve uluslararası bir ağ olan internet “dinamik, canlı ve büyük bir kütüphane, milyonlarca insanın katıldığı bir iletişim, dayanışma ve paylaşım ortamıdır. (1)

4 Giriş Bilişim teknolojilerindeki gelişme ve değişmeler geniş kitleleri etkilemektedir. Kurum ve kuruluşlar ya da bireyler arasındaki iletişim internetin yardımıyla daha da kolaylaşmaktadır. Küresel haberleşmenin ve tanıtımın yeni adresi internet diyebiliriz.

5 Giriş İnsanların yaşadığı yerle ilgili haberleri öğrenmek ve ilinde olan gelişmeleri takip etmek için başvuracağı ilk haber kaynağının, İnternet ortamında faaliyet gösteren yerel medya haber siteleri olmaktadır. Bu açıdan yerel medyanın işlevi insanları doğru ve zamanında bilgilendirme adına artmaktadır.

6 Giriş Web sitelerinin işlevselliği; Onların niteliği ile ilgilidir. Nitelikli bir web sitesinin oluşmasını nelerin etkilediğine bakılırken dikkate alınması gereken en önemli özelliğin sitenin tasarımı olduğu belirtilmektedir. (2) Nitekim web siteleri aracılığı ile iletişim sağlama konusunda yapılan araştırmalar içerik, tasarım, yapı ve profesyonellik gibi kriterleri kullanmayı önermektedir. (3)

7 Yöntem Bu çalışmada; tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamızın evreni Uşak ile ilgili haberler yapan web siteleri oluşturmuş; Web’de Uşak İli ile ilgili yerel haberler yapan İnternet sitelerinden 10 tanesi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirilmesi için üç uzman daha önceden yapılmış olan web sayfası değerlendirilmelerine ilişkin çalışmaları tarayarak 25 kriter belirlemiş ve bu kriterlere de puan değerleri takdir etmişlerdir. Tarama ölçütümüz dört ana bölümden oluşmaktadır.

8 Yöntem İçerik bölümünde 10 alt başlık, Görsellik bölümünde 5 alt başlık, Yapı ve navigasyon bölümünde 5 ve görsel tasarım bölümünde ise 5 alt başlık yer almaktadır. İçerik ve görsellik bölümlerindeki alt başlıklar beş, yapı ve navigasyon bölümündekiler üç, görsel tasarım bölümündekiler ise 2 puan ile değerlendirilmiştir. Araştırma belirlenen 25 kriter ile sınırlıdır.

9 Bulgular Araştırma bulgularına gore; içerik bölümü alt başlıklarında yer alan ; Haberler kategorilere ayrılmış mı? (%79) Çok Okunanlar Var mı?(%73) Künye var mı? (%67) kriterleri önemli derece önemsenmiştir. İlin kurumlarına ait linkleri var mı? (%11) İl ve İlçeler hakkında bilgi var mı? (%14) ise en çok ihmal edilen başlıklar durumundadır.

10 Bulgular Görsellik açısından; Sayfa güncellenmesi belli mi? (%92)
Güncel Bilgi veya duyurulara yer verilmiş mi? (% 84) Yayınlanan haber sayısı(%83) önemsenmiştir.

11 Bulgular Yapı ve navigasyon bakımından
Site içerisindeki tüm sayfalar çalışmakta mı? (%86) Sitenin kullanımı rahat bir şekilde kontrol edilebilmekte mi? (% 83) Sitenin bilgi organizasyonu düzenli mi? (%79) Sayfada Arama Motorunun Bulunması (%61) çok ihmal edilmiştir.

12 Bulgular Görsel Tasarım bölümü bulgularına bakıldığında;
İli Tanıtıcı Resimlere Yer Verilmesi (%83) Sitede Renk Uyumu ve Logo Bulunması (%83) Yazı tipi ve büyüklükleri tüm sayfalarda aynı mı? (%78) kriterlerinin değerleri yüksek bulunmuştur.

13 Bulgular Web sitelerine genel manada bakıldığında;
web sitesi en yüksek puanı almıştır.(%80,7). Bu web sitesini (%70) siteleri izlemiştir. Bu siteleri ve siteleri izlemektedir. (%67)

14 Bulgular www.usakburada.com (%42,7) ve www.usakaktifhaber.com (%42,7)
web sitelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülebilir.

15 Değerlendirme Sonunda Yerel Medya Web Siteleri’nin Aldığı Puanlar
S.N. Web Sayfası Toplam 1 80,7 2 70,0 3 4 67,0 5 6 55,3 7 54,7 8 54,3 9 42,7 10 Ortalama 60,4

16 Sonuç Araştırma sonucunda; yerel medya web sitelerinin vatandaşın habere kolay, hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması açısından büyük önem taşıdığı görülmüştür. Vatandaşlara habere ulaşırken aynı zamanda yaşadıkları yerle ilgili bilgilerin verilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca insanların yaşadığı yerle ilgili kamu ve özel sektör web sitelerine bu yerel medya web sitelerinden bağlanılabilmelidir.

17 Sonuç Vatandaşların habere ulaşabilmeleri, gerekli bilgilere kolayca ulaşabilmeleri işlevsel web siteleri ile daha kolay olacaktır. Başvuracakları yerel medya siteleri araştırma sonuçları da göz önüne alınarak yeniden düzenlendiğinde ortak aklın gereği yerine getirilmiş olacaktır.

18 Kaynakça Al U., Bahşişoğlu K.H. (2000) “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi” Web Sayfası Bayram M., Yaylı A. (2009)” Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”

19 Kaynakça Aksüt M, Eğedemir E., Teberik M. (2009) “Üniversite Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” Akademik Bilişim 09 Harran Üniversitesi Şanlıurfa.

20 İlgi ile dinlediğiniz için çok teşekkürler...


"Halil İbrahim KABADAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları