Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara"— Sunum transkripti:

1 DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara

2 Çevre ve Orman Bakanlığı
GENEL TEŞKİLAT ŞEMASI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2

3 Çevre ve Orman Bakanlığı
GENEL PERSONEL DURUMU ● Daire Başkanı : 1 ● Şube Müdürü : 4 ● Şube Müdür Vekili : 2 ● Çevre ve Orman Uzmanı : ● Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı : ● Mühendis : ● Şehir Plancısı : 1 ● Araştırmacı : ● Şef : 2 ● VHKİ : 4 ● Bilgisayar İşletmeni : ● Memur : 2 ● APK Uzmanı : ● İşçi : 4 Toplam : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 3

4 PROTOKOL VE KOORDİNASYON Çevre ve Orman Bakanlığı
GÖREVLERİ ● Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık, Müsteşarlık Makamı ve heyetlerinin seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ● Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık personelinin seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ● Bakanlık personelinin çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkanlardan yararlanmasını sağlamak. ● Bakanlığın görev alanı ile ilgili Bakanlık ve Müsteşarlık Makamı tarafından ve resmi olarak ülkemize davet edilen Üst Düzey Makam ve Heyetleri’nin ziyaret programlarını koordine etmek. ● Bakanlık ve Müsteşarlık Makamı tarafından kabul edilen yabancı misyonun (Büyükelçi, Elçi, Müsteşar, Kurum/Kuruluş Başkanı vs.) ziyaret programlarını koordine etmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 4

5 PROTOKOL VE KOORDİNASYON
FAALİYETLERİ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAZILIM PORTALI PORTAL 2 (İKİ) FARKLI PROGRAMDAN OLUŞMAKTADIR; 1- YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP PROGRAMI 2- YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME (YDGG) PROGRAMI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 5

6 PROTOKOL VE KOORDİNASYON
FAALİYETLERİ PROGRAMLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER ● Yurtdışı Görev Başvuru Formunun Hazırlanması (Forma kişinin son üç (3) yıla ait görev bilgileri ve personel programından alınan kişi bilgileri dolu olarak gelmektedir). ● Doldurulan Form İle Başvuru İşleminin Başlatılması, ● Başvurulardan Görev Olurunun Hazırlanması İşlemleri, ● Başvuru Takip İşlemleri. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 6

7 PROTOKOL VE KOORDİNASYON
FAALİYETLERİ PROGRAMLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER ● Gerçekleşen Görev İçin Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporu Taslağının Program Üzerinden Alınması, ● Yurtdışı Seyahat Sonuç Raporunun Teslimi, ● Kayıtlı Görev ve Yazışma İçinden İstenilen Kriterlere Göre Sorgulama Yapılabilmesi (Ülke, Yıl, Birim, Adı-Soyadı, Unvan ve TC. Kimlik Numarası), ● Görev Kayıtlarının Raporlarının Alınması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 7

8 PROTOKOL VE KOORDİNASYON
FAALİYETLERİ YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURU VE TAKİP PROGRAMI Yurtdışı Geçici Görev İle; Yurtdışına Gönderilecek Bakanlığımız Personelinin, Göreve İlişkin Her Türlü Bilgileri Kayıt Altına Alınabilmekte ve İstenildiğinde Sorgulanabilmektedir. Hazırlanan Bu Program İle; Yurtdışı Görev Başvuruları, Başvuru Takip İşlemleri ve Görev Dönüşü Raporlarının Teslim İşlemleri Yapılabilmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 8

9 PROTOKOL VE KOORDİNASYON Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 9

10 PROTOKOL VE KOORDİNASYON Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ SONUÇ ● Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm personelin göreve ait detayları 2004 yılından itibaren bu program tarafından elektronik ortamda saklanabilmektedir ve sorgulanabilmektedir. ● Hızlı sonuç alma ve veriye hızlı erişim imkanı sağlanmaktadır. ● Yurtdışı göreve gidecek her bir personelin programa entegre olması sağlanabilmektedir ve yanlış veri girişi engellenebilmektedir. ● Yurtdışı seyahat sonuç raporunun elektronik ortamda arşivlenmesi yapılabilmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 10

11 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER GÖREVLERİ ● Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum veya kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan dış kaynaklı proje önerilerini ve taslaklarını Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek. ● Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki projeler için Uluslararası Kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık Birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak. ● Dış kaynaklı projelere kaynak sağlamak amacıyla proje talep eden Bakanlık Birimleri ile ilgili fon kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 11

12 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER GÖREVLERİ ● Donör Kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgilendirme toplantıları, seminerler ve çalışma grubu toplantıları düzenlemek. ● Küresel Çevre Fonu (GEF)’e sunulacak tüm projeler GEF İdari Odak Noktası (Müsteşarlık Makamı) tarafından onaylandığından dolayı, Odak Nokta adına projelerin izlenmesini ve GEF ile ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 12

13 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ ● Mayıs 2005 UNEP Uzmanları tarafından GEF ve UNEP hakkında Bakanlığımızın teknik personeli bilgilendirildi. ● Mayıs 2006 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı tarafından GEF prosedürleri ve stratejileri hakkında Bakanlığımızın teknik personeli bilgilendirildi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 13

14 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ ● Haziran 2006 1. GEF Ulusal Diyalog Çalıştayı düzenlendi. (GEF konusunda bilinç artırıldı, Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Arazi Bozunumu Odak Alanları’nda taslak ulusal öncelikler belirlendi) ● Temmuz 2006 GEF Proje Değerlendirme Komitesi kuruldu. ● Kasım 2008 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi başlatıldı. ● Mayıs 2009 2. GEF Ulusal Diyalog Çalıştayı düzenlendi. (GEF konusunda bilinç artırıldı, GEF-4 Döneminin ve onaylanan/uygulanan projeler açısından 1. Ulusal Diyalog Çalıştayı’nda Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Odak Alanları için belirlenen ulusal önceliklerin etkinliği değerlendirildi). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 14

15 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ ● GEF Bölgesel Tanıtım Toplantıları Bilgilendirme ve Önceliklendirme Çalıştayları 1) Adana Çalıştayı, Ekim 2009 2) Şanlıurfa Çalıştayı, Şubat 2010 3) Trabzon Çalıştayı, Mart 2010 ● Hizmet İçi Eğitim 1) Küresel Çevre Fonu (GEF), Ankara, 23 Haziran 2009 2) GEF Tanıtımı ve Proje Eğitimi, Antalya 5-9 Nisan 2010 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 15

16 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ Dış Kaynaklı Projeler Uygulamada Olan Ulusal Projeler 2) GEF Projeleri ● Ulusal GEF Projeleri ● Bölgesel GEF Projeleri 3) Küçük Destek Programı (SGP) Projeleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 16

17 DIŞ KAYNAKLI PROJELER (2010 YILI) Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ TOPLAM: 51 DIŞ KAYNAKLI PROJELER (2010 YILI) Proje Durumu Proje Adedi Tamamlanan 37 Uygulamada 14 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 17

18 UYGULAMADA OLAN ULUSAL PROJELER Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ UYGULAMADA OLAN ULUSAL PROJELER Proje Sayısı 14 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 18

19 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ TOPLAM: 32 GEF PROJELERİ (2010 YILI) Proje Durumu Proje Adedi Ulusal Bölgesel Tamamlanan 5 3 Uygulamada 10 14 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 19

20 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ ULUSAL GEF PROJELERİ GEF Katkısı: $ Ulusal Katkı: $ Odak Alan Proje Sayısı Tamamlanan Uygulamada GEF Katkısı($) Biyolojik Çeşitlilik 6 3 İklim Değişikliği 1 5 Uluslararası Sular - Çoklu Odak Alan POPs TOPLAM 15 10 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 20

21 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ BÖLGESEL GEF PROJELERİ GEF Katkısı: $ Proje Sayısı Tamamlanan Uygulamada GEF Katkısı ($) 17 3 14 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 21

22 Çevre ve Orman Bakanlığı
DIŞ KAYNAKLI PROJELER FAALİYETLERİ KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI (SGP) PROJELERİ Proje Sayısı GEF Dönemi GEF Katkısı ($) Ülke Katkısı ($) 191 Pilot Dönem GEF-1 GEF-2 GEF-3 GEF-4 TOPLAM T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 22

23 BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER Çevre ve Orman Bakanlığı
GÖREVLERİ ● Hükümetlerarası Anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan Sözleşmelerin ve Protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, ● Ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, ● Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 23

24 BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ S.E. : Sone Erdi O.D. : Onaylı ve Devam Ediyor O.A. : Onay Aşamasında T : Taslak Aşamasında İşbirliği Alanı İmzalı Metin Sayısı Ülke Sayısı S.E. O.D. O.A T.A. Çevre ve Orman 38 33 3 18 17 11 İklim Değişikliği 2 --- Meteoroloji Su 9 12 6 1 TOPLAM 60 46 32 25 14 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 24

25 BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ İ.A. : İşbirliği Anlaşması M.Z. : Mutabakat Zaptı P. : Protokol O.B. : Ortak Bildirge T : Tutanak İşbirliği Alanı İ.A. M.Z. P. O.B T. Çevre ve Orman 25 9 1 --- İklim Değişikliği 2 Meteoroloji Su 4 TOPLAM 27 20 3 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 25

26 BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER
FAALİYETLERİ ÖNEMLİ BÖLGESEL KURULUŞLAR AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) KARADENİZ KOMİSYONU DAİMİ SEKRETARYASI KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (KEİ) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 26

27 BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER
FAALİYETLERİ BÖLGESEL FAALİYET MERKEZLERİ AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONU (MSCD) ACİL MÜDAHALE (REMPEC) MERKEZİ DENİZ KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL PROGRAMI (MEDPOL) İLETİŞİM VE TEKNİK DESTEK BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ (INFO / RAC) MAVİ PLAN (BP /RAC) BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ ÖNCELİKLİ EYLEM PROGRAMI FAALİYET MERKEZİ (PAP / RAC) ÖZEL KORUMA ALANLARI BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ (RAC / SPA) TEMİZ ÜRETİM MERKEZİ (CP / RAC) BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 27

28 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı
GÖREVLERİ ● Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ile Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Uluslararası Sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. ● Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Finans Örgütlerinin çevre ile ilgili faaliyetlerine Türkiye'nin katkı ve katılımını sağlamak amacıyla Bakanlığın diğer Birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. ● Çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmelerin ülke içi koordinasyonunu sağlamak. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 28

29 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ ● Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) ● Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşları (EEC, FAO, UNCSD, UNCTAD, UNDP, UNECE, UNEP, UNESCO, UNIDO, WHO) ● Dünya Bankası (WB) ● Dünya Doğa Koruma Fonu (WWF) ● Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ● İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ● İslam Kalkınma Teşkilatı (IDO) ● Uluslararası Akdeniz Tarım Stratejileri Merkezi (CIHEAM) ● Uluslararası Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Konseyi (CIC) ● Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) ● Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ● Uluslararası Ormancılık Araştırma Kuruluşları Örgütü (IUFRO) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 29

30 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ ● Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından çevresel alanda yapılan çalışmalar her zaman yol gösterici olmuştur. ● Çevresel Performans İncelemesi, referans belge kabul edilmektedir. ● Yılı Çevresel Performans Türkiye İncelemesi hazırlanmıştır. ● Rapor; 03 Haziran 2008 tarihinde, Paris’te yapılan toplantıda kabul edilmiştir. ● Ülkenin; hava, su, doğa, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği başlıkları için performansı ölçülmüştür. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 30

31 ULUSLARARASI KURULUŞLAR Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ Taraf Olunan Uluslararası Çevre Sözleşmesi: 21 Taraf Olunmayan Uluslararası Çevre Sözleşmesi: 17 Taraf Olunan Uluslararası Çevre Protokolü: 12 Taraf Olunmayan Uluslararası Çevre Protokolü: 13 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 31

32 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
GÖREVLERİ ● Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliği’ne yönelik mevzuat uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliği çalışmalarında Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. ● Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliği’nden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje ve tekliflerini incelemek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 32

33 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
GÖREVLERİ ● Bakanlık tarafından uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık Birimleri ve Bakanlık ile diğer Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, ● Uluslararası Kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, Bakanlığın Avrupa Birliği politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 33

34 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ ● Avrupa Birliği Mevzuatı uyum çalışmaları koordine edilmektedir. ● Çevre Faslı Müzakere süreci koordine edilmektedir. ● Mali İşbirliği, MATRA, SEI Programı Projeleri koordine edilmektedir. ● IPA Programı 1. Bileşeni Projeleri koordine edilmektedir. ● Topluluk Programı (AÇA, TAIEX) çalışmaları koordine edilmektedir. ● TAIEX RTP (Bölgesel Eğitim Programı) koordine edilmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 34

35 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ  Çevre ve Orman Bakanlığı; Ulusal Program’ın “çevre” başlığı ve AB Çevre Müktesebatının uyumlaştırılması çalışmalarından sorumlu temel kurumdur.  Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından; Ulusal Program’ın kabul edilmesinden sonra AB Çevre Müktesebatına uyum süreci başlatılmıştır. İlerlemenin İzlenmesi 13. Yıl Projesi kapsamında; - 2 Anlaşma, (2 Anlaşma Zorunlu) - 62 Direktif, (32 Direktif Zorunlu) (30 Direktif Gönüllü) - 12 Tüzük, (3 Tüzük Zorunlu) (9 Tüzük Gönüllü) - 5 Karar (5 Karar Gönüllü) mevzuat uyumu izlenmektedir.  Ulusal Programa göre; sonrası dönemi için, 9 sektörde; birincil düzenleme olarak 6, ikincil düzenleme olarak ise 47 adet mevzuatın çıkarılması öngörülmektedir.  Uyum sürecinin 2013 dönemine kadar tamamlanması beklenmektedir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

36 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ  Çevre faslı tanıtıcı tarama toplantısı Nisan 2006  Çevre faslı ayrıntılı tarama toplantısı Mayıs - 03 Haziran 2006  Portekiz Dönem Başkanlığı sırasında ve 03 Ekim 2010 tarihinde Ülkemize iletilen Çevre Faslı Tarama Sonu Raporu incelendi.  Rapor içinde yer alan iki (2) adet Açılış Kriteri karşılandı.  Türkiye tarafından Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi sunuldu.  AB tarafından Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi sunuldu.  Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi içinde yer alan altı (6) adet Kapanış Kriteri için çalışmalar başlatıldı. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

37 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ TOPLAM: 26 PROGRAM ADI PROJE SAYISI MEDA FONU 1 AB İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU LIFE PROGRAMI 8 PHARE PROGRAMI 2 MALİ İŞBİRLİĞİ (2002, 2003, 2004,2005,2006) 12 SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

38 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ TOPLAM: 21 PROGRAM ADI PROJE SAYISI 2007 YILI IPA 2 2008 YILI IPA 4 2009 YILI IPA 5 2010 YILI IPA 2011 YILI IPA 6 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

39 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Çevre ve Orman Bakanlığı
FAALİYETLERİ ● TAIEX RTP (Bölgesel Eğitim Programı) koordine edilmektedir. ● Ülke çapında 26 RTP Uzmanı atanmıştır. ● Avrupa Birliği Müktesebatının ilgili konularında, bireysel uzmanlık kazanımının geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanmaktadır. ● Eğiticiler aracılığı ile aday ülke dilinde düzenlenen çalıştay ve seminerler ile geniş bir bölgesel ve yerel dinleyici topluluğuna ulaşılmaktdır. ● Yılından bugüne kadar 36 Seminer Programı düzenlenmiştir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 39

40 Çevre ve Orman Bakanlığı
İDARİ VE MALİ İŞLER GÖREVLERİ ● Gelen-giden evrak işlemlerinin izlenmesi. ● Taşınır Malların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerin izlenmesi. ● Personel ile ilgili iş ve işlemlerin (izini rapor, maaş, yolluk, satın alma vb.) ● Türkiye’nin çevre alanında taraf olduğu “Uluslararası Sözleşme ve Protokoller’den kaynaklanan katkı paylarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin izlenmesi. ● Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ile yapılacak toplantılar ile ilgili idari işve işlemlerin izlenmesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 40

41 Çevre ve Orman Bakanlığı
İDARİ VE MALİ İŞLER FAALİYETLERİ T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 41

42 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER… T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER…


"DIŞ İLİŞKİLER VE AB DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık-2010 Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları