Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Sipariş Fiili AR&GE SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Sipariş Fiili AR&GE SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 İç Sipariş Fiili AR&GE SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Üretim şirketlerinde, kaynakları tüketen ve masraflara veya giderlere yol açan çeşitli Araştırma ve Geliştirme projeleri yürütülür. Bu projeler genellikle ürünlerin gelecekte geliştirilmesi için yürütülür. Bu gibi projeler için ürün hatları genellikle belirlenebilir. Bu projelerin masrafları; masraf kontrolü, yatırım getirisi hesaplamaları, vergi raporlaması vb. gibi çeşitli amaçlar için izlenmelidir. Faydalar Açık satınalma siparişlerinin, sevkiyatların ve stokun saydam görünümü Otomatikleştirilmiş etkin işleme Anahtar Süreç Adımları Depo Yönetimi ile ilişkili depo AR&GE iç siparişi yaratın Sarf malzemesi satınalımı Mal çıkışlarını AR&GE iç siparişine kaydedin İç siparişin masraf yüklemesini yapın

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri AR&GE iç siparişi yaratın Sarf malzemesi satınalımı Mal çıkışlarını AR&GE iç siparişine kaydedin İç siparişin masraf yüklemesini yapın

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
İç Sipariş Fiili AR&GE Bu proses, masrafları ve durumu izlemek için SAP'nin iç sipariş işlevselliğini kullanır. Yürütülen her proje için AR&GE sipariş türü (Z100) kullanılarak bir iç sipariş yaratılır. Bu siparişte masraf planlaması yürütülür ve sipariş, masraf yükleme kuralındaki kârlılık nesnesine tayin edilir. Proje onaylandığında sipariş de onaylanır. Proje için ortaya çıkan masraflar daha sonra siparişe kaydedilebilir. Siparişte toplanan masraflar, masraf yükleme olarak bilinen proses tarafından dönemsel olarak CO-PA'ya mahsuplaştırılır. Proje tamamlandığında ve masraf yüklemesi tam olarak yapıldığında sipariş, uygun durum ayarlanarak kapatılır.

5 İş Akışı Diyagramı İç Sipariş Fiili AR&GE Olay Satınalan
Yeni Dahili Projeler (AR&GE için) Harici Servis İhtiyacı Stoktan Malzeme İhtiyacı Ay Sonu Bu görev ay sonunda yapılır Masraf Muhasebesi çalışanı AR&GE İç Siparişi Yaratın (155.12) Bu görevler yalnızca gerektiğinde yapılır Sipariş Masraflarını CO-PA'ya Yükleyin Kârlılık (CO-PA) Güncellemesi Satınalan Sarf Malzemesi Satınalımı (129) Depo Sorumlusu Stok Gideri Mal Çıkışını AR&GE Siparişine Kaydedin CO-PA = Kârlılık Analizi

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"İç Sipariş Fiili AR&GE SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları