Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedarik Sözleşmesi SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedarik Sözleşmesi SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Tedarik Sözleşmesi SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Amaç Bu senaryo, tedarik aktivitelerinde sözleşmelerin kullanımına ilişkindir. Faydalar Azalan tedarik masrafları Tedarikin güvence altına alınması Tedarikçi anlaşmalarının şeffaflığı Anahtar Süreç Adımları Çerçeve Sözleşme (Miktar Sözleşmesi) Yaratma Satınalma Talebi Yaratma Talep Tayin Etme ve Satınalma Siparişi Yaratma Satınalma Siparişlerinin Onayı Sözleşme İzleme Mal Girişi Münferit kalem temelinde fatura girişi Yapılan Ödeme

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Çerçeve Sözleşme (Miktar Sözleşmesi) Yaratma Satınalma Talebi Yaratma Talep Tayin Etme ve Satınalma Siparişi Yaratma Satınalma Siparişlerinin Onayı Sözleşme İzleme Mal Girişi Münferit kalem temelinde fatura girişi Yapılan Ödeme

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Tedarik Sözleşmesi Bu senaryo, tedarik aktivitelerinde sözleşmelerin kullanımına ilişkindir. Sözleşmeler, anlaşılan koşullarda ve belirli bir dönem içinde malzemelerin ve hizmetlerin tedariki için satıcı ile yapılan anlaşmalardır. Sözleşmeler şu şekilde birbirinden ayrılır: Miktar sözleşmeleri: Belirli bir dönem boyunca şirketin belirli miktarda ürün sipariş edeceği bir anlaşmadır. Değer sözleşmeleri: Belirli bir toplam değere kadar mal veya hizmetin satın alınmasının kabul edildiği bir sözleşmedir. Kaynak belirlemede, sözleşmeler satınalma bilgi kayıtlarını değiştirir ve kaynak listesinde MİP için sabit kaynak olarak tayin edilebilir. Hedef gruplar, satınalan kişilerin yanı sıra satınalma sorumlularıdır Satınalma talepleri ve satınalma siparişleri henüz mevcut değilse, sözleşmeden sonra yaratılır.

5 İş Akışı Diyagramı Tedarik Sözleşmesi Olay Depo Görevlisi Talep Eden
Sözleşme İhtiyacı MİP Üretilen Tedarik İhtiyaçları Malzeme İhtiyacı Tanımlanır Üretim Yeri Limanına Malzeme Gelişi Depo Görevlisi SAS'a Referans ile Mal Girişi Talep Eden Satınalma Talebi Satınalma Sorumlusu Satınalan / Tedarik Sözleşmesi Yaratın Talebi Sözleşmeye Tayin Edin ve Satınalma Siparişini Yaratın Sözleşmeleri İzleyin Toplam Net Sipariş Değeri > Eşik Değer (örn. 500 EURO) Tedarik Sözleşmesi Onaylanan SAS Sözleşme Değeri veya Miktarı Raporu Hayır Evet Onaylayan Onaylanan SAS Satınalma Siparişi Onayı MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, SAS = Satınalma Siparişi

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Tedarik Sözleşmesi SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları