Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi."— Sunum transkripti:

1

2 ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

3 SICAKLIK Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları kinetik enerjilerinin ortalamasına (yaklaşık bir taneciğin kinetik enerjisine) sıcaklık denir. Maddeyi oluşturan tanecikler sahip oldukları kinetik enerjileri birbirlerine çarpışma sonucu aktardıkları için her taneciğin kinetik enerjisi farklı olur ve birbirlerine çarptıklarında da kinetik enerjileri sürekli değişir. Aynı sıcaklıktaki maddenin taneciklerinin kinetik enerjileri farklı olduğu için sıcaklık, tek bir taneciğin değil, taneciklerin tamamının kinetik enerjilerinin ortalamasıdır. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

4 ISI VE SICAKLIK ARASINDAKİ FARKLAR 1- Isı bir enerji çeşidi, sıcaklık ise bir ölçümdür. 2- Isı kalorimetre kabı ile sıcaklık termometre ile ölçülür. 3- Isı birimi kalori (cal) veya Joule, sıcaklık birimi ise derecedir. 4- Isı, madde miktarına bağlıdır, sıcaklık ise madde miktarında bağlı değildir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

5 ISI VE SICAKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ Sıcaklık, bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisinin göstergesidir. Bu nedenle sıcaklığın var olmasının nedeni ısı enerjisidir. Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde verilen ısı enerjisini alan tanecikler bu ısı enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacağı için maddenin sıcaklığı artar. Bir madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde taneciklerin kinetik enerjisi azalacağı için maddenin sıcaklığı azalır. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

6 ÖRNEKLER 1- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi, deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır. 2- Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması : Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi, kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

7  1- Isı enerjisi, kütlesi olmayan (ve foton denilen) enerji paketçikleridir (kuantalarıdır). Isı enerjisi atom, molekül ve maddenin hareket enerjisinden oluşur. 2- Isı enerjisinin kütlesi olmadığı için boşlukta da yayılır. 3- Isı, hem moleküllerin kinetik enerjilerinin hem de moleküller arasındaki bağlanma enerjilerinin toplamına eşittir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

8 2.Sıcaklık enerji değil , ısı bir enerji türüdür
Bir maddenin ısısı tanımlanırken aşağıdaki sonuçlar dikkate alınmalıdır. Bir maddenin sıcaklığı kütleye bağlı değilken ısı kütle ile doğru orantılıdır. Örneğin bir bardak kaynar suyun sıcaklığı ile bir tencere kaynar suyun sıcaklığı aynı fakat kütlesi fazla olan bir tencere suyun ısısı daha fazladır. 2.Sıcaklık enerji değil , ısı bir enerji türüdür 3.Sıcaklık termometre ile ölçülebilir. Isı her hangi bir araçla ölçülmez , ancak kütlesi ve sıcaklığına bağlı olarak hesaplanabilir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

9 TERMOMETRELER Cisimlerin sıcaklıklarını ölçen araçlara termometre denir. Yaygın olarak sıvı (civalı veya alkollü) termometre kullanılır. Katı ve sıvıların genleşme katsayılarının farklı oluşundan yararlanılarak yapılır. İyi bir sıvılı termometrede sıvı haznesinin büyük , kılcal borusunun çok ince , genleşmesinin az olması , kullanılan sıvının genleşmesinin büyük olması gerekir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

10 YAKITLARDA DEPOLANMIŞ ENERJİ
Akarsuların gücünden yararlanmak için barajlarda depolanan su, hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır. Akarsuların yağışlarla beslendiğini, yağışların ise su döngüsü nedeniyle oluştuğunu öğrenmiştik.Elektrik enerjisinin kaynağı da güneş enerjisidir. Güneş’in Dünya için ısı ve ışık kaynağı olduğunu biliyorsunuz. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak besin üretir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

11 Bu besinlerde depolanan enerji,bitkileri yiyerek beslenen canlılara aktarılır.Canlılar, bu enerji sayesinde yaşamlarını sürdürürler.Yandaki şekilde görüldüğü gibi, bir insan yediği mısırdan aldğı enerjiyi saati kurmada kullanabilir.Yani besin olarak tükettiğimiz bitkilerde depolanan enerji, insanda hem ısı enerjisine hem de saat kurmada olduğu gibi hareket enerjisine dönüşür.Kömür, petrol ve doğal gaz yenilenemez enerji kaynaklarımızdandır.Milyonlarca yıl önce bataklıkların dibinde kalan bitkiler,üzerindeki katmanların etkisiyle ısınıp sıkışarak kömürleşmiştir. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

12 Petrol de deniz canlılarının kalıntılarının benzer bir süreç geçirmesiyle oluşur.Demek ki petrol,kömür ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarımızın kökeni de güneş enerjisidir. Bu yakıtların kullanılmasıyla da güneş enerjisinden dolaylı olarak faydalanırız. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

13 Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlar olarak adlandırılır
Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlar olarak adlandırılır. “Fosil” denilmesinin sebebi hepsinin canlı kalıntılarından oluşmuş olmasındandır.Odun, bilinen en eski yakıttır. HÜSEYİN DEMİRBAŞ


"ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları