Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI KALİTE GELİŞTİRME VE GÖZLEM HİZMETLERİ BİRİMİ UZM.ÖZLEM YILMAZ

2 NEDEN ÖZ DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ?

3 SKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

4 ÖZ DEĞERLENDİRME NEDİR
Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, düzenlemelerin amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının, düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak, DEĞERLENDİRİLMESİDİR. ÖZ DEĞERLENDİRME NEDİR

5 ÖZ DEĞERLENDİRİCİNİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
*Açık fikirli (farklı fikirleri değerlendirmeye istekli) *Diplomatik (ilişkilerde nazik) *Gözlemci (fiziksel çevrenin ve faaliyetlerin aktif olarak farkında olmak) *Kavrayışlı (içgüdüsel olarak fark etme ve anlama kabiliyeti) *Çok yönlü (farklı durumlara adapte olabilme) *Israrcı (sebatlı, hedeflere ulaşmaya odaklanmış) *Kararlı (mantıklı muhakeme ve analize dayalı olarak zamanında karar verme) *Kendine güvenen (Diğer kişilerle etkileşim halinde iken bağımsız hareket edebilme) *Adil, dürüst, samimi,

6 ÖZ DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
Hazırlık Uygulama Raporlama Takip ve Kapatma

7 Açık uçlu soru cümleleri
Nerede saklıyorsunuz? Bunu ne zaman yaptınız? Bunu kim yapıyor? Ne yaptığınızı görebilir miyim? Bunu tamamladıktan sonra ne yapacaksınız?

8 Dikkat Edilmesi Gerekenler…
Uygulama Dikkat Edilmesi Gerekenler… Selam verilmeli Kibar ve sakin olunmalı Zaman iyi kullanılmalı Az konuşulmalı Yanlış anlamalara yol açılmamalı Kapalı sorulardan kaçınılmalı Ö.Değerlendirme her zaman değerlendiricinin kontrolu altında sürdürmelidir.

9 Dikkat Edilmesi Gerekenler…
Uygulama Dikkat Edilmesi Gerekenler… *Öz Değerlendirme konusunun dışına çıkılmamalı, * Yönlendirmeler önlenmeli, *Aşırı bilgiye boğulmasına izin verilmemeli, *Varsayımlardan ve tahminlerden kaçınılmalı.

10 Şunlara hazırlıklı olmalıdır
Uygulama Öz değerlendirici Şunlara hazırlıklı olmalıdır *ÖD yapılan birimde çalışanların yıpratıcı (agresif) davranışları, *Birimde çalışanların çekingen ve ürkek davranışları, *Birim sorumlusunun veya çalışanların bulunmaması, *Önceden hazırlanmış örnekler, (örnekleri kendiniz seçin) *Böyle durumlara hazırlıklı olmalı, karar verebilmeli, profesyonel bir yaklaşım sergilemeli ve tarafsız olmalıdır.

11 Ö D sonuçlarının bölüm –dönem toplantılarında ele alınması
Raporlandırma Raporlandırma Üst yönetime rapor Ö D sonuçlarının bölüm –dönem toplantılarında ele alınması DÖF açılması DÖF takibi Kapatma ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

12 ZAMANI : Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır.
SORUMLU:Öz değerlendirme kalite yönetim biriminin yönetiminde yapılmalı, KAPSAM:Öz değerlendirme tüm SHKS bölümlerini kapsamalı,

13 PLAN :Öz değerlendirme planı hazırlanmalı,
>>Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalı, >>Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmeli, >>Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir. İLANI : Her birime dağıtım – Web üzerinden duyuru

14 DÖF yolu ile iyileştirme faaliyetleri başlatılarak takip edilmelidir.
Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir. DÖF yolu ile iyileştirme faaliyetleri başlatılarak takip edilmelidir.

15 ÖZETLERSEK; ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİNİN KURULMASI PLANLAMANIN YAPILMASI
DUYURULMASI SORU LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DEĞERLENİDİRME RAPORLAMA İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİ BAŞLATMA ÖZETLERSEK;

16


"ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları