Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞUBAT AYI BÜLTENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞUBAT AYI BÜLTENİ."— Sunum transkripti:

1 ŞUBAT AYI BÜLTENİ

2 BÜLTENDE NELER VAR? ŞUBAT AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI ŞUBAT AYI KAVRAMLARI
ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ŞUBAT AYI SİNEMASI ŞUBAT AYI BİTKİSİ ŞUBAT AYI PARTİ VE KUTLAMALARI ŞUBATAYI DOĞUM GÜNÜ MART AYI MİNİ BÜLTEN VE AİLE KATILIM PROGRAMI

3 ŞUBAT AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI
PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 2.Değişik yönlere yuvarlanır. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar. 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 7.Belli bir yüksekliğe çıkar. 14.Atılan nesneleri yakalar. 15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Küçük nesneleri toplar. 4.Nesneleri takar. 5.Nesneleri çıkarır. 6.Nesneleri ipe vb. dizer. 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 4. Malzemelere elleriyle şekil verir. 5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1.Farklı zeminler üzerinde yürür. 2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür. 3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur. 5. Tek çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar
1.Fiziksel özelliklerini söyler. 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 2. Duygularını fark edebilme 1.Duygularını söyler. 2. Duygularının nedenlerini açıklar. 3. Duygularının sonuçlarını açıklar. 4.Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 8. Gerektiğinde liderliği üstlenir. 9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar. 10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar. 11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir. Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme 1. Hata yapabileceğini kabul eder. 2.Kendi hatalarını söyler. 3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar. 4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder. 5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

5 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar 1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder. 2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler. 2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler. Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme 1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler. 2.Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

6 DİL ALANI Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme Kazanımlar
1.Nefesini doğru kullanır. 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.Konuşurken sesinin hızını ayarlar. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 8. Üstlendiği role uygun konuşur Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme 1.Dinlediklerini başkalarına anlatır. 2.Dinlediklerine ilişkin sorular sorar. 3.Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4.Dinlediklerini özetler. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme 1.Görsel materyalleri inceler. 2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. 3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

7 BİLİŞSEL ALAN Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerine göre gözlemleyebilme Kazanımlar 1.Olay ya da varlıların özelliklerini söyler 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. 7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler. Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme 1. Varlıkları birebir eşleştirir. 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir. 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir. 4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir. Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme 1.Varlıkları renklerine göre gruplar. 2.Varlıkları şekillerine göre gruplar. 3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar. Amaç 7. Nesne ,durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme 1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.

8 BİLİŞSEL ALAN Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazanımlar
1. Ölçme sonucunu tahmin eder. Amaç 9. Nesneleri sayabilme 1.10 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar 4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar. 5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler. 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir. 3.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller çizer. Amaç 11: Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir 3.10 içindeki rakamları okur 4.10 içindeki rakamları modele bakarak yazar Amaç 13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme 1.Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar 6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun olarak kullanır. Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 4.Giysilerini doğru şekilde giyer. 6.Giysilerini asar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme 1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer. 2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. 4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içekleri yemekten /içmekten kaçınır. 5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir. Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme 1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır. 2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.

10 ŞUBAT AYI KAVRAMLARI AZ-ÇOK 6 RAKAMINI TANIMA BÜYÜK-KÜÇÜK
UZUN-KISA AYNI-FARKLI AÇIK-KAPALI DİKKAT ÇALIŞMASI NESNELERLE GRUPLAMA ÇALIŞMASI (RENK-ŞEKİL) RENK: YEŞİL YEŞİL RENGİ TANIMA YEŞİL RENKLE GRUPLAMA İKİ RENKLİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI 6 RAKAMINI TANIMA 1-10 ARASI RİTMİK SAYMA 1-6 ARASI RAKAMLARI YAZMA 1-5 ARASI NESNE GRUPLARININ SAYISINI SÖYLEME 1-5 ARASI SAYI-NESNE EŞLEŞTİRME ŞEKİL: DİKDÖRTGEN DİKDÖRTGEN ŞEKLİNİ TANIMA DİKDÖRTGEN ŞEKLİNİ ÇİZME DİKDÖRTGEN ŞEKLİNİ GRUPLAMA

11 ŞUBAT AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

12 “RENKLİ ELBİSELERİM” “BALON” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ, RİTM ALETLERİ İLE EŞLİK EDİLDİ.

13 RENKLİ ELBİSELERİM BALON
Hep sarıdır elbiselerim Ben bu rengi pek çok severim Sonbaharı cicim Pek çok sevdiğim için Hep mavidir elbiselerim Gökyüzünü cicim Hep kırmızıdır elbiselerim Bayrağımı cicim Hep beyazdır elbiselerim Kış babayı cicim BALON İğne balona demiş ki Sen şişmansın ben sivri Balonumu yanıma koyun Oynayalım bir oyun Ben balona pıt yaparım Balonu patlatırım hey

14 TATİL ANILARI PAYLAŞILDI

15

16 ÇEVREDE BULUNAN RENKLER KEŞFEDİLDİ VE FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ.

17 RENKLER KARIŞTIRILARAK YENİ RENKLER ELDE EDİLDİ VE BU RENKLERE İSİMLER BULUNDU. ELDE EDİLEN RENKLERLE SÜNGER BASKISI YAPILDI.

18 YİYECEKLERİN RENKLERİ KEŞFEDİLDİ
YİYECEKLERİN RENKLERİ KEŞFEDİLDİ. YİYECEKLER RENKLERİNE VE RENK TONLARINA GÖRE GRUPLANDI.

19 MEYVELER EZİLEREK FARKLI RENKTE BİR MEYVE SALATASI YAPILDI.

20 MAVİ VE SARI RENKTEKİ DAİRE ŞEKLİ İLE İKİLİ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI YAPILDI.

21 SARI VE MAVİ ANA RENKLERİ KARIŞTIRILDI YEŞİL ARA RENK ELDE EDİLDİ.
ANA RENKLERDEKİ PARMAK BOYALARI KARIŞTIRILARAK ARA RENKLER ELDE EDİLDİ. SARI VE MAVİ ANA RENKLERİ KARIŞTIRILDI YEŞİL ARA RENK ELDE EDİLDİ.

22 FARKLI RENKLERDEKİ BOYALARI KARIŞTIRARAK YENİ RENKLER ELDE ETTİK.

23 SINIFTA BULUNAN NESNELER RENKLERİNE GÖRE GRUPLANDI.

24 FEN LABARATUVARINDA GÖKKUŞAĞI OLUŞTURULDU.

25 “SINIFIMIZ EN ÇOK HANGİ RENGİ SEVİYOR” SEÇİM YAPILDI VE SEÇİM SONUÇLARI GRAFİKLEŞTİRİLDİ.
LİLA SINIF EN ÇOK PEMBE RENGİ SEVİYOR:)

26 RENKLİ PARAŞÜT İLE BAHÇEDE OYUNLAR OYNANDI.

27 BEDENİMİZ DİKDÖRTGEN İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

28 RENGARENK İSİMLİ ŞARKI EŞLİĞİNDE RENKLİ BALONLARLA DANS EDİLDİ.

29 ŞEKİLLERDEN OLUŞAN BİR İNSAN OLSAYDIM HANGİ ŞEKİLDE OLURDUM
ŞEKİLLERDEN OLUŞAN BİR İNSAN OLSAYDIM HANGİ ŞEKİLDE OLURDUM? SORUSU CEVAPLANDI VE RESMİ YAPILDI.

30 DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDEKİ NESNELERLE DİKDÖRTGEN KÖŞESİ OLUŞTURULDU.

31 DAİRE ŞEKLİNDEKİ EN BÜYÜK NESNE
OKULDA BİR GEZİNTİ YAPILDI. DAİRE, KARE, ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDEKİ EN BÜYÜK NESNELER BULUNDU. DAİRE ŞEKLİNDEKİ EN BÜYÜK NESNE

32 DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDEKİ EN BÜYÜK NESNE

33 ÜÇGEN ŞEKLİNDEKİ EN BÜYÜK NESNE

34 DİKDÖRTGEN ŞEKLİ İLE YARATICILIK ÇALIŞMASI YAPILDI.

35 DİKDÖRTGEN ŞEKLİNİN ÇİZİMİ KAVRANDI.

36 6 RAKAMININ YAZILIŞI KAVRANDI.

37 ÜÇGEN ŞEKLİNİ SEVİYOR:)
LİLA SINIF EN ÇOK HANGİ GEOMETRİK ŞEKLİ SEVİYOR? SEÇİM YAPILARAK BULUNDU. LİLA SINIF EN ÇOK ÜÇGEN ŞEKLİNİ SEVİYOR:)

38 İKİ BOYUTLU GEOMETRİK ŞEKİLLER HAZIRLANDI.

39 “ON KÜÇÜK FARE” “TIKIR TOP” “KIRMIZI SPOR AYAKKABILARIM” “BEN MİNİCİK BİR BEBEKTİM” “DEMET’İN BAHÇESİ” “PİTUKİ VE BULUT BUBİ” İSİMLİ HİKAYELER OKUNDU.

40 ZARAFET VE KİBARLIK KONUMUZ DOLAP VE EŞYALARI DÜZENLEME

41 DEĞERLER EĞİTİMİ KONUMUZ “SEVGİ” SEVGİ NEDİR?
Mina Z. Çelik: Arkadaşlarımızı sevmektir. Ceylin Yedikardeş: Birbirimize sarılmaktır, öpmektir. Mert K. Şen: Sevdiğimiz arkadaşlarımızla buluşmalıyız. Defne Korkmaz: Sevdiğimizi arkadaşlarımızı düşünce kaldırmalıyız. Su Büyük: Arkadaşlarımıza iyi davranmaktır. Cihan Dal: Arkadaşlarımızı üzmemektir. Emre Payla: Oyuncaklarımızı paylaşmaktır. Elay Şerement: Arkadaşlarımıza yardım etmektir. Sahra Tuna: Arkadaşlarımıza sarılmaktır. Defne Bayrak: Arkadaşlarımıza sarılmaktır. Defne İpekçioğlu: Arkadaşlarımızı üzmemektir. Sinan Önder: Arkadaşlarımıza vurmamalıyız. Kerem Has: Arkadaşlarımıza sarılmaktır. Avşin Tahiroğlu: Arkadaşlarımızı üzmemektir. Z. Dila Şenel: Arkadaşlarımızı çok sevmektir. Yağmur Dila Deniz: Arkadaşlarımıza resim yaparken yardım etmektir.

42 AHŞAP ÇERÇEVE KUKLA ATÖLYESİ
ŞUBAT AYI GEZİLERİMİZ AHŞAP ÇERÇEVE KUKLA ATÖLYESİ

43 PELİT PASTA VE ÇİKOLATA FABRİKASI

44 İSTANBUL ÜNV. ZOOLOJİ MÜZESİ

45 ÇOCUK KİTAPLARI YAZARI ŞEBNEM ORAL OKULUMUZDAYDI

46 SEVGİ GÜNÜ PARTİSİ İÇİN SANAT ETKİNLİĞİNDE KALPLİ TAÇLAR HAZIRLANDI.
ŞUBAT AYI PARTİMİZ "SEVGİ PARTİSİ" SEVGİ GÜNÜ PARTİSİ İÇİN SANAT ETKİNLİĞİNDE KALPLİ TAÇLAR HAZIRLANDI.

47 DEĞERLER EĞİTİMİ KONUMUZLA İLGİLİ “SEVGİ” KALPLERİ HAZIRLANDI.

48 LİMON BİTKİSİ İNCELENEREK YARARLARI ÖĞRENİLDİ VE LİMONATA HAZIRLANARAK
ŞUBAT AYI BİTKİMİZ “LİMON” LİMON BİTKİSİ İNCELENEREK YARARLARI ÖĞRENİLDİ VE LİMONATA HAZIRLANARAK AFİYETLE İÇİLDİ.

49

50 ŞUBAT AYI DOĞUM GÜNÜ PARTİMİZ

51 İYİ Kİ DOĞDUN ZEYNEP DİLA ŞENEL:)

52 "SAKA SU" OKULUMUZDAYDI.

53 MART AYI MİNİ BÜLTEN VE AİLE KATILIM BÜLTENİ

54 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU MART AYI MİNİ PROGRAMI 5 YAŞ
28 “ŞEKİLLERLE DANS” adlı oyunu oynuyoruz. “TAŞ DEVRİ” adlı çizgi sinemayı konferans salonunda izliyoruz. Şubat Ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. 01 “DÜĞMELER” proje konumuza başlıyoruz. Çevremizde bir gezinti yapıyoruz. Hangi nesnelerin düğmesi var? Buluyoruz. Evden getirdiğimiz düğmeleri inceliyoruz. EVDEN FARKLI BOYUTLARDA VE FARKLI RENKLERDE DÜĞMELER GETİRMEYİ UNUTMA! 02 Düğmeler nelerde kullanılır? Sorusunu cevaplıyoruz. İnternette araştırma yapıyoruz. Farklı düğmeleri ve düğmeleri olan nesneleri buluyoruz. Bulduğumuz düğme resimleriyle en sevdiğim düğmeler panosu hazırlıyoruz. 03 “KINDER” ile eğlenceli vakitler geçiyoruz .Sınıf içinde saklanmış olan düğmeleri müzik eşliğinde buluyoruz. Bulduğunuz düğmeleri bir kutuda biriktiriyoruz. Kutuda kaç tane düğmemiz var? Tahmin ediyoruz ve düğmeleri sayıyoruz. “7” rakamını yazma çalışması yapıyoruz. Sanat etkinliğinde yaptığımız palyaço giysisine 7 tane düğme yapıştırıyoruz. 04 Kutulardaki düğmelerimizi bir araya getiriyoruz ve düğmeleri renklerine göre grupluyoruz. Renkli düğmelerle kendi örüntülerimizi oluşturuyoruz. Düğme açma kapama yarışması ile giysilerimizin düğmelerini iliklemeyi öğreniyoruz. BUGÜN EVDEN ÜZERİNDE DÜĞMELERİ OLAN BİR GİYSİNİ GETİRMEYİ UNUTMA! 07 Düğmelerimizle kendi kulemizi yapıyoruz. Kulelerimizin kaç katlı olduğunu sayıyoruz. Düğmeleri delikli ve deliksiz olarak grupluyoruz. 08 Müzik eşliğinde, düğmelerimizi ipe geçirmeyi öğreniyoruz. Düğmelerle rengârenk kolyeler yapıyoruz. 09 Ayaklarımızın kalıplarını çıkarıyoruz ve çıkardığımız kalıpların içini düğmeler ile dolduruyoruz. Her ayak kalıbında kaçar tane düğme olduğunu sayarak buluyoruz. Beyaz t-shirtlerimizi düğmeler ile süslüyoruz. EVDEN GELİRKEN 1 ADET BEYAZ T-SHIRT GETİRMEYİ UNUTMA 10 Düğmelerle gruplama çalışması yapıyoruz. Daireler ile aynı büyüklükte olan düğmeleri eşleştirerek “DÜĞME YAPIŞTIRMA” adlı etkinliği yapıyoruz. 11 “SEVİMLİ SAYILAR” PARTİSİNDE EĞLENİYORUZ. Renkli zincirleri birbirine bağlıyoruz ve uzun bir ip oluşturuyoruz. Bu ipte kaç tane zincir var sayıyoruz.

55 Değerler Eğitimi konumuz “YARDIMLAŞMA”
14 Değerler Eğitimi konumuz “YARDIMLAŞMA” Yardımlaşma nedir? Hangi durumlarda birbirimize yardım edebiliriz? Sohbet ediyoruz. Düğmelerimizi boyutlarına göre grupluyoruz. Kaç farklı boyutta düğmemiz var? Buluyoruz. 15 Küplerle renkli kuleler oluşturuyoruz. En uzun kulede kaç tane küp var tahmin ediyoruz. Yaptığımız kuleler ile kendi boylarımızı karşılaştırıyoruz. “ SAKLANAN DÜĞMELERİ BUL” adlı oyunu oynuyoruz. 16 Sanat etkinliğinde 3 boyutlu ve düğmesi olan bir elektronik eşyayı yapıyoruz. Hangi eşyayı yapacağımıza seçimle karar veriyoruz. Ayın bitkisi “ISPANAK” Ispanağın yararlarını öğreniyoruz ve ıspanaklı börek hazırlıyoruz. 17 İMAMOĞLU SERA’ YA GEZİYE GİDİYORUZ. Gezide farklı bitki ve ağaç türlerini inceliyoruz. Gezi dönüşü resimlerimizi yapıyoruz. 18 Sınıftan bir tane geometrik şekil seçiyoruz. Seçtiğimiz geometrik şekilleri düğmelerle ölçüyoruz. Bugün sürpriz kutumuzdan bir nesne çıkıyor. Kutudaki nesne ne olabilir? Tahmin ediyoruz. Kutudan çıkan nesne ile kendi hikayemizi oluşturup resimliyoruz. 21 Bu haftaki konumuz “DOĞADAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE TOHUMLAR” Bahçeye çıkıyoruz ve doğayı gözlemliyoruz. ilkbaharın gelmesi ile çevremizde oluşan değişiklikleri gözlemliyoruz. Bahçedeki bitkiler nasıl oluştu? Tahmin ediyoruz ve bitkileri büyüteçle inceliyoruz. “SEVİMLİ PERİLER” adlı tiyatro oyununu konferans salonunda izliyoruz. 22 Evden farklı bitki tohumları getiriyoruz ve bu tohumları inceliyoruz. Birer bitki tohumu oluyoruz ve “ TOHUMUN BÜYÜMESİ “ adlı dramayı yapıyoruz. Drama sonrası hissettiklerimizin resmini yapıyoruz. 23 “BİR TOHUM NASIL BÜYÜR?” Adlı videoyu izliyoruz. Bir ağaç büyümeden önce nasıldı? Tartışıyoruz. “Tohumların büyümesi için nelere ihtiyaçları vardır?” kavram haritasını kullanarak öğreniyoruz. Evden getirdiğimiz tohumları saksılara ekiyoruz. Bakalım saksılardan hangi bitkiler çıkacak? 24 “Doğada nelerin kokusunu alıyoruz? “ Okulumuz bahçesine keşfe çıkıyoruz ve araştırıyoruz. Meyvelerin tohumları nerededir? araştırıyoruz. Elma, armut, portakal… gibi meyvelerin çekirdeklerini inceliyoruz. EVDEN GELİRKEN 1 ADET ÇEKİRDEKLİ MEYVE GETİRMEYİ UNUTMA! İZZET BAYSAL HUZUREVİ’NE GEZİYE GİDİYORUZ! 25 Tarım aletleri nelerdir? Tanıyoruz. Bahçeye çıkıyoruz ve toprağı kazıyoruz. Sürpriz tohumlar ekiyoruz. “Şen Arılar” adlı şarkıyı öğreniyoruz ve şarkıyla ritm tutuyoruz. Ormanlar neden önemlidir? sorusunu cevaplıyoruz ve “Orman Haftası’nı” kutluyoruz.

56 İlkbaharda doğada ne gibi değişiklikler olur? Tartışıyoruz.
28 İlkbaharda doğada ne gibi değişiklikler olur? Tartışıyoruz. Çiçekler ve yeşil yapraklar hazırlayarak sınıfımızdaki ağacımızı “İlkbahar Ağacına” dönüştürüyoruz. 29 “Kurbağa Prens” adlı çizgi sinemayı konferans salonunda izliyoruz. Britannica “MEVSİMLERE BİR BAKIŞ” adlı cd’yi izliyoruz. “JOHN VE SİHİRLİ FASÜLYELER” adlı hikayeyi dinliyoruz. 30 “BAHAR” adlı şarkıyı öğreniyoruz. “ KÜTÜPHANELER HAFTASI’NI” kutluyoruz. Kitapların yaşamımızdaki önemi ile ilgili sohbet ediyoruz. Okul kütüphanemizde seçtiğimiz masalları okuyoruz. 31 İlkbahar projemize başlıyoruz.” Bu projede kullanılmak üzere evden ilkbaharı anlatan materyaller getirebilirsin! Bitkilerin bölümlerini 3 boyutlu puzzle kullanarak öğreniyoruz. “OKYANUSTAKİ DALGA “ adlı drama çalışmasını yapıyoruz. 01 “BUĞDAYIN MACERASI” adlı hikayeyi dinliyoruz. “PATATES ASMACA” adlı deneyi yaparak patatesin köklerinin nasıl oluştuğunu gözlemliyoruz. EVDEN GELİRKEN 1 ADET PATATES GETİRMEYİ UNUTMA!

57 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANAOKULU MART AYI AİLE KATILIM PROGRAMI 5 YAŞ
28 Çocuğunuzla birlikte evinizde bulunan düğmeleri bir kutu içerisinde biriktirin. BİRİKTİRDİĞİN DÜĞMELERİ YARIN OKULA GETİRMEYİ UNUTMA 01 Çocuğunuzla birlikte evinizin farklı bölümlerini dolaşın. Hangi nesnelerin düğmesi olduğunu bulmaya çalışın. 02 Bir kutunun içine farklı renklerdeki düğmelerden koyun ve çocuğunuzdan kutunun içinde kaç tane düğme bulunduğunu tahmin etmesini isteyin. Daha sonra kutuda bulunan düğmeleri birlikte sayın. 03 Çocuğunuzla birlikte odasının uygun bir yerine 7 tane düğme yapıştırarak süsleyin. 04 Evinizde bulunan her bireye birer tane gömlek verin ve birlikte düğme açma kapama yarışması yapın. 07 Çocuğunuzla birlikte evinizde bulunan düğmelerle bir kule oluşturun. Kulede bulunan düğmeleri birlikte sayın ve daha sonra bu düğmeleri renklerine göre gruplayın. 08 Bir müzik açın ve bu süre içinde çocuğunuzla renkli düğmeleri ipe geçirin müzik bittiği zaman düğmeleri sayarak kaç tane düğme ipe geçirdiğinizi bulun. 09 Çocuğunuzla sağ elinizin kalıbını çıkartın ve bu elin içini düğmelerle süsleyin. 10 Çocuğunuza 3 tane tabak verin ve her tabağın içine 7 tane düğme koyarak gruplama yapmasını isteyin. 11 Çocuğunuzdan 10 tane düğmeyi yan yana dizmesini ve parmağı ile tek tek düğmeleri göstererek saymasını isteyin. 14 Çocuğunuzla yardımlaşmanın önemi hakkında sohbet edin. Tüm aile bireylerinden yardım isteyerek akşam yemeği için yemek masasını hazırlayın. 15 Evinizde bulunan bireylerin boylarını bir ip yardımıyla ölçün. Daha sonra bu ipleri kısadan uzuna doğru sıralayarak duvara yapıştırın. 16 Çocuğunuzla birlikte ıspanağın yararları hakkında sohbet edin ve akşam yemeği için ıspanak yemeği hazırlayın. 17 Çocuğunuzla gezi yerindeki gözlemleri hakkında sohbet edin ve gezi yerinde gördüğü bitkilerin resmini yapmasını isteyin. 18 Çocuğunuzla evinizde bir nesne belirleyin ve bu nesnenin boyunu karışlarınızla ölçün.

58 21 Çocuğunuzla çevrenizde bulunan bitkileri gözlemleyerek bitkilerde oluşan değişiklikler hakkında sohbet edin. 22 Çocuğunuzla birlikte küçük birer tohum olun ve tohumun büyümesini canlandırın. Nasıl bir bitki olduğunuzu vücudunuzu kullanarak göstermesini isteyin. 23 Çocuğunuzla birlikte çevrenizde bulunan bir ağacı gözlemleyin ve bu ağacın resmini yapmasını isteyin. 24 Çocuğunuzla evinizde bulunan meyvelerin çekirdeklerini inceleyin. Çocuğunuzun istediği bir meyvenin çekirdeklerini birlikte toprağa ekin. 25 Çocuğunuzla birlikte evinizin yakınında bulunan bir ormana yürüyüşe gidin ve ormanın yararları hakkında sohbet edin. 28 Çocuğunuzla birlikte mısır patlatın ve çizdiğiniz ağacın dallarına mısırları yapıştırarak ilkbahar ağacı oluşturmasını sağlayın. 29 Çocuğunuzla birlikte ıslattığını pamukların içine kuru fasulyeleri koyarak fasulye çimlendirme deneyi yapın. 30 Çocuğunuzla birlikte kitapların yararları hakkında sohbet edin. Evinizde bulunan yıpranmış, yırtılmış kitapları birlikte onarın. 31 Çocuğunuzla evinizde bulunan bitkilerin gövde, dal ve yaprak kısımlarını inceleyin. Bitkinin köklerini neden göremediğinizi konuşun ve bitkileri birlikte sulayın. 01 Çocuğunuzla internetten ekmeğin nasıl yapıldığını araştırın ve birlikte ekmek hazırlayın.


"ŞUBAT AYI BÜLTENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları