Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖŞEME KESİTİNİN ÇİZİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖŞEME KESİTİNİN ÇİZİMİ"— Sunum transkripti:

1 DÖŞEME KESİTİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ DÖŞEME KESİTİNİN ÇİZİMİ Planla kesit arasında ölçü ve yazılar için uygun mesafe bırakıldıktan sonra kesilen yerden taşınan yardımcı çizgilerin yardımıyla çatı döşemesi çizilir. ( Döşeme kalınlığı verilmediği zaman cm alınacaktır. )

2 DAMLALIK AŞIKLARININ KESİTİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ DAMLALIK AŞIKLARININ KESİTİNİN ÇİZİMİ Damlalık aşığının genişliğini plandan taşırız, yüksekliğini işaretleyerek ( önceden ebatlarını belirliyoruz, biz bu planda aşıklar, dikmeler, mahyalar ve göğüslemeleri 10/10, mertekler ve kuşaklamaları 5/10 ebatlarında kullanıyoruz) damlalık aşığının kare şeklindeki kesitini çizmiş oluruz.

3 EĞİK MAHYALAR, MAHYA AŞIĞI ve DERE MAHYA GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ EĞİK MAHYALAR, MAHYA AŞIĞI ve DERE MAHYA GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Beşik çatıda daha önce gördüğümüz gibi damlalık aşığının köşesinden başlayarak eğik mahyalar, mahya aşığı ve daha sonra dere mahya çizilir. Mahyaların kesiştiği noktalar plandan taşınan yardımcı çizgilerle belirlenir.

4 MAHYALAR ÜZERİNDEKİ MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ MAHYALAR ÜZERİNDEKİ MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Eğik mahyalar ve dere mahya üzerindeki 10 cm.lik kalınlığı görünen mertekler çizilir. Saçak mesafesi plandan taşınır.

5 KESİLEN MERTEKLERİN ÇİZİMİ İÇİN GEREKLİ YARDIMCI ÇİZGİLERİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ KESİLEN MERTEKLERİN ÇİZİMİ İÇİN GEREKLİ YARDIMCI ÇİZGİLERİN ÇİZİMİ İlk görünen (öndeki çatı yüzeyinde) kesit çizgisinin kestiği merteklerin, kesit yüzeyini ve kesit yüzeyinden mahya aşığı üzerindeki tepe noktasına kadar devam eden görünüşünü çizebilmemiz için yardımcı çizgilere ihtiyaç vardır. Bunun için önce kesit çizgisinin kestiği eğik mahya aksından başlayıp A-A kesitinden geçeçek dik bir yardımcı çizgi çizilir. Daha sonra bu çizginin merteği kestiği üst ve alt noktalarından birer yatay çizgi çizilir. Bu iki yatay çizgi arası merteğin kesit çizgisiyle kesilen kesit alanlarını belirtir.

6 ÇATI ÖN YÜZEYİNDEKİ MERTEKLERİN KESİT ve GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ ÇATI ÖN YÜZEYİNDEKİ MERTEKLERİN KESİT ve GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Biraz önce çizdiğimiz yardımcı çizgiler arasına, merteklerin dikdörtgen şeklindeki kesitlerini ve kesitten tepe noktasına kadar olan görünüşlerini plandan taşınan yardımcı çizgilerle çizilir.

7 DİKMELERİN GÖRÜNÜŞÜ, ORTA ve MAHYA AŞIK KESİTLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ DİKMELERİN GÖRÜNÜŞÜ, ORTA ve MAHYA AŞIK KESİTLERİNİN ÇİZİMİ Plandan taşınan yardımcı çizgilerle kesitte görebileceğimiz dikmeleri ve üzerine oturan aşıkların kesitleri çizilir. (Mahya aşığı altındaki dikmenin ekseni ile üzerindeki merteğin ekseni aynıdır buna dikkat edin.)

8 ÖNCEKİ ŞEKLİN BİR KISMININ BÜYÜTÜLMÜŞ HALİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ ÖNCEKİ ŞEKLİN BİR KISMININ BÜYÜTÜLMÜŞ HALİ Mertekler, mahya ve damlalık aşığının üzerine bindiğinden orta aşıklar eğik mahyalara yandan monte edilir. Buradaki kesitte orta aşıkların kesitinin yerine dikkat ediniz. Ayrıca en sağda mahya aşığı altındaki dikme ve üzerindeki merteğin durumuna dikkat edin, ikisininde ekseni aynıdır.

9 DAMLALIK VE ORTA AŞIKLARININ GÖRÜNÜŞÜNÜN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ DAMLALIK VE ORTA AŞIKLARININ GÖRÜNÜŞÜNÜN ÇİZİMİ Kesitte daha önce çizdiğimiz damlalık ve orta aşıkların kesitleri yardımıyla, damlalık aşığının ve orta aşığın görünüşleri dikmelerin gerisinde kalacak şekilde çizilir.

10 GÖĞÜSLEMELERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ GÖĞÜSLEMELERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Göğüslemeler önceden planda göstermiş ise, plandan göğüsleme mesafeleri yardımcı çizgilerle taşınarak kesite görünüşleri çizilir. Eğer önceden planda gösterilmemişse, iki dikme arası mesafesinin 2/7 si alınarak 45 derecelik açıyla çizilir. Bu çizimden sonra göğüsleme mesafesi kesitten taşınarak planda kesik çizgilerle göğüslemeler gösterilir.

11 KUŞAKLAMALARIN KESİT ve GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ KUŞAKLAMALARIN KESİT ve GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Plandan taşınan yardımcı çizgilerle kesitte orta aşık - dikme ve mahya aşığı - dikme birleşim köşelerine gelecek şekilde kesitleri çizilir. Aynı dikmeden başlayarak iki ayrı yönde kuşaklama mevcutsa, dikmeyle birleştiği detaya dikkat edin. Mecburen biri diğer göğüslemenin altından başlar.

12 ARKA ÇATI YÜZEYİNDE KALAN MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ ARKA ÇATI YÜZEYİNDE KALAN MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Bir kısmı daha önce kesite çizdiğimiz merteklerin yardımıyla ve diğer kısmı plandan taşınarak çizilir.

13 KÖŞELERDE SIKLAŞTIRMA YAPILAN MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ
Tek.Res. Mustafa PERİZ KÖŞELERDE SIKLAŞTIRMA YAPILAN MERTEKLERİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ Şekil Planda eğik mahya üzerindeki merteklerin köşe noktaları, kesitteki merteğin üst kenarına taşınır Şekil Kesitteki merteğin saçak uçundaki köşesinden yatay çekilen çizgiye, plandaki merteklerin uç noktaları taşınır Şekil Bu işaretlenen noktalardan geçen çizgiler sayesinde arkada eğik olarak görünen mertekler çizilir ( Sadece görebildiğimiz kısımlarını) Şekil Merteklerin görünen kısımlarının çizilmiş hali.

14 Tek.Res. Mustafa PERİZ EN SON YAPILACAKLAR Plan adı, ölçeği, kotlar ve istenirse çatı elemanlarının ebatları yazılır, taramalar yapılır.

15 Tek.Res. Mustafa PERİZ KESİTİN SON HALİ


"DÖŞEME KESİTİNİN ÇİZİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları