Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSPEKTİF PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSPEKTİF PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde."— Sunum transkripti:

1 PERSPEKTİF PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde çizilmesine PERSPEKTİF denir. PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Geometrik cisimlere farklı taraflarından baktığımızda farklı görünüşler elde ederiz. Bu cisimlerin çizimleri yapılırken herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için cismin üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yapılır. Perspektif çizimlerde çizimler bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renkleri solmuş gibi görünür. PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Perspektifte, Perspektif, nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşümdür. İki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini çizim metodur. Cisimler uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak ufalır. PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :PERSPEKTİF cisimlerin göründüğü gibi çizilmesidir. Bu çizimlerde iki değil üç boyut bulunur. Bize yakın olan yatay ve eğik konumdaki kenarlar GENİŞLİK, Yukarıya doğru uzanan kenarlar YÜKSEKLİK, Bizden uzaklaşan kenarlar ise DERİNLİK kenarlarıdır. Perspektif konusu iki boyutlu çizimlerde üçüncü boyutu gösterebilmek amacını taşır.

2 UFUK HATTI(UFUK ÇİZGİSİ)
UFUK HATTI (UFUK ÇİZGİSİ) :Zeminin bittiği yerde gökyüzü ile birleşen çizgiye UFUK ÇİZGİSİ veya ZEMİN ÇİZGİSİ denir. Ufuk çizgisi, üzerinde yok olma noktası içeren yatay çizgidir. UFUK HATTI UFUK ÇİZGİSİ ZEMİN ÇİZGİSİ

3 KAYBOLUNAN (KAÇAN) DOĞRULAR
KAYBOLUNAN DOĞRULAR (KAÇAN DOĞRULAR): Gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen paralel çizgilere KAYBOLUNAN DOĞRULAR veya KAÇAN DOĞRULAR denir. KAYBOLUNAN veya KAÇAN DOĞRULAR UFUK HATTI ZEMİN ÇİZGİSİ UFUK ÇİZGİSİ KAYBOLUNAN veya KAÇAN DOĞRULAR KAYBOLUNAN veya KAÇAN DOĞRULAR

4 KAYBOLUNAN NOKTA KAYBOLUNAN DOĞRULAR KAÇAN DOĞRULAR

5 KAÇMA NOKTASI (KN NOKTASI,YOKOLMA NOKTASI,KAYBOLUNAN NOKTA)
Gözümüzden uzaklaştıkça kaybolunan doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya“KAYBOLUNAN NOKTA”,”KAÇMA NOKTASI veya KN NOKTASI” veya “YOK OLMA NOKTASI” denir. YOKOLMA NOKTASI KAÇMA NOKTASI KN NOKTASI KAYBOLUNAN NOKTA YOKOLMA NOKTASI KAÇMA NOKTASI KN NOKTASI KAYBOLUNAN NOKTA

6

7 AÇIKLAMA AÇIKLAMA-1) Geometrik cisimlerin görünümlerinin BİR NOKTA PERSPEKTİFİ çizimlerinde; a)Üstten denildiğinde ufuk çizgisi üsttedir. b)Alttan denildiğinde ufuk çizgisi alttadır. c)Sağdan denildiğinde yok olma noktası veya kaybolunan nokta Geometrik cismin (Kaçma noktası, KN noktası) sağındadır. d)Soldan denildiğinde yok olma noktası veya kaybolunan nokta geometrik cismin(Kaçma noktası, KN noktası) solundadır. E)Sağ ve sol kelimeleri geçmiyorsa yok olma noktası veya kaybolunan nokta (Kaçma noktası, KN noktası) ufuk çizgisinin ortasındadır. AÇIKLAMA -2) Geometrik cisimlerin görünümlerinin İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ çizimlerinde; a)Üstten denildiğinde ufuk çizgisi üsttedir. b)Alttan denildiğinde ufuk çizgisi alttadır. c)Her iki durumda da yok olma noktası veya kaybolunan nokta (Kaçma noktası, KN noktası) geometrik cismin iki tarafında yer alır.

8 PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ 1)BİR NOKTA (BİR KAÇMA NOKTALI) PERSPEKTİFİ
Prizma modelinin ön yüzü, resmin (çizimin) düzlemine paralel olarak yapılıyorsa bu perspektif çizim tipine “bir nokta perspektifi” denir. Bir nokta perspektifinde bir tane YOK OLMA NOKTASI veya bir tane KAÇMA NOKTASI vardır. Bir nokta perspektifinde CİSMİN YÜZÜ kullanılır. TELEVİZYONUN ÖN YÜZÜ ÇİZİM DÜZLEMİNE PARALELDİR..ÖYLE İSE BU ÇİZİM BİR NOKTA PERSPEKTİFİDİR.

9 BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÖNDEN VE ÜSTTEN GÖRÜNÜM
ÖNDEN,ÜSTTEN VE SOLDAN GÖRÜNÜM ÖNDEN,ÜSTTEN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM ÖNDEN, ALTTAN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM ÖNDEN, ALTTAN VE SOLDAN GÖRÜNÜM

10 ÖNDEN VE ÜSTTEN GÖRÜNÜM
Yok olma noktası veya kaybolunan nokta, sağda veya solda demediği için, geometrik cismin ön yüzünün üst kenarının tam ortasına denk gelecek şekilde alınır. Yok olma noktası yani kaybolunan nokta yön belirtilmediği için (sağda veya solda) ufuk çizgisinin tam ortasından alınır. Yok olma çizgisi geometrik cismin ortasına denk gelir. ÖNYÜZÜ VE ÜST YÜZÜ GÖRÜNEN BİR GEOMETRİK CİSMİN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÇİZİMİ (ÖNDEN VE ÜSTTEN GÖRÜNÜM): Geometrik cismin ön yüzü ve üst yüzü görünür. Üstten dediği için ufuk çizgisi üsttedir. ÜST YÜZ ÖN YÜZ

11 ÖNDEN,ÜSTTEN,SOLDAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZÜ, ÜST YÜZÜ VE SOL YÜZÜ GÖRÜNEN BİR GEOMETRİK CİSMİN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÇİZİMİ (ÜSTTEN VE SOLDAN GÖRÜNÜM): Geometrik cismin ön yüzü, üst yüzü ve sol yan yüzü görünür. Üstten dediği için ufuk çizgisi üsttedir. Soldan dediği için, Yok olma noktası veya kaybolunan nokta, geometrik cismin sol üst tarafındadır. SOL ÜST YÜZ SOL YÜZ YÜZ ÖN YÜZ

12 ÖNDEN ,ÜSTTEN,SAĞDAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZÜ, ÜST YÜZÜ VE SAĞ YÜZÜ GÖRÜNEN BİR GEOMETRİK CİSMİN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÇİZİMİ (ÜSTTEN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM): ÜSTYÜZ SAĞ YÜZ Geometrik cismin ön yüzü, üst yüzü ve sağ yan yüzü görünür. Üstten dediği için ufuk çizgisi üsttedir. Sağdan dediği için, Yok olma noktası veya kaybolunan nokta, geometrik cismin sağ üst tarafındadır. ÖNYÜZ

13 ÖNDEN, ALTTAN VE SOLDAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZÜ, ALT YÜZÜ VE SOL YÜZÜ GÖRÜNEN BİR GEOMETRİK CİSMİN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÇİZİMİ (ALTTAN VE SOLDAN GÖRÜNÜM): Geometrik cismin ön yüzü, alt yüzü ve sol yan yüzü görünür. Alttan dediği için ufuk çizgisi alttadır. Soldan dediği için, Yok olma noktası veya kaybolunan nokta, geometrik cismin sol alt tarafındadır. ÖNYÜZ YÜZ SOL ALTYÜZ

14 ÖNDEN,ALTTAN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM
ÖNYÜZÜ, ALT YÜZÜ VE SAĞ YÜZÜ GÖRÜNEN BİR GEOMETRİK CİSMİN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NOKTA PERSPEKTİFİ ÇİZİMİ:Bir geometrik cismin önden, alttan ve sağdan görünümü için ufuk çizgisi alttadır. Yok olma noktası veya kaybolunan nokta, geometrik cismin sağ alt tarafındadır. ÖNDEN,ALTTAN VE SAĞDAN GÖRÜNÜM ÖNYÜZ SAĞ YÜZ ALTYÜZ

15 2)İKİ NOKTA (İKİ KAÇMA NOKTALI) PERSPEKTİF:
Prizma modelinin ön yüzü resmin düzlemine dik olarak yapılıyorsa iki nokta perspektifi kullanılır. Prizma modelinin ön yüzü (sağ veya sol yüzlerin kesiştiği dikey ayrıt),resmin (çizimin) düzlemine paralel değilse bu perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta yani yok olma noktası vardır. Bu tekniğe “İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ” denir. AB DOĞRU PARÇASI İKİ DÜZLEMİN KESİŞİM DOĞRUSUDUR.AB DOĞRUSU ÇİZİM DÜZLEMİNE DİK OLDUĞU İÇİN BU ÇİZİM İKİ NOKTA PERSPEKTİFİDİR.

16 İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ YAN YÜZÜ VE ÜST YÜZÜ GÖRÜNEN GEOMETRİK CİSİMLERİN GÖRÜNÜMÜNÜN İKİ NOKTA PERSPEKTİF ÇİZİMİ: YAN YÜZÜ VE ALT YÜZÜ GÖRÜNEN GEOMETRİK CİSİMLERİN GÖRÜNÜMÜNÜN İKİ NOKTA PERSPEKTİF ÇİZİMİ: ÜST YÜZÜ DEDİĞİ İÇİN UFUK ÇİZGİSİ GEOMETRİK CİSMİN ÜSTÜNDEN GEÇER.ALT YÜZÜ DEDİĞİ İÇİN UFUK HATTI GEOMETRİK CİSMİN ALTINDAN GEÇER.

17 YAN YÜZÜ VE ÜST YÜZÜ GÖRÜNEN GEOMETRİK CİSİMLERİN GÖRÜNÜMÜNÜN İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ
Yandan ve üstten görünüm için ufuk çizgisi üsttedir. Kaybolunan nokta veya yok olma noktası geometrik cismin üstünde sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir.

18 YAN YÜZÜ VE ALT YÜZÜ GÖRÜNEN GEOMETRİK CİSİMLERİN GÖRÜNÜMÜNÜN İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ
Yandan ve alttan görünüm için ufuk çizgisi alttadır. Kaybolunan nokta veya yok olma noktası geometrik cismin altında sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir.

19 ÖRNEK-1:Aşağıda verilen tanımlardan kaç tanesi doğrudur?
I.Perspektif çizimi yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine “ bir nokta perspektifi “denir. II. Perspektif çizimi yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel değilse, bu perspektif çizim tipine “ iki nokta perspektifi “denir. III. Bir geometrik cismin önden, üstten ve sağdan görünümü için ufuk çizgisi üsttedir. Kaybolunan nokta, geometrik cismin sağ üst tarafındadır. IV. Bir geometrik cismin önden, üstten ve soldan görünümü için ufuk çizgisi Alttadır.. Yok olma noktası, geometrik cismin sol üst tarafındadır. a)1 b)2 c)3 d)4

20 ÖRNEK-2) Önyüzü Ve Üst Yüzü Görünen Bir Geometrik Cismin Görünümünün Bir Nokta Perspektifinin çizimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A B C D

21 ÖRNEK-3) Önyüzü, alt yüzü ve sol Yüzü Görünen Bir Geometrik Cismin Görünümünün Bir Nokta Perspektifinin çizimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A B C D

22 ÖRNEK-4) Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının hangisinde sol alttan bakıldığındaki perspektif çizimidir? A B C D

23 ÖRNEK-5) Ufuk çizgisinin çizimin altında kaybolunan noktanın solunda olduğu dikdörtgenler prizmasının perspektif çizimi aşağıdakilerden hangisidir? B A C D

24 ÖRNEK-6) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının sağdan ve alttan görünümü verilmiştir? B A D C

25 ÖRNEK-7) Aşağıda iki nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının alttan görünümü verilmemiştir? B A D C

26 ÖRNEK-8) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının soldan ve üstten görünümü verilmiştir? B A D C

27 ÖRNEK-9) Aşağıdaki bir nokta perspektiflerinin hangisinde bir dikdörtgenler prizmasının sağdan ve üstten görünümü verilmiştir? B A D C

28 ÖRNEK-10) Aşağıda verilen şekillerden hangisinin perspektifi diğerlerinden farklıdır?
B A D C

29 UYGULAMALARI

30

31 BİR GEOMETRİK CİSMİN (YAPININ) AYNISININ ÇİZİLMESİNE VEYA YAPILMASINA PERSPEKTİF DENİR.AŞAĞIDA PERSPEKTİFTEN FAYDALANARAK YAPILMIŞ İKİ BİNA GÖRÜLMEKTEDİR.

32

33

34


"PERSPEKTİF PERSPEKTİF (İZDÜŞÜM) :Cisimlerin yükseklik, genişlik ve derinlik boyutları ile ön, üst ve yan görünüşleri aynı anda birlikte görünecek şekilde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları