Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇATIŞMA YÖNETİMİ ..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇATIŞMA YÖNETİMİ .."— Sunum transkripti:

1 ÇATIŞMA YÖNETİMİ .

2 ÇATIŞMANIN SUÇLUSU KİM?
ÇATIŞMANIN SUÇLUSU KİM? Problem kimin kontrolünde? Karşı tarafın payı nedir? Benim payım/ yapabileceklerim nelerdir?

3 Çatışma Döngüsü

4 Aşağıdaki semptomlara dikkat ediniz; ÇATIŞMA GELİYORUM DER !
İletişimde isteksizlik göstermek. Görünürde hiçbir neden olmadığı halde kızmak. Verimliliğin sürekli olarak düşmesi. Moral bozukluğu. Hastalık gerekçesiyle işe gelmeme, rapor alma olaylarında artış. İş kazalarının ve hataların artması. Görüş ayrılıkları olduğunda bağırıp çağırmaya başlamak, kapıyı çarpmak ...

5 İnsan yaşamı boyunca birçok farklı insanla iletişim kuran sosyal bir varlıktır.
Bu iletişim durumunda insanlar arasında birçok nedenden dolayı çatışma ortaya çıkmaktadır. Çatışma insan hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır.

6 ÇATIŞMANIN İKİ BOYUTU VARDIR
İnsanın yaşadığı çatışmalar 1.Kişi içi 2.Kişiler arası çatışmalar olarak ikiye ayrılabilir.

7 Kişi içi çatışma Birbiriyle çatışan iki amaç veya güdünün aynı anda ortaya çıkması ile kişinin içinde yaşadığı çatışmadır.

8 Kişiler arası çatışma Kişilerarası çatışma ise, iki veya daha fazla birey arasında gerçekleşen çatışmadır. Kişilerarası çatışmayı birbirine zıt ilgi, görüş ya da fikirleri ifade eden kişiler arasındaki etkileşim olarak tanımlamaktadır.

9 Nedenleri İnsanların temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmaması, sınırlı kaynakların olması ve farklı değer yargıları çatışmalara neden olmaktadır. Kişilerarası çatışmaların başlangıç nedenleri, farklı biliş, algı, duygu, bilinçdışı ihtiyaçlar, iletişim becerileri gibi kişisel faktörlerden, kültürel faktörlerden, rol farklılıklarından, sosyal ve fiziksel çevrelerden veya iletişim sürecinde verilen mesajın niteliğinden kaynaklanabilir.

10 Çatışma çözme . Çatışma çözme iki ya da ikiden fazla taraf arasındaki uyuşmazlık veya anlaşmazlık durumunun ortadan kaldırılmasıdır. Bireylerin çatışma ile başa çıkmada kullandıkları eğilimler, onların kendi kültürel değer ve kurallarından etkilenir.

11 Çatışma temelde bir problemdir
Bu nedenle kişinin çatışma çözme konusundaki yaklaşımı onun probleme nasıl yaklaştığı ile ilgilidir. Bazı insanlar çatışmaktan kaçarlar ve onunla yüzleşmekten çekinirler, bazıları saldırganlık ve öfke içeren davranışlar sergilerler, bazıları ise problemi çözmeye yönelik iletişim kurarlar.

12 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
1.kaçınma

13 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
2. Hasıraltı etmek

14 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
3. Suçlu hissettirmek

15 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
4. Konuyu değiştirmek

16 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
5. Eleştirmek

17 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
6. Akıl Okuyuculuk

18 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
7. Tuzak Kurma

19 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
8. İma Etmek

20 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
9. Bardağı taşırmak

21 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
10. Gıcık etmek

22 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
11. Şakaya boğmak

23 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
12. Yaraya dokunmak

24 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
13.Değişmeye izin vermemek

25 Çatışma durumunda yapılan olumsuz ifadeler
14.Yoksun bırakmak

26 ÇATIŞMA ÇÖZME Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
Kaybeden yok yöntemi altı basamaktan oluşmaktadır.

27 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
1. Sorunu TANIMLAMAK

28 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
2. Oalsı Çözümler üretme

29 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
3. Çözümleri değerlendirme

30 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
4. Karar verme

31 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
5.Uygulamaya konulması

32 Çatışmaların Çözümlenmesinde Kaybeden Yok Yöntemi:
6. Çözümün başarısının değerlendirilmesi

33 Çatışma çözme Öncelikle öğretmenler ve öğrenciler neyin çatışma olup olmadığını ve çatışmaların yapıcı olarak yönetildiğinde birçok olumlu sonuçlarının olduğunu öğrenmelidir. Öğretmenlere ve öğrencilere çatışmalarla bütünleştirici ve uyuma yönelik müzakerenin (problem çözme) nasıl yapılacağı öğretilmelidir. Müzakere diğer bir anlatımla problem çözme sürecinin basamakları şunlardır:

34 Ne istediğini açıkça söyleme ve tanımlama: ‘Bu aracı şimdi ben kullanmak istiyorum.’ Bu süreç, iyi bir iletişim becerisini ve çatışmanın küçük parçalar biçiminde tanımlanmasını içerir. Kişi sorununu açık ve öz olarak belirtmelidir. Sorunun kendisi, aynı zamanda kişinin gereksiniminin varlığını ve ne olduğunu gösterir.

35 Ne duyumsadığını söyleme ve tanımlama: ‘Engellendim’
Ne duyumsadığını söyleme ve tanımlama: ‘Engellendim’. Çatışan kişiler ne duyumsadıklarını anlamalı, duygularını açık, net ve doğru bir biçimde iletmelidirler. Kişi yaşanılan çatışma sürecinde ötekini suçlama yerine, sorununun neden olduğu ve bu sorun ile ilgili duygularını açıkça söyleyebilmelidir.

36 Çatışma çözme Kişiler istemlerinin ve duygularının nedenlerini söylemeli ve tanımlamalıdırlar: ‘Bu aracı bir saattir sen kullanıyorsun. Eğer bu aracı şimdi kullanmazsam deneyi zamanında bitiremeyeceğim. Uzun süre beklemek benim için engelleyici olmaktadır.’ Bu süreç işbirliğine yönelik niyetin açıklanmasını, dikkatlice dinlemeyi, çıkarları varolan konumdan ayırmayı içerir. Kişi ötekini suçlamak yerine gereksinimini ve bunun neden olduğu duygularını ortaya çıkardığı için, öteki kişi kendini savunmak ya da karşısındakini suçlamak yerine karşısındaki kişiyi ve onun gereksinimini anlamaya yönelecektir.

37 Çatışma çözme Kendini ötekinin yerine koyma, ötekinin ne istediğini, ne duyumsadığını ve bu iki duygunun nedenlerini anlama ve özetleme: ‘Senin söylediklerinden benim anladığım şudur:.....’. Bu durum, çatışmanın öteki kişisinin bakış açısından sorunun anlaşılmasını ve aynı anda her iki taraftan da sorunun görülebilmesini içerir. Genellikle kişi kendi bulunduğu noktadan sorununu ve gereksinimini gördüğü için kendinden uzaklaşıp ötekinin sorununu ve gereksinimini, onun bulunduğu noktadan görmesi güçtür. Bu nedenle ötekinin bakış açısından soruna yaklaşma becerisi, taraflar arasındaki uzlaşmacı kişiliği ve çözüm olasılığını güçlendirecektir.

38 Çatışma çözme Çatışmanın her iki tarafının da ortak kazançlarını arttıran üç aşamalı çözüm planının bulunması ve kavranması: ‘Plan A: , Plan B: , Plan C: ’. Bu süreç çatışmanın her iki tarafının da çıkarlarını arttıran ve problemi çözen yaratıcı seçenekleri olan anlaşmanın üretilmesini kapsar. Beyin fırtınası tekniğiyle tartışmanın tarafları, her iki tarafında gereksinimlerini karşılayabilen olası çözümleri üretmeye çalışırlar.

39 Çatışma çözme El sıkışarak ortak anlaşmanın yapılandırılması ve uygulanmasına yönelik akılcı eylem planının seçimi. ‘Haydi Plan B’de uzlaşalım’. Anlaşma ortak çıkarların arttırılmasını çatışan tarafların birlikte işbirliği içinde çalışabilmesini güçlendirmesi ve gelecekte çatışmaların yapıcı bir biçimde çözülmesini sağlamalıdır. Bu durum, her iki tarafında gelecekte nasıl davranacağını ve anlaşmanın çalışmadığı takdirde yeniden tartışılmasını ve gözden geçirilmesini belirginleştirir.

40 İlginiz için teşekkürler… Cihanbeyli Lisesi Web Sayfasına Dön
Çatışma çözme İlginiz için teşekkürler… Cihanbeyli Lisesi Web Sayfasına Dön


"ÇATIŞMA YÖNETİMİ .." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları