Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paydaş Analizi Nasıl Yapılır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paydaş Analizi Nasıl Yapılır?"— Sunum transkripti:

1

2 Paydaş Analizi Nasıl Yapılır?
Sorunu tespit edin. Herhangi bir çıkarı/etkileşimi olan tüm tarafları belirleyin Potansiyel projedeki sorun ve hedeflerle gizli veya açık ilgilerini belirleyin. Projenin bu ilgilere yönelik etkisini (olumlu, olumsuz, belirsiz) belirleyin Projenin amaçları açısından olası rollerini, farklı çıkarlarını/beklentilerini, projeye katılım açısından güçlü ve zayıf yönlerini tespit edin. Proje döngüsünün her aşamasına katılması gereken paydaşları belirleyin Paydaşlar arası ilişkilerde olası işbirliği ve çatışmaları belirleyin

3

4 Sorun Analizi - Aşamalar
Paydaşlar için öncelikli sorunların beyin fırtınası yöntemi ile tartışın. Tartışma sonucu belirlenen sorunlardan birini başlangıç sorunu olarak ele alın. Başlangıç sorunu ile ilgili diğer sorunları araştırın. Neden-sonuç hiyerarşisini oluşturun. Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunları hiyerarşik sırayla düzenleyin. Oklar aracılığıyla sorunları birbirlerine bağlayın ve ilişkileri net bir şekilde gösterin. Diyagramı gözden geçirin: eksik sorunlar var mı? Varsa ekleyin. Diyagramı çoğaltarak paydaşlara dağıtın.

5

6 Hedef Analizi Nedir? Gelecekte, sorunların çözülmesi durumunda, erişilmek istenen durumun, ilgili tarafların katılımıyla tanımlanması amacıyla, “hedefler hiyerarşisinin” doğrulanması ve araçlarla sonuçlar arasındaki ilişkinin şematik olarak gösterilmesidir.

7 Hedef Analizinin Aşamaları
Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen, olumlu durumlar” şeklinde ifade edin. Bu olumlu durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edin. Neden-sonuç ilişkilerini, araçlar-sonuçlar/hedefler ilişkilerine dönüştürün. Bu ilişkiler hiyerarşisinin geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol edin. Gerekirse: İfadeleri revize edin. Bir üst düzeydeki amaca ulaşmak için gereken hedefler eksikse araya ekleyin. Gereksiz hedefleri şemadan çıkarın.

8

9 DİKKAT Sorun ağacında bir hata varsa, otomatik olarak hedef ağacında da problem olacaktır. Örneğin sebep-sonuç ilişkilerinde atlanan bir basamak varsa, hedefler anlamsız hale gelir. Gerçekçi olmayan hedefler çıkarılmalıdır. Hedefler, arzu edilen durumlardır; projede yapılacak faaliyetler değildir.


"Paydaş Analizi Nasıl Yapılır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları