Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU İ ZM İ R KUZEY KAMU HASTANELER B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ 90 Gün Çalışması Uzm. Dr. Mustafa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU İ ZM İ R KUZEY KAMU HASTANELER B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ 90 Gün Çalışması Uzm. Dr. Mustafa."— Sunum transkripti:

1 TC. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU İ ZM İ R KUZEY KAMU HASTANELER B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ 90 Gün Çalışması Uzm. Dr. Mustafa KIRLANGIÇ TIBB İ H İ ZMETLER BAŞKANI

2 Sunum Planı Çalışmanın Künyesi Çalışmanın Amacı ve Hedefi Çalışmanın Yürütülme Süreci Çalışmanın Talimatları ve Uygulanacak Ana Başlıklar

3 Çalışmanın Künyesi ÇALIŞMANIN ADI: 90 Gün Çalışması ÇALIŞMAYI YÖNETEN : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ÇALIŞMA L İ DER İ : Dr. Hasan ÇA Ğ IL Kurum Başkanı ÇALIŞMA BAŞLANGIÇ TAR İ H İ :12 A ğ ustos 2013 ÇALIŞMA B İ T İ Ş TAR İ H İ : 9 Kasım 2013

4 B İ RL İ K KÜNYES İ Çalışma Lideri: Prof.Dr.Osman Nuri D İ LEK Çalışmanın Yönetimi:Tıbbi Hizmetler Başkanlı ğ ı Birlik Çalışma Sorumluları:Tıbbi Hizmetler Başkanlı ğ ı Uzmanları Dr.Özgür SÖNMEZ Dr.Selcen MANAVGAT Proje sorumluları:Genel Sekreter tarafından belirlenecektir.(26 proje için) Çalışma sekreteryası: Fatih BALCIO Ğ LU Filiz EK İ Z

5 HASTANE ve ADSM KÜNYES İ Çalışma yönetimi: Hastane yöneticisi Çalışma sorumlusu:Yöneticiler tarafından belirlenecektir. Proje sorumluları:Yöneticiler tarafından belirlenecektir.(26 proje için)

6 Çalışmanın Yürütülme Süreci 1. Talimatların kesinleştirilmesi: Tamamlandı 2. Uygulama: 12 A ğ ustos – 9 Kasım 2013 3. İ zleme ve de ğ erlendirme: 30. - 60. ve 90. günlerde 4. Çalışma sonuç raporunun hazırlanması 5. Sonuç toplantısı, bilgi paylaşımı ve geri bildirim toplantısı

7 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI DIŞ PAYDAŞLAR Yerel yönetimler(Vali ve Belediye Başkanı) İ Ç PAYDAŞLAR TKHK Merkez Teşkilatı Genel Sekreterlikler Hastane yöneticileri ve çalışanları

8 90 gün çalışması, ‘hedeflerle yönetim ilkesine‘ dayanan bir yönetim çalışmasıdır.

9 Çalışma kapsamında 90 gün sürecinde İ l Genel Sekreterlikleri’nin ve Merkez Yönetim Teşkilatı’nın birlikte çalışmaları sonucu kamu hastanelerine ilişkin bazı yeniliklerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanma süresi 90 gündür. Bu nedenle çalışma ‘90 Gün Çalışması’ olarak adlandırılmıştır. Bu proje kapsamında üç ana başlıkta bir dizi talimat gerçekleştirilerek kurumun amacına hizmet edecek, takip edilebilir, ölçülebilir bir çalışma yapılacaktır.

10 90 Gün Çalışması Hasta memnuniyetini arttırmak Sa ğ lık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak Daha etkin bir yönetişim sa ğ lamak

11 90 Gün Katılım Yoklaması 90 Gün Çalışmasının Duyurulması 90 Gün Çalışmasının Web Sitelerinde Duyurulması Yaka Kartlarının Takılması Görev Tanımlarının Yapılması Personel ve Hasta Tuvaletleri Ayrımının Kaldırılması Personel ve Hasta Tuvaletleri Ayrımının Kaldırılması Hastane Resimlerinin Derlenmesi Hasta ve Yakınlarına Taahhütlerin Deklerasyonu Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması

12 Çalışanların E-Posta Adreslerinin Bildirilmesi Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Hastane İ laç Kullanımı De ğ erlendirme Raporu Hastane İ laç Kullanımı De ğ erlendirme Raporu Yo ğ un Bakım De ğ erlendirme Raporu Yo ğ un Bakım De ğ erlendirme Raporu Hastanelerde Bilgilendirme Videoları

13 Acil Servis De ğ erlendirme Raporu Acil Servis De ğ erlendirme Raporu Eşleşilen İ l Genel Sekreterlikleri Ortak Çalışmanın Tamamlanması Eşleşilen İ l Genel Sekreterlikleri Ortak Çalışmanın Tamamlanması Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu Laboratuvar Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Laboratuvar Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Hastane Süreçlerinin Dökümantasyonu Ameliyathane De ğ erlendirme Raporu Ameliyathane De ğ erlendirme Raporu İ l Genel Sekreterli ğ i Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması İ l Genel Sekreterli ğ i Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi

14 Bu çalışmanın sona ermesinin ardından yeni 90 günler başlayacak ve yeni çalışmalar hızla hayata geçecektir. Genel Sekreterli ğ imize ba ğ lı kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılarak 90 gün çalışması kapsamında oluşturulan 26 projenin planlanan bitiş tarihlerinde tamamlanması hedeflenmiştir.

15 Deha yalnızca uzun ve sabırlı bir çalışmanın sonucudur. TEŞEKKÜRLER…

16 TC. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU İ ZM İ R KUZEY KAMU HASTANELER B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ 90 Gün Çalışması(Proje Başlıkları) Dr. Özgür SÖNMEZ TIBB İ H İ ZMETLER BAŞKANLI Ğ I

17 Proje 1 : 90 Gün Katılım Yoklaması Açıklama İ l genel sekreterleri ve başkan yardımcıları, proje.tkhk.gov.tr adresinde bulunan proje takip sistemine girerek “90 Gün Katılım Yoklaması” adlı görevi tamamlar. Bu görevi tamamlayarak, - 90 gün süresince neler yapması gerekti ğ ini anladı ğ ını - proje.tkhk.gov.tr adresinde bulunan proje takip sistemini nasıl kullanıldı ğ ını anladı ğ ını - Platforma giriş yapabildi ğ ini ve erişim sıkıntısı çekmedi ğ ini - Platformdan yapılan duyuruları takip edece ğ ini ve duyuruların platform üzerinden yapılaca ğ ını - 90 gün projesine aktif olarak katılım gösterece ğ ini beyan etmiş olur.

18 Proje 2 : 90 Gün Çalışmasının Duyurulması Açıklama 90 gün çalışmasının bütün iç ve dış paydaşlara duyurulması önemlidir. Bu talimat gere ğ i çalışma; - Yerel yönetimlere (vali ve belediye başkanı) - Genel sekreterlik merkezine - Hastane yöneticilerine - Hastane yönetimleri tarafından tüm hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur. Bu talimat gere ğ i, 1.Adım: İ letişimden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı dış paydaşlarla paylaşılacak deklerasyon metnini hazırlar ve proje takip sistemine duyuru metnini yükler ve talimatın birinci aşamasını tamamladı ğ ını bildirir. (13 A ğ ustos)

19 2.Adım: İ letişimden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı iç paydaşlara (il genel sekreterleri ve hastane yöneticilerinin yüz yüze sunumlarda kullanılmaları üzerine) sunum dosyası hazırlar ve proje takip sistemine yükler ve talimatın ikinci aşamasını tamamladı ğ ını bildirir. (15 A ğ ustos) 3.Adım: Proje genel sekreteri tarafından sunumlar kontrol edilerek il genel sekreterleri tarafından kullanılmak üzere platformda yayınlanır. Proje takip sisteminden talimatın üçüncü aşamasının tamamlandı ğ ını bildirir. (16 A ğ ustos) 4.Adım: İ l genel sekreterleri yerel yönetimlere 90 gün çalışmasını duyurur. Talimatın dördüncü aşamasının tamamlandı ğ ını proje takip sistemi üzerinden bildirir. (19 A ğ ustos) 5.Adım: İ l genel sekreterleri, il genel sekreterli ğ i merkezinde ve hastane yöneticilerinin kendi hastanelerinde tüm hastane çalışanlarına 90 gün çalışmasını duyurdu ğ unu takip eder ve hastaneler bazında talimatın beşinci aşamasının tamamlandı ğ ını proje takip sistemine bildirir. (23 A ğ ustos)

20 Proje 3 : 90 Gün Çalışmasının Web Sitelerinde Duyurulması Açıklama 1.Adım: 90 gün için oluşturulacak sayfanın kurum başkanlı ğ ı, il genel sekreterlikleri ve hastanelerin sitelerine eklenmesi için kurum başkanlı ğ ınca gerekli düzenlemeler yapılarak platform üzerinden duyurulur. (19 A ğ ustos) 2.Adım: İ l genel sekreterlikleri kendi internet sayfalarına ve hastanelerin internet sitelerine gerekli direktifler do ğ rultusunda ilgili eklemeleri yaparak proje takip sistemi üzerinden talimatı tamamladıklarını bildirirler. (26 A ğ ustos)

21 Proje 4 : Yaka Kartlarının Takılması Açıklama Kamu hastaneleri kurum başkanlı ğ ı çalışanları, il genel sekreterlik çalışanları, hastane çalışanlarının tamamı yaka kartı takarlar. Yaka kartlar 10 metre mesafeden okunur, (beyaz zemin üzerinde en az 16 punto siyah yazı ile yazılmış) kişilerin ad soyadı ve görevinin basit ve anlaşılır şekilde yazdı ğ ı (örne ğ in endokrinoloji klinik şefi yerine doktor şeklinde) yaka kartları kullanılmalıdır. Bu talimatın bildirimi il genel sekreterliklerinde hastaneler bazında yapılacaktır. Bu talimatın bir hastane için tamamlandı ğ ı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren yaka kartı takıldı ğ ının beyan edildi ğ i anlamına gelmektedir. Beyanın do ğ rulu ğ u için hastaneler rastgele ziyaret edildi ğ inde veya konu ile ilgili bilgi alınmak istenildi ğ inde çalışanların tamamında yaka kartının olması gerekir.

22 Proje 5 : Görev Tanımlarının Yapılması Açıklama il genel sekreterliklerinde, - Tıbbi hizmet başkanları - İ dari hizmet başkanları - Mali hizmet başkanları Hastanelerde, - Hastane yöneticileri - Başhekim ve yardımcıları - Müdür ve yardımcıları görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir. Görev tanımı belirlenmemiş olan hususlar il genel sekreterli ğ inde genel sekreterin, hastanelerde hastane yöneticisinin sorumlulu ğ undadır. Yazılı olarak belirlenen bu görevler kişilere tebli ğ edilir.

23 Proje 6 : Personel ve Hasta Tuvaletleri Ayrımının Kaldırılması Açıklama Hastaneler genelinde tüm tuvaletlerin (oda içinden geçilerek girilen tuvaletler hariç) personel ya da hasta ve yakını ayrımı kaldırılması gerekmektedir. Bu uygulamanın gerçekleşmesine müteakip, il genel sekreterli ğ i tarafından hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden tamamladı ğ ı bildirimi yapılır. Aynı talimat gere ğ i tuvaletler temiz tutulmaldır. Bu talimatın bir hastane için tamamlandı ğ ı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu uygulama şeklinin standart hale getirildi ğ inin beyan edildi ğ i anlamına gelmektedir. Uygulamanın süreklili ğ inden hastanelerde il genel sekreterli ğ i sorumludur.

24 Proje 7 : Hastane Resimlerinin Derlenmesi Açıklama : İ l genel sekreterlikleri, hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden hastanelerin resimlerini yükleyecektir: (1 hastane için fotograf sayısı aşa ğ ıdakilerin hepsini kapsamak üzere 20’den fazla olmayacaktır.) - Hastane acil girişi - Hastane acili bekleme alanı - Hastane dışarından görünümü (tek kareye sı ğ maması durumunda birden çok fotograf gönderilebilir.) - Hastane poliklinikleri - Poliklinik bekleme alanları - Hasta odası Talimatın tamamlanmasını müteakip proje takip sisteminden talimatın tamamladı ğ ı bildirilecektir.

25 Proje 8 : Hasta ve Yakınlarına Taahhütlerin Deklerasyonu Açıklama I.Adım: Sa ğ lık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı “Hasta ve yakınlarına taahütlerimiz” adlı deklerasyonun içeri ğ ini ve formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler ve talimatı tamamladı ğ ını bildirir. (20 A ğ ustos) II.Adım: İ l genel sekreterleri, “Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz” adlı belgeyi belirtilen formatta poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek di ğ er yerlerine asarak duyurur. Bu talimatı tamamladı ğ ının bildirimini hastaneler bazında proje takip sisteminden bildirir. (6 Eylül)

26 Proje 9 : Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması Açıklama Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlı ğ ı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir. İ l genel sekreterli ğ i tarafından bu uygulamanın gerçekleştirildi ğ i proje takip sistemi üzerinden bildirilir. Bu talimatın bir hastane için tamamlandı ğ ı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu uygulama şeklinin standart hale getirildi ğ inin beyan edildi ğ i anlamına gelmektedir. Beyanın do ğ rulu ğ u için hastaneler rastgele ziyaret edildi ğ inde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir. Uygulamanın süreklili ğ inden hastanelerde il genel sekreterli ğ i sorumludur.

27 Proje 10 : Çalışanların E-Posta Adreslerinin Bildirilmesi Açıklama Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları e-mail adresleri proje takip sisteminde yayınlanan excel formatında toplanarak ve yine proje takip sistemine yüklenerek talimatın tamamlandı ğ ı proje takip sistemi üzerinden bildirilir.

28 Proje 11 : Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması Açıklama İ l genel sekreterleri hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere, en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konuyu tespit ederek hastaneler bazında bildirir. Her il genel sekreterli ğ inden, her bir hastane için ayrı ayrı aşa ğ ıdakiler için üçer konu başlı ğ ı bildirilir: - Hastane çalışanlarının en memnun oldukları üç konu - Hastane çalışanlarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnun oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnun oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu İ l genel sekreterleri bu konuları hastaneler bazında tespit ettikten sonra proje takip sistemi üzerinden hastaneler için ayrı ayrı bildirerek talimatı tamamlar. Kurum merkezinde idari hizmetlerden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı çalışanların en memnuniyetsiz oldu ğ u ve en memnun oldu ğ u üç konuyu tespit ederek proje takip sistemine bildirimle talimatı tamamlar.

29 Proje 12 : Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması Açıklama İ l genel sekreterleri, hastaneler bazında, hastanede ne hizmetler verildi ğ ini, hizmet birimlerinin hastanede nerelerde verildi ğ ini, hasta ve yakınlara taahhütlerin neler oldu ğ unu ve bunların nasıl yerine getirildi ğ ine dair bilgilendirmelerin yapılabilmesi için program hazırlanarak sunum haline getirilmeli ve proje takip sistemine hastaneler bazında yüklenerek talimatın tamamlandı ğ ı bildirilmelidir.

30 Proje 13 : Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması Açıklama Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının yüzde 10’’u kadar hastanın e-mail adresi proje takip sistemindeki excel formatında toplanarak yine proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır

31 Proje 14 : Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı, hastaneler için tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler. Hastane yönetimlerinin tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri için yapacakları öz-de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (20 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, proje takip sisteminde ve platformda son halini yayınlar.(23 A ğ ustos) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (5 Eylül) IV.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ve tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (20 Eylül) V. Adım: Raporlar derlenerek “Türkiye Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. (17 Ekim)

32 Proje 15 : Hastane İ laç Kullanımı De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Kurum başkanlı ğ ı, hastaneler için ilaç kullanımı öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlayarak yükler. Bu format hastane yönetimlerinin ilaç kullanımını incelemeleri için yapacakları öz-de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (24 A ğ ustos) II. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında hastane ilaç kullanımı de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (16 Eylül) III.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (1 Ekim) IV. Adım: Kurum başkanlı ğ ı tarafından, “Hastane İ laç Kullanımı Genel De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. (18 Ekim)

33 Proje 16 : Yo ğ un Bakım De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı, hastaneler için yo ğ un bakım öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler. Başkan yardımcılı ğ ı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin yo ğ un bakımları için yapacakları öz-de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (22 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, proje takip sisteminde ve platformda son halini yayınlar.(26 A ğ ustos) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında yo ğ un bakım de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunur. (17 Eylül) IV.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ve yo ğ un bakım genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenir. (5 Ekim) V. Adım: Birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Yo ğ un Bakım De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. Proje takip sistemine bu rapor yüklenerek talimatın beşinci adımının tamamlandı ğ ı bildirilir. (24 Ekim)

34 Proje 17 : Hastanelerde Bilgilendirme Videoları Açıklama I.Adım: Hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ilk adımı tamamlanır. (25 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanlı ğ ı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek indirilmeye hazır hale getirilir ve proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanır. (15 Ekim) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri videoların yayınlanabilece ğ i alanlarda videoları yayına alarak talimatın üçüncü ve son adımı tamamladı ğ ını proje takip sistemi üzerinden bildirir. (25 Ekim)

35 Proje 18 : Acil Servis De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı, hastaneler için acil servis öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler. Hastane yönetimlerinin acil servisler için yapacakları öz- de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (26 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, proje takip sisteminde ve platformda son halini yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladı ğ ını bildirir. (27 A ğ ustos) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında acil servis de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (19 Eylül) IV.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ve acil servis genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) V. Adım: Birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Acil Servis De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. (29 Ekim)

36 Proje 19 : Eşleşilen İ l Genel Sekreterlikleri Ortak Çalışmanın Tamamlanması Açıklama Bilindi ğ i üzere, 19.07.2013 tarihinde Ankara’da yapılan kurrada il genel sekreterlikleri eşleştirilmiştir. Her il genel sekreterleri eşleşti ğ i genel sekreterlerle karşılıklı olarak, bizzat ya da kendi katılımı ile ekibiyle beraber 2 ziyaret gerçekleştirecektir. 1. Adım: İ l genel sekreteri eşleşti ğ i genel sekreter ile iletişim kurarak ziyaret tarihlerini belirleyecektir. Bu iki ziyaretin tarihlerini platformda yer alan etkinlikler bölümünde tanımlayarak, talimatın birinci adımını tamamladı ğ ını proje takip sistemi üzerinden bildirecektir. (21 A ğ ustos) 2. Adım: I. De ğ erlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporu hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanacaktır. (27 Eylül) 3. Adım: II.De ğ erlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporunun hazırlanıp proje takip sistemine yüklenir.. (30 Ekim)

37 Proje 20 : Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu Açıklama İ l genel sekreterliklerince hastaneler bazında yaşlılar ve özürlüler için yapılması gereken düzenlemeler hastaneler bazında tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden hastaneler bazında bildirilerek talimat tamamlanır. Hastaneler bazında iki rapor bildirilir. 1- Yapılan düzenlemeler 2- Yapılması gereken köklü düzenlemelerin tespiti raporu Bu iki raporda hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden ayrı ayrı bildirilir. Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır. Bu düzenlemelerin bir ço ğ unun yapım ve onarım gerektirece ğ i bilinmektedir. Talimatın amacı; hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü de ğ işiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır.

38 Proje 21 : Laboratuvar Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı, hastaneler için laboratuvar öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlar. Başkan yardımcılı ğ ı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin laboratuvar için yapacakları öz-de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (23 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, proje takip sisteminde ve platformda son halini yayınlar. (28 A ğ ustos) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında laboratuvar de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (18 Eylül) IV.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ve laboratuvar genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) V. Adım birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Laboratuvar Hizmetleri De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. (1 Kasım)

39 Proje 22 : Hastane Süreçlerinin Dökümantasyonu Açıklama I. Adım: Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sa ğ layacak süreç dökümantasyonu için ISO standartının ve açıklama dökümanının tespit edilerek yayınlanmasıdır. Bu standart ve kılavuz döküman hazırlanarak kurum başkanlı ğ ı tarafından proje takip sistemi üzerinden ilan edilir ve talimatın birinci adımı tamamlanır. (20 A ğ ustos) II.Adım: İ l genel sekreterliklerince, ilan edilen standarta göre her il genel sekreterli ğ inde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standartına göre raporlanarak proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ikinci adımı tamamlanır. (4 Kasım)

40 Proje 23 : Ameliyathane De ğ erlendirme Raporu Açıklama I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılı ğ ı, hastaneler için ameliyathane öz-de ğ erlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler. Bu formlar hastane yönetimlerinin ameliyathane için yapacakları öz-de ğ erlendirme de kılavuz mahiyetindedir. (29 A ğ ustos) II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, proje takip sisteminde ve platformda son halini yayınlar.(30 A ğ ustos) III. Adım: İ l genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında ameliyathane de ğ erlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (23 Eylül) IV.Adım: İ l genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-de ğ erlendirme raporları derlenerek ve ameliyathane genel de ğ erlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (16 Ekim) V. Adım: Birlik geneli raporlar derlenerek “Türkiye Ameliyathaneler De ğ erlendirme Raporu” oluşturulur. (5 Kasım)

41 Proje 24 : İ l Genel Sekreterli ğ i Gizli Müşteri Uygulamasının Başlatması Açıklama İ l genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler. Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak hastaneye gider, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tecrübelerini gözlem raporu halinde il genel sekreterli ğ ine raporlar. İ l genel sekreterli ğ i gördü ğ ü olumsuz hususları hastane yöneticisi ile paylaşır. I.Adım: İ l genel sekreterli ğ indeki tüm hastanelere birinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladı ğ ını bildirmesi gerekir. (14 Eylül) II. Adım: İ l genel sekreterli ğ indeki tüm hastanelere ikinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladı ğ ını bildirmesi gerekir. (12 Ekim) III. Adım: İ l genel sekreterli ğ indeki tüm hastanelere üçüncü kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladı ğ ını bildirmesi gerekir. (5 Kasım)

42 Proje 25 : Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi Açıklama Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak ““Hoşgeldiniz, geçmiş olsun”” cümlesi ile karşılanırlar. Bu talimat yerine getirildi ğ inde, proje takip sistemi üzerinden yerine getirildi ğ i bilgisi verilir. Bu talimatın bildirimi il genel sekreterlikleri hastaneler bazında yapılacaktır. Proje takip sisteminde il genel sekreterleri her bir hastane için ayrı ayrı bildirimde bulunacaktır. Bu talimatın bir hastane için tamamlandı ğ ı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu karşılama şeklinin standart hale getirildi ğ inin beyan edildi ğ i anlamına gelmektedir. Beyanın do ğ rulu ğ u için hastaneler rastgele ziyaret edildi ğ inde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir. Uygulamanın süreklili ğ inden hastanelerde il genel sekreterli ğ i sorumludur.

43 Proje 26 : Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi Açıklama Her hastane yönetimi 90 gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder. Gözlemlerini raporlar. Her ay hastaneler bazında en az dört hasta ziyareti gözlem raporu proje takip sistemi üzerinden hastaneler için ayrı ayrı bildirilir.

44

45

46

47

48

49

50

51 İ Y İ ÇALIŞMALAR, TEŞEKKÜRLER…


"TC. SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I TÜRK İ YE KAMU HASTANELER İ KURUMU İ ZM İ R KUZEY KAMU HASTANELER B İ RL İĞİ GENEL SEKRETERL İĞİ 90 Gün Çalışması Uzm. Dr. Mustafa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları