Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI
ORYANTASYON PROGRAMI 24-25 EYLÜL 2009

2 a a

3 YDYO YÖNETİMİ Müdür: Yrd. Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu
Müdür Yardımcısı: Sevil Alp Müdür Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Bahar Gün Program Başkanı: Bahar Kızıltunalı

4 AKADEMİK KOORDİNATÖRLER
A Düzeyi: Yasemin Yorgancıoğlu B Düzeyi: Filiz Mergen C Düzeyi: Gill Mazıcı D Düzeyi: Esin Çağlayan E Düzeyi: Şebnem Ergizler Pre-Faculty: Nesta Parry

5 AKADEMİK BİRİMLER Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi
Sınav Hazırlık Birimi Ölçme ve Değerlendirme Birimi Öğretmen Geliştirme Birimi Bireysel Erişim Merkezi

6 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Amaç: Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek onlara akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. Program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler.

7 Modüler Sistem Bu programda eğitim, modüler sistem esaslarına göre yürütülür. Sistem, bir akademik yıl içerisinde 6 modül içerir ve modül süreleri 7 haftadır. Modüller arasında eğitime birer hafta ara verilir. Modül mantığı, öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Modüler Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu modülün sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o modül için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir. Modüler sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, her bir modülde, 7 hafta boyunca öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı dönüt verilmektedir.

8 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA SEVİYE GRUPLARI
Beginner (A) Elementary (B) Pre-Intermediate (C) Intermediate (D) Upper-Intermediate (E) Pre-Faculty (PF): Pre-Faculty bir seviye grubu değil, Upper-Intermediate (E) seviyesini başarmış öğrencilerin devam ettiği bir programdır. I. Modüle, Beginner (A), Elementary (B), Pre-Intermediate (C) ve Intermediate (D) olmak üzere dört seviyede başlanır.

9 BEGINNER (A) Modül 1: Beginner (A) Modül 2: Elementary (B)
Modül 3: Pre-Intermediate (C) Modül 4: Intermediate (D) Modül 5: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Beginner (A) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 5. modül sonunda tamamlayabilir ve İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

10 ELEMENTARY (B) Modül 1: Elementary (B) Modül 2: Pre-Intermediate (C)
Modül 3: Intermediate (D) Modül 4: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Elementary (B) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 4. modül sonunda tamamlayabilir ve İYS’ye girmeye hak kazanırlar.

11 PRE-INTERMEDIATE (C) Modül 1: Pre-Intermediate (C)
Modül 2: Intermediate (D) Modül 3: Upper-Intermediate (E) Modül 4: Pre-Faculty (PF) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Pre-Intermediate (C) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde programı 3. modül sonunda tamamlayabilirler ancak Pre-Faculty (PF) modülüne devam etmeleri zorunludur.

12 INTERMEDIATE (D) Modül 1: Intermediate (D)
Modül 2: Upper-Intermediate (E) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Intermediate (D) grubu öğrencileri her bir modülü başarıyla tamamladıkları takdirde Ocak ayında verilecek olan İYS’ye girmeye hak kazanırlar. İYS’de 64,50’nin üzerinde not alarak başarılı olan öğrenciler Bahar Dönemi’nde kayıtlı oldukları lisans programında derslerine devam ederler. 64,50’nin altında puan alan öğrenciler için ise Pre-Faculty programına devam etme zorunluluğu vardır.

13 PRE-FACULTY (PF) Pre-Faculty bir seviye grubu değil, Upper-Intermediate (E) seviyesini başarmış öğrencilerin devam ettiği bir programdır.

14 HAFTALIK DERS PROGRAMI
A, B ve C grubunda Pazartesi ve Cuma günleri 4 saat, diğer günler 6 saat ders, D ve E grubunda ise her gün 6 saat ders yapılır.

15 DERSLER BG (A) 26 saat COURSEBOOK (20) SKILLS PACK (6) EL (B) PN (C)
LISTENING & SPEAKING (6) IN (D) 30 saat READING (4) WRITING (2) LISTENING & SPEAKING (4) UP (E) READING (3) WRITING (3)

16 BEGINNER (A) DERS MATERYALİ
STARTERS Success BG Skills Pack Cambridge Learners’ Dictionary RUNNERS New Headway BG Skills Pack Cambridge Learners’ Dictionary

17 ELEMENTARY (B) DERS MATERYALİ
STARTERS Language Leader EL Skills Pack Cambridge Learners’ Dictionary RUNNERS Success EL Skills Pack Cambridge Learners’ Dictionary

18 PRE-INTERMEDIATE (C) DERS MATERYALİ
STARTERS Language Leader PN Lecture Ready 1 (8 chapters) Cambridge Learners’ Dictionary RUNNERS Success PN Lecture Ready 1 (8 chapters) Cambridge Learners’ Dictionary

19 INTERMEDIATE (D) DERS MATERYALİ
STARTERS Language Leader IN Lecture Ready 2 (5 chapters) Offline 1 (selected parts) Writing Material Cambridge Advanced Learners’ Dictionary RUNNERS Success IN Lecture Ready 2 (5 chapters) Offline 1 (selected parts) Writing Material Cambridge Advanced Learners’ Dictionary

20 UPPER-INTERMEDIATE (E) DERS MATERYALİ
STARTERS Language Leader UP Lecture Ready 2 (5 chapters) Guardian Weekly (selected passages) Writing Material Cambridge Advanced Learners’ Dictionary RUNNERS Success UP Lecture Ready 2 (5 chapters) Guardian Weekly (selected passages) Writing Material Cambridge Advanced Learners’ Dictionary

21 AKADEMİK PROGRAMLAR VE HEDEFLERİ
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı düzeylerine göre hazırlanmıştır. Tüm düzeylerde ve her bir dil becerisine yönelik amaç ve hedefler Öğrenci Kitapçığı’nda mevcuttur.

22 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMLARINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. Modül-içi Değerlendirme II. Modül-sonu Değerlendirme III. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS-PIE)

23 MODÜL-İÇİ DEĞERLENDİRME ESASLARI
Modül içinde başarılı olmanın iki koşulu vardır: Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks) Devam durumu

24 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Öğrenciler, her modülde 3. ve 6. haftalarda, Pazartesi günleri verilen iki Sınıf-İçi Projesini tamamlamak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle projelerini tamamlayamayan öğrenciler, mazeretlerini (en az üç günlük sağlık raporu) idareye bildirdikleri takdirde, aynı haftaların Cuma günü saat 16:00’da başlamak üzere bu projeleri tamamlamakla yükümlüdürler.

25 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Sınıf-İçi Projeler, öğrencilere, özellikle ifadeye dayalı dil becerilerinin (yazma, konuşma gibi) gelişimi hakkında fikir verecektir. Sınıf-İçi Projeler, sınıf ortamında öğretim elemanları gözetiminde yapılır ve öğrencilerin performansları, önceden oluşturulmuş kontrol listelerine göre değerlendirilir.

26 Sınıf-İçi Projeleri (Assessment Tasks)
Bu projeler sonrasında öğretim elemanlarından alınan geribildirimler, öğrencilere modül hedeflerini ne derecede gerçekleştirdikleri konusunda bilgi verme amaçlıdır. Bu değerlendirme sonucunda öğrenciler, öğretim elemanlarının tespit ettiği ve geribildirimde bulunduğu eksiklikler ile ilgili olarak Bireysel Erişim Merkezi’ne yönlendirilirler. Öğrencilerin Bireysel Erişim Merkezi’nde yapacağı çalışmalar, hem onların dil gelişimleri açısından faydalı olacak, hem de onları Modül Çıkış Sınavı için daha hazır hale getirecektir. Öğrencilerin Bireysel Erişim Merkezi’nde yapacakları çalışmalar, öğretim elemanları ve grup koordinatörleri tarafından takip edilecektir.

27 Devam Durumu Modül içinde başarılı olma koşullarından ikincisi devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.

28 DÜZEYLERE GÖRE DEVAMSIZLIK LİMİTLERİ
Beginner (A): 26 saat Elementary (B): 26 saat Pre-Intermediate (C): 26 saat Intermediate (D): 30 saat Upper-Intermediate (E): 30 saat Haftalık ders saati 26 olan düzeylerde öğrenci devamsızlık limiti her modül için 26 saat, haftalık ders saati 30 olan düzeylerde devamsızlık limiti her modül için 30 saattir.

29 DEVAMSIZLIK İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur. Öğrencilerin, bulundukları düzeyin devamsızlık limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları beklenir. Bu saatler, bir sağlık sorunu olduğu takdirde ve çok gerekli veya acil durumlarda kullanılmalıdır. Keyfi yapılan devamsızlıklarda, katılınmayan derslerin telafisi mümkün değildir. Ayrıca, devamsızlık başarısızlığı beraberinde getirir.

30 DEVAMSIZLIK Ancak, öğrenciler, çok ciddi bir sağlık sorunuyla (ameliyat, kaza vb.) karşılaştıkları ve bu nedenle Sınıf-İçi Projelere katılamadıkları durumlarda, resmi sağlık kurumlarından alacakları en az üç günlük raporları Yabancı Diller Yüksek Okulu yönetimine bildirmek durumundadırlar. Bu durum sadece Sınıf-İçi Projelere katılınamadığı takdirde geçerlidir; devamsızlık limitlerine etkisi yoktur. Öğrencilerden beklenen, yedişer haftalık modüler eğitime kesintisiz bir şekilde devam etmeleridir.

31 Her iki Sınıf-İçi Projesini tamamlayan ve de bulunduğu düzeyin devamsızlık limitini aşmamış olan öğrenciler modül sonunda verilen Modül Çıkış Sınavı’na (Gateway Exam) katılmaya hak kazanırlar.

32 MODÜL-SONU DEĞERLENDİRME ESASLARI
Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam) her modül sonunda verilir. Bu sınav, öğrencilerin tamamladığı modülün hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve bir sonraki düzey için gerekli donanıma sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır.

33 Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam)
Tüm düzeyler için verilen Modül Çıkış Sınavları dört ana dil becerisini (Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma) test etmek üzere tasarlanmıştır. A, B ve C modüllerinde İngilizce’nin temel yapıları gösterildiği için, bu modüllerin Modül Çıkış Sınavları’na ayrıca bir “Dilbilgisi” (Use of English) kısmı dahil edilmiştir. Öğrencilerin, bir sonraki modüle devam etmek için bitirdikleri modülün sonunda verilen Modül Çıkış Sınavı’nda almaları gereken puan en az 64,50’dir.

34 Modül Çıkış Sınavı (Gateway Exam)
Modül Çıkış Sınavı’nın telafisi yoktur. Sağlık raporu kabul edilmez. Modül Çıkış Sınavı’ndan 64,50 ve üzeri not alan öğrenciler bir üst düzeye devam ederler. Modül Çıkış Sınavı’nda başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrenciler, bir sonraki modülde aynı düzeyi, farklı ders materyalleri kullanarak tekrar ederler.

35 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS-PIE)
İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilmek için Upper-Intermediate seviyesindeki modülü başarı ile tamamlamış olmak gerekir. İngilizce Yeterlik Sınavı yılda beş kez verilir ve geçme notu 64,50’dir. Başarısızlık nedeni ne olursa olsun tüm öğrencilerin Eylül ayında verilen İYS’ye girme hakları vardır.

36 Öğrenci Statüsü Starter: Herhangi bir düzeyi ilk kez okumakta olan
Runner: Aynı düzeyi ilk kez tekrar eden Chaser: Aynı düzeyi ikinci kez tekrar eden Catcher: Aynı düzeyi üçüncü ve son kez tekrar eden öğrenciler için kullanılmaktadır.

37 Çeşitli Örnekler A düzeyde (Beginner) başlayan ve her modülde başarılı bir öğrenci Bu durumda, A düzeyde eğitime başlayan bir öğrenci, her modülü başarıyla tamamlaması durumunda, Temmuz ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanmış olur.

38 A düzeyde (Beginner) başlayan ve her modülde başarısız bir öğrenci
Bu durumda, A düzeyde eğitime başlayan bir öğrenci başarısız olması durumunda, aynı modülü dört kez tekrar ederse İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme koşulu olan Upper-Intermediate (E) düzeyini Eylül ayına kadar tamamlama imkanı olamayacağından, sadece Eylül ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir.

39  B düzeyde (Elementary) başlayan bir öğrenci
C düzeyde (Pre-Intermediate) başlayan bir öğrenci   D düzeyde (Intermediate) başlayan bir öğrenci

40 YAZ DESTEK PROGRAMI Upper-Intermediate seviyesindeki modülü en az bir kez izleyip girdiği İYS’de başarısız olan öğrenciler devam edebilir. Yaz Destek Programı eğitimi dört hafta sürer. Yaz Destek Programında devamsızlık limiti toplam ders saatinin %10’udur.

41 2009-2010 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

42 GELİŞME-ÖĞRENME OLANAKLARI
Bireysel Erişim Merkezi (Self-Access Center) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi Kütüphane

43 GÖRÜNTÜLER


"İEÜ YDYO HAZIRLIK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları