Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALK SAĞLIĞI İL DEĞERLENDİRMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALK SAĞLIĞI İL DEĞERLENDİRMESİ"— Sunum transkripti:

1 HALK SAĞLIĞI İL DEĞERLENDİRMESİ
……………………. HALK SAĞLIĞI İL DEĞERLENDİRMESİ …/../20..

2 İl Haritası İlin içerisinde olduğu Türkiye sağlık bölgesi haritası konulacaktır.

3 ……. Sağlık Bölge Haritası
İl içi sağlık bölgesi (güçlendirilmiş ilçeleri de gösterecek şekilde) Haritada ilçelerin merkeze uzaklıkları, komşu iller ve (varsa) sınırdaki ülkeler gösterilecektir.

4 İLÇELERE GÖRE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK*
İlin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sırası:… Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi Sosyoekonomik Gelişmişlik Grubu İl ilçe *Kalkınma Bakanlığı verileri kaynak olarak kullanılacaktır.

5 NÜFUS BİLGİLERİ İlçe ….Yılı ADNKS Nüfusu ……Yılı KDS Nüfusu Fark (%)*
Şehir Köy Toplam Sayı % Merkez …ilçesi İl Geneli Sonuç (+) ise lacivert renk ile yazılacaktır. Sonuç (- ) ise Kırmızı renk ile yazılması gerekir

6 PERSONEL DURUMU

7 YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ DURUMU

8 HİZMET BİNALARININ DURUMU
Bina Adı PDC* Aktif Personel Kapalı Alan m² Kişi Başına Düşen Kapalı Alan m² ** Yapım Yılı Onarım- Yapım İhtiyacı *** Müdürlük İl TSM İlçe TSM HSL * PDC’si bulunmayan personel için standart kadro belirtilecektir. ** Büro, bekleme alanı gibi hizmet üretilen alanlar ile yemekhane vb. gibi personel ihtiyaçları için ayrılan alanlar hesaplamaya dahil edilecek , depo arşiv vb. gibi hizmet üretilmeyen alanlar hesaba dahil edilmeyecektir. ***Açıklama yapılacaktır.

9 MÜDÜRLÜK HİZMET ALANLARI
Kapasite m²/m³ Açıklama* Yemekhane** …………kişi Eğitim Salonu ……….. kişi Toplantı Salonu Kreş …………çocuk Depo - Arşiv Aşı Deposu*** Kurumca Öngörülen Kapasite: ………………..m³ İl Kapasitesi: ……….m³ Diğer * Yemek hizmeti veriliyor mu veriliyorsa nasıl temin ediliyor? Açıklama kısmına yazınız. ** Kurumumuz tarafından bildirilen standart hacmi karşılıyor mu?

10 AİLE HEKİMİ SAYISI ve ORTALAMA KAYITLI NÜFUS
Birim Sayısı Sözleşmeli AH Sayısı/ Birime Oranı Fiili AH (Söz.+Gör.) Aile Hekimine Kayıtlı Ortalama Nüfus Merkez İlçeler İl Geneli Türkiye 21.106 / (%96) 20.417 3.549 Söz.: Kadrolu Gör : Görevlendirmeli. A.H : Aile Hekimi

11 Kişi Başı Ortalama Müracaat Sayısı
BİRİNCİ ve İKİNCİ BASAMAĞA MÜRACAAT ORANLARI 2012 2013** Birinci Basamak (%) İkinci Basamak (%) Kişi Başı Ortalama Müracaat Sayısı Merkez SB*: SB: Tüm*: Tüm: İlçeler İl Geneli Türkiye Geneli SB: 48 8 37 Tüm: 63 *S.B.: Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler TÜM: Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Özel Hastaneler vs. toplamı ** 2013 yılı için 12 aylık projeksiyon yapılarak hesaplanacaktır. Açıklama: Birinci basamak muayene yüzdeleri S.B. ve Tüm için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

12 ASM DENETİM SAYILARI 2012 2. Dönem 2013 1. Dönem
2012 2. Dönem 2013 1. Dönem Yapılması Gereken Rutin Denetim Sayısı Yapılan Rutin Denetim Sayısı TSİM’e Girilen Rutin Denetim Sayısı Rutin Dışı Denetim Sayısı

13 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ
Eğitimin Adı Sayı Oran 1. Aşama Uyum Eğitimi Almamış AH Sayısı İL * TÜRKİYE 409 % 2,06 2. Aşama Uyum Eğitimine Kayıtlı AH Sayısı ** 19,355 % 96,24 *Eğitim almamış A.H. Sayısı/ toplam A.H. saysı **Katılımcı sayısı/hedef kitle

14 AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ MODÜL TAKİP ORANLARI
MODÜL İSİMLERİ TAKİPÇİ SAYILARI TAKİPÇİ ORANI 1.Modül … 2.Modül …

15 AİLE HEKİMLERİNİN DİĞER EĞİTİMLERİ*
Eğitimin Adı Eğitim Süresi Katılımcı Oranı** Katılımcı Sayısı Eğitim % *Katılımcı sayısı/hedef kitle **1. ve 2. aşama eğitimleri dışındaki eğitimler NOT: Bir önceki yılın eğitimleri ile içinde bulunulan yılın eğitimleri yazılacaktır.

16 BİRİM SAYILARINA GÖRE ASM BÜYÜKLÜKLERİ
BİRİM SAYISI …….. İLİ TÜRKİYE ASM SAYISI ORAN % ORAN% 1 birimli 1.818 27 2 birimli 1.417 21 3 birimli 1.097 16 4 birimli 888 13 5 birimli 661 10 6 birimli 874 6 ve üzeri birim sayısıdır. 6 ve üzeri birim oranıdır. 7 birimli 8 birimli 9 birimli 10 ve üstü İl Ortalama ASM Büyüklüğü: Türkiye Ortalama ASM Büyüklüğü: 3,13

17 TEK BİRİMLİ ASM’ LERİN YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Türkiye

18 AHB GRUPLANDIRMASI

19 Açıklamalar (Soba Gerekçesi)
SOBALI ASM’ LER ASM İSMİ ASM Yeri (İlçesi) Birim Sayısı Açıklamalar (Soba Gerekçesi)

20 AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI
657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Kamu Personeli Olmayan Toplam 4a 4b 4924 Hemşire Ebe Sağlık Memuru (T. Sağlığı) ATT

21 Sorumlu Hekimlerden Eğitim Almayanlar*
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ PERSONEL DURUMU TSM Sayısı Entegre Hekimi Olmayan Sorumlu Hekimlerden Eğitim Almayanlar* TSM’ lerin Hekim PDC Doluluk Oranı** Uzman Pratisyen il  …….. …….  (%...) % Türkiye Geneli 817 158 18 (%2.2) 91 (%9.4)  % 84 % 115 *Halk sağlığı uzmanları eğitimleri hariç tutulacaktır, istenen veri sayı ve % oran olarak verilecektir. **Aktif çalışan Uzman ve Pratisyen Hekim üzerinden hesaplanacaktır.

22 TSM’ LERDE PERSONEL DURUMU /PDC Doluluk Oranı (%)
Uzman Tabip Tabip Diş Tabibi Lab. Tek. Rönt. Tek Ebe Hemşire Diğer Yrd. Sağ. Pers. Genel İdari Hiz. Şoför *PDC doluluk oranlarına göre hesaplanacaktır. PDC si olmadığı takdirde standart kadro dikkate alınacaktır.

23 ENTEGRE HASTANELERDE HİZMET SUNUMU
İlçe/E2-E3 Yatak Sayısı Yatak Kullanım Oranı (%)* Yatış Yapılan Hasta Oranı (%)** Yemek Hizmeti (+/-) Ağız ve Diş Sağlığı Diyaliz Hizmeti (+/-) Fiili Diş Hekimi Sayısı Muayene Sayısı Tedavi Sayısı Koruyucu Tedavi Sayısı Tarama Yapılan Öğrenci Sayısı Topikal Flor Fissur Sealant *3, 6, 9 aylık veri kullanılacaktır. * (Son 1 yılda gözlem amaçlı ve kısa zamanlı gündüz yatışları dahil tüm hasta yatışları/Hastane yatak sayısı x 365) x 100 **(Son 1 yılda gözlem amaçlı ve kısa zamanlı gündüz yatışları dahil tüm hasta yatışları /Son 1 yılda acil dahil poliklinik sayısı) x 100

24 AH’ DEN ALINAN KİRA* (T.L.) GİDER TAHSİLATI** (T.L.)
ENTEGRE HASTANELERDE AİLE HEKİMLİĞİ ENTEGRE HASTANE AH’ DEN ALINAN KİRA* (T.L.) GİDER TAHSİLATI** (T.L.) GİDER TAHSİLATI ORANI * Kira aylık olarak, hekim başına hesaplanmıştır. **Gider Tahsilatı: Yakıt, Elektrik, Su, Temizlik vb. kapsamaktadır, aylık olarak hesaplanmıştır.

25 SAĞLIK EVLERİ İlçe Adı Sağlık Evi Sayısı
Aktif Personeli Olan Sağlık Evi Sayısı Kendi Binasında Sağlık Evi Sayısı Geçici Binada Sağlık Evi Sayısı Lojmanlı Sağlık Evi Sayısı TOPLAM

26 1. Basamak Başvuru Sayısı ve Oranı* Hekim Dışı Sağlık Personeli
BEYAZ KOD UYGULAMASI 1. Basamak Başvuru Sayısı ve Oranı* Türüne Göre Dağılım Unvana Göre Dağılım Fiziksel Şiddet Sözel Şiddet Hekim Hekim Dışı Sağlık Personeli Diğer İl Türkiye** 1707 (%12) 422 (%25) 1285 (%75) 1296 (% 76) 384 (% 22) 27 (% 2) *İldeki Tüm Beyaz Kod Başvurularının 1. Basamaktakine oranı ** Haziran Ekim 2013 arasındaki veriler kullanılmıştır.

27 BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ
Yıllar Beslenme Dostu Okul Sertifikası Alan Okul Sayısı Özel Okul Devlet Okulu Toplam Okul Sayısı 2010 2011 2012 2013 Toplam

28 ERKEN UYARI SİSTEMİNE BİLDİRİLEN ve TAKİP EDİLEN OLAY
Bu slayt yerine son 1 yılda bu kapsamda ortaya çıkan olayların özetini vermek daha doğru

29 AŞI ORANLARI (%) İL GENELİ TÜRKİYE 96 98 97 İL GENELİ TÜRKİYE 98 96 97
BCG Aşı Oranı DBT-İPA-Hib1 DBT-İPA-Hib3 Hepatit B1 Aşı Oranı Hepatit B3 Aşı Oranı 2011 2012 İL GENELİ TÜRKİYE 96 98 97 KKK Aşı Oranı KPA3 Gebe Td-2 Aşı Oranı Hepatit A Su Çiçeği Aşı Oranı 2011 2012 2013 İL GENELİ TÜRKİYE 98 96 97 57 62 **Veriler ilk 3,6 ve 9 aylık olarak doldurulacaktır. ***Oran hesaplamasında paydada bildirilen hedef nüfus kullanılacaktır.

30 POLİO DIŞI AFP HIZI

31 SITMA LABORATUAR ÇALIŞMALARI ilk 9 ay (Yıl İçinde Alınan ve Çalışılan Aktif, Pasif Kan Sayıları) İLİNİZDE SITMA MÜCADELE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYORSA BU SLAYT DOLDURULACAKTIR.

32 GRUP A OLASI VE KESİN HASTALIK SAYISI

33 AKUT BARSAK ENFEKSİYONU -2013 ilk 9 ay
A-09=  Enfeksiyöz köken varsayılan ishal ve gastroenterit R11= Bulantı ve kusma.  K52= Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit

34 TB TOPLAM OLGU SAYISI ve OLGU HIZI (2005-2012)
Toplam Olgu Sayısı Toplam Olgu Hızı (Yüz binde) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 İl Türkiye 20,5 19,7 18,5 17,4 16,6 15,7 14,7 28.5 28.1 27.9 25.8 24.0 22.5 21.0 19.4 Kaynak: TSİM-VSD-17 Formu

35 HASTA BAŞINA TARANAN TEMASLI SAYISI VE PROFİLAKSİ ORANI (2012)
Toplam Hasta Temaslı Muayenesi Hasta Başına Temaslı Muayenesi İlaçlı Korumaya Alınan Hasta Başına İlaçlı Koruma İl Toplamı Türkiye Geneli 14.691 7.1 20.903 1.4 Kaynak: TSİM-VSD-17 Formu

36 TSM VEREM BİRİMİ (VSD) ÇALIŞMALARI (2012)
Yapılan Muayene Temaslı Muayenesi Radyolojik Muayene Direkt Mikroskopi Lab. Gönderilen İlaçlı Korumaya Alınan DGT İle Tedavi Başlanan Toplam Hasta İl Türkiye 104912 75316 119796 20903 15553 15711 Kaynak: TSİM-VSD-17 Formu

37 HEDEFE ULAŞMA DURUMU (2011-2012)
Hasta Başına Temaslı Muayene2012 Akciğer TB’ de Yayma (%) Akciğer TB’ de Kültür (%) Kültür (+) Akciğer TB’ de İDT (%) Yeni Yayma (+) AC TB’ de Tedavi Başarısı 2011 Hastaları (%) Toplam Tedavi Başarısı 2011 Hastaları (%) Yeni Yayma (+) AC TB’ de Tedavi Terk Oranları 2011 Hastaları (%) Toplam Tedavi Terk Oranı 2011 Hastaları (%) Tedavi Sonunda DGT Oranı 2011 Hastaları (%) Hedef ≥4 ≥90 ≥85 <3 ≥95 İl 5 91 88 84 Türkiye 7.1 92.8 81.3 83.7 90.8 89.4 2.5 2.7 98.9 Not: Hedefe ulaşılamayan rakamların bölmesi sarıya boyanacaktır. Hedefe Ulaşılan Hedefe ulaşılamayan

38 TB HASTALARINDA TEDAVİ SONUÇLARI (2011)
TEDAVİ SONUCU Toplam Hasta Tedavi Başarısı Tedaviyi Terk Tedavi Başarısızlığı Ölüm Tedavisi Devam Eden Sayı Oran İl % Türkiye 13775 %89.4 417 %2.7 85 %0.6 474 %3.1 639 %4.1 15390

39 DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ (DGT)
TEDAVİDEKİ TB HASTA SAYISI DGT UYGULANAN DGT UYGULANMAYAN DGT GÖZETMENİ İLE İLGİLİ BİLGİLER TOPLAM DGT UYGULAMA ORANI HASTA SAYISI ORANI SAĞLIK PERSONELİ SAĞLIK PERSONELİ ORANI SAĞLIK PERSONELİ DIŞI SAĞLIK PERSONELİ DIŞI ORANI SAĞLIK KURULUŞUNDA DGT UYGULANAN HASTA SAYISI EVDE / İŞYERİNDE DGT UYGULANAN HASTA SAYISI EV HALKI DİĞER İl % Türkiye 9382  9239   %98  143 %1.5 7354  417  %84 1437   105 %16  %100

40 Tam İzlenen Bebek Sayısı Tam İzlenen Bebek Oranı
BEBEK İZLEM GÖSTERGELERİ ( ) Hedef Nüfus Tam İzlenen Bebek Sayısı Tam İzlenen Bebek Oranı 2012 2013* 2012** 2013 Merkez % İlçeler İl Geneli Türkiye %54,4 %65,4 2012 tüm yıl, 2013 KDS’ den alınan ilk 9 aylık verilerdir. * 2012 yılı hedef nüfusunun ¾ üdür. ** Tam izlenen bebek oranı 2012 yılı 2. yarısı itibariyle alınmakta olup, KDS’ de yer alan 2012 yılı Ağustos-Aralık ayları verisidir.

41 ÇOCUK SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ* (2012-2013)
Bebek Demir Profilaksi Oranı (%) D-Vit Profilaksi Oranı NTP Taraması Yapılan Bebek Oranı (%) İşitme Taraması Yapılan Bebek Oranı (%) GKD Taraması Yapılan Bebek Oranı (%) 2012 2013 Merkez İlçeler İl Geneli Türkiye 80,7 75,6 100 89,4 98,5 97,1 84,8 88,4 Not:2012 tüm yıl, 2013; hedef nüfus 12 ye bölünüp 9 la çarpılarak 9 ay verileri olacaktır. *2012 tüm yıl, 2013 ilk 9 ay verileridir.

42 YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMI HASTA SAYILARI*
*2013 İlk 9 ay verileridir.

43 EVLİLİK ÖNCESİ TALASEMİ TARAMA ORANLARI* (%)
*41 ilde sürdürülmektedir

44 BEBEK DOSTU AİLE HEKİMLERİ

45 YILLARA GÖRE BEBEK ÖLÜM HIZI (2007-2013)
Bin Canlı Doğumda

46 …….. İLİ YILLARA GÖRE BEBEK ÖLÜM HIZI (2007-2013)
Bin Canlı Doğumda

47 MİSAFİR ANNE UYGULAMASI*
Davet Edilen Gebe Sayısı Daveti Kabul Eden Gebe Sayısı Misafir Edilen Gebe Sayısı Misafir Edilen Gebe Oranı (%)* 2012 2013 2013* İl Türkiye 36.183 26.913 12.77  9.872 5.340 2.661 %41.8  % 26.9 *(Misafir Edilen Gebe Oranı = Misafir Edilen Gebe Sayısı / Daveti Kabul Eden Gebe Sayısı) x 100 TSİM verisi kullanılmaktadır. *2013 yılı ilk 9 aylık verisi

48 Primer Sezaryen Oranı (%)
SEZARYEN ORANLARI Kurumlar Sezaryen Oranı (%) Primer Sezaryen Oranı (%) 2009 2010 2011 2012 2013 İlk 6 Ay Devlet İl Türkiye 39,3 40,2 36,8 35,3 36,0 24,3 22,3 17,6 15,4 15,5 Özel 61,8 63,7 66,6 66,2 67,7 40,8 36,3 38,3 37,3 38,2 Üniversite 63,2 65,2 65,9 62,6 62,8 42,6 38,4 37,4 33,6 32,4

49 Hastane Doğum Oranı* (%) Primer Sezaryen Oranı*** (%)
HASTANE DOĞUMLARI ve SEZARYEN DEĞERLERİ Hastane Doğum Oranı* (%) Sezaryen Oranı **(%) Primer Sezaryen Oranı*** (%) İl Türkiye 2009 89,4 42,7 27,2 2010 91,6 45,5 25,7 2011 93,7 46,6 24,9 2012 96,8 48,0 24,6 2013 İlk 6 Ay 98,3 50,3 25,8 *Hastane doğum verileri illerden aylık gönderilen formlardan hesaplanmaktadır. *Hastane doğum verileri illerden aylık gönderilen formlardan hesaplanmaktadır. **Sezaryen Oranı: (Toplam Sezaryen Sayısı/Toplam Doğum Sayısı)x100 ***Primer Sezaryen Oranı: (Primer sezaryen Sayısı/Toplam Doğum Sayısı)x100

50 GEBE ve LOHUSA İZLEM DURUMU*
İl Türkiye İzlem Haftasına Uygun Gebe İzlem Oranı (%) 2012  90,8 2012 İlk 6 Ay - 2013 İlk 6 Ay  99 İzlem Haftasına Uygun Lohusa İzlem Oranı (%)  54,8 İlk 24 Saat İzlem Oranı= % İlk 24 Saat İzlem Oranı= % 50 2-42. gün İzlem Oranı= % 2-42. gün İzlem Oranı= % 59 *Hastane doğum verileri illerden aylık gönderilen formlardan hesaplanmaktadır. *Veriler KDS raporlarından elde edilmektedir verisi AHBS raporudur

51 Gebe Demir Destek Oranı (%) Gebe D Vitamini Destek Oranı (%)
GEBELERE NUTRİSYONEL DESTEK ORANLARI* İl Türkiye Gebe Demir Destek Oranı (%) 2012 92,0  2013 İlk 6 Ay  80,2 Gebe D Vitamini Destek Oranı (%) 44,5 56,4 *Veriler KDS raporlarından elde edilmektedir.

52 ANNE ÖLÜMLERİ İL TÜRKİYE 1.308.438 241 121 1.284.772 210 92 1.266.785
2009 Hedef Nüfus Toplam Anne Ölüm Sayısı 241 Önlenebilir Anne Ölüm Sayısı 121 2010 210 92 2011 198 69 2012* 194 64 2013 * 207 40 *2012 yılı verileri kapanan 164 dosya üzerindendir. 1 Antalya dosyasının otopsi sonucu beklenmektedir. **2013 yılı verileri Ocak-Ekim dönemi kapanan 122 dosya üzerindendir. 2 Antalya dosyasının otopsi sonucu beklenmektedir 2012 ve 2013 yılları hedef nüfuslarında TUİK verileri kullanılmaktadır.

53 Anne Ölüm Sayıları *2013 yılı ilk… ay

54 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ
Toplam TSM Sayısı Yetkilendirilmiş Birimi Olan TSM Sayısı Yetki İçin Başvuru Yapan TSM Sayısı Toplam TSM Kadrolu Hekim Sayısı* * Halk Sağlığı Müdürlüğü ve TSM kadrosunda bulunan personel

55 TSM’ LERDE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
İşyeri Hekimliği Sertifikası Olan Toplam Hekim Sayısı Aktif Çalışan İşyeri Hekimi Sayısı Sertifikalandırılmak Üzere Eğitime Gönderilen Hekim Sayısı

56 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İş Güvenliği Uzmanı Olabilecek Nitelikteki Personel Sayısı* Aktif Çalışan İş Güvenliği Uzmanı Sayısı Sertifikalandırılmak Üzere Eğitime Gönderilen Uzman Sayısı * Halk Sağlığı Müdürlüğü ve TSM kadrosunda bulunan personel

57 SU KONTROL İZLEMLERİ* (10.2012 - 10.2013)
Yerleşim Yeri Alınması Gereken Kontrol İzlemesi Numune Sayısı Alınan Kontrol İzlemesi Kontrol İzlemesi Uygun Kontrol İzlemesi Uygunsuz Kontrol İzlemesi Uygunsuzluk Oranı (%) İl Merkezi İlçe İl Toplam *Son 1 yıla ait işlemler yer almaktadır

58 SU DENETİM İZLEMLERİ* (10.2012 -10.2013)
Yerleşim Yeri Alınması Gereken Denetim İzlemesi Numune Sayısı Alınan Denetim İzlemesi Denetim İzlemesi Uygun Denetim İzlemesi Uygunsuz Denetim İzlemesi Uygunsuzluk Oranı (%) İl Merkezi İlçe İl Toplamı *Son 1 yıla ait işlemler yer almaktadır

59 Bakiye Klor Yetersizlik Oranı %
BAKİYE KLOR İZLEMLERİ* ( ) Yerleşim Yeri Toplam Yeterli Yetersiz Bakiye Klor Yetersizlik Oranı % İl Merkezi İlçe İl Toplamı *Son 1 yıla ait işlemler yer almaktadır

60 SU DEPOSU DURUMU Merdiven Bulunma Oranı (%)
Yerleşim Yeri Nüfus Toplam Depo Koruma Alanı Yetersizliği (%) Havalandırma Yetersizliği (%) Su İle Temas Uygunsuzluğu (%) Kapı Pencere Güvensizliği (%) Merdiven Bulunma Oranı (%) Klor Cihaz Olmama Oranı (%) İl Merkezi İlçe İl Toplamı

61 BEYAZ BAYRAK PROJESİ* Yerleşim Yeri İlköğretim Okulu (İÖO) Sayısı
(MEB) Beyaz Bayrak Alan İÖO Sayısı (MEB) Lise Sayısı Beyaz Bayrak Alan Lise Sayısı Özel Okul Sayısı Beyaz Bayrak Alan Özel Okul Sayısı İl Merkezi İlçe İl Toplamı *Son 1 yıla ait işlemler yer almaktadır

62 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ ALAN İŞYERLERİ
Yerleşim Yeri Adı İşyeri Sayısı Denetlenen İşyeri Sayısı Uygun Olmayan İşyeri Sayısı Uygun Değil İse Yapılan İşlem Uyarı İdari Para Cezası Kapatma İl Merkezi İlçe İl Toplamı *Son 1 yıla ait işlemler yer almaktadır

63 İL GENELİ SU DEPOLARI DURUMU

64 İÇME VE KULLANMA SUYU KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZ SAYISI

65 Kaynak Suyu, İçme Suyu, Doğal Mineralli Su, Yüzme Suyu, Kaplıca Suyu, Havuz Suyu ve Diğer Sular Mikrobiyolojik Analiz Sayısı

66 Kaynak Suyu, İçme Suyu, Doğal Mineralli Su, Yüzme Suyu, Kaplıca Suyu, Havuz Suyu ve Diğer Sular Kimyasal Analiz Sayısı Kaynak Suyu İçme Suyu Doğal Mineralli Su Yüzme Suyu

67 HSL KLİNİK ANALİZ SAYISI
Mikrobiyoloji Biyokimya

68 HSL KRİTİK PERSONEL DURUMU

69 HSL BİNA DURUMU Bina Yeterliliği E/H Bakım Onarım İhtiyacı Açıklama
YETERSİZ

70 HALK SAĞLIĞI LABORATUARI TARAFINDAN VERİLEN / ALINAN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

71 ASM’ LERDE LABORATUAR HİZMETİ SUNUM YÖNTEMİ

72 RUTİN TÜTÜN DENETİMLERİ (2013 - İlk 9 Ay)

73 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ VERİLERİ* (2012-2013)

74 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ VERİLERİ (2013)

75 KANSER KAYITÇILIĞI Beklenilen kanser olgu sayısı: İlin hesaplanan yıl için TUİK nüfusu x 222 / formülünden hesaplanır. Bildirilen kanser olgu sayısı: Hesaplanan yıl için Kanser Daire Başkanlığına gönderilen olgu sayısı Yüzdesi:Bildirilen kanser olgu sayısı / Beklenilen kanser olgu sayısı x 100 formülünden hesaplanır.

76 KANSER TARAMALARI KETEM tarafından belirtilen yıl içinde yapılan tarama sayıları

77 KANSER TARAMA ORANLARI (Hedef Nüfusa Göre)
Her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Meme kanseri taramaları için yaş kadın nüfusu hedef nüfustur. Bu nüfusun yarısı yıllık hedef nüfus olarak alınacak. Serviks kanseri taramaları için yaş kadın nüfusu hedef nüfustur. Bu nüfusun beşte biri (1/5 ) yıllık hedef nüfus olarak alınacak. Kolorektal kanser taramaları için yaş kadın ve erkek nüfusu hedef nüfustur. Bu nüfusun yarısı yıllık hedef nüfus olarak alınacak. Meme kanseri taramaları için KETEM’ de çekilen mamografi sayısı Meme kanseri taramaları için KETEM dışında çekilen mamografi sayısı Serviks kanseri taramaları için KETEM’ de alınan pap-smear sayısı Serviks kanseri taramaları için KETEM dışında alınan pap-smear sayısı Kolorektal kanser taramaları için KETEM’ de alınan GGT (Gaitada gizli kan ) sayısı Kolorektal kanser taramaları için KETEM dışında alınan GGT (Gaitada gizli kan ) sayısı Formüller: KETEM meme kanseri tarama oranı: d/a x 100 KETEM dışı meme kanseri tarama oranı: e/a x 100 KETEM serviks kanseri tarama oranı: f/b x 100 KETEM dışı serviks kanseri tarama oranı: g/b x 100 KETEM kolorektal kanser tarama oranı: h/c x 100 KETEM dışı kolorektal kanser tarama oranı: i/c x 100

78 e- Günlük Çekilen Mamografi Sayısı
KETEM a- KETEM’ in Konumu b- Protokol Var mı? c- Mamografi Cihazı d- CR Var mı? e- Günlük Çekilen Mamografi Sayısı Personel Durumu Doktor Hemşire Ebe Röntgen Teknisyeni a. KETEM’in konumu: Bulunduğu yer, hastane içinde, TSM için de, bağımsız binada vb. b. Protokol var mı: Hastane ile protokol yapıldı mı, yapıldı ise hangi hastane ile yapıldı. c. Mamografi cihazı : Cihazın özellikleri yılı, digital-konvansiyonel, hastana ile ortak kullanılıyor veya sadece KETEM’in vb. d. Mamografi cihazının CR’ı var mı belirtilecek. e. Mamografi cihazında günlük yapılan çekim sayısı yazılacak f. KETEM’ de aktif olarak çalışan personel belirtilecek

79 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ
İlçe/ Hastane TRSM Adı Tescil Tarihi Kayıtlı Hasta Sayısı Personel Sayısı Eğitim Almamış Personel Sayısı RS Formlarıyla Takip Edilen Hasta Sayısı (2013)

80 TRSM ÇALIŞMALARI (2013) *Bir önceki aya kadarki veriler bulunacaktır.
Not: TRSM mevcut ise doldurulacaktır.

81 TEDBİR KARARI VERİLİP TAKİBİ YAPILAN KİŞİ SAYISI (2013)
Not: Bir önceki aya kadarki veriler bulunacaktır. .

82 İL İNTİHAR GİRİŞİM SAYILARI
İLDEKİ TOPLAM KRİZE MÜDAHALE BİRİMİ SAYISI (VARSA) İNTİHAR KAYITLARININ DÜZENLİ OLARAK GİRİLDİĞİ HASTANE SAYISI İLDEKİ TOPLAM HASTANE SAYISI (KAMU VE ÖZEL HASTANELER) 2012 YILI İNTİHAR GİRİŞİMİ VERİLERİ KADIN: ERKEK:

83 HASTANELERE BAŞVURAN İNTİHAR GİRİŞİMİ SAYISI (2013)
NOT: Bir önceki aya kadarki veriler bulunacaktır.

84 AHBS ‘ YE KAYDEDİLEN BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) VERİLERİ
(%) Türkiye BKİ TESPİT ORANI: (Aile Hekimleri Tarafından Beden Kitle İndeksi Kaydedilenlerin Sayısı / Yıl Ortası İl Nüfusu) X 100 OBEZ KİŞİ ORANI (5-18 YAŞ): (BKİ Değerleri DSÖ Standartlarına Göre 97. Persentil Üzeri Obez Olanların Sayısı / 5-18 Yaş İl Nüfusu) X 100 (Kayıtlar Üzerinden Hesaplanmıştır) 8,2 OBEZ KİŞİ ORANI (19 YAŞ ÜSTÜ): (BKİ ≥30 Olanların Sayısı (19 Yaş ve Üzeri) / 19 Yaş Üzeri İl Nüfusu) x 100 30,3

85 MORBİD OBEZ HASTA VERİLERİNİN DAĞILIMI
(%) Türkiye (%) MORBİD OBEZ KİŞİ ORANI*: (BKİ ≥40 Olanların Sayısı (19 Yaş ve Üzeri) / Yıl Ortası İl Nüfusu) x 100 2,9 Tespit Edilen Yatağa Bağımlı Morbid Obez Sayısı Toplam Takip Edilen Morbid Obez Sayısı *Kayıtlar üzerinden hesaplanmıştır.)

86 SAĞLIKLI BESLENME ve OBEZİTE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ
İLDEKİ TSM SAYISI OBEZİTE DANIŞMANLIĞI OLAN TSM SAYISI DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KİŞİ SAYISI

87 OBEZİTE, BESLENME ve FİZİKSEL AKTİVİTE KONULARINDA VERİLEN SEMİNER LER
YETİŞKİN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI SAĞLIK PERSONELİ SAYISI HEDEFE ULAŞMA ORANI* *(Toplam Eğitim Verilen Kişi Sayısı / Yıl Ortası İl Nüfusu) X 1000

88 GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE ÖZEL İDARE 10 9 5 6 1 4 3
BÜTÇE GENEL DURUMU* Gerçekleşme %...... Gerçekleşme %...... Gerçekleşme %...... GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE ÖZEL İDARE Toplam Bütçesi 10 9 5 Harcanan 6 1 Kalan 4 3 *……………….. tarihi itibariyle "e-bütçe" ve "TDMS" verileridir

89 HİZMET ALIM YOLU İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DURUMU GÜVENLİK PERSONELİ
GENEL BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ GENEL BÜTÇE DURUMU EKONOMİK SINIFLANDIRMA TOPLAM BÜTÇE GÖNDERİLEN HARCAMA HARCAMA ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 06.1 MAMUL MAL ALIM GİDERLERİ 06.7 İNŞAAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ HİZMET ALIM YOLU İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DURUMU ÜNVANI SAYISI GÜVENLİK PERSONELİ TEMİZLİK PERSONELİ BİLGİ İŞLEM PERSONELİ DİĞER PERSONEL TOPLAM TAŞIT DURUMU TEMİN EDİLME ŞEKLİ BİNEK DİĞER RESMİ ARAÇ KİRALIK ARAÇ

90 Borç Ödeme Sonrası Banka Durumu Gelir/Gider Ayrıntı Raporu
DÖNER SERMAYE DEĞERLENDİRMESİ* Mali Durum Özet Raporu BÜTÇE DURUMU 2013 Yılı Bütçesi Toplam Gider Kalan BANKA DURUMU Banka Mevcudu Toplam Borç Borç Ödeme Sonrası Banka Durumu Gelir/Gider Ayrıntı Raporu GİDER DETAYI GELİR DETAYI Bütçe Kalemi Toplam Bütçesi Gider Gerçekleşme Gerç.Oranı (%) Gelir Gerçekleşme Gerç.Oranı (%) Yatırım Giderleri Global Bütçe Geliri (Kurumdan gön. öd.) Tıbbi Malz ve İlaç Gid. Aile Hekimliği Lab. Gelirleri Hİzmet Alım Giderleri İşyeri Hekimliği Gelirleri Personel Giderleri Kira Gelirleri Kanuni Yükümlülükler Diğer Gelirler** İşletme Giderleri (Elektrik, su, Yakacak vb.) İadeler, iskontolar (-) Gider Denge Payı (Yedek Ödenek) Toplam *………………….. tarihi itibariyle Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) ve Analitik Bütçe Programı verileridir. **Faiz, muayene, ölçüm, kontrol ve denetim, bedelsiz mal devri, eğitim hizmeti, boş bulunan aile hekimliği yardımları, ayaktan hasta laboratuvar ve görüntüleme gelirleri vb.

91 İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN MİKTARLARI
İhale Yöntemi İle Toplam Harcama Doğrudan Temin Yöntemi İle Toplam Harcama Genel Bütçe Döner Sermaye Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım Toplam * İhale yönetimi ile yapılan alımlarda Sözleşmesi imzalanan, Doğrudan temin alımlarında ise ödemesi tamamlanmış alımlar yazılacaktır.

92 AİLE HEKİMİ AİLE VE SAĞLIĞI ELEMANI MAAŞ VERİLERİ
Unvanı Kayıtlı Kişi Sayısı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Ücreti Gezici Sağlık Hizmeti Verilen Kişi Aile Sağlığı Merkezi Gideri Entegre Hizmeti Veriyor mu? Toplam Ele Geçen Tutar * Aile Hekimi Uzmanı (Ortalama ) Evet/Hayır Aile Hekimi (Ortalama) Meslekî yüksek öğrenim mezunu Kayıtlı Kişi Sayısı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Ücreti Entegre Hizmeti Veriyor mu? Toplam Ele Geçen Tutar * Aile Sağlığı Elamanı (Ortalama) Evet/Hayır Bu Alana Gezici Hizmet Ve Aile Sağlığı Merkezi Giderleri Dahil Edilmeden Bordrodaki Ele Geçen Net Tutar Yazılacaktır. Lise mezunu Kayıtlı Kişi Sayısı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Ücreti Entegre Hizmeti Veriyor mu? Toplam Ele Geçen Tutar * Aile Sağlığı Elamanı (Ortalama) Evet/Hayır *Gezici Hizmet ve Aile Sağlığı Merkezi Giderleri Dahil Edilmemiştir.

93 MAAŞ VE EK ÖDEME VERİLERİ Toplam Ele Geçen (Ort.) (Maaş+Sabit+Perf.)
Unvanı Maaş Sabit Ek Ödeme Performans Ek Ödeme Toplam Ele Geçen (Ort.) (Maaş+Sabit+Perf.) En Yüksek En Düşük Müdür Yardımcısı Uzman Tabip Tabip Tabip Dışı Şube Müdürü TSM Sorumlusu Halk Sağ.Uzm. TSM Personeli Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu Halk Sağlığı Lab. Entegre İlçe Has. Başhekimi Entegre İlçe Has. Hastane Müd. Uzman Tabip ve TUT'a göre Uzman Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri Ebe/Hemşire Biyolog Mühendis Tekniker/Teknisyen Not: Kesinleşmiş güncel veriler esas alınacak olup, bir unvanda birden fazla çalışan olması halinde ortalama tutarlar üzerinden hesaplanacak ve kuruşsuz olarak yazılacaktır. Tabloda unvanı bulunmayan alanlar boş geçilecektir.

94 AİLE HEKİMLİĞİ KİRA BİLGİLERİ
Aile Hekimliği Birim Sayısı Kira Sözleşmesi İmzalayan Aile Hekimi Sayı Oran % Kira Ödemesi Yapmayan Aile Hekimi Taşınmaz Kira Bedeli En Düşük En Yüksek Ortalama Tahsil Edilen (Kümülatif) Taşınmaz Kira Bedeli Taşınır Kira Bedeli Kira Alınamama Nedenleri A- B- C- *

95 2014 YILI YATIRIM TEKLİFLERİ
Proje Yeri (İlçesi) Yaklaşık Maliyeti Açıklamalar Halk Sağlığı Müdürlüğü TSM ASM TSM+ASM* Entegre Hastane Halk Sağlığı Lab. Sağlık Evi Diğer** Toplam *TSM ve ASM’ nin aynı binada olması durumunda doldurulacaktır. **VSB, Aşı Deposu vs. diğer birimler eklenecektir. Gereğinde ilave satır ekleyiniz.

96 1. BASAMAK MEVCUT YATIRIMLARI
Proje Yatırımdaki Tesis Sayısı İhale Aşamasındaki Tesis Sayısı İnşaat Halindeki Tesis Sayısı Arsa Aşamasındaki Tesis Sayısı Fiziki Gerçekleşmesi Tamamlanan Sayısı Halk Sağlığı Müdürlüğü TSM ASM TSM+ASM* Entegre Hastane Halk Sağlığı Lab. Sağlık Evi Diğer** *TSM ve ASM’ nin aynı binada olması durumunda doldurulacaktır. **VSB, Aşı Deposu vs. diğer birimler eklenecektir. Gereğinde ilave satır ekleyiniz.

97 İhale Aşamasında Olanlar Engelli Düzenlemeleri
BAKIM ve ONARIMLAR Proje 2012 2013 İhale Aşamasında Olanlar Engelli Düzenlemeleri Halk Sağlığı Müdürlüğü TSM ASM TSM+ASM* Entegre Hastane Halk Sağlığı Lab. Sağlık Evi Diğer** *TSM ve ASM’ nin aynı binada olması durumunda doldurulacaktır. **VSB, Aşı Deposu vs. diğer birimler eklenecektir. Gereğinde ilave satır ekleyiniz.

98 AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ TARİHİ GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ ALAN NÜFUS
İL NÜFUSU (KDS) İL NÜFUSU (TUİK) TÜİK KDS FARKI AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞ TARİHİ GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ ALAN NÜFUS TSM SAYISI ASM SAYISI AHB SAYISI SAĞLIK EVİ SAYISI AÇIK SAĞLIK EVİ SAYISI AKTİF SAĞLIK EVİ SAYISI AHB BAŞINA DÜŞEN NÜFUS ASM BAŞINA DÜŞEN AHB SAYISI DİĞER BİRİMLER: VSD KETEM ENTEGRE HASTANE ÇİM TRSM (DİĞER) TABLO EKLENECEK

99 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
1. 2. 3.

100 SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

101 Arz Ederiz


"HALK SAĞLIĞI İL DEĞERLENDİRMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları