Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal."— Sunum transkripti:

1 PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal

2 Prematüre 37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere prematüre denir. Tüm bebeklerin % 12 ye yakını prematüre doğar. Prematüre doğum sıklığı giderek artmaktadır. (çoğul gebelikler nedeniyle) 1 yaş altında önemli bir mortalite nedenidir. Yaşama sınırı: 23 hafta Riskli grup: <32 hafta En riskli grup: <30 hafta

3

4 Prematüre bebeklerin çoğunluğu aynı zamanda düşük doğum ağırlıklıdır.
< 2500 gr.

5 Risk Faktörleri Sosyoekonomik faktörler Enfeksiyon Çoğul gebelik (X6)
Düşük ekonomik durum Adölesan gebelik Tek ebeveyn Sigara ve diğer madde bağımlılıkları Enfeksiyon Bakteriyel vajinosis (2. Trimesterda % 40) Üriner enfeksiyon Pyelonefrit Çoğul gebelik (X6) Uterus anomalileri

6 Prematürite etyolojisi
Bazı sebepler direkt prematüriteye neden olurken, bazı durumlarda da anne ya da bebek açısından prematüre doğum yaptırılmak zorunda kalınır. Demografik nedenler: Anne yaşı <18 ya da > 35 yaş Irk Düşük sosyoekonomik seviye Evli olmamak Düşük eğitim seviyesi

7 Prematürite etyolojisi
Maternal Faktörler: Preeklampsi Kronik hastalıklar: kalp hast, böbrek yetmezliği Enfeksiyonlar: korioamnionit, bakteriyel vajinosis (2. Trimesterda % 40), üriner enfeksiyon, pyelonefrit Sigara ve diğer madde bağımlılıkları Uterus anomalileri Servikal yetmezlik Preterm doğum öyküsü

8 Prematürite etyolojisi
Şimdiki öykü: Multiple gebelik İyi kilo almamak Gebelik aralığının kısa olması Hipotansiyon, hipertansiyon İntrauterin enfeksiyon 1., 2. Trimester kanamaları Plasenta problemleri (yetmezlik, plasenta previa) Hiperemesis Oligohidramnioz- polihidramnioz Anemi, Kan uyuşmazlığı Servikal yetmezlik Konjenital fetal anomali, diğer fetal sorunlar PROM

9 Prematüre özellikleri
Verniks kazeosa yok- azalmış Deri altı yağ dokusu azalmış Cilt buruşuk ve şeffaf görünümde, damarlar belirgin Lanugo kılları bol Ayak tabanı çizgileri yok Tırnaklar yumuşak ve parmak uçlarını geçmez Kulak kıkırdakları oluşmamış, yumuşak

10 Prematüre özellikleri
Baş vücuda oranla büyük ‘prematüre megasefalisi’ Diyafragmatik solunum, dispneye meyil İnterkostal kaslar iyi gelişmemiş Göğüs kafesi küçük Alveoller iyi gelişmemiş Negatif intratorasik basınç oluşturulamaz

11 Prematüre özellikleri
Yenidoğandaki fizyolojik hipertoni yerine hipotoni Yenidoğanın normal reflekslerinin yokluğu Ekstremitelerde kaba tremorlar Yenidoğandaki hormonal işaretlerin olmayışı Az gelişmiş genitalia (İnmemiş testis, labia major az gelişmiş)

12 Prematüre özellikleri
Femur distal epifizinin gelişmemesi Fizyolojik sarılık daha uzun: karaciğerdeki bilirubin konjugasyon enzimlerinin eksikliği nedeniyle Kern ikterus riski daha fazla Hipoglisemi, hipoproteinemi, hipoprotrombinemiye eğilim: karaciğer immatüritesi nedeniyle Faktör II, V, VII, X düşük seviyede Kanamaya artmış eğilim

13 Prematüre özellikleri
Böbrekler immmatürdür.Glomerül ve nefronlar terme kadar gelişmeye devam eder. 37.haftadan önce glomerüler filtrasyon hızı ve tübüler fonksiyonlar azalmıştır. İdrarı konsantre edebilir ama osmotik diürez sınırlıdır. Üre klerensi, Cl, K, P düşüktür. Enfeksiyon, kusma, diarede hızla asidoz veya alkaloz gelişir.

14 Prematüre özellikleri
Periyodik solunum %30-40 gözlenir. Isı değişikliklerine uyumları yetersizdir. Nöromüsküler sistem iyi gelişmemiştir. Yutma fonksiyonu 34 haftanın altında tam değildir. Aspirasyon sık görülür. Doğum travmalarına hassasiyetleri daha fazladır.

15 Prematüre özellikleri
İmmünolojik defektleri vardır. Enfeksiyonlara yatkınlık fazladır. Bakteriostatik ve bakterisidal aktivite az Lökositlerin fagositozu yetersiz Son trimesterda plasentadan geçecek olan immünglobulin G yok ya da az Antikor sentez kapasiteleri az.

16 Gebelik yaşının belirlenmesi
SAT ne göre Ultrasonografik olarak Fizik muayene ile (Dubowitz- Ballard skorlaması) Fiziksel ve nöromüsküler özellikler puanlanır. Aldığı puana göre tablodan gebelik haftası bulunur.

17

18 Fiziksel özellikler Cilt Lanugo Plantar çizgilenme Meme Göz- kulak
Genitalia

19 T. Puan Gestasyonel yaş, hafta -10 20 -5 22 24 5 26 10 28 15 30 32 25
24 5 26 10 28 15 30 32 25 34 36 35 38 40 45 42 50 44 Physical Maturity

20 Vücut ağırlığı ve gebelik yaşına göre;
SGA ( small for gestational age) AGA (appropiate for gestational age) LGA ( large for gestational age) En iyi prognoz AGA olanlardadır.

21 Tedavi En önemlisi preterm doğumların önlenmesidir.
Antenatal kortikosteroid tedavisi Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedavi şarttır.

22 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı
Nötral termal ortam Oksijen tüketiminin minimum olduğu ve bebeğin en iyi ağırlık kazandığı ısıdır. Abdominal ciltte 36.2 C Rektal 37 C 1800 gr. altında inkübatör ya da radiant ısıtıcıda tutulmalıdır. Hipotermi, apne, asidoz ve hipoglisemiye neden olur. Hipertermi, taşipne, taşikardi ve irritabiliteye neden olur.

23 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı
Monitörizasyon (ısı, nabız, KB, Solunum, oksijenasyon) Vücut ağırlığı, Boy, BÇ izlemi yapılır. Oksijenasyonu sağlanır. Hava yolları açık olmalı Vital bulguları gözlenmeli Gerekirse solunum desteği sağlanmalı PaO2<50 mmHg ise oksijen verilir. O2 saturasyonu izlemi yapılır. (Siyanoz hipokseminin işaretidir ama siyanoz olmadan da hipoksemi olabilir )

24 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prematüre Bebeğin Bakımı
İntravenöz sıvı tedavisi (oral beslenemediği durumlarda) İlaç tedavileri (dopamin, antibiyotik, surfaktan, aminofilin) Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek için K vitamini 1mg. im yapılır.

25 Beslenme 1500 gr. Üzerinde, >34 hafta olan bebekler, apne, siyanoz, taşikardi, takipne, abdominal distansiyon yoksa beslenebilir. Oral veya NG sonda ile beslenebilir. İlk haftada kalori gereksinimi kcal/kg/gün, sonra kcal/kg/gün İlk haftada sıvı gereksinimi cc/kg/gün, sonra cc/kg/gün

26 Prematürenin akut sorunları
İntrakranial kanama ( ilk 3 gün) Enfeksiyon: (yetersiz immün sistem ve invazif girişimler nedeniyle) Anemi Sarılık Respiratuar hastalıklar RDS Pulmoner hemoraji Pnömotoraks Pulmoner interstisyel amfizem

27 Prematürenin akut sorunları
Kardiyovasküler sistem Şok, hipotansiyon Patent duktus arteriosus Termoregülasyon bozukluğu (hipotermi) Metabolik bozukluklar Hipoglisemi-hiperglisemi Hipokalsemi Hipernatremi Hiperkalemi Aşırı insensible sıvı kaybı Ca, P yetersizliği nedeniyle metabolik kemik hastalığı

28 Prematürenin akut sorunları
Beslenme Beslenme intoleransı Nekrotizan enterokolit Total parenteral nutrisyon komplikasyonları (hepatik yetmezlik, kolestaz)

29 Prematürite Komplikasyonları
Nazokomial enfeksiyonlar Stafilokok Gram (-) bakteriler Kandida SSS e ait komplikasyonlar Posthemorajik hidrosefali Periventriküler lökomalazi Serebral palsi Konvülzyon Mental retardasyon, öğrenme bozuklukları

30 Prematürite Komplikasyonları
Bronkopulmoner displazi Apne Görme sorunları Prematürite retinopatisi (ROP) Myopati (% 30) Şaşılık Sensorinöral işitme kaybı

31 Eve gidiş Ciddi medikal sorunlar düzelmiş olmalı
Açık yatakta vücut ısısını sağlayabilmeli Tam beslenmeyi başarabilmeli Apne ve bradikardi olmamalı Gerekli bakım ile tedaviler için aile eğitimi verilmiş olmalı

32 Prognoz Gebelik haftası >34 hafta İYİ
Doğum ağırlığı> 1500 gr. 1-3 yılda akranlarını yakalarlar.

33 Prognoz sekelsiz sağkalım 23 haftada % 30-50 24-26 haftada % 60-70

34


"PREMATÜRİTE Dr. Esra Önal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları