Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM."— Sunum transkripti:

1 SUNUM

2 HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİNİ BİRLİĞİMİZDE NASIL UYGULARIZ?

3 GİRİŞ: Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı 18 Mart 2011 Cuma günü Üniversite’de yapıldı. Toplantıya Üniversite Rektör Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Vekili, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Merkezi Koordinatörü konuşmacı olarak katıldı.

4 Öğleden sonra da çalışma grupları teşkil edilerek;
Hayat boyu öğrenme kavramı ve kapsamı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin değerlendirilmesi Hayat boyu öğrenmede koordinasyon, işbirliği ve hukuki konular incelenerek raporlar hazırlandı.

5 TESK adına katılması planlanan Genel Sekreter Yardımcısı Nuran SENAR Hanım adına Birlik Başkanımız’ın talimatları ile toplantıya katıldım. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, içinde TESK’in de bulunduğu ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmış, Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve 7 Bakan ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekili’nin imzaları ile kabulüne karar verilmiştir ( ).

6 Belgenin Amacı: Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin hazırlanmasındaki amaç, Türkiye’de toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hayat boyu öğrenme sistemi oluşturmak ve bu sistemi işler ve sürdürülebilir duruma getirmektir.

7 Yapılan gözlem sonucu görülmektedir ki bilim ve teknolojideki gelişmeler 1,5 yılda değişmektedir. Bu gelişim ve değişime uyum sağlamak, sadece okul dönemlerinde öğrenilen bilgilerle mümkün olmadığından kişinin kendini sürekli yenilemesi ancak hayat boyu öğrenme ile mümkün olabilmektedir. Bir doktorun, mühendisin, öğretmenin, iş adamının, esnaf ve sanatkârın, aldığı diploma ve mevcut bilgileri ile mesleklerini devam ettirmeleri artık mümkün görülmemektedir.

8 KİT’ler özelleştirilmekte, çalışanlar açıkta kalmaktadır
KİT’ler özelleştirilmekte, çalışanlar açıkta kalmaktadır. Her bireyin sahip olduğu bilgi ve becerisinin, tüm yaşamının ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmayacağı açıktır. Bu nedenle yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu bir gerçektir.

9 Hayat boyu öğrenme, yalnız meslekle ya da üretimle sınırlı da değildir
Hayat boyu öğrenme, yalnız meslekle ya da üretimle sınırlı da değildir. Ailede, okulda, toplumda yani her yerde hayatının sonuna kadar insanlar bir şeyler öğrenir. Meselâ şeker hastası olan, hastalığı ile ilgili her şeyi öğrenir. Kültürümüzde de olan bir deyim, bu öğrenmeyi özetlemektedir: “Beşikten mezara kadar eğitim.”

10 Nelerin Yapılmasına İhtiyaç Var?
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere hayat boyu öğrenme kapsamında birçok kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları eğitim ve öğretim yapmaktadır.

11 Ancak bu çalışmaların verimli olabilmesi için ilgili tarafların görev ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu ve Yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalar, yapılan çalıştaylarda son şeklini almıştır. Kısa zamanda kanunlaşacağı kanaatini taşımaktayız.

12 Birliğimiz Hayat Boyu Öğrenmede Neler Yapabilir?
Birliğimize bağlı üretim ve hizmet sektöründeki odalarımız kanalı ile esnaf ve sanatkârlarımızın eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeli, bu eğitimi verebilecek uzmanlarla, üniversitelerin ve yüksekokulların yöneticileriyle sözleşmeler yaparak planlı ve programlı bir çalışma ile eğitimlere başlamalıyız.

13 Ülkemizde 4. 863. 000 kişinin okuma-yazma bilmediği ifade edilmektedir
Ülkemizde kişinin okuma-yazma bilmediği ifade edilmektedir. Birliğimizin hizmeti olarak Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa çalışma yaparak, okuma-yazma kursları açarak, toplumdaki saygınlığımızı arttırabiliriz.

14 Eğitim kurumlarının fiziki altyapısı ve eğitici personellerinden faydalanmayı planlayıp (yiyecek içecek hizmetleri, bilgisayar destekli mobilya tasarımı, bilgisayarlı muhasebe vb.) kurslar açılabilir.

15 Yabancı dil eğitimi (İngilizce, Fransızca, Almanca) kurslarını Birliğimizde açabiliriz.
Temel bilgisayar kullanma eğitimi, internet eğitimi verebiliriz. Girişimcilik eğitimine devam edebiliriz. Eğitimlerin finansmanı için odaların ve Birliğimizin eğitim bütçelerinden yararlanma imkânını kullanabiliriz.

16 Hayat Boyu Eğitim Kanunu ve Yönetmelikleri çıktıktan sonra da görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde yeni planlamalar ve çalışmalar yaparak bu projede etkin ve verimli bir yer alabilme için Birliğimizde Hayat Boyu Eğitim Birimi kurabiliriz.

17 153 odamızın sektör bazında ayrım listesini yapmış bulunuyoruz.
Her sektörün ulaşması gerekli çağdaş teknik ve hizmet bilgilerini Birliğimiz web sitesinde yayımlayarak ulaşılmasını sağlamakla birlikte, panel, konferans, seminerler düzenleyerek gelişmelerini temin edebiliriz.

18 Yıllık geliştirme ve uyum kurs planımızı tespit edip, Yönetimimizin onayını aldıktan sonra ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ya da ilgili uzmanlarla çalışmalara başlayarak, örnek çalışmalarla esnaf ve sanatkârlarımıza hayat boyu eğitim ve öğretim konusunda yardımcı olabiliriz.

19 Metin İÇTEM Birlik Eğitim Müdürü
Birliğimizin yönetim kadrosunun ve birimlerimizin yetkililerinin deneyim, bilgi ve birikimlerinin, hayat boyu öğrenme stratejisini en üst düzeyde ve örnek bir çalışma ile yürütebilecek kabiliyette olduğuna olan inancımla Sayın Başkanım ve Eğitim Birimlerimizin üyelerine saygılarımı arz ediyorum. Metin İÇTEM Birlik Eğitim Müdürü

20 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Müdürü: Metin İÇTEM Eğitim Müd. Asistanı: Ahmet Z. GÜNDOĞDU


"SUNUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları