Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

2 Resimdeki ana konu nedir?
İnsanların, çeşitli nedenlerden dolayı bir yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. Çocuklar biz doğduğumuz yerden başka bir yere göç yapıyoruz. Eşyalarımızı yükledik daha iyi bir yere gidiyoruz Resimdeki ana konu nedir? Göç Nedir?

3 İnsanlar neden yaşamları boyunca doğdukları yerlerde yaşamazlarda göç ederler?
İnsanlar, Siyasi, Sosyal Ekonomik ve .Doğal nedenlerden dolayı göç ederler.

4 Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine
DOĞAL NEDENLER DEPREM KURAKLIK VOLKANİZMA TAŞKIN-SEL HEYELAN Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

5 Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine
SOSYAL NEDENLER EĞİTİM SAĞLIK DİN KAN DAVASI MİRAS Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

6 Sizce hangi ekonomik neden ülkemizdeki göçlerin en önemli sebebidir?
EKONOMİK NEDENLER İŞ BULMA DOĞAL KAYNAK TURİZM TİCARET İŞ SAHASI BÜYÜTME Sizce hangi ekonomik neden ülkemizdeki göçlerin en önemli sebebidir? Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

7 Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine
SİYASİ NEDENLER SAVAŞ MÜBADELE İŞGALLER TERÖR DEVRİM Bu nedenlerden dolayı göç eden birilerine tanıyor musunuz?

8 Göçler İÇ GÖÇLER DIŞ GÖÇLER
Göçler bir ülkenin sınırları içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir.Göçler, oluştukları yere göre iki gruba Göçler İÇ GÖÇLER DIŞ GÖÇLER GÖÇ TİPLERİ

9 Ülke sınırları içinde yapılan yer değiştirmelere iç göç denir.
İç göç nedir? Neden köyden kente doğru bir göç çoktur? İç göçte ülkedeki nüfus sayısı değişir mi? Bu göçlerden en çok hangisi olmaktadır?

10 Yukarıdaki düşüncelerden yararlanarak insanların
göç etme istemelerinin sebeplerini söyleyiniz

11 Modern tarımın yapılması ile işçi ihtiyacının azalması
Tarlaların miras yolu ile bölünerek küçülmesi

12 Şehirlerde eğitim imkanının daha iyi olması
Sağlık imkanının şehirlerde daha iyi olması

13 %16 olan diğer nedenlerin arasına hangi sebepleri sayabiliriz?
İç Göçün Nedenlerinin Dağılımı %16 olan diğer nedenlerin arasına hangi sebepleri sayabiliriz? En çok hangi nedenden dolayı göç vardır?

14 İç göçler yapılış şekline göre ikiye ayrılmaktadır.
Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir. Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir Sürekli Göç Mevsimlik Göç Mevsimlik göçü en çok alan yerler nerelerdir? Mevsimlik göç genelde hangi aylarda olur? Sürekli göçler genelde hangi illere yapılmaktadır? Sürekli göçe örnek veriniz?

15 Ben dedemi özlediğim için yazları memlekete giderim
Adamlar yazları tatilde. bizse Adana’da pamuk toplamaktayız Ben dedemi özlediğim için yazları memlekete giderim Ben her yaz Bodrum’daki yazlığıma giderim Ben Marmaris’te turizm sektöründe çalışıyorum Mevsimlik göç genelde hangi amaçlarla yapılmaktadır Burada hangi göç anlatılmıştır?

16 Bu göç verisine göre nerelerde nüfusun düşmesi beklenir?
En az göç veren yer neresidir? En fazla göç alan yer neresidir? Nüfusumuz en çok nerede yaşıyor?

17 Gösterilen resimlere bakarak göçlerin sonuçlarını söylemeye çalışınız
Hızla artan nüfusla birlikte trafik sorunları ortaya çıkmıştır. Fabrikalar, göçten önce yerleşim alanları dışındayken göçle birlikte yerleşim alanları arasında kalmıştır.

18 Hızlı göç, ormanlık alanların tahrip edilmesine ve buralarda yapılaşmaya yol açmıştır
Göçlerle beraber konut yetersizliğinden gece kondular artmış ve konut fiyatları artmıştır.

19 Yerleşmeye uygun olmayan alanlara konutlar yapılmış, yağmur sonrası oluşan sellerde maddi zarar meydana gelmiştir Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür. Yatırımlar dengesiz dağılır

20 Şehirlerde nüfusun hızla artmasına bağlı olarak işsizlik de ortaya çıkmaya başlar
Nüfusun çok olmasına bağlı olarak kalabalık sınıflarda eğitim yapılmak zorunda kalınır.

21 Göç alan şehir neden perişan olmuş olabilir?
Göç edenler neden pişman olmuş olabilir?

22 Genelde Akdeniz Ege ve Marmara bölgesine doğru neden göç vardır?
En fazla göç veren yerler neresidir? Sizin bulunduğunuz yer hangi grupta yer alıyor?

23 Dış göçte ülkedeki nüfus sayısı değişir mi?
Ülkeler arasında meydana gelen göç olayına da Dış Göç denir Dış göç nedir? Dış göçte ülkedeki nüfus sayısı değişir mi?

24 Bir ülkeden başka bir ülkeye çalışma için yapılan göçlerdir
İşçi Göçü Ülkelerin yetişmiş kalifiye elemanlarının (doktor, mühendis,Bilim adamı...vb.) başka ülkelere gitmesine denir Belirli bir zorunluluk olmaksızın kendi istekleri ile başka ülkelere yapılan göçlerdir A Beyin Göçü Dış Göç C Gönüllü Göçler Nüfus değişimi için yapılan göçtür. Ülkemizde Lozan Anlaşması gereği rumlar yunanistana, oradaki Türklerde Türkiye’ye göç etmiştir Savaş, baskı gibi durumlar karşısında başka bir ülkeye geçmek için yapılan zorunlu göçlerdir E İltica D Mübadele Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Türkler hangi dış göçe uğramıştır? İşçi göçüne bir örnek veriniz Alanya’ya yerleşen Almanların göçü bu gruba girer mi?

25 Parçadaki göç hangi sebepten yapılmıştır?
İstanbul’a kırk kilometre uzaklıktaki Terkos (Durusu) köyü ilkokuluna  başladığımda kişiliğimle ilgili ilk şaşkınlığımı yaşamıştım. Sınıf arkadaşlarım beni ismimden çok “Arnavut” diye çağırıyorlardı. Rahmetli anneme yaptığım serzenişlerden aldığım cevap “Sen de onlara macır dersin” şeklinde oluyordu. 650 haneli Terkos köyünün  yerli halkı 1879 Rus savaşı sırasında Balkanlardan bu köye göçen Türklerden oluşuyordu. Parçadaki göç hangi sebepten yapılmıştır? Parçada hangi göçten bahsedilmiştir? Parçada göç edenlere ait hangi kelimeler vardır?

26 En çok hangi ülkeden göç gelmiş
Yurt Dışından Gelen Göçlerin Dağılımı En çok hangi ülkeden göç gelmiş ve sebebi nedir?

27 Göçler bizim sanatımızdan edebiyatımıza kadar bir çok alanda işlenen bir konudur

28 Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimden şehirlere olan göçü etkileyen faktörler arasında gösterilemez? A) Ürün çeşidinin fazlalığı B) Makineli tarımın yaygınlaşması C) Kişi başına düşen tarım arazisinin azalması D) Sulama yetersizliği

29 A) Tarım B) Madencilik C) Turizm D) Yaylacılık
Mevsimlik göçler yılın belirli bir döneminde gerçekleştiğine göre, aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçlerin bir nedeni değildir? A) Tarım B) Madencilik C) Turizm D) Yaylacılık

30 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Ülke içindeki göçlerde nüfus dağılımı değişir, ülkenin nüfus sayısı değişmez Giresun iline fındık toplamak amacı ile yapılan göç sürekli göçe bir örnektir Batı Anadolu Kıyıları göç alan yererimizdendir Kan davası siyasal nedenlerden dolayı gerçekleşen göçün sebeplerindendir Göç edilen şehirlerde ev fiyatları ucuzlamaktadır


"Kazanım 4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları