Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Yunus Emre Araştırması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Yunus Emre Araştırması"— Sunum transkripti:

1 Konu : Yunus Emre Araştırması
Yunus Emre ŞENEL 10-E / 80 Konu : Yunus Emre Araştırması

2

3 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında bulunduysa da, onu ''Bizim Yunus'' yapan ruhi yükselişini Hacı Bektaş Veli′nin kendisini yolladığı Tapduk Emre dergahında yaşamıştır ve dergâha çok hizmetler etmiştir.

4 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.

5 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü de bu bilgiler arasındadır.

6 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Adnan Erzi tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi′nde bulunan 7912 numaralı yazmada şu ifadelere rastlanmaktadır: Vefât-ı Yûnus Emre Müddet-i 'Ömr 82 Sene 720 Bu belgeden anlaşılacağı üzere, Yûnus Emre, H. 648 (M ) yılında doğmuş, 82 yıllık bir dünya hayatından sonra H. 720 (M ?) yılında ölmüştür.

7 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen pek çok mezar ve türbe vardır. Bunlar; Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu;Bursa; Aksaray ili Ortaköy ilçesi'nde; Ünye; Kula'da Emre köyü; Erzurum, Tuzcu(Dutçu) köyü; Isparta'nın Gönen ilçesi; Afyon'un Sandıklı ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Ayrıca Tokat'ın Niksar ilçesinde ve Azerbaycan’da Şeki[2] şehrinde de bulunmaktadır.

8 YUNUS EMRE’NİN HAYATI Ayrıca, mutasavvıf Niyazi Mısri de Yunus Emre'nin mezarının Limni Adası'nda bulunduğunu ifade etmiştir. Mezarı konusundaki tartışma, Karaman ve Eskişehir'deki türbeler üzerine yoğunlaşmışsa da, Hacı Bektaş ile ilgili menkıbe düşünüldüğünde Eskişehir Sarıköydeki türbenin asıl Yunus Emre türbesi olduğu düşünülebilir.

9 FİKRÎ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ
Orta Asya'da Ahmed Yesevi ile başlayan tasavvuf şiiri; yüz yılı aşan bir gelişimden sonra, en üstün seviyesine halk diliyle yazılan tasavvuf edebiyatının en büyük şairi olan Yunus Emre ile ulaşmıştır. Yunus'un duygu ve düşünce âlemini hazırlayan kültürün kaynağında İslam tasavvufu vardır.

10 FİKRÎ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ
İşlediği konularla Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yunus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi. Hece ve aruzla vezinleriyle yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı.

11 FİKRÎ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ
Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı.

12 FİKRÎ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ
Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi; kendinden önce yetişmiş İran şairlerinin, çağdaşlarının yapıtlarında geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş kattı.

13 YUNUS EMRE’NİN ESERLERİ
1.Divan: Bu eserinde şiirleri toplanmıştır. Şiirlerinin kimileri hece, kimiler ise aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bu şiirlerde derin bir Allah, peygamber ve insan sevgisi vardır. Hatta “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” dizesinden de anlaşılacağı üzere Yunus bütün varlık alemine sevgiyle yaklaşmıştır.

14 YUNUS EMRE’NİN ESERLERİ
2.Risaletü'n – Nushiyye: 1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmış, 573 beyitten oluşmakta, Dini, tasavvufi, ahlaki bir kitap, "Öğütler kitabı"

15 YUNUS EMRE’NİN ESERLERİ
* Kayıtlı Bulunan Diğer Eserleri ; * Fatih Nüshası, * Nuruosmaniye Nüshası, * Yahya Efendi Nüshası, * Karaman Nüshası, * Balıkesir Nüshası, * Niyazı Mısri nüshası, * Bursa Nüshası,

16 Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akılem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın güldür beni Gel gör beni aşk neyledi Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Mecnun oluban yürürüm O yari düşte görürüm Uyanıp melfil olurum Gel gör beni aşk neyledi Akar sulayın çağlarım Dertli ciğerim dağlarım Şeyhim anuban ağlarım Gel gör beni aşk neyledi Miskin Yunus biçareyim Baştan ayağa yareyim Dost ilinden avareyim Gel gör beni aşk neyledi

17

18 KAYNAKÇA

19 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Konu : Yunus Emre Araştırması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları