Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA TAKİBİNİN ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA TAKİBİNİN ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 İCRA TAKİBİNİN ESASLARI
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5. HAFTA

2 İCRA HARÇLARI İcra takibinde bulunan kişilerden aşağıdaki harçlar alınır: Başvuru harcı (maktu harç) Peşin harç (%0,5) Tahsil harcı (% 6) Cezaevi harcı (%2)

3 İCRA GİDERLERİ İcra takibiyle ilgili taleplerin yerine getirilmesi için gerekli masrafların başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekir. İcra takiplerinde gündeme gelen masraflar şunlardır: Tebligat giderleri Muhafaza giderleri İlan giderleri Vekalet ücreti

4 TEBLİGAT İcra işlerinde tebligat çok önemlidir.
İcra işlemlerinin tamamlanıp sonuç doğurabilmesi için karşı tarafa tebliğ edilmiş olması gerekir. İlk olarak, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam olunamaz. Tebligat, Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne göre yapılır.

5 TEBLİGAT ŞEKLİ Tebligat işlemleri, PTT ve icra memurları aracılığıyla yapılır. Elden tebligatta mümkündür. Tebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır. Usulüne uygun bir tebligat yapıldıktan sonra, adres değişikliği olursa, muhatabın yeni adresini icra dairesine bildirmesi gerekir. Aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Adresi belirlenemeyen kişilere ilan yoluyla tebligat yapılır. Tebligat ilan tarihinden 7 gün sonra hüküm ifade eder.

6 TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER
Tebligat kural olarak muhatap kişiye bizzat yapılır. Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde, tebligat asile değil, vekile yapılmalıdır. Muhatap adresinde bulunamazsa, tebligat kendisi ile birlikte oturan (18 yaşından büyük ve mümeyyiz) yakınlarına yapılır. Tebligat usulsüz olsa bile muhataba ulaşmakla geçerli sayılır.

7 SÜRELER İcra işlerinde süreler, hak düşürücü süre niteliği taşır.
Sürelerin Hesabı: Gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz. Ay veya yıl olarak gösterilen sürelerde, aynı günün sonunda süre bitmiş sayılır. Resmi tatil günleri sürenin hesabına dahildir. Son gün tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk işgünü son gün sayılır. Öğle sonrası tatil ise, o gün bir işgünü olarak sayılır.

8 TATİL GÜNLERİ Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi, koruma önlemleri de alınabilir. Tatil saatleri, güneş batımından 1 saat sonra başlar, güneşin doğumundan 1 saat önce sona erer. Kural olarak gece saatlerinde icra takip işlemi yapılamaz. İstisnaları: Gece çalışılan yerler Mal kaçıran borçlular Gündüz başlayan haciz işlemleri Tebligat işlemleri

9 İCRA İŞLERİNİN ERTELENMESİ
Borçlunun kendisi, eşi veya usul-fürundan biri ölürse takip 3 gün süreyle ertelenir. Borçlu ağır bir hastalığa tutulmuşsa, takip işleri hastalık sonrasına ertelenir. Borçlunun tutuklanması, askere gitmesi veya hüküm giymesi halinde temsilci tayin ettirilir.

10 İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI
Taraf Ehliyeti: İcra takibinde taraf olabilmek için hak ehliyetinin bulunması yeterlidir. Takip Ehliyeti: Bizzat takipte bulunabilmek için, fiil ehliyetine sahip olmak gerekir . Temsil Ehliyeti: İradi temsilci: Sadece Avukatlar Kanuni temsilci: 1. Veli 2. Evlat edinen 3. Vasi veya Kayyım

11 TAKİP ARKADAŞLIĞI İcra takibinin alacaklı veya borçlu tarafında birden fazla kişinin bulunduğu hallerde takip arkadaşlığı söz konusu olur. Mecburi Takip Arkadaşlığı: Miras ortaklığı İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) Teselsülsüz müşterek hesaplar İhtiyari Takip Arkadaşlığı: Müteselsil alacak veya borçlar Müşterek mülkiyet Teselsüllü müşterek hesaplar


"İCRA TAKİBİNİN ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları