Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN."— Sunum transkripti:

1 ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN

2 a) will/shall çekimsiz fiilleriyle b) be going to kalıbıyla
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN "Yapacağım" biçiminde 'çevirebileceğimiz ve Türkçe karşılığı Gelecek Zaman olan bu tense en yaygın olarak iki türlü ifade edilir: a) will/shall çekimsiz fiilleriyle b) be going to kalıbıyla WILL/SHALL KULLANILIŞI Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir  ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BİÇİMİ kullanılır.

3 FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN ENGLISH TENSES
Günümüz İngilizce’sinde tüm şahıslar için will kullanılması yaygınlaşmıştır. Bu yapıyla gelecekte yapılacak, fakat önceden kesin olarak kararlaştırılmamış eylemlerin yapılacağı anlatılır. Azim, karar, ısrar ve isteklilik gibi özellikler de bu iki çekimsiz fiille anlatılır. Yine tüm şahıslar için will kullanılabilir. Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman kabul etmeyişi ve isteksizliği belirten bir ısrarı gösterir. The little girl just won't talk to me, (Küçük kız bir türlü benimle konuşmuyor.) Emir cümleleri sonuna getirilen will you veya won't you bir daveti veya ricayı gösterir. Take it away, will you? (Lütfen şunu götürüver, olmaz mı?) Come in, won't you? (İçeri girmez misiniz?)

4 FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN ENGLISH TENSES
Söz verme ya da korkutma anlamı için birinci tekil ve çoğul şahıslarda will, diğer şahıslarda shall kullanılır. If you want that car, you shall have it. (Eğer bu arabayı istiyorsan, onu alacaksın.) I will finish it before next week. (Gelecek haftaya kalmadan onu bitireceğim.) Shall Birinci tekil ve çoğul (I-We) şahıslarla, fikir almak istediğimiz zaman soru cümlelerinde kullanılır. Bu soruyu soran kişi, karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır. Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?) Shall we have some tea? (Biraz çay içelim mi?) Shall we sorusunun cevabı hemen her zaman let's ... ile verilir. Shall we have some tea? Yes let's (have some). No, let's not (have any).

5 S + will + V1 + ETC FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S + will + V1 + ETC It will snow tomorrow. I will watch television tonight. They will visit their cousin later.

6 ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN

7 S + won’t + V1 + ETC ( will not ) FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) S + won’t + V1 + ETC ( will not ) I won't wear my suit. Takım elbisemi giymeyeceğim.  They will not give you a gift. Sana hediye vermeyecekler. My mother will not go shopping tomorrow. Annem yarın alışverişe gitmeyecek. 

8 Will + S + V1 + ETC ? FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN QUESTION (SORU CÜMLESİ) Will + S V1 + ETC ? Will I buy a new computer? Yeni bir bilgisayar mı satın alacağım  Will you take the dog for a walk?- Köpeği dışarı çıkaracakmısın?  Will he be at home this evening?- O bu akşam evde olacakmı?  Will Ayşe / she come to us this Ayşe / O bu akşam bize gelecekmi?  Will we stay at home this evening? Bu akşam evdemi oturacağız  Will you all come to school next week? – Gelecek hafta hepiniz okula gelecekmisin?  Will they come with us to football match this evening?- Onlar bizimle bu akşam maça geleceklermi?

9 FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN ENGLISH TENSES
1) The house is dirty. I (clean) _______ ________ it on Monday. 2) (cook) _______ you ________ on Tuesday, please? 3) It looks like the washer is broken. I (ask) _______ ___ a repair man to come Wednesday. 4) Our group (meet) _______ ________ on Thursday. 5) Helga (hike) _______ you _______ with us on Friday? 6) If necessary, we (carry) _______ ________ the supplies in our car Saturday. 7) John and Wes, (read) _______ you _______ to the children on Sunday? 8) I guess I (ride) _______ _______ the bus to save gas. 9) The cookies are all gone. (buy) _______ you _______ some, please? 10) Listen, team: we (win) _______ _______ the trophy this year! 11) Everyone is hungry. I (get) _______ _______ some doughnuts for breakfast. 12) Peter, (fix) _______ you _______ the porch tomorrow? 13) Becky, (go) _______ you _______ to Alaska with us this summer? 14) If we take a trip, we (put) _______ ________ Barkley in a kennel. will clean Will cook will ask will meet will hike will carry will read will ride Will buy will win will get will fix will go will put New Words : hike = yürüyüşe çıkmak necessary = gerekli guess = tahmin etmek trophy = ganimet doughnuts = çörek porch =sundurma kennel=köpek kulübesi , evi

10 FUTURE TENSE Going to Future Tense GELECEK ZAMAN ENGLISH TENSES
Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are going to take the students to the museum tomorrow. (Öğretmenler yarın öğrencileri müzeye götürecekler.) 2. Kuvvetli olasılık belirten eylemleri anlatırken. It's going to snow, it's very cold. (Kar yağacak, çok soğuk.) He is going to fail, he doesn't study at all. (Kalacak, hiç ders çalışmıyor.) 3. Acıma, sevgi hislerimizi anlatırken. He has stayed out in the cold for six hours, he is going to be ill. (Dışarıda soğukta altı saat kaldı, hasta olacak.) 4. Bir tehlikeyi haber veren cümlelerde. The vase is going to fall off the table. (Vazo masadan düşecek - düşmek üzere.)

11 S+ + going to + V1+ ETC S+ + going to + V1+ ETC am is are am not isn’t
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S going to + V1+ ETC am is are NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) am not isn’t aren’t S going to + V1+ ETC

12 + S + going to + V1+ ETC Am Is Are FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler QUESTION (SORU CÜMLESİ) Am Is Are + S + going to + V1+ ETC DİKKAT : BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz. You will get only what I give you. (Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.) Böyle bir cümlede will yerine be going to kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.

13 FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN BE GOING TO KALIBININ PAST KULLANILIŞI:
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN BE GOING TO KALIBININ PAST KULLANILIŞI: Geçmişte niyet edilmiş ama yerine getirilmemiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. BE fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve were ile going to kalıbı kullanılır. I was going to play football yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra futbol oynayacaktım.) Why didn't you? (Neden oynamadın?) it started to rain.  (Yağmur yağmaya başladı.) Olumsuz, soru ve soru sözcüklü soru cümleleri de daha önce açıklanmış biçimlerde olur.

14 S+ + going to + V1+ ETC S+ + going to + V1+ ETC was were wasn’t
ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S going to + V1+ ETC was were NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) S going to + V1+ ETC wasn’t weren’t

15 + S + going to + V1+ ETC Was Were FUTURE TENSE FUTURE TENSE
ENGLISH TENSES ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler QUESTION (SORU CÜMLESİ) Was Were + S + going to + V1+ ETC

16 FUTURE TENSE FUTURE TENSE
ENGLISH TENSES ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN Future Tense Exercise Use Will or Going to 1. I am feeling energetic. So, I think I (will / am going to) wash my car. 2. It has been decided that we (will / are going to) to climb Mount Everest next week. 3. -Who wants to come with me to the movie tonight? -Oh that sounds fun. I (will / am going to) come with you. 4. We have already made plans for the vacation. We have decided that we (will / are going to) visit Uncle Bill in Montana. 5. Tonight seems like a nice night to be outside. I think I (will / am going to) go for a walk after dinner.

17 FUTURE TENSE FUTURE TENSE
ENGLISH TENSES ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN 6. -Have you thought about what you want to do after college? -Yes, I have decided that I (will / am going to) become an engineer. 7. I guess I (will / am going to) help you clean the kitchen if no one else will. 8. My car tires look low on air. I think I (will / am going to) fill them up at the next gas station. 9. The weather man said that it (will / is going to) rain tomorrow. 10. Okay, I have an idea. After we play the game, we (will / are going to) get some ice cream! 11. I think my dad said we (will / are going to) go to the beach this weekend. 12. If the bus (will not / is not going to) start, how will we get to school on time?

18 ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN


"ENGLISH TENSES FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları