Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3.Grup İlköğretim Müfettişliği SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

2 SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ
Bilinmesi gereken önemli nokta literatürde farklı özellikleri içeren pek çok yöntemin varlığıdır. ‘Öğrencinin ön bilgilerinden hareketle yeni bilgileri yapılandırması” görüşünü temele almıştır. Sesler anlamsız bir şekilde değil; öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmiş ve bir sonraki aşamada anlamlı bir bütüne varması amaçlanmıştır.(Yapılandırıcı Yaklaşım) Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

3 Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri
Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur. İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

4 SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ
Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme, kelimeleri doğru yazma vb.) katkıda bulunmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

5 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler. Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

6 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır. Bitişik eğik yazı alışkanlığı farklı karakterde yazılmış metinleri okumada bir problem çıkarmamaktadır. Öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

7 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
Öğrenciler bitişik yazı harflerini yazmakta bir sorunla karşılaşmamakta, bu yazıdan zevk almaktadırlar. Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

8 İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık , Okul açılmadan önce
Öğretmenin hazırlığı Öğrencinin hazırlığı Ailenin hazırlığı Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

9 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı Psikolojik yönden hazırlık İş doyumu sağlayabilmek için her öğretmen kendini başarılı olmaya mecbur hissetmektedir. Mesleki tecrübeleri ve kıdemleri ne olursa olsun ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili çeşitli kaygıları vardır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

10 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı Kaygılarını yok etmenin yolu başarılı olacağına dair inanç ve benlik algısının yüksek tutulması, 4 Bunun kazanılabilmesi için diğer hazırlıkların yerinde ve zamanında yapılması, çocuk gelişimi ve çağın özellikleri, ilkokuma yazma öğretim sürecini ve uygulamalarını iyi bilmesi gerekir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

11 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı Mesleki yeterlilik yönünden hazırlık Etkili öğretmen mesleki yeterlilikleri yönünden erişi düzeyi yüksek öğretmendir. İlkokuma yazma ve diğer derslerde uygulayacağı çağdaş öğretim modellerini (Tam öğrenme,çoklu zeka kuramı, yapılandırmacı öğrenme) iyi bilmelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

12 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı İlkokuma yazma öğretiminde oyun ve eğitici drama tekniklerini uygulamasını beceri haline getirmelidir. Yıllık planını zamanında ve kendisi yapmalıdır. Etkinliklerini kendisi hazırlamalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

13 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı İlkokuma yazma dönemi çocuğun gelişim özelliğini iyi bilmelidir. Alanına hakim olmalıdır. Derse hazırlığı ve planlarını kendisi hazırlamalıdır. Konunun özelliğine göre öğretim stratejilerini,yöntem ve teknikleri doğru seçmelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

14 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı İletişimi açık seviyeye uygun ve net olmalıdır. Sınıf yönetimi becerisi yüksek olmalıdır. Öğrencilere eşit ve adil davranmalıdır. Unutmamak için verdiği sözleri yazmalıdır. Sorunları ne olursa olsun sınıfta olumsuz hava estirmemelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

15 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretmenin hazırlığı Eğitim materyalleri yönümden hazırlık Bilgisayar, VCD , kasetçalar, Flim, CD, kitap, resimli hikaye, resim, grafik, tablo, bilgisayarda hazırlanmış sunular, Okuma yazma öğretiminde ve diğer derslerin öğretiminde kullanılacak çocukların beğendiği şiir, şarkı, türkü, ront, tekerlemeleri öğrenir ve bunlarla ilgili dokümanları toplar. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

16 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Ailenin hazırlığı Çocuğunu tanıması ve öğretmeni doğru bilgilendirmesi Çocuğunun okula karşı olumlu tutum geliştirmesi konusunda yardımcı olması, Öğretmenle işbirliğine açık olmalıdır. Çocuğa okula ve öğretmene güvenmeli bu güvenini çocuğa hissettirmelidir. İhtiyaçlarını zamanında ve uygun olanlarından karşılamalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

17 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğrencinin hazırlığı Psikolojik yönden hazırlık Okula kaydolduktan sonra kaygı düzeyi yükselebilir, yetersizlik hissedebilir, öğretmen ve okuldan korkabilir, Velilerin çocuklarına okulu sevdirmek ,okula severek gitme azmine kavuşturmak, öğrenmeye isteklendirmek,onu yüreklendirmek gerekir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

18 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğrencinin hazırlığı Fiziksel hazırlık Ailenin çocuğunu tanıması, küçük kaslarının gelişimini bilmesi , el göz uyumu konusunda (Kas koordinasyonu) geliştirici çalışmalar yaptırabilir. Hamur yoğurtma, top atıp tutma, kesme yapıştırma, boya yaptırma gibi çalışmalarına ortam hazırlar ve yardımcı olmalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

19 İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Okul açıldıktan sonra
Dinlemeye hazırlık Okumaya hazırlık Yazmaya hazırlık Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

20 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
OKUL AÇILDIKTAN SONRA Dinlemeye Hazırlık Dinleme kurallarını öğrencilerle belirleyiniz Dinleme eğitimi araç parçaları seviyeye uygun seçilmelidir, Kısa anlaşılması kolay, içinde karşılıklı konuşmaların bulunduğu,metinler canlandırma gibi okunmalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

21 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Dinlemeye Hazırlık Dinlenen metinler üzerinde konuşmalarına ve tartışmalarına imkan verilmelidir. Dinlemede motivasyonu sağlayıcı açıklamalar yapmalıdır. Okuma kesilmemeli, dinlemeyenler beden dili ile uyarılmalıdır. Dinleme becerisi kazandırma çalışmaları öğretmenin mesleki erişi düzeyi ile yakından ilgilidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

22 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Okumaya hazırlık Öğrenilmiş çaresizlikler keşfedildiğinde kazanılmış umuda çevirmenin yolları aranmalıdır. Doğru oturuş öğretilmelidir. Kitap tutma açma öğretilmelidir. Serbest ifade güçleri desteklenmelidir. Okumaya özendirilmelidirler. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

23 Görselleri Okuma’ya hazırlık
Gördüğü resimleri tanıma ve diğerlerinden ayırt etme, Görsellerdeki ayrıntıları anlatma, Söylenen kelime veya cümleci görselde karşılığını bulma Sorulan bir soruyu görsele bakarak cevaplama, Görselden kısa bir hikaye oluşturabilme, Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

24 Görselleri Okuma’ya hazırlık
Görselden yararlanılarak oluşturulan hikayedeki kişi,yer ve zaman hakkında konuşturulmalı, Görselin renklerini ayırabilmesi istenmeli, Görsel, bir cümle ile özetlenmelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

25 Sınıf Araç Gereçleri Ve Araç Gereçlerini Tanıtma
Sınıftaki tüm araç gereçlerin adı, kullanılış biçimi, ne işe yaradığı, nasıl korunacağı ve temiz tutulması öğretilmeli, Çantası ve çantasındaki tüm eşyaların kullanılması, ne işe yaradığı , nasıl kullanılacağı, temiz tutulması gerektiği ve nasıl korunacağı öğretilmelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

26 Öğrencileri Tanıma ve Kayıtlara İşleme
Öğrenci ruhsal dosyasına Veya Öğrenci Tanıma defterine Aile ile ilgili bilgiler, Öğrencinin okula gelmeden önceki zamanı Duyu organlarının sağlığı, Belirgin engelleri, İlgileri, Öz bakım becerileri ve problemleri, Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

27 Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları
Yoğurma biçimlendirme çalışmaları, (Plastik hamur, çam macunu, çamurla) Yırtma, kesme yapıştırma çalışmaları, Boncuk dizme veya bloklarla kule veya örüntü yapma El kol ve parmaklarla spor ve eğzesiz yapma Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

28 Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları
Parmakla yazma çalışmaları, Boyama çalışmaları, Tebeşir veya tahta kalemi kullandırma, Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

29 İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık
Küçük kasları hazırlama Elma, armut toplma taklidi yapma Direksiyon çevirme taklidi yapma Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı) Çizgisiz kağıtlar üzerine keçeli kalemlerle, kalın uçlu boya kalemleriyle çizdirebilirsiniz. Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuşlarını gözleyiniz. Kalem tutma Karalamalar yapma Çember çizme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

30 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Tekerlek yapma Kuş yuvası yapma Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme Geniş satır aralıklarına veya çizgisiz kağıtlara bu çizgileri çizdirebilirsiniz. Bu çizgileri çok fazla yinelemeyiniz. İki sayfa tutacak biçimde bu çalışmalara yer ayırabi- Lirsiniz. Düzenli çizgiler çizme Yılan kıvrımını çizme Yanyana tepeler çizme Deniz dalgası çizme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

31 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Yazmaya Hazırlık Yazma eylemi hem bilişsel hem de devinsel (Psikomotor) beceri geliştirme düzeyine ile yakından ilgilidir, Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin biri birinden farklı olması doğaldır, Okul öncesi , anne babanın bilinç düzeyi , öğrencinin kişisel yetenekleri bu farkı yaratır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

32 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Yazmaya Hazırlık Öğrencilerin el tercihlerine müdahale etmeyiniz ! Yazı yönünü önce büyük kaslarla yapınız, Doğru kalem tutma alıştırmaları yatırınız. Çizgisiz beyaz kağıtlara serbest karalama yaptırınız. Boyama kitapları kullanılabilir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

33 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Çizgi Çalışmaları Serbest çizgiler , Düzenli çizgiler köprü , yılan, dalga, halat Yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru, eğriler çizdiriniz. Eğrilerden oluşan kenar süsleri yaptırınız. Çizilecek şekil ve cisimleri mümkünse öğrencilere gösteriniz dokunmalarına izin veriniz. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

34 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Çizgi Çalışmaları Çizdiği çizgiler üzerinde konuşmalarını sağlayınız. Şekilleri havada, sırada, avuç içinde , kum masasında ve tahtada yaptırınız, Defterlerine ölçülü yazdırınız. Çizgi çalışmalarının çizgi aralarına doğru yapıldığını denetleyin. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

35 Hazırlık ve Çizgi Çalışmaları ne Kadar Sürmeli ?
Öğrencilerimizin geçmiş yaşantıları ve sınıfın hazır bulunuşluk düzeyi belirleyecektir bu zamanı, En az on eylemli iş günü en çok yirmi yirmi eylemli iş günü olmalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

36 Kurallarının Belirlenmesi
Sıkı kontrol ve sınırlı hareket imkanı (Emir bekleyen,nazik ,kurallara uyan , Ancak; sessiz ,ürkek,içe kapanık, kendini ifade etmede zorlanan tipler doğar) Sınırsız hoşgörülü davranma (doğruyu ve yanlışı ayıramayan,sınırsız özgür olduğunu düşünen ,saldırgan, düzensiz) Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

37 Kurallarının Belirlenmesi
Kararsızlık ve tutarsızlık gösterme; (nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilememe) Yetki, ilgi ve güven verme; kendi sınırlılıkları içinde yetkilendirme, baskı kurmadan ilgilenme, kendine güvendiğini hissettirme, Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

38 Öğrencilerle İletişim
İsimleri ile hitap etme, Türkçemizin doğru ve etkili kullanıldığı, Açık , net ve anlaşılır seviyeye uygun, ‘Evet-hayır’ı gerektirmeyen açık uçlu, Nezaket kurallarını da kapsayan, Düşünme süresi verilmiş, cevabı mutlaka dikkatle dinlenen, Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

39 Sınıf –Okul Kurallarının Belirlenmesi
Kendileri ile birlikte demokratik, ikna ederek belirleme , güvene dayalı, eşit uygulanan, oto kontrolü geliştiren esneklikte, yaş ve gelişim özelliklerine uygun, düzeni sağlayıcı, sade anlaşılır olması gerekir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

40 İlkokuma Yazma Ses Grupları
1. Grup : e, l, a, t E L A T 2. Grup : i, n, o, r, m İ N O R M 3. Grup : u, k, ı, y, s, d U K I Y S D 4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç Ö B Ü Ş Z Ç 5. Grup : g, c, p, h G C P H 6. Grup : ğ, v, f, j Ğ V F J Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

41 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
e E sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme (e e bebeğime e e e şarkısı) Oyun ve drama e sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

42 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
e E sesinin verilişi Yazılan e sesinin gösterilmesi e sesinin tahtaya yazılması Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, Deftere yazılması, Kontrol, yardım ve düzeltme Gösterilen resimlerden adında e sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

43 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
E ,e sesinin verilişi E bebeğime e,e Götüreyim seni eve Yatırayım dizlerime Öpeyim seve seve Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

44 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
E ,e sesinin verilişi Eve geldi Emine Hem de sevine sevine Koydular önüne fasulye Elleriyle seçe, seçe Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

45 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
eşek Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

46 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
el l Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

47 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
el Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

48 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
E ,e sesinin verilişi Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

49 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
E ,e sesinin verilişi Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

50 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

51 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
l ,l L sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme (sesli şarkı veya tekerleme) Oyun ve drama l sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

52 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
l L sesinin verilişi Yazılan L sesinin gösterilmesi l sesinin tahtaya yazılması Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, Deftere yazılması, Kontrol, yardım ve düzeltme Gösterilen resimlerden adında l sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

53 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
l L sesinin verilişi Ellerinde ellerin, Hiç solmasın güllerin Ne de güzel söylersin Ne tatlıdır dillerin Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

54 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
l L sesinin verilişi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

55 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
l L sesinin verilişi x x x x x Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

56 Ses Temelli Cümle Yöntemine göre uygulamada:
Pazartesi günü, “e “,Salı “l” ,Çarşamba “el”,Perşembe “ele”,Cuma günü ise “el ele. El ele.”öğretilmektedir. 1.Grup : e, l, a, t, 2.Grup: i, n, o,r, m, sesleri verildikten sonra en az 500 kelime, 100 cümleye ulaşılmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

57 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
el Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

58 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
ele Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

59 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
el ele, el ele Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

60 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
El ele el ele ele elle Elle ele ele elle Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

61 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
a sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme şiir vb Oyun ve drama a sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

62 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
at Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

63 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
aslan Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

64 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
ayakkabı Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

65 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
a A sesinin verilişi Yazılan a sesinin gösterilmesi a sesinin tahtaya yazılması Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, Deftere yazılması, Kontrol, yardım ve düzeltme Gösterilen resimlerden adında a sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

66 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

67 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

68 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
A a sesinin verilişi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

69 A a sesi ile hece çalışması
Al al al al ala ala La la la la lal lal lal Ela ele elle al Ela al Ela el al , el al Ela Ela el al, Ela ala al Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

70 A a sesi ile hece çalışması
Ela lale al Al Ela al Ela lale al lale al Lale al lale Ela Lale el ele Lale Ela el ele Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

71 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
t T sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme , şiir Oyun ve drama t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

72 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
T t sesinin verilişi Yazılan e sesinin gösterilmesi t sesinin tahtaya yazılması Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, Deftere yazılması, Kontrol, yardım ve düzeltme Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

73 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

74 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

75 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
t T sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme , şiir Oyun ve drama t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

76 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
T t sesinin verilişi Yazılan e sesinin gösterilmesi t sesinin tahtaya yazılması Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, Deftere yazılması, Kontrol, yardım ve düzeltme Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma Toplam 2 ders saati Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

77 ZAMANLAMA NASIL OLMALI ?
İlk okuma yazma öğretiminde, ilk iki haftanın (veya öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi düşükse üç haftanın ) hazırlık çalışmalarına (genel hazırlık, okumaya ve yazmaya hazırlık, boyamalar, düzenli, düzensiz çizgi çalışmaları, okula uyum çalışmaları vb) ayrılması, sürecin sıkıntısız gitmesini sağlar. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

78 ZAMANLAMA NASIL OLMALI ?
3. haftadan itibaren “e” sesinin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca ilk iki grupta haftada en fazla 2, ikinci gruptan sonra ise haftada en fazla 3 ses öğretilmelidir. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

79 1.Grup Seslerle Okuma Metinleri e, l, a, t E L A T
Ses grupları verildikten sonra önceki ses grupları ile beraber okuma metinleri okunup yazılması ve panolarda sergilenmesi öğrenmede daha kalıcılığı sağlayacaktır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

80 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Okuma metni At At Ata at, Ela at Lale at, atla Ata Lale Ela el ele Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

81 1. Grup Seslerle Okuma Metni
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

82 1. Grup Seslerle Okuma Metni
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

83 Okuma Metinlerinin özellikleri
Öğrenilen seslerden oluşması Anlamlı kelime ve hecelerden oluşması Metinlerin anlam bütünlüğü içinde öğrenci seviyesinde olması İmla kurallarına uygun olarak hazırlanmalı Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

84 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğretim İlkeleri Öğrenciye görelik Bilinenden bilinmeyene Yakından uzağa Açıklık Somuttan soyuta Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

85 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğrenme yöntemleri Gösterip yaptırma Sunuş yolu Buluş yolu Bireysel çalışma yolu Bir bir öğrenme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

86 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Öğrenme yöntemleri Oyunla öğrenme Dramatizasyon yolu ile öğrenem Beyin fırtınası yoluyla öğrenme İşbirliğine dayalı(Kubaşık) öğrenme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

87 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
ZORUNLU TEMALAR Birey Ve Toplum Atatürk Değerlerimiz Sağlık Ve Çevre Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

88 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
SEÇMELİ TEMALAR Güzel Ülkem Türkiye Yenilikler Ve Gelişmeler Oyun Ve Spor Dünyamız Ve Uzay Üretim –Tüketim Ve Verimlilik Hayal Gücü Ve Gizemler Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler Kurumlar Ve Sosyal Örgütler Doğal Afetler Güzel Sanatlar Bu yıl seçilen Bu yıl seçilen Bu yıl seçilen Bu yıl seçilen Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

89 Türkçe 1 Kitabında Seçilen Temalar
Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler Dünyamız Ve Uzay Doğal Afetler Oyun Ve Spor Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

90 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
METİN İŞLEME A-Ön hazırlık B-Zihinsel hazırlık Ön bilgileri harekete geçirme Anahtar kelimeler Tahmin etme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

91 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Anlama A Dinleme,okuma ve görsel okuma Dinleme Okuma Görsel okuma B Metni inceleme Hikaye haritası çıkarma Söz varlığını geliştirme Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

92 Metin aracılığı ile öğrenme
Günlük hayatla ilişkilendirme Diğer derslerle ilişkilendirme Araştırma Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

93 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Kendini ifade etme Zihinden hazırlık Konuşma, yazma, görsel sunu Söz varlığını kullanma Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

94 Kaçınılması gereken davranışlar
Evet-hayır cevaplı sorular sorulmamalıdır. Toplu cevap istenmemelidir. Açık uçlu sorular sorulmalıdır. Okuma ve yazma çalışmalarında anlamsız hece ve kelimeler üzerinde hiç durulmamalıdır. Hece tablosu kesinlikle kullanılmamalıdır. Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

95 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Değerlendirme Çalışma kitabında verilen boşlukları doldurma Resimleri anlatma Resimleri yazı ile anlatma Bulmacaları doldurma Drama yapma Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

96 Değerlendirme formları
1-Yazma becerisi izleme formu(2) ( ) 2-Sesleri kavramayı izleme formu (278) 3-Okuma becerisi izleme formu(2)( ) 4-İlkokuma-yazma öğretim sürecini değerlendirme formu (281) 5-Dinleme kendini değerlendirme formu (282) Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

97 Değerlendirme formları
6-Konuşma kendini değerlendirme formu (283) 7-Okuma kendini değerlendirme formu (284) 8-Yazma kendini değerlendirme formu (285) Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

98 Değerlendirme formları
Kontrol listesi (286) Çalışma dosyası değerlendirme formu (287) Öğrencilerin okuduğu öykü kitaplarını izleme formu (288) Duvara yapılacak grafikler Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

99 Öğrencilere Tutturulması gereken dosyalar
Kitap okuma dosyası Şiir okuma dosyası Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

100 Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi
Kitabın Adı: Kitabın Yazarı: Kitabın Konusu: Okumaya Başlama Tarihi: Okuma Bitiş Tarihi: Kitabı arkadaşıma tavsiye ederim/etmem. Çünkü: Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi

101 İLGİ İLE İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR İlköğretim Müfettişi


"KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları