Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu slayt ‘ten indirilmiştir."— Sunum transkripti:

1 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -9- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

2 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
SUNU İÇERİĞİ TEST HAZIRLAMA SÜRECİ VE EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 3- EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI * Bilişsel Alandaki Davranışların Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar 8- Portfolyo (Bireysel Gelişim Dosyası) 9- Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 10- Yapılandırılmış Grid 11- Vee Diyagramı 12- Kavram Haritası 13- Kelime İlişkilendirme 14- Posterler 15- Performans Görevleri Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

3 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
8- Portfolyo Literatürde geçen diğer isimleri; * Bireysel Gelişim Dosyası * Ürün Seçki Dosyası * Tümel Değerlendirme * Portföy NEDİR ? * Eğitim süreci boyunca geliştirilen öğrenci çalışmalarının sistematik bir şekilde toplanmasıdır. * Öğrencinin merkezde bulunduğu aktif bir süreçtir. * Öğrencinin kendi kendine öğrenmesi ile ilgili sorumluluk almasına yardımcı olan alternatif bir değerlendirmedir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

4 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyonun Amacı Nedir? - Öğrencinin gelişimini izlemek ve kendisine izleme fırsatı vermek. - Öğrencinin öğrenimlerini süreç ve ürün olarak belgelemek. - Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek ve yaratıcılığı geliştirmek. - Velilerle iletişimi, onlardan “katılım ve geri bildirim” almak yoluyla kolaylaştırmak. - Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamak. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

5 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyo Hangi Bölümlerden Oluşur? 1- Özgeçmiş : Bu kısım öğrencinin ortaya koyduğu çalışmaların hangi aşamalardan geçtiğini yansıtır Ürünler : Bu bölüm portfolyo içinde öğrenci tarafından konulan tüm çalışmaları kapsar. 3- Yansıtma : Bu bölümde öğrenci yaptığı çalışmaların bir ölçüde muhakemesini yapmak amacı ile kendisi ile ilgili görüşlerini yansıtır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

6 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyo Neleri İçerir? * Öğretmen tarafından hazırlanan rehber * Öğrencilerin yazılmış ödevleri (taslak yada bitmiş) * Araştırmalar, problemler ve stratejileri, diyagramlar, fotoğraflar, resimler, video – kaset, CD vb. * Öğretmen anektodları * Öğrencilerin mektupları, özdeğerlendirmeleri * Öğretmen kontrol listeleri, gelişim raporları * Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler ve açıklamaları * Değerlendirme kâğıtları Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

7 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyo Çeşitleri Nelerdir? 1- İdeal Öğrenci Ürün Dosyası: Not verme amaçlı olarak kullanılmaz, amaç öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini yansıtmasıdır Sergileme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin yaptıkları en iyi ürünlerden, yani öğrencinin kendisini en iyi yansıttığına inandığı çalışmalardan oluşur. Daha çok sonuç ya da ürün değerlendirme amacıyla kullanılır Belgeleme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı düzeylerde hazırladığı çalışmaları içerir. Daha çok süreci değerlendirmek amacıyla kullanılır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

8 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
4- Değerlendirme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğretmen alternatif değerlendirme portfolyosu da denilen bu tipte tüm maddeler puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir. Öğretmen her öğrencinin kişisel portfolyosunu değerlendirme amaçlı olarak saklar. Bütüncül (holistik) değerlendirme modeline örnektir Sınıf Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Her öğrenciye ait çalışma özetlerinin, öğretmen yorumlarının, etkinliklerin ve planların bulunduğu dosyadır. Süreci ve ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

9 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyonun Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? * Portfolyo dosyasının değerlendirilmesinde herhangi bir standart olmamasına rağmen, bu yöntemin rubrikler ile değerlendirilmesi önerilmektedir. RUBRİK (Dereceli Puanlama Ölçeği) nedir? * Bir ölçme işleminin ya da etkinliğin tamamının veya bölümlerinin nasıl puanlanacağının ana hatlarıyla gösterildiği kriterler kümesidir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

10 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Portfolyonun Sınırlılıkları Nelerdir? - Kalabalık grup ve sınıflarda uygulanması zordur. - Puanlandırılması ve değerlendirilmesi subjektiftir. - Ölçüt geliştirmek ve bu ölçütlere göre değerlendirme yapmak çok zaman alıcıdır. - Ölçütün açık bir şekilde ifade edilememesi, öğrenci çalışmalarının uygun bir şekilde örneklenmemesi ve dolayısıyla öğrenci hakkında yanlış karar verme olasılığı vardır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

11 9- Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
* Klasik doğru-yanlış tipindeki sorulardan oluşan fakat doğru-yanlış testlerinden farklı olarak soruların birbirlerinden bağımsız cevaplanması yerine her bir soruya verilen kararın bir sonraki soruyu etkilemesiyle oluşturulan alternatif ölçme aracıdır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

12 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
+ Öğrencilerin bilişsel yapılarındaki yanlış öğrenmeler ortaya çıkartılarak öğrenme öğretme süreci tekrar düzenlenebilir. + Bilgisayar ortamında da uygulanabilir ve her çatallaşan soru daha da geliştirilebilir. + Verilen D/Y kararları sırasında öğrenci yanlış bir karar verdiğinin farkına varabilir ve geri dönebilir. - Hazırlanması tecrübe ve zaman gerektirir. - Öğrenci tahminle doğru cevaba ulaşabilir. - Üst düzey becerileri ölçmede yetersizdir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

13 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

14 10- Yapılandırılmış Grid
* Öğrencilerin bilgileri ne şekilde ilişkilendirdiğini yani öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini ölçmeyi amaçlayan alternatif bir tekniktir. * Öğrencilerin kavram yanılgılarını, bilişsel yapılarındaki eksiklik ve aksaklıklarını ortaya çıkarır. * Öğrencinin seviyesi ve yaşına uygun olarak 9, 12 veya 16 kutucuktan oluşan bir tablo yardımıyla gerçekleştirilir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

15 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
+ Öğrencilerin kısa bir zamanda uygulanabilen eğlenceli bir çalışmayla hem görsel hem de sözel düşünebilmesi sağlanır. + Kutucukların içine kelime, resim, tanım, formül vb. koyulabilir. + Şans başarısı hemen hemen yoktur. + Çoktan seçmeli testlerde olduğu gibi ya hep ya hiç durumu yoktur. Öğrenci hepsi doğru olmasa bile işaretlediği doğru kutucuklar için puan alır Öğretmenlerin bu konuda yeterli olmalarını gerektirir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

16 Yapılandırılmış Grid (Örnek etkinlik)
1- Örümcek 2- Balina 3- Kelebek 4- Yengeç 5- Sazan 6- Yılan 7- Kartal 8- Solucan 9- Kurbağa Soru 1: Yukarıdaki kutucuklardan hangisi omurgalı hayvanlar grubuna dahil olan canlıları içerir? a) Uygun kutucukları seçiniz. (Cevap: 2, 5, 6, 7, 9) b) Seçtiğiniz hayvanları balık – sürüngen – kurbağa – kuş - memeli doğrultusunda sıralayınız. (Cevap: 5, 6, 9, 7, 2) Soru 2: Soru 3: Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

17 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Puanlama ve Yorumlama Her sorunun cevabı için uygun kutucukların seçilmesi Bu formüle göre öğrencilerin puanları –1, 0 ve +1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırmak amacı ile 1 ile toplanır ve elde edilen sayı 5 ile çarpılır. C1 = Seçilen doğru kutucuk sayısı C2 = Toplam doğru kutucuk sayısı C3 = Seçilen yanlış kutucuk sayısı C4 = Toplam yanlış kutucuk sayısı A şıkkının değerlendirilmesi C C3 C C4 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

18 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Puanlama Öğrenci 5 kutucuk seçmiş, bunlardan 3’ü doğru, 2’si yanlış olsun. = – = 0.10 Şimdi önce 1 eklenip sonra 5 ile çarpılsın. 5 x 1.10 = 5.50 veya yuvarlak olarak 6 alabiliriz. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

19 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Değerlendirmede ikinci aşama (mantıksal veya işlevsel sıraya koyma). Sorunun (b) şıkkının cevabı 5, 6, 9, 7 ve 2 idi. * 5 numara 6’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? (Evet/ Hayır) * 6 numara 9’ dan önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? (Hayır/ Hayır) * 9 numara 7’ den önce mi? Cevap evet ise, art arda mı geliyor? (Evet/Hayır) * 7 numara 2’ den önce mi? Varsayalım ki öğrencinin cevabı 5, 9, 6, 7, 1 şeklinde. Her evet cevabı 1 puan, her hayır cevabı 0 puan ile değerlendirildiği için, bu öğrenci 8 üzerinden 2 puan almıştır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

20 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
11- Vee Diyagramı * Gowin ve Novak tarafından anlamlı öğrenme teorisine dayalı olarak geliştirilen Vee diyagramları, kavramların oluşumunda kavramlar arası ilişki kurmaya yardımcı olur. * Gerekli bilgiyi elde etmeye, bilginin yapısını ve bilgiler arası ilişkileri öğrenmeye yardımcı olur. * Fen alanındaki laboratuar çalışmalarında amacı netleştirmek ve öğrencilere yol göstermek için kullanılmaya başlandı fakat problemlerin çözümüne yardımcı olduğu için tüm alanlarda da kullanılmaya başlandı. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

21 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
* V – diyagramı, kendi başına bir etkinlik olmayıp sınıf içi veya sınıf dışı bir etkinliğin daha iyi özümsenmesi ve anlamlandırılması için yardımcı bir araç gibi düşünülmelidir. * Vee diyagramları, hemen her düzeydeki bütün etkinliklerde rahatça kullanılabilmesi, hazırlanma kolaylığının olması, etkinlik öncesi öğrencileri araştırmaya sevk etmesi, kavram öğretimine yardımcı olması ve kavram yanılgılarını tespit etme amacıyla kullanılır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

22 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

23 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

24 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

25 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
12- Kavram Haritası Kavram Nedir? * Olaylarda süreçlerde ve cisimlerde algılanan bütünlüktür Kavram Haritası Nedir? * Novak tarafından geliştirilmiştir. Daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır. Bilişötesi stratejiler arasında yer almakta ve öğrencilerin ne bildiklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

26 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Kavram haritası, bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar. Kavram Haritaları; * Düşünceleri geliştirme, * Karışık fikirleri aktarma, * Konuyu özetleme, * Yanlış anlamayı tespit etme, * Anlamlı Öğrenmeyi (Ausubel) gerçekleştirme, * Değerlendirme yapmaya yardımcı olur. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

27 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Kavram Haritalarının Hazırlanması; 1- Kavramların seçimi 2- Hiyerarşi 3- Ara bağlantılar 4- Çapraz bağlantılar 5- Ara ve çapraz bağlantıların adlandırılması 6- Önermeler Kavram Haritalarını Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Ölçütler; 1. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi 2. Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi 3. Kavramların çapraz bağlanması Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

28 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

29 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

30 Kavram Haritası Çeşitleri;
1.Örümcek Harita ; Temel bir kavramı tanımlamak için kullanılmaktadır. Merkezdeki temel kavram nedir?Bununla ilgili özellikler nelerdir?Bu tür sorulara yanıt aranır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

31 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2. Balık Kılçığı Haritası; Karmaşık bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır. Kılçığın üst tarafında olaylar,alt tarafında da olayların nedenleri gösterilir. Bir bakıma olayların neden sonuç ilişkileri kurulmuş olur. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

32 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
3. Sınıflama Haritası; Öğrenilen bilgileri sistematik olarak sınıflamayı amaçlar. Bu sınıflama genelden özele doğru aşamalı bir dağılım gösterir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

33 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
4. Olaylar Zinciri Dizinleri; Herhangi bir kavramın aşamalarının,bir işlemin basamaklarını,olayların sırasını ve sonuçlarını açıklamak için kullanılır. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

34 13- Kelime İlişkilendirme
* Öğrencinin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne serebilen, uzun dönemli hafızadaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit edebilmemize yarar. * Öğrencinin ne bildiği ve ne öğrendiği arasındaki farkı anlayabilmesini sağladığı için metakognitif bir tekniktir. * Öğrenci bu teknikte, belli bir süreç içerisinde (çoğunlukla 30 sn) herhangi bir konu ile ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

35 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
Nasıl Uygulanır? 1- Kelime ilişkilendirme testini oluşturmak amacı ile öğretmen herhangi bir konu ile ilgili 5 ile 10 arasında değişen anahtar kavram seçer. 2- Bu kavramların konu için en önemli olmasına dikkat edilir. 3- Daha sonra her kavram bir sayfaya gelecek şekilde bir sayfa düzeni hazırlanır. 4- KİT’in ilk sayfası uygulama ile ilgili bir yönerge, ikinci sayfası da bir örnek içerir. ENERJİ Enerji: Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

36 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
14- Posterler * Bir projeyi, bir konuyu, bir sistemi resimler ile zenginleştirilmiş şekilde daha önceden o konu, proje ya da sistem ile ilgili bilgisi olmayan bireylere ana hatlarıyla tanıtıcı nitelikte olan iki boyutlu görsel grafiklerdir. Öğrencinin üst düzey davranışlarının gelişmesini sağlar. Poster Hazırlarken; Genişliği cm, yüksekliği cm olmalı Giriş, amaçlar, bulgular ve sonuçlar kısımlarından oluşmalı Yazı büyüklüğü en az 1 metreden okunmalı Resim, şekil, grafik vb. renkli ve dikkat çekici olmalı Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

37 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
15- Performans Görevleri Performans; öğrencinin bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bir ürün ortaya koymak için sarf ettiği çabadır. * Performansa dayalı durum belirlemede öğrencilere performans görevleri verilmektedir. * performans görevi, bir problem durumudur. * Öğrencinin merkeze alındığı bu görevlerde etkili bir geribildirim sistemi oluşturulmalıdır. * En önemli sınırlılıkları; güvenirlik ve çok zaman gerektirmesidir. Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

38 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR
Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

39 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2002 "Ürün örneklerine ve bireysel gelişime bakarak değerlendirme" yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması B) Öğrencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması C) Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması D) Kullanılan öğrenim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması E) Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

40 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2002 "Ürün örneklerine ve bireysel gelişime bakarak değerlendirme" yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması B) Öğrencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması C) Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması D) Kullanılan öğrenim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması E) Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

41 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2003 Portfolyo, öğrencinin geçirdiği aşamaları gösterecek biçimde seçilmiş örneklerden olu­şur. Ayrıca eğitim süreci içerisinde öğrencinin gelişimini kendisinin, velisinin ve öğret­menlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir ürünler bütünüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolyoların kullanım amaçlarından biri değildir? A) Öğrencinin gelişimini kanıtlarıyla ve daha sağlıklı olarak izlemek B) Öğrencinin yetenekleri ve ilgi alanları hakkında bilgi edinmek C) Öğrencinin gelecekteki öğretmenlerine onun hakkında bilgi sunmak D) Derslerin öğretim programındaki sınırla­rına bağlı kalmadan, öğrencinin çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek E) Öğrencinin öğretim programındaki kritik davranışlarla ilgili eksik öğrenmelerini belirlemek Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

42 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2003 Portfolyo, öğrencinin geçirdiği aşamaları gösterecek biçimde seçilmiş örneklerden olu­şur. Ayrıca eğitim süreci içerisinde öğrencinin gelişimini kendisinin, velisinin ve öğret­menlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir ürünler bütünüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolyoların kullanım amaçlarından biri değildir? A) Öğrencinin gelişimini kanıtlarıyla ve daha sağlıklı olarak izlemek B) Öğrencinin yetenekleri ve ilgi alanları hakkında bilgi edinmek C) Öğrencinin gelecekteki öğretmenlerine onun hakkında bilgi sunmak D) Derslerin öğretim programındaki sınırla­rına bağlı kalmadan, öğrencinin çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek E) Öğrencinin öğretim programındaki kritik davranışlarla ilgili eksik öğrenmelerini belirlemek Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

43 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2006 Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek amacıyla geliştirilen bireysel gelişim dosyalarının değerlendirilmesine “Portfolyo Değerlendirme” adı verilir. Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerden aşağıdakilerin hangisini yapmaları beklenmez? A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler oluşturmaları B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme raporu hazırlamaları C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme formunu doldurmaları D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akran değerlendirme formunu doldurmaları E) Derste işlenen konularla ilgili sorular yazmaları Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

44 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2006 Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek amacıyla geliştirilen bireysel gelişim dosyalarının değerlendirilmesine “Portfolyo Değerlendirme” adı verilir. Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerden aşağıdakilerin hangisini yapmaları beklenmez? A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler oluşturmaları B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme raporu hazırlamaları C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme formunu doldurmaları D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akran değerlendirme formunu doldurmaları E) Derste işlenen konularla ilgili sorular yazmaları Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

45 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2007 Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Performans değerlendirme B) Akran değerlendirme C) Mutlak değerlendirme D) Tümel (portfolyo) değerlendirme E) Bağıl değerlendirme Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

46 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2007 Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Performans değerlendirme B) Akran değerlendirme C) Mutlak değerlendirme D) Tümel (portfolyo) değerlendirme E) Bağıl değerlendirme Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

47 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2008 Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur? A) Bir elementin yerini periyodik tabloda gösterme B) Mevsim normallerini gösteren bir tablodan yararlanarak belli bir tarihteki hava sıcaklığını tahmin etme C) Verilenler arasından bir romanın ana fikrini yansıtan tümceyi seçme D) Verilen molekül formüllerinin açılımlarını yazma E) Işığın çukur ve tümsek aynada yansımasını gösterecek düzenek geliştirme Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

48 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2008 Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur? A) Bir elementin yerini periyodik tabloda gösterme B) Mevsim normallerini gösteren bir tablodan yararlanarak belli bir tarihteki hava sıcaklığını tahmin etme C) Verilenler arasından bir romanın ana fikrini yansıtan tümceyi seçme D) Verilen molekül formüllerinin açılımlarını yazma E) Işığın çukur ve tümsek aynada yansımasını gösterecek düzenek geliştirme Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

49 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2008 Aşağıdakilerden hangisi performans görevlerine dayalı ölçmelerin geleneksel kâğıt - kalem testlerine göre üstün özelliklerinden biridir? A) Öğrencilerin gerçek hayata yakın işlemler gerçekleştirmesi B) Puanlamanın daha objektif olması C) Uygulamanın daha az zaman alması D) Velilerin öğrenci çalışmalarına yardım etmesi E) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olması Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

50 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2008 Aşağıdakilerden hangisi performans görevlerine dayalı ölçmelerin geleneksel kâğıt - kalem testlerine göre üstün özelliklerinden biridir? A) Öğrencilerin gerçek hayata yakın işlemler gerçekleştirmesi B) Puanlamanın daha objektif olması C) Uygulamanın daha az zaman alması D) Velilerin öğrenci çalışmalarına yardım etmesi E) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olması Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

51 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 • İki boyutlu şemalardır. • Bağlantılar içerir. • Bir içeriğin öğretiminde özetlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılır. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğru olarak betimlemektedir? A) Vee diyagramı B) Kavram haritası C) Dallanmış ağaç D) Yapılandırılmış grid E) Bilgi yaprağı Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

52 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 • İki boyutlu şemalardır. • Bağlantılar içerir. • Bir içeriğin öğretiminde özetlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılır. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisini doğru olarak betimlemektedir? A) Vee diyagramı B) Kavram haritası C) Dallanmış ağaç D) Yapılandırılmış grid E) Bilgi yaprağı Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

53 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 Fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerin sınıf içi başarılarını yazılı ve sözlü yoklamalarla değerlendirmekte, öğrencilerin, hazırladıkları ürün dosyalarıyla değerlendirilmesine ise daha az yer vermektedir. Bu öğretmen aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermektedir? A) Öğrencinin kendi öğrenmeleriyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlamaya B) Öğrencilerin bireysel gelişim aşamalarını izlemeye C) Öğrencileri başarılarına göre sıralamaya D) Öğrencide sorumluluk bilincini geliştirmeye E) Öğrencilere günlük hayata dair beceriler kazandırmaya Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

54 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 Fen ve teknoloji öğretmeni, öğrencilerin sınıf içi başarılarını yazılı ve sözlü yoklamalarla değerlendirmekte, öğrencilerin, hazırladıkları ürün dosyalarıyla değerlendirilmesine ise daha az yer vermektedir. Bu öğretmen aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermektedir? A) Öğrencinin kendi öğrenmeleriyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlamaya B) Öğrencilerin bireysel gelişim aşamalarını izlemeye C) Öğrencileri başarılarına göre sıralamaya D) Öğrencide sorumluluk bilincini geliştirmeye E) Öğrencilere günlük hayata dair beceriler kazandırmaya Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

55 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 Fen ve teknoloji dersine ait bir kazanım şöyledir: “Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar.” Bu kazanımın ne ölçüde edinildiğini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini gerçekleştirmelidir? A) Çoktan seçmeli test B) Yapılandırılmış grid C) Kavram haritası D) Performans değerlendirme E) Sözlü sınav Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

56 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 Fen ve teknoloji dersine ait bir kazanım şöyledir: “Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar.” Bu kazanımın ne ölçüde edinildiğini belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisini gerçekleştirmelidir? A) Çoktan seçmeli test B) Yapılandırılmış grid C) Kavram haritası D) Performans değerlendirme E) Sözlü sınav Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

57 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 • Portfolyolardan elde edilen puanlarla aynı konulara ilişkin hazırlanmış objektif testlerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi • Portfolyolardan elde edilen puanlarla bu portfolyonun kapsamına ilişkin daha sonradan ortaya çıkacak performans ölçüleri arasındaki ilişkinin incelenmesi • Farklı öğretmenlerin aynı portfolyolara verdiği puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi Portfolyo değerlendirmesine ilişkin yukarıda verilen yöntemler aşağıdaki amaçlardan daha çok hangisini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır? A) Portfolyo değerlendirmesinde kullanılacak puanlama yönergelerini hazırlamak B) Portfolyolardan elde edilen verilerin güvenirliğini ve geçerliğini sağlamak C) Öğrencilerin işlenen konulara ilişkin öğrenme düzeylerini saptamak D) Öğrencilerin sergileyebileceği en iyi çalışmaları belirlemek E) Öğrencilerin önceki eğitim hayatında gösterdikleri performansı ortaya çıkarmak Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.

58 Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir.
2009 • Portfolyolardan elde edilen puanlarla aynı konulara ilişkin hazırlanmış objektif testlerden elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi • Portfolyolardan elde edilen puanlarla bu portfolyonun kapsamına ilişkin daha sonradan ortaya çıkacak performans ölçüleri arasındaki ilişkinin incelenmesi • Farklı öğretmenlerin aynı portfolyolara verdiği puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi Portfolyo değerlendirmesine ilişkin yukarıda verilen yöntemler aşağıdaki amaçlardan daha çok hangisini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır? A) Portfolyo değerlendirmesinde kullanılacak puanlama yönergelerini hazırlamak B) Portfolyolardan elde edilen verilerin güvenirliğini ve geçerliğini sağlamak C) Öğrencilerin işlenen konulara ilişkin öğrenme düzeylerini saptamak D) Öğrencilerin sergileyebileceği en iyi çalışmaları belirlemek E) Öğrencilerin önceki eğitim hayatında gösterdikleri performansı ortaya çıkarmak Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bu slayt ‘ten indirilmiştir.


"Bu slayt ‘ten indirilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları