Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE"— Sunum transkripti:

1 SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE
HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü 2010 /ANTALYA 1

2 SIĞIR TÜBERKÜLOZU

3 MEVZUAT 3285 sayılı HSZK ve HSZY
Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği (2/4/2009 tarih/27188 sayı RG)

4 MEVZUAT Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği
6 haftalığın üzeri hayvanlarda test Testler Tek intradermal test Karşılaştırmalı intradermal test Teamül Cetveli (il müdürlüğü) Kesim en kısa zamanda ve 30 günü geçmemek üzere

5 MEVZUAT Test sonuçlarının değerlendirilmesi Tek intradermal test
Klinik belirtiler; Uygulama yerinde, enjeksiyondan yetmişiki saat (± 4 saat) sonra diffüz ya da yaygın ödem, eksüdasyon, nekroz, ağrı ya da lenf kanalları ya da lenf yumrularının yangısı Pozitif reaksiyon : Klinik belirti veya 4 mm veya daha fazla kalınlaşma Şüpheli reaksiyon: Klinik belirti yok, 2 mm’den çok 4 mm’den az kalınlaşma Negatif reaksiyon : Klinik belirti yok, 2 mm’den fazla olmayan kalınlaşma

6 MEVZUAT Test sonuçlarının değerlendirilmesi Tek intradermal test
Şüpheli reaksiyon veren hayvanlar en az 42 gün sonra tekrar test edilir. İkinci testte negatif sonuç vermeyen hayvanlar, teste pozitif reaksiyon vermiş kabul edilir. Tek intradermal testte pozitif bulunan hayvanlar, yanıltıcı pozitif reaksiyondan ya da etkileşim reaksiyonundan şüphe ediliyorsa, karşılaştırmalı intradermal teste tabi tutulabilir.

7 MEVZUAT Test sonuçlarının değerlendirilmesi
İntradermal karşılaştırmalı test Klinik belirtiler; Uygulama yerinde, enjeksiyondan yetmişiki saat (± 4 saat) sonra diffüz ya da yaygın ödem, eksüdasyon, nekroz, ağrı ya da lenf kanalları ya da lenf yumrularının yangısı Pozitif reaksiyon : Klinik belirti veya bovine tüberkülin 4 mm ve üzeri kalınlaşma ve avian tüberkülin’den 4 mm’den daha fazla kalınlaşma Şüpheli reaksiyon: Klinik belirti yok ya da bovine tüberkülin 2 mm’den fazla ve avian tüberkülin’den 1-4 mm daha fazla kalınlaşma Negatif reaksiyon : Klinik belirti yok ya da bovine tüberkülin 2 mm’den fazla değilse veya pozitif ya da şüpheli tavuk reaksiyonuna eşit ya da daha az kalınlaşma ya da daha az kalınlaşma oluşturan pozitif ya da şüpheli sığır reaksiyonu

8 MEVZUAT Test sonuçlarının değerlendirilmesi
İntradermal karşılaştırmalı test Şüpheli reaksiyon veren hayvanlar en az 42 gün sonra tekrar test edilir. İkinci testte negatif sonuç vermeyen hayvanlar, teste pozitif reaksiyon vermiş kabul edilir.

9 MEVZUAT Test ve karantina İki tüberkülin testi
İlki pozitif hayvanın sürüden ayrılmasından en az 60 gün sonra, ikincisi en az 4 ay sonra ve en geç 12 ay sonra yapılmalı, iki test arasında en az 60 gün Karantina son iki testte 6 haftalığın üzerindeki tüm sığırlar tüberkülin testine negatif yanıt verene kadar

10 MİHRAKLAR Sığır Tüberkülozu 2005 – 27 Kasım 2010

11 BRUSELLOZİS

12 MEVZUAT 3285 sayılı HSZK ve HSZY
Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği (3/4/2009 tarih/27189 sayı RG)

13 MEVZUAT Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği,
Enfekte sürüden karantinanın kaldırılması için, 1.test sürüden enfekte hayvanlar ayrıldıktan en az otuz gün sonra 2.test birinci testten otuz–altmış gün sonra Son iki testte tüm sürü negatif sonuç verdiğinde 3.test ikinci testten altı ay sonra Bu son testte de sürünün tamamı negatif sonuç verdiğinde karantina kaldırılır. Kesim resmi gözetim altında, en kısa zamanda ve 30 günü geçmemek üzere

14 MİHRAKLAR Sığır Brusellozu 2005 – 24 Kasım 2010

15 MİHRAKLAR Koyun-Keçi Brusellozu 2005 – 24 Kasım 2010

16 AŞILAMA Hastalığın eradikasyonunun temelidir.
Mücadelede en önemli etkendir. En ucuz mücadele yöntemidir.

17 AŞILAMA S-19 Genç Program 1.184.731 baş
Gerçekleşme baş (% 49.27) Hakkari Program baş Gerçekleşme % 0 Van Program baş Gerçekleşme % 0 Şırnak Program baş Gerçekleşme % 0 Kilis Program baş Gerçekleşme % 0

18 AŞILAMA Rev-1 Genç Program 4.974.693 baş
Gerçekleşme baş (%34.23) Ağrı Program Gerçekleşme % 0 Elazığ Program Gerçekleşme % 0 Hatay Program Gerçekleşme % 0 Van Program Gerçekleşme % 0 Bartın Program Gerçekleşme % 0 Iğdır Program Gerçekleşme % 0 Kilis Program Gerçekleşme % 0

19 BRUSELLOZUN HAYVANLARDAKİ VARLIĞI
yıllarında tesadüfi örnekleme (79 İl / Şırnak, Düzce) adet sığır kan serumu adet koyun kan serumu Prevalans, Sığırlarda %1.43, koyunlarda % 1.97 Her köy bir sürü kabul edildiğinde Sığırlarda sürü prevalansı % 11.5 Koyunlarda sürü prevalansı % 15 Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridi hariç, ülke genelinde hastalık yaygın

20 BRUSELLOZUN OLASI ZARARLARI
% 20 süt kaybı % 5 et kaybı % 20 abort % 5 buzağı ölümü Enfekte inekte 60 gün gebelik gecikmesi % 20 abort yapan inekte sterilite % 1 ölüm

21 BRUSELLOZ VE SÜT KAYIPLARI
% 2 enfekte hayvan, her hayvanda % 20 süt kaybı dişi büyükbaş, sağmal (TÜİK), baş (% 2) 2.766 litre/baş/yıl/ortalama/2008 (TÜİK) sağlıklı hayvan 2.212 litre/baş/yıl/ortalama/ enfekte hayvan/ süt kaybı litre/baş/yıl 553.2 litre*0.75 Krş = TL/baş/yıl baş* TL= TL dişi küçükbaş, sağmal (TÜİK), baş(% 2) 80 litre/baş/yıl/ortalama/2008 (TÜİK) sağlıklı hayvan 64 litre/baş/yıl/ortalama/ enfekte hayvan/ süt kaybı 16 litre/baş/yıl 16 litre *1.50 TL = TL/baş/yıl baş*24.00 TL= TL

22 BRUSELLOZUN OLASI ZARARLARI
% 20 süt kaybı S TL / KK TL % 5 et kaybı S TL / KK TL % 20 abort S TL / KK TL % 5 buzağı/koyun/keçi ölümü S TL / KK TL Enf. Hay. 60 gün geb. Gecikme S TL / KK TL % 20 abort yapan hay. Sterilite S TL / KK TL % 1 ölüm S TL / KK TL TOPLAM S TL / KK TL

23 DİKKATİNİZ VE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
23


"SIĞIR TÜBERKÜLOZU BRUSELLOZİS Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları