Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA

2 Seminerin Amacı Bu seminer,
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012 tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim Kurumu yerel alan ağı ve pasif üyeleri kurulumu işine ait muayene ve kabul işlemlerini organize ve rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu seminere katılanlar illerinde muayene ve kabul komisyonlarını bilgilendirmek üzere seminer verecekler,

3 Sununun Kapsamı Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ;
a) Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve İnternet kullanımı bileşeni hakkında bilgi vermek b) 3362 okulda okul içi kablolama kapsamında yapılacak iş kalemleri, c) Eğitimde Fatih Projesi kapsamında hazırlanan kanun ve yönetmelikleri, d) 3362 okulda geçici muayene ve kabul işi e) 3362 Ortaöğretim kurumunun ağ altyapısı ihalesinin Sözleşme, İdari ve Teknik şartname esaslarına göre kurulum, muayene ve kabul süreçleri

4 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni Kısa Tanıtımı

5 Okul Ağı Erişim Hedefi Her sınıftan intranetteki e-içeriğe
erişimin sağlanması Her sınıftan güvenli ve filtreli olarak internete erişimin sağlanması

6 Örnek Erişim Altyapısı
İntranet İnternet İnternet İntranet

7 Erişim Altyapısı E-İçeriklerin Sunulacağı Veri Merkezinin Kurulması
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması İntranet/İnternet Erişiminin Sağlanması E-İçeriklerin Sunulacağı Veri Merkezinin Kurulması

8 Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul içi yapısal kablolamanın yapılması Her okulda sistem odasının oluşturulması Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması Her dersliğe 2 adet data prizi ve 1 adet elektrik prizi sağlanması Her okula güvenli ağ geçidi cihazının sağlanması Ağ cihazları için KGK sağlanması Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması

9 Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

10 Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

11 Bina İçinde Nerelere Data Hattı Çekilecek ? OKUL EĞİTİM ORTAMLARINA
Ana Sınıfı Derslik Fen Bilgisi Lab. Fizik,Kimya,Biyoloji Lab. Yabancı Dil Lab. Sosyal Bilgiler Lab. Mesleki Uygulama Lab. Ortak Kullanılan Lab. Atelye  Resim, Müzik ve Oyun Odaları Ortak Kullanım alanları(mekanları) İşlik Olarak Kullanılan Derslik  DİĞER OKUL BİRİMLERİ 2 Çalışma Odası Daktilografi Odası Test Odası Eğitim Araçları Odası Rehberlik Servisi Odası Özel Eğitim Hizmetleri Od. Memur Odası Teknisyen Odası Hizmetli Odası Sayman Odası Gözlem Odası Grup Rehberliği Odası Kütüphane Fotokopi Odası Toplantı Salonu Çok Amaçlı Salon Konferans Salonu Spor Salonu Okul Aile Birliği Od. Revir Danışma Odası Bekleme Odası Depo(Ambar) Arşiv 2 2+2 Bilgisayar Laboratuarı BT Sınıfı 4 Öğretmenler Odası 3 Öğrencilerin dağıtılan tablet bilgisayarlardan akşam ağına bağlanabilmesi için sadece pansiyon binalarında uygulanmak üzere her katta tavana yakın seviyede koridorun uzunluğuna göre 1 veya 2 adet veri prizi montajı yapılacaktır. Müdür Odası 2 Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Sayısı BAĞLANTI PRİZİ VERİ PRİZİ

12 Bilinçli, Güvenli BT ve İnternet Kullanımı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilinçli, Güvenli BT ve İnternet Kullanımı

13 BT ve İnternetin Sağladığı Olanaklar
Eğitim, bilgiye erişme ve kullanmada fırsat eşitliği, Uzaktan eğitim sistemleri ile eğitimde zaman ve mekan sınırlarının aşılması, İletişimin ve hızının artması, Çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ve bilgiye kolay erişimi, Kullanıcıların kendilerini özgür ifade edebilmeleri, Küreselleşme olgusu sonucunda farklı dilleri öğrenme, kullanabilme, Ekonomik, toplumsal ve kültürel amaçlarla bireylerin bir araya gelmesi, Oyun oynama

14 BT ve İnternetin Uygunsuz Kullanımı ve Riskleri
“Dijital okuryazarlık” düzeyi düşük olan aile ve eğitimciler çocuklara ve gençlere etkili yönlendirme yapamayabilirler, Nitelikli sosyalleşme ortamı sağlanamayan çocuk ve gençler teknoloji bağımlısı olabilir, Teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel sorunlar yaşayabilirler, Niteliksiz ve uygunsuz dijital içerik ve oyunlara erişebilirler, Kişisel bilgileri başkaları tarafından kötüye kullanılabilir, Kötü niyetli yazılımlar bilgisayarında sorunlara neden olabilir, Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle “üretici” değil “tüketici” durumuna gelebilirler.

15 Yeni Neslin İnterneti Kullanım Amaçları
İnternette gezinme Sohbet, anlık mesajlaşma Sosyal ağlar Dosya indirme/paylaşma, Oyun

16 Çocuk ve Gençlerin İnterneti Bilinçli Kullanmalarını Etkileyen Faktörler
Öğretim Programları, Sosyal ve Çevresel Faktörler Aile Öğretmen ve Okul Yöneticileri Evde bilgisayar ve İnternet erişiminin olmaması Bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki eksiklikler İnternetin bilinçli, güvenli kullanılmasını içeren bilgisayar dersinin yokluğu veya öğretim programlarında ilgili kazanımların bulunmaması Bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki eksiklikler İnterneti eğitim amaçlı kullanma konusundaki eksiklikler İnternetin sağladığı olanakların farkında olmama İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımının oluşturacağı risklerin farkında olmama Öğrencilerin evlerinde bilgisayar ve İnternet erişimi olmaması İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımının oluşturacağı risklerin farkında olmama Öğrencilerin evlerinde bilgisayar ve İnternet erişimi olmaması İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımı sonucu doğacak sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusundaki eksiklikleri Öğrencilerin oyun alanı, spor salonu, vb. etkinlik alanlarından yoksun olmaları, sosyal etkinliklere yönlendirilmemeleri Ailelerin İnternetin yanlış ve niteliksiz kullanımı sonucu doğacak sorunlarla nasıl baş edebileceğini bilmemesi Okulda İnternet erişimi konusunda sorun yaşanması İnternetin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarla başa çıkmada aile-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliğine gitmemesi

17 Öneriler Okulda bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda çalışmalar yapacak bir ekip oluşturulabilir. yönetici, bilişim teknolojisi öğretmeni, rehber öğretmen, velileri temsil eden bir veya iki veli, herhangi branştan bir öğretmen, öğrencileri temsil eden bir veya iki öğrenci.

18 Öneriler Oluşturulacak ekibin görevleri
ekip üyelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, velilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, öğretmen ve ailelerin işbirliği yapmalarını sağlamak, gerektiğinde ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarından destek almak

19 Öneriler (Çocuklar için internet kullanım kuralları)

20 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Ebeveynin Taahhüdü İnternetin çocuklarım için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerinde güvende olmalarına yardım etmek için üzerime düşeni yapmam gerektiğini de biliyorum. Çocuklarımın bu konuda bana yardımcı olabileceklerini anlayarak, aşağıdaki kurallara uymayı kabul ediyorum: 1. Çocuğumun kullandığı hizmetleri ve web sitelerini yakından tanıyacağım. 2. Çocuklarımın bilgisayar kullanımı ile ilgili makul kurallar ve ilkeler koyacağım, bu kuralları konuşup tartışacağım ve hatırlatma notu olarak bilgisayara yakın bir yere asacağım. 3. Çocuğum bana internet üzerinde bulduğu ya da yaptığı "kötü" birşeyden söz ederse aşırı tepki göstermeyeceğim. 4. Çocuğumun diğer ortamlarda edindiği arkadaşlarını tanımaya çalıştığım gibi, sanal ortamda ve Buddy List (sanal arkadaş listesini düzenlemeyi sağlayan bir modül)’deki “arkadaşlarını” da yakından tanımaya çalışacağım. 5. Bilgisayarı evde tüm aile bireylerinin kullandığı ortak bir alana koymaya çalışacağım. 6. Şüpheli ve yasadışı faaliyetler/web sitelerini ilgili makamlara rapor edeceğim. 7. Çocuklar için tavsiye edilen sitelerin bir listesini yapacağım ya da araştırıp bulacağım. 8. Çocuklarımın internet üzerinde hangi siteleri ziyaret ettiğini sıklıkla kontrol edeceğim. 9. İnternette uygunsuz içeriği filtrelemek ve engellemek için seçenekleri araştıracağım. 10. Çocuklarım ile sanal ortamdaki keşifleri hakkında konuşacağım ve elimden geldiği kadar sıkça onlarla birlikte sanal maceralara atılacağım. Yukarıda yazılanları kabul ediyorum. _________________________ __________________ Ebeveyn imza (ları) Tarih Ailemin bu kurallara göre yaşamayı kabul ettiğini anlıyorum ve interneti benimle birlikte keşfetmeleri için aileme yardım etmeyi kabul ediyorum. Çocuğun imzası Tarih

21 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Çocuğun Taahhüdü İnternetin bemim için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerimde güvende olmama yardım edecek kurallara uymamın benim için önemli olduğunu da biliyorum. Aşağıdaki kurallara uymayı kabul ediyorum: 1. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel bilgileri açık etmeyecek şekilde, kendim için güvenli ve makul bir ekran adı seçeceğim. 2. Şifremi ailem dışında herkesten gizli tutacağım. Ailemin onayı olmadan başka e-posta hesapları açmayacağım. 3. Sanal profilime kişisel bilgilerimi dahil etmeyeceğim. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel bilgileri - herhangi bir yoldan ve herhangi bir formatta - sanal olarak ya da sanal ortamda tanıştığım biriyle paylaşmayacağım. İsim, adres, telefon numarası, yaş ya da okul adı bu kapsama girmekle birlikte, kişiler bilgiler sadece bunlarla sınırlı değildir. 4. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam ben de başkalarına karşı öyle davranacağım. 5. Sanal ortamda iken, düzgün ve saygılı bir dil kullanmak da dahil, görgü kurallarına uygun şekilde davranacağım. Kavga başlatmayacağım, tehdit içeren ya da kötü sözcükler kullanmayacağım. 6. Çevrimiçi oldukları halde kendilerini sanki değillermiş gibi gösteren kişiler olabileceğini bildiğim için, kişisel güvenliğimi herşeyden önde tutacağım. 7. Sanal ortamda tanıştığım kişiler hakkında ebeveynlerime karşı dürüst olacağım, ve her defasında onların sormalarını beklemeden, kendim bu kişilerden söz edeceğim. Ebeveynlerimin onaylamadığı birinden gelecek e-posta ya da anlık iletilere yanıt vermeyeceğim. 8. Kötü, iğrenç, ya da adi şeyler gördüğüm/okuduğum takdirde, bu durumun tekrarlamasını engellemeleri için hemen oturumu kapatıp ebeveynlerime anlatacağım. 9. Kötü sitelere ait resimler/linkler ya da kötü dille yazılmış e-posta/anlık iletiler alırsam; katılımcıların küfür, adi ya da nefret sözcükleri içeren dil kullandığı bir sohbet odasına girersem derhal ebeveynlerime söyleyeceğim.

22 Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Çocuğun Taahhüdü 10. Sanal ortamda tanıştığım birine, ebeveynlerimin onayı olmadan, hiçbir şey göndermeyeceğim. Sanal ortamda tanıştığım birinden herhangi birşey aldığım takdirde ise, derhal ebeveynlerime söyleyeceğim (bu durumda o kişinin elinde kişisel bilgilerim var demektir). 11. Sanal ortamda tanıştığım birileri - özellikle ebeveynlerimin hoşlanmayacakları ya da onaylamayacakları birşey yapmamı istiyorlarsa, bunu yapmayacağım. 12. Ebeveynlerimin onayını almadan ya da yanımda bir ebeveyn olmadan; sanal ortamda tanıştığım birine telefon etmeyeceğim, posta yoluyla mektup yollamayacağım ya da buluşmaya gitmeyeceğim. 13. Ebeveynlerimin sanal ortamda geçireceğim zamanı denetleyeceklerini, girdiğim siteleri izlemek ya da sınırlamak için bir yazılım kullanacaklarını anlıyorum. Beni sevdikleri ve korumak istedikleri için böyle davranıyorlar. 14. Birlikte eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için, ebeveynlerime internet hakkında daha fazla şey öğreteceğim. Yukarıda yazılanları kabul ediyorum. _________________________ __________________4 Çocuğun imzası Tarih Bu kurallara uyulmasını sağlayarak çocuğumun sanal ortamdaki güvenliğini koruyacağıma söz veriyorum. Çocuğum tehlikeli durumlar ile karşılaşıp bana anlatırsa; kimseyi suçlamadan her durumda olgun ve sağduyulu bir şekilde davranacağım, ve gelecekte daha güvenli bir internet deneyimi yaşaması için çocuğumla birlikte durumu sakin bir şekilde ele alacağım. _________________________ __________________ Ebeveyn imza (ları) Tarih

23 İnternet Kullanırken Karşılaşılan Bazı Sorunlar
Siber zorbalık İnternet bağımlılığı Kişisel bilgilerin paylaşımı Sanal dolandırıcılık

24 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar

25 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar

26 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar

27 Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar

28 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞ KALEMLERİ
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞ KALEMLERİ

29 Bir Okuldaki İş Kalemleri
Keşif yapılması; Sistem odası/odalarının belirlenmesi, kabinet yeri, okul ana panosu, diğer panoların yerlerinin belirlenmesi, kat geçişi ile oda giriş yerlerinin belirlenmesi, priz yerlerinin belirlenmesi, metal tava ve pvc kablo kanalı güzergâhlarının belirlenmesi, Sistem odasına kabinetin yerleştirilmesi ve montajının yapılması, sistem odasına fan takılması, Yeni çekilen enerji hattı için topraklamanın teknik şartnameye göre yapılması, (topraklama hattının okulun hali hazırda olan topraklama hattı ile kesinlikle bağlantısının yapılmaması, dersliklerde olacak elektrik prizlerinin tamamında topraklama bağlantısının olacağı, metal kanalların birbirlerine bağlanması ve metal tavaların tamamının topraklamasının yapılması, kabinetin topraklamasının yapılması), Kat geçişleri deliklerinin delinmesi

30 Bir Okuldaki İş Kalemleri
Oda giriş deliklerinin delinmesi (bu delikler içerisinde kablolar çıplak ilerlememesi ve spiral boru içerisinden çekilmesi), Koridorlarda metal tavaların montajı, Dersliklerde ve idari odalarda PVC kablo kanallarının montajı, Enerji besleme ve linye hatlarının dersliklere çekilmesi, UTP data kabloların çekilmesi, Metal tava ve PVC kanal kapakların kapatılması, Deliklerin uygun şekilde alçı ile kapatılması, Bağlantı priz modüllerinin, buatların montajı, Kabinetin montajı,

31 Bir Okuldaki İş Kalemleri
Aktif cihazların fiziksel montajı UPS in fiziksel montajı Enerji panolarının montajları Topraklama, Enerji ve UTP hatların test ve etiketlemesi Sistemin devreye alınması Son kontrol yapılması ve eksiklerin tamamlanması

32 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İHALESİ BİLGİLENDİRMESİ
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İHALESİ BİLGİLENDİRMESİ

33 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALANAĞI(LAN) PASİF ÜYELER VE AKTİF CİHAZLARI KURULUMU İŞİ
KISIM 2.KISIM 3. KISIM YÜKLENİCİ FİRMA Türk Telekom. A.Ş. Sentim Bilişim Tek. San. Ve Tic. A.Ş. TEKLİF ,00 TL ,56 TL OKUL SAYISI 1076 1160 1126 İL SAYISI 21 25 35 UÇ SAYISI 99.123 98.674 94.545 SÜRESİ 210 Gün

34 KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI
Adıyaman Ağrı Artvin Bingöl Bitlis Diyarbakır Elazığ Erzincan Erzurum Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Kars Kayseri Malatya K.Maraş Mardin Muş Ordu Rize Siirt Sivas Trabzon Tunceli Şanlıurfa Van Bayburt Batman Şırnak Ardahan Iğdır Kilis Osmaniye 1. KISIM Aydın Balıkesir Bilecik Bolu Bursa Çanakkale Edirne İstanbul İzmir Kırklareli Kocaeli Kütahya Manisa Sakarya Tekirdağ Uşak Zonguldak Bartın Yalova Karabük Düzce 2. KISIM Adana Afyon Amasya Ankara Antalya Burdur Çankırı Çorum Denizli Eskişehir Isparta İçel Kastamonu Kırşehir Konya Muğla Nevşehir Niğde Samsun Sinop Tokat Yozgat Aksaray Karaman Kırıkkale 21 İL 25 İL 35 İL

35 KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI

36 Muayene ve Kabul Türleri
Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu 36

37 Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün - ekspertiz muayenesine hazır hale getirir. YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada kullanımına başlanır. 37

38 Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı İDARE’ye bildirilir. İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması istenir. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir. 38

39 Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için geçici kabul tarihi olarak kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl MEM’lere okul bazlı Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı gönderilir. Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev alabileceği gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir. Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını belirten yazı yazılır. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir. 39

40 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL)
Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu Asil Üyeleri KOMİSYON BAŞKANI a) Okul Müdürü b) Okul Müdürlüğüne Vekalet Eden Kişi 1.Üye Müdür Yardımcısı 2.Üye İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis** İl Özel İdaresi Mühendis*** Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik / Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 3.Üye aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* 4.Üye İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

41 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK)
Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu Yedek Üyeleri KOMİSYON BAŞKANI a) Okul Müdür Baş Yardımcısı b) Müdür Yardımcısı 1.Üye Müdür Yardımcısı 2.Üye İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis** İl Özel İdaresi Mühendis*** Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik / Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 3.Üye aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* 4.Üye İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

42 52+102 Pilot Okullarda Türk Telekom’a Arıza Bırakma Adımları
Pilot Okul yöneticileri, Fatih Projesi kapsamındaki okullarında arıza bırakmaya yetkili kişi/kişiler listesini MEB Fatih Projesi ekibi ile paylaşır. Listede yer alan yetkili kişiler TT Çağrı Merkezi sisteme tanımlanır. Arıza bırakmaya yetkili kişi (Sabit yada Cepten) ’ü arar. IVR okunur ve 632 (MEB) tuşlanır. Fatih Projesi kapsamında tahsis edilmiş müşteri temsilcisi çağrıyı karşılar. Okul adı, yetkili adı/soyadı ve irtibat telefonu ile birlikte arıza detay bilgileri alınır. Arıza giderildikten sonra müşteri temsilcisi arızayı bırakan yetkiliyi arayarak arızanın giderilip giderilmediği hakkında teyit alır. Olumlu teyit alınması durumunda arıza kapatılır. Olumsuz teyit alınması durumunda arıza süreci tekrar başlatılır. Arıza kaydı sadece MEB tarafından TT ile paylaşılan yetkililer tarafından açılmaktadır. Fatih Projesine ait arıza kaydı 07:00 – 19:00 saatleri arası ’e bırakılabilir.


"Yenilik ve Eğitim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları