Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM"— Sunum transkripti:

1 GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM

2 Ticari Faaliyet Sermaye Unsuru Devamlılık Unsuru Organizasyon Unsuru
Hacim Unsuru

3 Çifte Vergilemede Mukimlik
İkametgahın Bulunduğu Ülke Birden Fazla Ülkede İkametgah Varsa Ekonomik İlişkiler Sürekli İkamet Edilen Ülke Uyrukluk Karşılıklı Anlaşma

4 Ticari Faaliyet-Serbest Meslek Faaliyeti
Kıstas; Faaliyette Sermaye mi Emek mi Yoğun

5 GİDERLER Genel Giderler
- Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi için Yapılan Giderler - İhracat, Yurtdışında İnşaat, Onarma, Montaj ve Taşımacılık Faaliyetinde Binde 5 Götürü Gider

6 Götürü Gider - Döviz Olarak Elde Edilen Hasılat
- Deftere Kaydedilmesi gereken Tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru -Götürü Giderden İhraç Kayıtlı Teslimde Sadece İhracatçı Yararlanacaktır - Ödemenin Yapılmış Olması Gerekir?

7 YATIRIM İNDİRİMİ Gelir İdaresi Başkanlığı;
“Anayasa Mahkemesi Kararının itibariyle Resmi Gazetede yayınlanmış olması nedeniyle 2009 hesap döneminde (Geçici Vergi dönemleri de dahil) yatırım indirimi istisnasından yararlanılması mümkün değildir”

8 ÖDENEN TAZMİNATLAR Fiili ödeme yapılmaksızın Kıdem ve İhbar Tazminatları gibi tazminatlar gider yazılamaz (Vergi İdaresi Görüşü)

9 TEMETTÜ İKRAMİYESİ 1- Genel kurul kararı
2-Temettü ikramiyesi hangi yılın karından ayrılıyorsa, o yılın giderleri arasında gösterilmeli, 3-25 Nisan Tarihine kadar, tahakkuk ettirilerek tevkifatın da yapılmış olması gerekmektedir.

10 PERAKENDE SATIŞ FİŞİ YASAL BELGE MİDİR?
Perakende Satış Fişi ile işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan Kırtasiye, büro ve temizlik gibi malzemeler giderleşebilir?

11 ZİRAİ KAZANÇLAR VERGİLEME ESASLARI - gerçek usul - stopaj usulü

12 ZİRAİ KAZANÇLARDA İSTİSNA
Tarımsal ürünlerin, 5300 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin devri yoluyla teslim edilmesi durumunda; 31/12/2014 tarihine kadar, - GVK’nun 94/11’inci maddesi kapsamındaki gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak ve - Bu senetlerin teslimi dolayısıyla elde edilecek kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

13 ÜCRETLERDE ÜST ORAN Şirketler dava açabilir
Şahıslar düzeltme talep edip dava açabilir Oran %27 mi olur? Geçmiş aylar düzeltilebilir mi?

14 VERGİ KARNESİ Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar ; Özel hizmetlerde çalışan şoförler ; Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri ; Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar ;

15 KASA TAZMİNATI Stopaja Tabi Damga Vergisine Tabi SGK’ya tabi değil

16 YABANCI ÇALIŞANLARIN ÜCRET GELİRİ
Türkiye’de mukim olup stopaja tabi ücret geliri olanlar, Yurtdışında da ücret geliri elde ederse Yurtdışı gelirler için Yıllık Beyan verecektir.

17 Hizmetçilerin Ücretleri
Ücret olarak İstisna, SSK’ya tabi Mürebbiyelerde İstisna Uygulanmaz

18 SERBEST MESLEK KAZANCI
Sürekli Olarak Meslek İcrası Tahsilat Esası

19 SERBEST MESLEK KAZANCI
İkametgâhlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar; - ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamını - ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

20 SERBEST MESLEK KAZANCI
İşyeri kendi mülkü olanlar amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar; amortismanın yarısını gider yazabilirler.

21 TEVKİFAT ORANLARI Telif kazançlarında %17,
Bunlar dışında kalan serbest meslek ödemelerinde % 20’dir Dar mükelleflerin telif ve patent haklarının satışında % 25

22 MENKUL SERMAYE İRADI İndirim Oranına Tabi Kazançlar (%16,7)
tarihinden önce TL cinsinden ihraç edilen her nev’i tahvil (kamu-özel sektör) ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ile TOKİ ve Özelleştirme İdarelerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

23 BAĞKUR PRİMİ adi komandit şirketlerin komanditer ortakları,
limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortakları ödemiş oldukları Bağ-Kur primlerini elde edilen menkul sermaye iradı tutarıyla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir

24 İSTİSNALAR 1/1/2009 ile 30/4/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 30/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 28/2/2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançlar

25 KAR PAYLARI 2003 sonrası tüm kazançlar ile 2003 öncesi istisna olmayan kazançlardan dağıtılan karların yarısı istisna Beyan Edilen Kar Payından kesilen stopajın tamamı beyannamede indirilecek Mahsup sonrası kalan tutar varsa iade edilir

26 KAR PAYLARI 2003 Öncesi istisna kazançlarla, stopaja tabi yatırım indirimine konu kazanç dağıtımında net kar payının 1/9 fazlasının yarısı istisna, beyanname verilirse bu tutarın 1/5'i gelir vergisinden indirilir

27 KAR PAYLARI 1998 ve öncesi kazançlardan dağıtılan kar payları beyan edilmez

28 TEŞEKKÜRLER


"GELİR VERGİSİ BEYANI İ.Halil BAĞDINLI Eski Gelirler Başkontrolörü, YMM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları