Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Patent Başvuruları (PCT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Patent Başvuruları (PCT)"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Patent Başvuruları (PCT)
ve Avrupa Patent Sistemi AYŞE GÜL ULUÇAY 19/10/2011

2 PATENT ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC
İlkin çocuklara sorulur hangisini seçtiniz? Neden bunu tercih ettiniz sorulur? Gelecek cevaba göre görünüm farklı denirse tasarım etkisi denir Yok eğer üzerindeki marka tanınırsa markanın işlevinden bahsedilir. PCT EPC

3 PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)
Buluşların birden çok ülkede korunması istendiğinde, işlemleri kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirmek amacıyla 1970 yılında imzalanmıştır. 01 OCAK 1996’da TÜRKİYE’de yürürlüğe girmiştir. İlkin çocuklara sorulur hangisini seçtiniz? Neden bunu tercih ettiniz sorulur? Gelecek cevaba göre görünüm farklı denirse tasarım etkisi denir Yok eğer üzerindeki marka tanınırsa markanın işlevinden bahsedilir. 144 üye (1 Eylül 2011)

4

5 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR?
NEDEN ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR? Patent harcamaları; * Tercüme ücretleri * Ofislerin almış olduğu ücretler * Patent vekil ücretleri

6 Buluşun patentlenip patentlenememesi ile ilgili önemli bilgilere sahip olunur.
Bu bilgiler: Uluslarası Araştırma Raporu (ISR) Uluslarası Otoritenin Yazılı Uzman Görüşü (WO) II. Kısım Seçilmişse; Buluşunuzun patentlenip patentlenemediği ile ilgili Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPRP –Chapter II)

7 Elektronik başvuruda yapılan indirimler;
* PCT- Easy Başvurusu: 100 CHF * PCT başvurusunun dilekçesinin PDF formatında olduğu elektronik başvuruda; 100 CHF * PCT başvurusunun tamamının PDF formatında olduğu elektronik başvuruda; 200 CHF * PCT başvurusunun tamamının XML formatında olduğu elektronik başvuruda; 300 CHF

8 Kimler başvuruda bulunabilir?
* PCT’ye taraf ülke vatandaşları * Veya PCT’ye taraf ülkede ikametgahı bulunan gerçek veya tüzel kişiler *Ayrıca, buluşun birden fazla başvuru sahibi varsa ve bu başvuru sahiplerin en az biri PCT’ye taraf üye ülke vatandaşı ise veya ikametgahı üye ülkelerden birinde bulunmaktaysa PCT’ye taraf olmayan ülkelerden başvuru sahipleri de PCT başvurusunda bulunabilmektedir.

9 Başvuru Ücretleri Tüzel kişi ise; Uluslararası ücret : 1330 CHF
Araştırma Ücreti : 2182 CHF Toplam : CHF Şahıs İse; Uluslararası ücretin %10’u : CHF Araştırma Ücreti : CHF Toplam : CHF

10 PCT Uluslararası Başvuru Nerelere Yapılabilir?
* Kabul Ofisi Olarak Ulusal Ofise -TPE * Uluslarası Büroya – WIPO * Veya EPO’ya üye ülke vatandaşları için doğrudan EPO

11 PCT başvurusu için gerekli evraklar
- Başvuru Dilekçesi - Buluşu anlatan Tarifname - İstem veya istemler - Teknik resimler (varsa) - Özeti Başvuru ücreti (Araştırma Kuruluşu EPO’dur) (başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru ve araştırma ücreti ödenmelidir.)

12 PCT SİSTEMİ Ulusal Aşama Uluslararası Aşama KABUL OFİSİ
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Ulusal Ofisler (TPE) Uluslararası bşvr tarihi

13 ULUSAL SAFHAYA GEÇİŞ İÇİN GEREKENLER
Ulusal ücretlerin ödemesi Başvuru dilekçesi (PCT-P-103 Form Dilekçe) Uluslararası başvurunun bir çevirisinin teslim edilmesi Süresinde ulusal faza geçmesi. PCT kapsamında Türkiye’ye giren ulusal başvuru ücreti TL dir. Yıllık koruma ücretlerinin ödendiğine dair dekont asılları

14 Ulusal Safha (II. kısım)
WIPO Dokümanlar istendi WO Yayın dokümanı Rüçhan Belgeleri ISR IPER Rusya Danimarka İsveç IPER Olumsuz II. İnc. III. İnc. Uluslararası Safha TPE IPER Olumlu Alındı

15 AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)
Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 05 Ekim 1973’te imzalanmıştır. 01 KASIM 2000’DE TÜRKİYE 20. üye ülke olmuştur. 38 üye ülke Avrupa Patent Ofisi (EPO) İlkin çocuklara sorulur hangisini seçtiniz? Neden bunu tercih ettiniz sorulur? Gelecek cevaba göre görünüm farklı denirse tasarım etkisi denir Yok eğer üzerindeki marka tanınırsa markanın işlevinden bahsedilir.

16 Avrupa Patenti Başvuruları Nereye Yapılır?
EPC 75(1) (a) maddesine göre Avrupa Patent Ofisine EPC 75 (1)(b) maddesine göre Türk Patent Enstitüsüne veya;EPC’ye üye kabul ofisi olan ülkelerin ulusal ofislerine yapılır.

17 Doğrudan Avrupa Patent Ofisine yapılır.
Bölünmüş Avrupa Patenti Başvuruları EPC 76(1) Doğrudan Avrupa Patent Ofisine yapılır.

18 Kabul Ofisi Yükümlülüğü
Kabul Ofisi tarafından dosyalanan bir Avrupa patenti başvurusu en erken başvuru tarihi ve varsa rüçhan tarihinden itibaren 14 ay içinde EPO’ya ulaştırılmalıdır. Bu süre içinde ulaştırılmazsa, başvuru geri çekilmiş sayılacaktır.

19 Konusu itibarıyla Gizlilik Arzeden Buluşlar
Türkiye’de gerçekleştirilen ve konusu itibarıyla gizlilik arzeden buluşlar için yapılacak olan Avrupa Patenti Başvuruları doğrudan; ‘ne yapılır.

20 Avrupa Patenti Başvurusunu Kimler Yapabilir?
Bir Avrupa patenti başvurusu her türlü gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

21 Vekil Tutma Zorunluluğu
Üye ülkelerin herhangi birinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler başvurularını Avrupa patenti vekili tutma zorunluluğu olmadan kendileri yapabilirler. Türkiye’de ikamet eden herkes vekil tutma zorunluluğu olmadan başvuru yapabilir.

22 Avrupa Patenti Başvurusunun Dili
Almanca İngilizce Fransızca EPC 14(2) Avrupa patent başvurusu bu resmi dillerden birinde veya süresi içinde bu resmi dillerden birine çevirisi yapılmak suretiyle başka bir dilde yapılabilir. EPC 14(1) Türkçe

23 EPC - PCT İlişkisi Avrupa patenti ulusal başvuruları ortadan kaldırmamaktadır. EPC; PCT içinde bölgesel bir anlaşmadır. Uluslararası bir başvuru Euro-Pct yoluyla Avrupa patenti olarak da tescil edilebilir. Euro-Pct sisteminde işlemin başlangıç bölümü PCT hükümlerine, bölgesel fazı ise EPC hükümlerine göre yürütülmektedir.

24 Avrupa Patenti Başvurusunun Gereklilikleri
Avrupa Patentinin verilmesine ilişkin yazılı şekilde düzenlenmiş bir dilekçe, Buluşun tarifnamesi, İstem veya istemler, Varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan teknik resimler, Buluşun özeti, Başvuru ücreti ve araştırma ücreti. Bu ücretlerin başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

25 Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi
Avrupa Patenti verilmesinin talep edilmiş olduğuna dair beyan, Başvuru sahibinin kimliğine ait tanıtıcı bilgilerin olması, Tarifname veya önceki başvuruya yapılan atıf.

26 Avrupa Patent Prosedürünün Sorumluluğundaki Bölümler
Kabul Bölümü Araştırma Bölümleri İnceleme Bölümleri İtiraz Bölümleri Hukuk bölümü Temyiz Kurulu Genişletilmiş Temyiz Kurulu

27 Başvurunun Yayımı Avrupa patenti başvurusu başvuru veya rüçhan hakkı tarihinden itibaren 18 aylık sürenin dolmasından sonra yayımlanır. Eğer araştırma raporu hazır değilse araştırma raporu da ayrı olarak yayımlanır.

28 Avrupa Patenti Prosedürü
Başvuru Araştırma Yayın İnceleme Tescil İtiraz

29 Yayınlanmış Bir Avrupa Patenti Başvurusundan Doğan Haklar
Yayınlanmış ve Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa Patenti Başvurusu 551 sayılı KHK’nın 82 nci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklarla aynı haklara sahiptir.

30 Bu Hak Avrupa Patenti Başvurusuna ait istemlerin Türkçe çevirisinin Enstitü tarafından yayınlanmasından veya İstemlerin Türkçe çevirisinin, Türkiye’de buluşu kullanan kişiye bildirilmiş olmasından itibaren başlar.

31 Avrupa Patentinin Ulusal Aşamaya Geçişi
Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye sunulur. Enstitü sunulan Türkçe çeviriyi yayımlar.

32 Avrupa Patentinin Etkisi
= Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa Patenti, Avrupa patentinin Türkçe çevirilerinin sunulması ve yayımlanması şartıyla Avrupa patentinin verildiğine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten itibaren Türkiye’de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.

33 Yıllık Ücretler Bir Avrupa patenti başvurusu için yıllık ücretler, başvuru tarihinden itibaren hesaplanan üçüncü yıl ve bunu takip eden her yıl için Avrupa Patent Ofisine ödenir. Yıllık ücretler EPO’ya Avrupa patentinin verilmesine ilişkin ilanın yapıldığı yıl için son kez ödenecektir. Yıllık ücretler vade tarihi Avrupa patentinin verilmesine ilişkin ilanın yapıldığı tarihten önce ise EPO’ya daha sonra ise Ulusal Ofise ödenir.

34 Avrupa Patentinin Yaklaşık Maliyeti ( 8 üye ülke için, 10 yıl boyunca)
EPO ücretleri EUR Başvuru EUR İnceleme EUR Tescil EUR Toplam Maliyete Oranı % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR Toplam Maliyete Oranı 39 % Toplam Maliyet: EUR Toplam Maliyet: EUR Total cost: EUR Total cost: EUR Vekil Ücreti: EPO’dan önce: EUR Toplam Maliyete Oranı 18 % Ulusal Yıllık : EUR Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 %

35 TEŞEKKÜRLER


"Uluslararası Patent Başvuruları (PCT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları